1. Ayak İzleri
  2. Ecz. Ertan Çiftçi
  3. e.ciftci@eczacininsesi.com
  4. 0212-5474746

11-10-2018


Eczane çalışanlarına erken emeklilik fırsatı

3 Ağustos 2018 tarih ve 30498 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 7146 sayılı kanunun 11.nci maddesi ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun fiili hizmet süresi zammını belirleyen 40.ncı maddesinin 2.nci fıkrasındaki listeye 20 sıra no ile aşağıda yer alan yazı eklenmiştir.

"İnsan sağlığına ilişkin işler: 11/04/1928 tarihli ve 1219 sayılı kanun, 25.02.1954 tarihli ve 6283 sayılı Hemşirelik Kanunu ve 18.12.1953 tarihli ve 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun kapsamında sağlık meslek mensubu sayılan ve insan sağlığı için koruyucu, teşhis, tedavi ve rehabilite edici hizmetlerde çalışanlar".

Buradaki yasa maddesi -bizler adına ne yazık ki- eczane sahibi olan eczacıları değil, eczanede, kamuda, özelde ya da sanayide çalışan SSK mensubu eczacılar ile üniversitelerin 2 yıllık Eczane Hizmetleri Bölümü ön lisans mezunlarını hedef almaktadır.

Yasa hükmüne açıklama getirmek amacı ile SGK Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 03.09.2018 tarih ve 66325.124-201.99-E.11154977 sayılı "Sağlık Çalışanları Fiili Hizmet" Genel Yazısı ekinde yer alan listede 3213.01 Meslek Kodu ile belirlenen Sertifika sahibi eczane çalışanlarımız yer almamaktadır. Bu durum "Eczane Teknisyeni" olan çalışanlarımız açısından haksız ve eksik bırakılmış bir uygulamadır. Örgütlerimizin girişimleri ile 3213.01 meslek kodlu Eczane Teknisyeni ve hatta 5223.91 meslek kodlu Eczane Çalışanı da bu listeye eklenmelidir.

İlgi yazıda "Kurumumuza yapılacak müracaatlarda veya incelemelerde bu listeye eklenmesi gerektiği belirtilen ve ünitelerce de gerekçeleri ile birlikte uygun görülen meslek kodlarının (adlarının) Genel Müdürlüğümüze yazı ile bildirilmesi gerekmektedir" ibaresi yer almaktadır. Hak kayıplarının önüne geçmek için bu doğrultuda geciktirilmeksizin hareket edilmelidir.

Sağlıkçılara tanınan yıpranma hakkı, yasanın yürürlüğe girdiği 03.08.2018 tarihinden itibaren uygulanacak ve en fazla 5 yıl için yararlanılabilinecek.

Her 360 günlük primi olan eczane çalışanına fiili hizmet zammı kapsamında 60 gün prim eklenecek. Bu durum emekli aylıklarına yansıyacağı gibi yaş haddinden emeklilikte erken emeklilik hakkı da verecek.

Bu haktan yararlanacak çalışanlarımızın bilfiil en az 3600 gün (10 yıl) eczanede çalışması gerekmekte. Daha az çalışma halinde haktan yararlanamama söz konusu.

Ayrıca, yine ilgi yazıda yer aldığı şekli ile "Fiili hizmet süresi zammı kapsamında olan iş yerlerinde çalışan sigortalıların çalışılan ayın bazı günlerinde kapsam dışı işlerde geçen süreleri ile kapsamda olan işlerde fiilen çalışmayarak işin riskine maruz kalmadıkları 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda belirtilen tatil günleri ile yıllık izin, ücretsiz izin, ücretli izin, sıhhı izin ve eğitim kurs süreleri 5510 sayılı Kanunun 40.ncı maddesi kapsamında değerlendirilmeyecektir" ibaresi yer almakta.

Eczane sahibi meslektaşlarımın bu konuyu muhasebecileri ya da mali müşavirleri ile değerlendirmelerinde fayda var.

Gönül ister ki, eczane sahibi eczacılar da bu haktan yararlanabilsin.

 

İLETİŞİM

e.ciftci@eczacininsesi.com
Tel : 0212 5474746

https://twitter.com/#!/ECiftci1

https://www.facebook.com/#!/ertan.ciftci1

 


Son eklenen yazılar

Yazı ve fotoğrafların tüm hakkı Eczacının Sesi e-gazeteye aittir. İmzalı yazılar, yazarlarının görüş ve sorumluluğu altındadır. Eczacının Sesi e-gazetenin adı kaynak gösterilmeksizin alıntı yapılamaz.
Ana Sayfanız Yapın | Ana Sayfa

Haberler | Yazarlar | Özgür Köşe | Alkol Hesap | İlaç Rehberi | Reklam | Üye Girişi |
Kamu Kurum | Yasal-Mali | Dosya | Kültür-Sanat | Çepeçevre | Söyleşi | Üye Girişi | İlanlar | Duyurular | Dünyada Eczacılık | Arama
TEB | Eczacı Odaları | TEİS | Eczacı Kooperatifleri | Sağlık Bakanlığı | TİTCK | SGK | Reçete Giriş | Gazeteler | TV'ler | İletişim

Yazı ve fotoğrafların tüm hakkı Eczacının Sesi e-gazeteye aittir. İmzalı yazılar, yazarlarının görüş ve sorumluluğu altındadır. Eczacının Sesi e-gazetenin adı kaynak gösterilmeksizin alıntı yapılamaz.