Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğünden

Son güncelleme:05-10-2019

 5 Ekim 2019 CUMARTESİ                  Resmî Gazete     Sayı : 30909

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince aşağıda ünvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim üyesi alınacaktır. İlgililerin;

a) 657 Sayılı Kanun’un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları,

b) Adayların 2547 Sayılı Kanun’un 5772 sayılı Kanun’la değiştirilen 23,24 ve 26. maddelerinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmaları,

c) Yabancı Ülkelerden alınan Diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen şartları taşıyan adayların;

1) Profesör kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların başvuracakları Anabilim Dalını belirtir dilekçelerine; özgeçmiş, doçentlik belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarının birer suretini ekleyerek 6 (Altı) adet CD veya USB ortamında Rektörlüğe,

2) Doçent kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların başvuru dilekçelerine; özgeçmişlerini, doçentlik belgesi, başlıca araştırma eserlerini ve bilimsel çalışma ile yayınlarını kapsayan 4 (Dört) adet CD veya USB ekleyerek Rektörlüğe

3) Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçelerine kısa özgeçmişlerini, doktora belgelerini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (Dört) adet CD veya USB şeklinde ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir.

4) Atamalar, Üniversitemiz Senatosunca belirlenen Öğretim Üyeliğine Yükselme ve Atama Kriterlerine göre yapılacaktır.

5) Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvurabilirler. Birden fazla kadroya başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

6) Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

7) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. Maddesine eklenen hüküm uyarınca başarılı bulunan aday hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv soruşturması yapıldıktan sonra sonucun olumlu gelmesi halinde atama yapılacaktır.

8) İLK BAŞVURU TARİHİ : 07.10.2019

SON BAŞVURU TARİHİ : 21.10.2019

 

FAKÜLTE: Eczacılık Fakültesi

BÖLÜM: Farmasötik Mikrobiyoloji

ÜNVAN: Doçent

SAYI: 1

AÇIKLAMA: Tıbbi mikrobiyoloji alanında doçentliğini almış olmak ve eczacılık fakültesinde çalışmış olmak.

 

FAKÜLTE: Eczacılık Fakültesi

BÖLÜM: Farmakognozi

ÜNVAN: Doktor Öğretim Üyesi

SAYI: 1

AÇIKLAMA: Eczacılık fakültesi mezunu olmak, ilgili anabilim dalında doktora yapmış olmak.

 

FAKÜLTE: Eczacılık Fakültesi

BÖLÜM: Farmasötik Kimya

ÜNVAN: Doktor Öğretim Üyesi

SAYI: 1

AÇIKLAMA: Eczacılık fakültesi mezunu olmak ilgili anabilim dalında doktora yapmış olmak.

 

FAKÜLTE: Eczacılık Fakültesi

BÖLÜM: Farmasötik Teknoloji

ÜNVAN: Doktor Öğretim Üyesi

SAYI: 1

AÇIKLAMA: Eczacılık fakültesi mezunu olmak, ilgili anabilim dalında doktora yapmış olmak

 

FAKÜLTE: Eczacılık Fakültesi

BÖLÜM: Analitik Kimya

ÜNVAN: Doktor Öğretim Üyesi

SAYI: 1

AÇIKLAMA: Eczacılık fakültesi mezunu olmak, ilgili anabilim dalında doktora yapmış olmak


Resmi Gazete


Son eklenenler

Yazı ve fotoğrafların tüm hakkı Eczacının Sesi e-gazeteye aittir. İmzalı yazılar, yazarlarının görüş ve sorumluluğu altındadır. Eczacının Sesi e-gazetenin adı kaynak gösterilmeksizin alıntı yapılamaz.


Ana Sayfanız Yapın | Ana Sayfa

Haberler | Yazarlar | Özgür Köşe | Alkol Hesap | İlaç Rehberi | Reklam | Üye Girişi |
Kamu Kurum | Yasal-Mali | Dosya | Kültür-Sanat | Çepeçevre | Söyleşi | Üye Girişi | İlanlar | Duyurular | Dünyada Eczacılık | Arama
TEB | Eczacı Odaları | TEİS | Eczacı Kooperatifleri | Sağlık Bakanlığı | TİTCK | SGK | Reçete Giriş | Gazeteler | TV'ler | İletişim

Yazı ve fotoğrafların tüm hakkı Eczacının Sesi e-gazeteye aittir. İmzalı yazılar, yazarlarının görüş ve sorumluluğu altındadır. Eczacının Sesi e-gazetenin adı kaynak gösterilmeksizin alıntı yapılamaz.