’Eşdeğer ilaç güvenilirdir’

TEB’ den basın toplantısı

Son güncelleme: 05-07-2018

Türk Eczacıları Birliği’nde 4 Temmuz 2018 tarihinde ‘sağlıkta şiddet ve eşdeğer ilaç’ konulu basın toplantısı düzenledi. Toplantıya; Türk Eczacıları Birliği Başkanı Ecz. Erdoğan Çolak, Türk Eczacıları Birliği Genel Sekreteri Ecz. Arman Üney, Türk Eczacıları Birliği Saymanı Ecz. M. İbrahim Özkol ve Mersin Eczacı Odası Başkanı Uzm. Ecz. Özgün Sağır katıldı.

 
Basın açıklamasının tam metni şöyle:
 
Değerli basın mensupları,
 
Basın toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü toplantımızın iki ana gündemi var. Bunlardan birisi sağlıkta şiddet. Bir diğeri ise eşdeğer ilaç. Sizlerin de bildiği gibi ülkemizde sağlıkta şiddet artık rutin hale gelmiştir. Sağlık çalışanlarının maruz kaldığı şiddet medyaya hemen her gün yansımaktadır. Son olarak Mersin’in Tarsus ilçesinde eşdeğer ilaçtan kaynaklanan tartışma sonucu bir eczanemiz hizmet sunamayacak şekilde hasar görmüştür, biri ağır olmak üzere dört eczane personelimiz yaralanmıştır.
 
Türkiye’nin dört bir yanında kesintisiz şekilde sağlık ve ilaç hizmeti sunan bir mesleğin mensupları olarak saldırıyı bir kez daha kınıyor, sağlıkta şiddet vakalarına yenilerinin eklenmemesi adına gereken önlemlerin ivedilikle alınmasını talep ediyoruz. 
 
Daha önce defalarca dillendirdiğimiz gibi sağlıkta şiddetin önlenmesinin; hastalarımızın sağlığı kadar sağlık çalışanlarının sağlık ve güvenliğinin sağlığın temel yapıtaşı olduğunu gören, sağlık çalışanlarına gereken değeri veren bütüncül bir sağlık politikasının hayata geçirilmesiyle mümkün olduğunu bir kez daha hatırlatmakta yarar görüyoruz.
 
Değerli basın mensupları,
 
Tarsus’ta yaşadığımız vahim saldırıda tartışmanın eşdeğer ilaçtan dolayı çıkmış olması, konuya ilişkin bilincin yetersiz düzeyde olduğunu kanıtlar niteliktedir. Ülkemizde eşdeğer/muadil ilaca ilişkin bir bilincin oluşturulması ve geliştirilmesi spekülatif söylemlerin önüne geçilmesi açısından elzemdir. 
 
Üzerine basa basa vurgulamak isteriz ki: Eşdeğer ilaç; güvenilir, etkin ve ekonomik ilaçtır.
 
İlacın yarattığı etki, sağladığı fayda açısından baktığımızda orijinal ilaç ile eşdeğer ilaç arasında hiçbir fark bulunmamaktadır. Eşdeğer ilaçlar da diğer ilaçlarda olduğu gibi belirli aşamalar ve testlerden geçirilip ruhsatlandırılmakta ve halkın kullanımına sunulmaktadır. Bir eşdeğer ilacın üretiminden hastaya sunulmasına kadar geçen tüm evreler, orijinal ürünle aynıdır ve eşdeğer ilacın orijinal ilaçla aynı tedaviyi sağladığı kanıta dayalı çalışmalarla ortaya konmuştur.  Eşdeğer ilaç aynı etken maddeyi, aynı miktarda içermektedir.
 
Bu doğrultuda 5 yıllık fakülte hayatları boyunca ilacın merkezde olduğu bir eğitimden geçen ve ilacın uzmanı olan eczacılar, aynı etken maddeyi içeren ve aynı farmakolojik özelliklere sahip ilaçlar arasında eşdeğerini verebilme yetki ve bilgisine sahiptir. Nitekim 2009 yılında eşdeğer ilaç kullanımının yaygınlaştırılmasını sağlamak ve eczacının eşdeğer ilaç verme yetkisine sahip olduğunu vurgulamak üzere Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan  "Eşdeğer İlaç Kullanımı" konulu Genelge yayınlanmıştır. Söz konusu Genelge, hâlâ yürürlüktedir ve o günden bugüne bu Genelge’yi tersine çevirecek herhangi bir adım söz konusu olmamıştır. Nitekim, Sağlık Bakanlığı’nın 1 Temmuz 2018 tarihinde yaptığı açıklama da eşdeğer ilaç konusundaki tavrını aynı doğrultuda sürdürdüğünü göstermektedir.  
 
Diğer yandan eşdeğer ilaç hem kamuya yarar sağlamakta hem de az sayıda kalmış yerli ilaç sanayisinin desteklenmesi bakımından büyük önem taşımaktadır. Bugün ilaç maliyetlerini azaltmak isteyen ülkelerde, eşdeğer ilaçlara olan destek bir devlet politikası haline dönüşmüştür. Ancak eşdeğer ilaç, sadece finansal yükün azaltılması ile ilgili değil; daha önemlisi akılcı ilaç kullanımı ve kamusal kaynakların etkin dağıtılması ile ilgili bir meseledir.
 
Değerli basın mensupları, 
 
Türk Eczacıları Birliği olarak Türk Tabipleri Birliği’ne ve hekimlerimize çağrımızdır:
 
Eşdeğer ilaç uygulamasının yaygınlaştırılmasında temel aktörlerden birisi de hekimlerdir. Bu çerçevede sağlık sisteminin vazgeçilmez unsurları olarak eşdeğer ilaç noktasında hekimlerin ve eczacıların ortak hareket etmesi büyük önem taşımaktadır. Hekim; eşdeğer ilaç konusunda hastayı bilgilendirecek, ilaç adının değil içeriğinin kendilerini iyileştireceğini hastalara en iyi biçimde anlatabilecek ve hastayı eşdeğer ilaca yönlendirecek en yetkin sağlık çalışanlarından birisidir.
 
Bu bağlamda sağlığı önceleyen ve sağlık alanının kilit taşı iki meslek grubu olarak eşdeğer ilaç konusunda, toplum sağlığı ve kamu yararı adına dün olduğu gibi bugün de iş birliği ve uyum içerisinde hareket edeceğimize olan inancımız tamdır.
 
Değerli basın mensupları, 
 
Tüm bunların ışığında, sizler aracılığı ile kamu sağlık otoritesine çağrıda bulunuyoruz:
Yerli ve milli ilaç üretiminin politika yapıcılar tarafından tekrar güçlü bir biçimde dillendirildiği bugünlerde, eşdeğer ilacın ulusal ilaç politikasının sacayaklarından birisi olduğu kesinlikle göz ardı edilemeyecek bir husustur. Bu sebeple eşdeğer ilaç halka ve tüm sağlık çalışanlarına doğru bir şekilde anlatılmalı; konuya ilişkin akılcı ilaç ve antibiyotik kullanımında olduğu gibi kapsamlı, teşvik edici ve bilinçlendirici kampanyalar tasarlanmalıdır. 
 
Değerli basın mensupları, 
 
Halkımıza da seslenmek isteriz ki; hekim reçetesi doğrultusunda eczacı tarafından sunulan ilaçlar, hasta güvenliğinin ve kamu yararının sağlanmasında olmazsa olmazdır. Vatandaşlarımız, hiçbir sağlık çalışanının kendilerine zarar verecek kararlar almayacağının bilincinde olmalıdır. 
Unutmayalım ki; toplum sağlığının korunmasında eczacı ve eczane güvendir. 

ECZACININ SESİ/HABER


Son eklenen haberler

Yazilarin tüm hakki Eczacinin Sesi e-gazeteye aittir. Imzali yazilar, yazarlarinin görüs ve sorumlulugu altindadir. Eczacinin Sesi e-gazetenin adi kaynak gösterilmeksizin alinti yapilamaz.Ana Sayfanız Yapın | Ana Sayfa

Haberler | Yazarlar | Özgür Köşe | Alkol Hesap | İlaç Rehberi | Reklam | Üye Girişi |
Kamu Kurum | Yasal-Mali | Dosya | Kültür-Sanat | Çepeçevre | Söyleşi | Üye Girişi | İlanlar | Duyurular | Dünyada Eczacılık | Arama
TEB | Eczacı Odaları | TEİS | Eczacı Kooperatifleri | Sağlık Bakanlığı | TİTCK | SGK | Reçete Giriş | Gazeteler | TV'ler | İletişim