Komisyondan değişerek geçti

Önümüzdeki hafta kanunlaşacak

Son güncelleme: 08-11-2018

ECZACININ SESİ/ ÖZEL HABER

İlaç, eczacılık, sağlıkla ilgili bazı kanun ve KHK lerde değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi, TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu’ nda bu sabaha karşı kabul edildi.

Komisyonda teklifin bazı maddeleri değiştirildi, bazı maddeler geri çekildi.

Komisyon çalışması tamamlandı.

Kanun teklifinin önümüzdeki hafta içinde TBMM Genel Kurulu’ na gelerek kanunlaşması bekleniyor.

Komisyon çalışmaları sırasında ( reçetesiz ilaca kutu başına 2000 TL ceza, yardımcı eczacılık) eczacılıkla ilgili konuları içeren maddeler geri çekilerek iptal edildiği haberini daha önce yayımlamıştık.

Kulislerde, kısa bir süre sonra Yardımcı Eczacılık’ la ilgili yeni ve kapsamlı bir teklifin TBMM’ ye geleceği konuşuluyor.

Teklif yasalaşırsa mesul müdür eczacıların mesul müdürlük yaptıkları depolara ortak olma şartı kalkacak. Bu madde komisyondan geçti.

Türkiye’ de ruhsatı olmayıp TEB tarafından yurtdışından getirilen ilaçlarda; özel şirketlerin de getirmesinin önünü açan madde değiştirildi. Özel kuruluşlar bu ilaçları getiremeyecek. TEB le birlikte yalnızca kamu kurumları söz konusu ilaçları yurtdışından getirebilecek. Hastanelerin yurt dışından toplu olarak getirdiği ilaçların temini de bu şekilde sağlanabilecek. Bu ilaçlar için yurt dışı ilaç listesine girdiği tarihten itibaren 3 yıl içinde izin/ruhsat sahibi tarafından ruhsat başvurusunda bulunulacak, başvuru tarihinden itibaren en geç 2 yıl içinde ruhsat alınacak. Cumhurbaşkanı, ruhsat başvurusu yapılmayan veya ruhsatı alınmayan ilaçların bu şekilde teminine devam edilmesine karar verebilecek.

Teklif yasalaşırsa sağlık çalışanlarına yönelik şiddet tutuklama nedeni sayılacak. Sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan personele karşı görevleri sebebiyle kasten işlenen suçlardan şüpheli olanlar, kolluk görevlilerince yakalanacak ve gerekli işlemleri yapılarak Cumhuriyet başsavcılığına sevk edilecek. Cumhuriyet savcısı adli işlemleri yerine getirecek. Bu suçların soruşturmasında, kolluk tarafından müşteki, mağdur veya tanık olan sağlık personelinin ifadeleri iş yerlerinde alınacak. Bu hükümler, özel sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan personele karşı görevleri sebebiyle kasten işlenen suçlar hakkında da uygulanacak.

Doktorların birden fazla doktorluk görevi kabul etmeleri için tabip odasından izin almaları şartı kaldırılacak.

Teklif, Ecza Ticarethaneleriyle Sanat Ve Ziraat İşlerinde Kullanılan Zehirli Ve Müessir Kimyevi Maddelerin Satıldığı Dükkanlara Mahsus Kanun’da değişiklik yapıyor. Cezaların zamanında ve gecikmeden tesis edilebilmesi için mahalli mülki idarelere göndermeden Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumuna da ceza uygulayabilme yetkisi veriliyor, caydırıcılığı sağlamak için fiilin niteliği ve önemine göre para cezalarının alt ve üst sınırı yeniden belirleniyor.

Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulu (MGK) tarafından devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı olduğu için kamu görevinden çıkarılan tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzman olanlar, sadece sosyal güvenlik kuruluşu ile sözleşmesi bulunmayan sağlık kuruluşlarında veya muayenehanede çalışabilecek. Ancak bu şekilde kamu görevinden çıkarılanlar ile güvenlik soruşturması sebebiyle kamu görevine alınmayanlardan, devlet hizmeti yükümlüsü olanlar, çıkarılma veya göreve alınmama kararının verildiği tarihten itibaren birinci grup ilçe merkezleri için belirlenen devlet hizmeti süresi kadar müddetle mesleklerini icra edemeyecek. Devlet yükümlülüğünü yerine getirirken kamu görevinden çıkarılanların hizmet süreleri bu süreden düşürülecek. Düzenledikleri raporlar yargı kararlarına ve idari işlemlere esas alınamayacak.


ECZACININ SESİ/ ÖZEL HABER


Son eklenen haberler

Yazı ve fotoğrafların tüm hakkı Eczacının Sesi e-gazeteye aittir. İmzalı yazılar, yazarlarının görüş ve sorumluluğu altındadır. Eczacının Sesi e-gazetenin adı kaynak gösterilmeksizin alıntı yapılamaz.Ana Sayfanız Yapın | Ana Sayfa

Haberler | Yazarlar | Özgür Köşe | Alkol Hesap | İlaç Rehberi | Reklam | Üye Girişi |
Kamu Kurum | Yasal-Mali | Dosya | Kültür-Sanat | Çepeçevre | Söyleşi | Üye Girişi | İlanlar | Duyurular | Dünyada Eczacılık | Arama
TEB | Eczacı Odaları | TEİS | Eczacı Kooperatifleri | Sağlık Bakanlığı | TİTCK | SGK | Reçete Giriş | Gazeteler | TV'ler | İletişim

Yazı ve fotoğrafların tüm hakkı Eczacının Sesi e-gazeteye aittir. İmzalı yazılar, yazarlarının görüş ve sorumluluğu altındadır. Eczacının Sesi e-gazetenin adı kaynak gösterilmeksizin alıntı yapılamaz.