İmza kampanyası açtılar

Adaletli Çalışma Sistemi

Son güncelleme: 14-08-2019

İstanbul Eczane Teknisyenleri Derneği, change.org’da "Adaletli Çalışma Sistemi" talebiyle bir imza kampanyası başlattı.

Change.org’da yayımlanan açıklama şöyle:

Eczacılık Mevzuatı gereğince,

İstanbul’da eczane çalışma saatleri İstanbul Eczacı Odası tarafından belirlenmekte, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü onayı ile yürürlüğe girmektedir. Bu süre sabah 09:00 ile akşam 19:00 arası, haftada 6 gün ve toplam mesai saati olarak da 60 saattir.

Uluslararası Çalışma Örgütü ve 4857 sayılı İş Kanun kurallarına göre haftalık çalışma saati en fazla 45 saat, fazla mesai saati ise yıllık olarak en fazla 270 saattir. haftanın 6 günü çalışılan bir iş yerinde günlük çalışma süresi 7,5 saati aşmamalıdır.

Nöbet günleri çalışma süreleri 11 saati fazlasıyla aşmakta ve 24-36 saati bulmaktadır. İş kanununa göre işçi ile anlaşılsa bile çalışma saati haftalık 45 saati aşacak bir süre olarak belirlenemez, mesai saati ise bir işçi rıza gösterse dahi yılda toplam 270 saati geçemez.

Son yıllarda görülmektedir ki, eczacılık sektöründe yaşanan işçi işveren arasındaki iş hukuku davalarında mahkeme genellikle fazla mesai ücretine hükmetmektedir. Bir çok davada mahkemeler ücret konusunda derneğimiz İstanbul Eczane Teknisyenleri Derneği’ni, mesai saatleri konusunda ise İstanbul Eczacı Odası’nı bilirkişi olarak belirlemiştir.

İşçi işveren arasındaki işten çıkarma davaların sonucuna bakarsak mahkemeler tamamında fazla mesai ücretine hükmetmiş ve eczane çalışanını haklı görmüştür. Bu husus en çok da eczacılık sektöründeki işverenlere, eczane sahibi eczacılara zarar vermiştir.

Daha önce bir çok kez eczanelerin cumartesi kapatılması hususu dile getirilmişse de birçok karşı çıkış sebebiyle bu husus hayata geçememiştir.

Geçtiğimiz yıllarda mesai saatlerinin kısaltılması konusu İstanbul Eczacı Odası tarafından dile getirilmiş ancak İl Sağlık Müdürlüğü’nün itirazı ile gerçekleşememiştir.

“Hasta ilaca ulaşamaz” önermesiyle eczanelerin çalışma saatlerinin kısaltılmasına karşı çıkanlara şunu sormak gerekiyor; resmi bayramlar ve uzun tatil süreleri olan dini bayramlarda eczanelerin kapalı olduğu zamanlar hastalarımız ilaçlarını farklı bir yerden mi temin ediyorlar?

Eczane çalışanları olarak bu hukuksuz ve haksız fiillerin son bulması, adaletli bir mesai saati belirlenmesi ve insanca bir yaşam için mesleğin ve sektörün tüm taraflarından taleplerimiz;

Eczane çalışanlarının haftalık çalışma süresinin kısaltılması için her eczane çalışanına istisnasız olarak haftada bir gün izin verilmesi hususunda eczacı odaları tarafından çağrı yapılması, bu konuda eczane sahibi eczacıların bilinçlendirilmesi, fazla mesai konusunda İstanbul Eczacı Odası resmi internet sitesi ve resmî sosyal medya uygulamalarında duyurulmak üzere kamu spotu hazırlanması, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından eczane işçisi çalışma saatlerinin denetlenmesi ve bu hususun yasal alt yapısının uygun hale getirilmesi şeklindedir.

Unutmayalım, aynı gemideyiz ve güverteyi görmek bizlerin de hakkı.

İSTANBUL ECZANE TEKNİSYENLERİ DERNEĞİ


ECZACININ SESİ/ HABER


Son eklenen haberler

Yazı ve fotoğrafların tüm hakkı Eczacının Sesi e-gazeteye aittir. İmzalı yazılar, yazarlarının görüş ve sorumluluğu altındadır. Eczacının Sesi e-gazetenin adı kaynak gösterilmeksizin alıntı yapılamaz.Ana Sayfanız Yapın | Ana Sayfa

Haberler | Yazarlar | Özgür Köşe | Alkol Hesap | İlaç Rehberi | Reklam | Üye Girişi |
Kamu Kurum | Yasal-Mali | Dosya | Kültür-Sanat | Çepeçevre | Söyleşi | Üye Girişi | İlanlar | Duyurular | Dünyada Eczacılık | Arama
TEB | Eczacı Odaları | TEİS | Eczacı Kooperatifleri | Sağlık Bakanlığı | TİTCK | SGK | Reçete Giriş | Gazeteler | TV'ler | İletişim

Yazı ve fotoğrafların tüm hakkı Eczacının Sesi e-gazeteye aittir. İmzalı yazılar, yazarlarının görüş ve sorumluluğu altındadır. Eczacının Sesi e-gazetenin adı kaynak gösterilmeksizin alıntı yapılamaz.