Dr.Levent Buda: ’Merhaba’

Hoşgeldiniz

Son güncelleme: 22-11-2019

Merhaba, Sevgili Eczacı dostlarım, Eczacının Sesi Portalından bilgi edinen sağlıkçı olan ve olmayan dostlarım,

Bugün itibari ile sizlerle bu kanal aracılığı ile belli aralıklarla buluşmayı, bilgi paylaşımında bulunmayı kendime hedef edindim. Bildiğiniz üzere 6225 sayılı Yasa ve ardından gelen Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Yönetmeliği ile Homeopati ve diğer iyileşme modalitelerinin uygulanması sağlık profesyonellerinin sorumluluğuna dahil edildi. İş böyle olunca sağlığı koruma ve yeniden inşa etme sorumluluğu bu işin temel sahipleri olan hekim, eczacı, diş hekimi, veteriner hekim, hemşire, sağlık memuru ve diğer yardımcı sağlık personelleri için bilgilenme gereksinimini artırdı. İşte sadece bu sebep bile hepimizin homeopati ve diğer modaliteler ile ilgili küçük de olsa bir bilgimiz olması gerekliliğinin altını kuvvetlice çizer.

Yaklaşık 20 yıldır homeopati ile ilgileniyorum ve edindiğim bilgi ve tecrübeler sonucunda diyebilirim ki, homeoapti beden için bilinen en yumuşak iyileşme modalitesidir. 222 yıllık geçmişi boyunca bildirilmiş hiçbir yan etkisi olmayan bu yöntem hastanın sağlığını yine kendi hastalığı üzerinden, benzer yakınma ve bulguları sağlıklı bireyde oluşturan ilaçların hasta bireyde daha düşük dozlarda kullanılması yoluyla inşa etmeyi hedefler.

Çok karmaşık geldiyse, bir örnek üzerinden açıklarsam daha aydınlatıcı olacağını düşünüyorum. Diyelim ki bir birey gün boyu 5-6 fincan kahve içiyor. Böylesi bir bireyde bekleyeceğimiz davranış şekli genellikle irritabilite, kolay uyarılma, aşırı endişeli huzursuzluk gibi zihinsel bulguların yanında çarpıntı, endişeli bakışlar, huzursuz dolanmalar ve uykusuzluk görülebilir. Böylesi bulgular gösteren anksiete bozukluğu ve hatta panik bozukluğu gibi durumlarda homeopatik olarak hazırlanmış homeopatik remedinin kullanımı sanırım homeopatinin temel prensiplerinden olan benzerlik fenomenini açıklar.

Peki siz soğan doğradınız mı, diye saçma bir soru sorsam, çoğumuzun cevabı evet olacaktır. Soğan doğrarken hepimiz biliriz ki, zira bu duruma hazırlıklıyızdır, burnumuz akar, burun kökümüz yanar, gözlerimiz yaşarır ve belki yanar ve kızarır. Böylesi durumlar genellikle basit bir üst solunum yolu enfeksiyonunda olabileceği gibi, alerjik rinitin akut hecmelerinde de görülebilir. İşte böylesi durumlarda da homeopati ile ilgilenen sağlık profesyoneli hastaya soğandan yapılmış (Allium cepa) homeopatik remediyi zihin bulguları da uyuyorsa tavsiye edebilir.

Bu ilk yazımda sizlerle basit bir şekilde homeopatinin temel işleyiş prensibi olan “Benzerlik Fenomeni – Similia Similibus Curentur” ninden bahsedip anlaşılmasını sağlamak temel hedefimdi. Ancak homeopati aslında çok geniş bir felsefedir.

Bu felsefeyi anlamak bizim hem sağlığımızı (bütünsel sağlık – Fizik beden – Zihin – Ruh üçlemesinin yanında fizik ve sosyal çevre) geliştirebileceği gibi, çevremizi ve nihai hedef olarak yaşadığımız fizik ve sosyal ortamın geliştirilmesini hedefler. Bu felsefeyi öğrenmek, anlamak ve sindirip yaşamımıza entegre edebilmek için homeopati felsefesini geliştirip, felsefi bir temel üzerine oturtan Alman Hekim Dr. Samuel Hahnemann’ın yazdığı ve 6 kez revize ederek yayınladığı “İyileştirme Sanatı’nın Organon’u – kısaca Organon” isimli kitabını okumanızı tavsiye ederim.

Yöntemi anlatan bir kitaptan çok öte bir felsefe kitabı olan Organon, yazılış tekniği olarak paragraflar ve bu paragrafları açıklayan dip notlar şeklinde bir kitaptır. Teknik gibi görünen her bir cümlenin içerisinde derinlemesine anlaşılması gereken felsefi bir alt yapı mevcuttur. Bu felsefe bize yeni farklı, ötekileştirmeyen, gerçekleri görmemizi, farkındalığımızı artırmamızı sağlayan bir alt düşünce sistematiği kazandırır ki, bu bakış açısı ile hem karşımızdakini hem kendimizi hem de yaşadığımız sosyal çevre ve toplumun dinamiklerini anlamamızı sağlar. Böylesi bir durumda da önce kendimizi, sonra da karşımızdakini (ister hasta olsun ister sosyal çevre) iyileştirmemiz daha olanaklı hale gelir. Önyargılarımızdan, fiks düşüncelerimizden kurtulmamızı sağladığı gibi, okumak için de dogma ve önyargılarımızdan sıyrılmamız gereklidir. Bunu yazıyorum, çünkü her felsefe kendi düşünce sistematiği ve dinamiklerini kendi içerisinde barındıran bir kavramlar bütünlüğüdür.

Şimdi gelelim, benzerlik fenomeni üzerinden gelişen başka bir kavrama: Benzerlik Fenomeni temel içeriği sonucunda hastalık bulguları ile ilaç ya da remedi bulgularını eşleştirmeyi hedefler. Homeopatik ilaçların kaynağı (%75 Bitki, %20 Mineral ve %5 diğer kaynaklar) doğadandır. Öyle ise hastalığın doğada mutlak bir karşılığı vardır. O yüzden biz ilaçlarımız anlatırken doğadaki görünümü ile hasta arasında direkt bir korelasyon kurarız ve aslında o kaynağı ya da sonucu olarak remediyi anlatırken bir birey ve o bireyin, zihin, davranış ve fizik özellikleriymiş gibi anlatırız. Bu anlatım çok eğlenceli nüanslar içerdiği gibi çok üzücü ya da acı veren nüanslar da içerebilir. Ancak anlamak bizleri geliştirir. Bu yüzden remedilerin daha iyi anlaşılabilmesi için yazdığım ikinci kitabımda ilaçların düşünce sistematikleri ve zihin bulgularından yola çıkan fizik şikayetleri kapsayan kurgu öykülerden oluşan bir seçki yayınladım ve adını “Yansıyan Kimlikler” koydum.

Bu ilk yazı bir açıklama ihtiyacına binaen yazıldı. Çünkü bundan sonraki yazılarımda sizlere bu remedi öyküleri gibi daha kısa ama eğlenceli, ama üzücü ve acı veren kurgu öyküleri de içeren yazılar yazacağım. Okurken umarım hem bilgilenir ve bilginin ışığında aydınlanırsınız. Zira bilgi bir fenerdir.

 

Dr. Levent BUDA

Homeopati-İntegratif Tıp

Klasik Homeopati Derneği YK Üyesi

***

 

 
Dr. Levent BUDA
Tıp Doktoru, Homeopat, Homeopati Eğitmeni, Yazar, Konuşmacı
 
1966 yılında İzmir’de doğan Dr. Levent BUDA,
1991 yılında Dokuz Eylül Ün. Tıp Fakültesinden mezun oldu. Ardından Urla Devlet Hastanesi, Çimentepe Sağlık Ocağı’nda (Sorumlu Hekim) olarak çalıştı.
2004-2007 Yıllarında Dokuz Eylül Ün. Mediko- Sosyal Merkezi Başhekimliğini yürüttü.
*Leylekten Günümüze Üreme Sağlığı AB Eğitim projesini yürüttü
*3 Öğrenci Şenliği organize etti
*2 Ulusal Mediko-sosyal Merkezleri Sempozyumu organize etti.
*Hacettepe Ün. İle ortak Gençlik Danışma Merkezi AB Projesi yürüttü.
2007-2011 yılları arasında TC. Karayolları 24. Bölge Kurum Hekimliği görevini yaptı.
 
2011 yılından beri 2007 yılında açtığı muayenehanesinde serbest hekim olarak çalışmaktadır. Muayenehanesinde homeopati uygulayan Dr. Levent BUDA, pek çok kurumsal ve kongre konuşması ve eğitimler vermektedir.
 
MEZUNİYET SONRASI EĞİTİMLER
 
 • İzmir Tabip Odası – Acil Sevis Hekimliği                               Ocak -Şubat 1992
 • İzmir Tabip Odası – İş Yeri Hekimliği                                     Ocak 1996
 • İzmir İl Sağlık Md.– Kardio-pulmoner Resussitasyon           Haziran 2000
 • DEU Aile Hekimliği ABD + İzmir İl Sağlık Md.
 • Eğitici Eğitimi (Formasyon)                                                          Şubat 2003
 • DEU Aile Hekimliği – Psikolojik Danışmanlık – İletişim Sanatı    Nisan 2003
 • WissHom Avrupa Homeopati Enstitüsü - Homeopati                   2003 – 2006
 • Elginkan Vakfı -Toplam Kalite Yönetimi                                        2004
 • İzmir İl Sağlık Md. – Aile Hekimliği Temel Eğitimi                         Şubat - 2007
 • Ege Ün. Eczacılık Fak. Fitoterapi                                                  Mart - Nisan 2007
 • Neural Terapi IGNH                                                                       2006 – 2007
 • TODER – Ozon Tedavisi                                                                Nisan 2009
 • Avusturya Mikroimmun Terapi Derneği – Mikroimmun Terapi A Kursu     Ekim 2010
 • Orthim - Schüssler Tuzları ve Yüz Teşhisi                                Mart – Mayıs 2010
 • Klasik Homeopati Derneği Dr. Renzo Galassi – Ortegaya gore Miasma Teorisi
 • 28-29 Nisan 2012
 • Macar Homeopati Derneği - Alok Pareek 3 Gün 3 Organ         Mayıs 2012
 • LMHI – Liga Medicorum Homeopathica Internationalis Homeopati Diploması
 • Integratif Onkoloji – MD Anderson Cancer Research Center – Houston ABD – Nisan 2016
 
PROJELER - KİTAPLAR - YAYINLAR
 
 • Leylekten Günümüze Üreme Sağlığı – Gençler için Üreme Sağlığı Eğitimi Projesi – Proje 2. Koordinatörü – Avrupa Birliği Projesi 2006 
 • Leylekten Günümüze Üreme Sağlığı – Gençler için Üreme Sağlığı Eğitimi Proje Eğitim Kitabı Editörlüğü Sex Ausbildung für Jugendlichen Projektsbuch Editor
 • Leylekten Günümüze Üreme Sağlığı – Gençler için Üreme Sağlığı Eğitimi Projesi Poster Sunumu – 2006 Aile Hekimliği Kongresi Çeşme
 • Hacettepe Ün. – Dokuz Eylül Ün. Ortak Projesi – Avrupa Birliği Projesi – Gençler için Üniversite Danışma Merkezi 2006
 • BARNAT Dergisi – Sayı 10-2010 “Günümüzün Problemi Allerji – Homeopatik Yaklaşım”
 • BARNAT Dergisi – Sayı 11-2010 “Hahnemann’ın Organon’unun 200. Yılı”
 • İlaç ve Eczacılık Dergisi – Sayı 4-2010 “Bir Tedavi Sanatı Olarak Homeopati”
 • Türkiye Klinikleri Dergisi – Kanserde Tamamlayıcı Tıp Yöntemleri Özel Sayısı – Mart 2012 – “Homeopati ve Kanser”
 • Dünya Homeopati Günü Dünya Kutlaması ve Sempozyumu – Klasik Homeopati Derneği, LMHI ve ECH Ortak Projesi 27 Nisan 2012 İzmir –Sempozyum Başkanı
 • LMHI Financial Found Committee Başkanlığı
 • ECH Commitee of Politics Üyeliği
 • Bir Tedavi Sanatı: Homeopati – Homeopatik Ev Eczanesi – Kitap – Destek Yayınları- 2015
 • www.elele.com.tr internet dergisinde Blogger
 • Formsante Dergisinde aylık periyodik yazılar
 • Formsante-Pozitif Dergisinde 2 ayda bir periyodik yazı ve röportajlar
 • Bir Tedavi Sanatı: Homeopati – Homeopatik Ev Eczanesi – Kitap – A7 Yayınları- 2018
 • Yansıyan Kimlikler – Homeopatik Çözümlemeli Yaşam Öyküleri – Kitap – A7 Yayınları - 2018
 
KATILINAN KONGRELER VE YAPILAN SUNUMLAR
2003 İzmir Diabet Günleri
2005 1. Medikolar Sempozyumu – İzmir - Organizasyon Komitesi – Sempozyum Sekreteri
2006 Homeopati A Kursu Eğitimcisi İzmir
2006 Aile Hekimliği Kongresi – Çeşme - Homeopati nedir? Sunum
2006 IKGV – AWO Deneyim Paylaşımı Toplantısı – Almanya – Üreme Sağlığı Eğitimi
2006 WHO- BZgA – Almanya – Multikültürel Avrupada Gençler için Üreme Sağlığı Eğitimi Nasıl olmalı? Sempozyum – Davetli Katılımcı
2006 2.Medikolar Sempozyumu – Hacettepe Ün. Ankara Üreme Sağlığı Eğitiminin Sonuçları – Sunum
2007 Celebrating Homeopathic Links – Homeopati Kongresi Heidelberg – Almanya
2007 Homeopati A – B Kursu Eğitimcisi
2007 Homeopatik Ağrı Tedavisi – Karlsruher Homeopati Günleri - Girit -Yunanistan
2008 Akdeniz Ün. Aile Hekimliği ABD Antalya – Aile Hekimliğinde Homeopatik Tedaviler Eğitimci
2008 LIGA Medicorum Homeopathica Internationalis - Dünya Homeopati Kongresi Ostende - Belçika
2009 1. Aile Hekimliği Kongresi – Çeşme – Homeopati nedir? Sunum
2009 Ulusal Homeopati Kongresi Bingen – Almanya
2009 43. Tıp Haftası Baden Baden – Almanya
2010 2.Aile Hekimliği Kongresi – Antalya - Tamamlayıcı Tıp Kursu Organizasyon Komitesi Başk. – “Tamamlayıcı Tıp nedir ve hangi dalları kapsar?”; “Fitoterapi nedir, nasıl kullanılır?”; “Üst Solunum Yolu Enfeksiyonlarında Homeopatik tedavi yaklaşımları” Work-Shoplarının hazırlanması ve uygulanması
2010 Internasyonal Ozon Tedavisi Kongresi - İstanbul
2010 Internasyonal Neural Therapi Kongresi – İstanbul “Baş Ağrılarına Homeopatik Yaklaşım” Sunum
2010 Ulusal Herget Sempozyumu – Kuşadası “Homeopati nedir?” Sunum
2010 44. Tıp Haftası Baden Baden – Almanya
2011 45. Tıp Haftası Baden Baden – Almanya
2012 Ulusal Homeopati Kongresi Freiburg – Almanya
2012 46. Tıp Haftası Baden Baden – Almanya
2013 Genel Tıp Kongresi - Kuşadası – “Homeopati nedir?” Sunum
2013 Ege Ün. Tıp Fak. Halk Kongresi – İzmir - “Homeopati nedir?” Sunum
2014 LMHI Kongresi Paris
2015 Aile Hekimliği Kongresi – Seferihisar İzmir – “Tamamlayı tıp ve Homeopati” Sunum
2015 2. Uluslararası katılımlı Kök Hücre Sempozyumu – CBU Manisa – “Kanser ve Homeopati” Sunum
2015 1. Uluslararası katılımlı Ege Homeopati Kongresi – Kongre Sekreteri
·       Günlük Pratiğimize homeopati Nasıl Yerleştirilir? Sunum
·       Gribal Enfeksiyonlar ve Kompleks ilaçların Yeri Sunum
·       Tehditkar Enfeksiyonlarda Causa Temelli İlaç Seçimi Sunum
2015 AV Yaşam Atölyesi
 • Obsite ve Başa Çıkma Yolları – Homeopati Bir Çare Olabilir mi? - Sunum
 • Ben Bunu Hak Etmiyorum! –İlişkilerde Yaşadıklarımız - Sunum
2015 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fak.
 • Sağlık ve Hastalık Aforizması - Sunum
2016 Tamamlayıcı Tıp Sempozyumu – Ankara
 • Diabet ve Romatizmal Hastalıklara Homeopatik Yaklaşım - Sunum
2016 Tamamlayıcı Tıp Ligi -Bodrum
 • Homeopati nedir, ne değildir? – Sunum
 • Ağrı’ya Homeopatik Yaklaşım – Work-Shop
2016 Hatay Eczacı Odası – Homeopati nedir? – Sunum
2016 Natura Festivali: İstanbul Askeri Müze – Sağlık Mucize ise Hastalık Ayrıcalıktır -    Sunum
2016 Natura Festivali: İzmir Atatürk Kültür Merkezi – Sağlık Mucize ise Hastalık Ayrıcalıktır -    Sunum
2017 İstanbul Aesthetic Forum: The Marmara Oteli – Estetik Cerrahi’de Homeopati sadece Arnica değildir – Sunum
2017 CİSED 2. Ulusal Cinsel Sağlık Kongresi – Ankara
 • Genital Herpes ve HPV enfeksiyonlarında Homeopati  Sunum
 • Seksüel Disfonksiyonlarda Homeopati– Sunum
2017 3. Mutlu İnsan Festivali – İstanbul Kongre Merkezi
 • Homeopati hakkında her şey Sunum
2017 Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi - Manisa
 • Seçmeli Tamamlayıcı tıp Dersleri – Homeopati Eğitimcisi
2017 Alaçatı Buluşmaları  – Bazen Alaçatı ile Ortak Çalışma
 • Wellness – Sunum
 • İlk af eden sen ol – Sunum
 • Uzaklaş – Sunum
 • Değişime katıl – Sunum
 • Ben bunu hak etmiyorum – Sunum
2017 51. Tıp Haftası: Baden Baden – Almanya
2017 Atlas Sağlık Eğitim Vakfı  Yararına – Kuşadası
 • Atlas Geleceğe Koşuyor - Sunum
2018 – Koruncuk Vakfı Yararına - İzmir
 • Bir Tedavi Sanatı: Homeopati – Sunum
2018 – 4. Mutlu İnsan Festivali – İstanbul Kongre Merkezi
 • Mutluluk Sağlıktır - Sunum
2018 – Purpletalks – Rotary Kulüp 2430 Bölgesel Toplantısı - Antalya
 • Sınırları Çizmek – Sunum
2018 – CİSED 3. Ulusal Cinsel Sağlık Kongresi - Antalya
 • Vaginismus ve Homeopati – Sunum
2018 – 1. Uluslararası Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi – İstanbul Kongre Merkezi
 • Kanser ve Homeopati – Sunum
2018 – 3. Tamamlayıcı Tıp Ligi - Bodrum
·       Homeopati Ne der? - Sunum
2018 – Pharmetik Eczacılar Derneği Eczacılık kongresi -  “Geleceğin E Hali” – İstanbul Kongre Merkezi
 • Aşık Remediler – Aşk ve Homeopati - Sunum
2018 – Peryön Ege – Geleneksei İnsan Kaynakları Kongresi – İzmir
 • Homeo-HR (Human Resources): İnsan Kaynakları ve Homeopati İlişkisi - Sunum
2018 – Atlas Sağlık Eğitim Vakfı Yararına – Kuşadası
 • Sapere Aude - Sunum
2018 – Rota-Talk – Rotary Kulüp Yararına – İzmir
 • Sapere Aude - Sunum
2018 – Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi – İzmir
 • Bilimsel Perspektif’te Homeopati - Sunum
2019 –5. Mutlu İnsan Festivali – İstanbul Kongre Merkezi
 • Dünya Kadınlar Günü Kutlaması – “ Homeopatide Kadın Remedileri” - Sunum
2019 – PurpleTalks – Rotary Kulüp Yararına – Samsun
 • İnsan İçin, İnsana Dair - Sunum
2019 – Galenos Festivali – Bergama
 • Homeopatinin Tarihsel Gelişimi - Sunum
2019 – BEKON – Balkan Eczacılık Uluslararası Öğrenci Kongresi – Edirne
 • Üst Solunum Yolu Enfeksiyonlarında Homeopati – Workshop
 • Yeni Gelişen Bilgiler ışığında Homeopati - Sunum
2019 – 4. Tamamlayıcı Tıp Ligi – Bodrum
 •  Yeni Gelişen Bilgiler ışığında Homeopati - Sunum
2019 – CISED 4. Ulusal Cinsel Sağlık Kongresi – Antalya
 • Yansıyan Kimlikler – Sunum
2019 – 2. Uluslararası Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi – İstanbul Kongre Merkezi
·       Bağlantısal Bütünsellik, Konnektom ve Gelişen Bilgi Teknolojileri Işığında “ORGANON” - Sunum
2019 – Fuckup Nights Vol3 – Antalya
 • Hangi Kötü Tecrübelerle Homeopatiye Yönlendim- Sunum
2019 – Ankara Eczacılık Odası Meslekiçi Eğitim Etkinliliği – Ankara
·       Konuşalım, Güzelleşelim – Sunum


Eczacının Sesi/ Farmazi Akademi


Son eklenen haberler

Yazı ve fotoğrafların tüm hakkı Eczacının Sesi e-gazeteye aittir. İmzalı yazılar, yazarlarının görüş ve sorumluluğu altındadır. Eczacının Sesi e-gazetenin adı kaynak gösterilmeksizin alıntı yapılamaz.Ana Sayfanız Yapın | Ana Sayfa

Haberler | Yazarlar | Özgür Köşe | Alkol Hesap | İlaç Rehberi | Reklam | Üye Girişi |
Kamu Kurum | Yasal-Mali | Dosya | Kültür-Sanat | Çepeçevre | Söyleşi | Üye Girişi | İlanlar | Duyurular | Dünyada Eczacılık | Arama
TEB | Eczacı Odaları | TEİS | Eczacı Kooperatifleri | Sağlık Bakanlığı | TİTCK | SGK | Reçete Giriş | Gazeteler | TV'ler | İletişim

Yazı ve fotoğrafların tüm hakkı Eczacının Sesi e-gazeteye aittir. İmzalı yazılar, yazarlarının görüş ve sorumluluğu altındadır. Eczacının Sesi e-gazetenin adı kaynak gösterilmeksizin alıntı yapılamaz.