Dekstrometorfan içeren ürünler toplatılıyor mu?

Basında Dekstrometorfan içeren...

Son güncelleme: 09-02-2013

Basında Dekstrometorfan içeren ilaçların toplatılacağı haberleri yer alıyor.

Oysa henüz bir toplatma kararı yok.

Dekstrometorfan içeren Hindistan’ dan ithal edilmiş etken madde ve ürünlerde problem var.

Çünkü, bu ülkeden ithal edilmiş olan Dekstrometorfan’ ın ve dolayısıyla içerdiği ürünlerin Levometorfan ile kontamine olduğu ve son derece tehlikeli advers etkiler gösterdiği saptanmış.

Şimdi Türkiye İlaç Pazarı’ nda Hindistan’ dan ithal edilmiş ürün olup olmadığı araştırılıyor. Bu ürünler varsa toplatılacak.

Konuya ilişkin Türk Eczacıları Birliği’ nin açıklamasını yayınlıyoruz:

DEKSTROMETORFAN HAKKINDA

38.A.00.4298
08.02.2013

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

Birliğimize 80727150 sayılı ve 01.02.2013 tarihli T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanlığı’ndan gelen yazı ile,

Dünya Sağlık Örgütü (WHO)’nun resmi web sitesinde "Contaminated Dextromethorpan Active Pharmaceutical Ingredient" başlıklı, dekstrometorfan içeren öksürük şuruplarının kullanımına bağlı olduğu düşünülen ölümlerle ve ciddi advers etkilerle sonuçlanan olayların yaşandığı, konuyla ilgili yapılan araştırmaların neticesinde olaylara levometorfan’la kontamine dekstrometorfan içeren öksürük şuruplarının kullanımının sebep olduğunun düşünüldüğü, dekstrometorfan adlı etken maddenin Konduskar Laboratories Private Limited, Kolhapur, Hindistan’da üretildiği, buradan ithal edilen dekstrametorfan adlı etken maddenin spesifikasyonlarına uygunluğunun kontrol edilmesi gerektiği konulu alarm yayınlandığı,

Bu nedenle adı geçen üretim yerinden ülkemize dekstrometorfan adlı etken maddenin ithal edilip edilmediğinin bildirilerek, ediliyor ise ithalatının durdurulması gerektiği,

Adı geçen üretim yerinden ithal edilen söz konusu etken madde kullanılarak üretilen ürün olup olmadığının ve/veya adı geçen üretim yerinde üretilmiş dekstrometorfan adlı etken maddenin yer alan yerli ya da ithal
tüm müstahzarlarının ithalatının/üretiminin durdurularak, stoklarda bulunanlarının ülkemiz piyasasına verilmemesi ve piyasada mevcut tüm partilerinin, ilgili mevzuat doğrultusunda geri çekilmesi ve ilgili Kurum ile irtibata geçilmesi gerektiği belirtilmektedir.

Söz konusu yazı ekte yer almakta olup, bilgilerinizi ve konunun tüm üyelerinize duyurulmasını saygılarımla rica ederim.

Uzm.Ecz.Harun KIZILAY
Genel Sekreter

Sağlık Bakanlığı yazısı için tıklayınız.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ


ECZACININ SESİ


Son eklenen haberler

Yazilarin tüm hakki Eczacinin Sesi e-gazeteye aittir. Imzali yazilar, yazarlarinin görüs ve sorumlulugu altindadir. Eczacinin Sesi e-gazetenin adi kaynak gösterilmeksizin alinti yapilamaz.Ana Sayfanız Yapın | Ana Sayfa

Haberler | Yazarlar | Özgür Köşe | Alkol Hesap | İlaç Rehberi | Reklam | Üye Girişi |
Kamu Kurum | Yasal-Mali | Dosya | Kültür-Sanat | Çepeçevre | Söyleşi | Üye Girişi | İlanlar | Duyurular | Dünyada Eczacılık | Arama
TEB | Eczacı Odaları | TEİS | Eczacı Kooperatifleri | Sağlık Bakanlığı | TİTCK | SGK | Reçete Giriş | Gazeteler | TV'ler | İletişim