Eczanelerimiz açısından İş Güvenliği Eğitimi (Yenilendi)

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu hükümlerinin çalışanların eğitim uygulamasına açıklık getirmek amacıyla

Son güncelleme: 22-05-2013

30.06.2012 tarih ve 28339 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu hükümlerinin çalışanların eğitim uygulamasına açıklık getirmek amacıyla düzenlenen Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik 15.05.2013 tarih ve 28648 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

Bu yönetmelik hükümleri uyarınca eczane çalışanlarımızın İş Güvenliği Eğitiminin nasıl yapılacağının üç ana başlık altında toplanmış konularını içeren Tablo (EK-1);

Genel Konular;

           a) Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler,

         b) Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,

         c) İşyeri temizliği ve düzeni,

           ç) İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar

Sağlık Konuları;

         a) Meslek hastalıklarının sebepleri,

         b) Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,

         c) Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri,

           ç) İlkyardım

Teknik Konular;

         a) Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri,

         b) Elle kaldırma ve taşıma,

         c) Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma,

         ç) İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,

         d) Ekranlı araçlarla çalışma,

         e) Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,

         f)İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması,

         g) Güvenlik ve sağlık işaretleri,

         ğ) Kişisel koruyucu donanım kullanımı,

         h) İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü,

           ı) Tahliye ve kurtarma

 

Eczaneler hangi risk sınıfında;

Eczaneler, 26.12.2012 tarih ve 28509 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan "İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği"  gereği İşyeri Tehlike Sınıfları Listesi’nde 47.73.01 sayılı sıra ile "Az Tehlikeli" olarak belirtilmiştir.

 

Eczane sahibi işverenin yükümlülüğü;

         a) Programların hazırlanması ve uygulanmasını,

          b) Eğitimler için uygun yer, araç ve gereçlerin temin edilmesini,

          c) Çalışanların bu programlara katılmasını,

          ç) Program sonunda katılanlar için katılım belgesi düzenlenmesi.

 

Bu bağlamda eczane sahibi işveren, çalışanlarına asgari yukarıda belirtilen Tablo (Ek-1)’daki belirtilen konuları içerecek şekilde iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin verilmesini, çalışan fiilen çalışmaya başlamadan önce, çalışanın yapacağı iş ve işyerine özgü riskler ile korunma tedbirlerini içeren konularda öncelikli olarak eğitilmesini sağlar.

 

Eğitimleri kim verecek;

İşyerinde görevli iş güvenliği uzmanları ile işyeri hekimleri tarafından ya da işçi, işveren ve kamu görevlileri kuruluşları veya bu kuruluşlarca kurulan eğitim vakıfları ve ortaklaşa oluşturdukları eğitim merkezleri, üniversiteler, kamu kurumlarının eğitim birimleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile Bakanlıkça yetkilendirilmiş eğitim kurumları ve ortak sağlık ve güvenlik birimleri tarafından eğiticilerin eğitim konularında yer alan konulara göre uzmanlık alanları dikkate alınarak belirlenmesi kaydıyla verilecek.

 

Eczane çalışanlarının eğitim süresi asgari ne kadar olacak ve ne kadar sürelerde tekrar edilecek;

Eczaneler İşyeri Tehlike Sınıfları Listesinde "Az Tehlikeli" olarak belirlendiği için yönetmelik gereği eğitim süresi en az sekiz saat olacak.

Verilen eğitimler geçen süre zarfında oluşan değişiklikleri de içerecek şekilde üç yılda bir tekrar edilecek.

Ancak, eczanede çalışmaya başlayacak her eleman fiilen çalışmaya başlamadan önce İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi almak zorundadır.

 

Eğitimin maliyeti ve çalışan açısından eğitimde geçen süre;

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin maliyeti çalışanlara yansıtılmayacak. Eczane sahibi işveren bu eğitim hizmetini işyeri bünyesinde barındırdığı iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi yokluğunda yukarıda belirtilen kurum ve kuruluşlardan alıyorsa ödediği bedelin karşılığı fatura alarak mali tablosunda muhasebelendirecektir.

Çalışanların eğitimde geçen süresi normal çalışma süresi dahilinde sayılacaktır.

 

Eğitimin sonunda ne olacak;

Düzenlenen eğitimler belgelendirilerek çalışanların özlük dosyasında saklanacaktır.

 

Eczanelerimizde bu süreç ne zaman başlayacak;

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri ile ilgili madde 6331 sayılı yasanın 6. maddesinde yer almaktadır. Aynı yasanın yürürlükle ilgili 38. maddesinin a bendi "Kamu kurumları ile 50den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için yayımı tarihinden itibaren iki yıl sonra" ibaresini içermektedir.

Bu durumda eczanelerimiz için belirlenen süre 30 Haziran 2014 tarihidir.

 

 


Eczacının Sesi


Son eklenen haberler

Yazilarin tüm hakki Eczacinin Sesi e-gazeteye aittir. Imzali yazilar, yazarlarinin görüs ve sorumlulugu altindadir. Eczacinin Sesi e-gazetenin adi kaynak gösterilmeksizin alinti yapilamaz.Ana Sayfanız Yapın | Ana Sayfa

Haberler | Yazarlar | Özgür Köşe | Alkol Hesap | İlaç Rehberi | Reklam | Üye Girişi |
Kamu Kurum | Yasal-Mali | Dosya | Kültür-Sanat | Çepeçevre | Söyleşi | Üye Girişi | İlanlar | Duyurular | Dünyada Eczacılık | Arama
TEB | Eczacı Odaları | TEİS | Eczacı Kooperatifleri | Sağlık Bakanlığı | TİTCK | SGK | Reçete Giriş | Gazeteler | TV'ler | İletişim