Are you good Bayer?

İyi misin Bayer?

Son güncelleme: 05-07-2017

ECZACININ SESİ/ ÖZEL HABER

 
Saydan: ’’Eczaneler şirketinizin çalışanı, bayii ya da acentesi değil’’
 
Bilgisine başvurduğumuz Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Ecz. Nurten Saydan ’’ Bayer’ in eczanelere dayattığı Ticari Satış Sözleşmesi kesinlikle kabul edilemez’’ dedi.

Anlaşılan o ki; Bayer, bazı batılı ülkelerdeki bağımsızlığını yitirmiş, firmaların alt birimi haline getirilmiş eczanelerle yapılan sözleşmenin çok kötü bir tercümesini ülkemizdeki eczacıların önüne koyuyor.

Bayer temsilcileri, bir süredir eczaneleri ziyaret ederek eczacıları Ticari Satış Sözleşmesi yapmaya zorluyor. Ticari Satış Sözleşmesi imzalayan eczacılara özel indirim ve ciro primi vaat ediliyor.

Sözleşme, tümüyle eczaneleri bir çeşit Bayer alt birimi gören bir anlayışla hazırlanmış, Bayer’ in uzantısı gibi değerlendiren bir içeriğe sahip.

Bazı eczacıların söz konusu Ticari Satış Sözleşmesi’ ni çok ta farkında olmadan imzaladıkları duyumları alınıyor.

Sözleşmede Neler Var?

Söz konusu sözleşmeye göre;

Bayer, eczanelerin bazı ürünlere ilişkin alış, satış bilgilerini düzenli olarak istiyor,

Eczaneler arası ürün takasını yasaklıyor, takas tepiti durumunda sözleşme firma tarafından tek taraflı olarak fesih ediliyor,

Eczanede 18 yaş altı çalışan bulunmasını yasaklıyor,

Eczacıya, Bayer’ in hazırladığı görseller dışında tanıtım materyalleri yasaklanıyor,

Eczacı, ceza tehdidi altındaki kişileri çalıştırmayacak.

TEİS Genel Başkanı Ecz. Nurten Saydan’ ın Bayer’ e gönderdiği yazı şöyle: 


03/07/2017
TEİS2017-43 

BAYER TÜRK KİMYA SAN.LTD.ŞTİ.’NE 

FATİH SULTAN MEHMET MAHALLESİ

BALKAN CADDESİ NO: 53

34770 ÜMRANİYE/İSTANBUL

Konu : Şirketiniz tarafından eczanelere sağlanacak ticari şartları düzenlemek üzere hazırlanmış sözleşme hk.

“Eczanenin çalışmayı tercih ettiği ecza deposu üzerinden satın aldığı sözleşme konusu tüketici sağlığı (takviye edici gıda, kozmetik ve reklamı yapılabilen tıbbi cihaz) kategorisindeki Bayer ürün(ler)ine dair Bayer tarafından Eczaneye sağlanacak ticari şartları düzenlemek üzere hazırlandığı” öne sürülen söz konusu sözleşme Türk Ticaret Kanunu , Borçlar Kanunu ve ilgili mevzuatları ile Eczacılar ve Eczaneler Hakkındaki yasal mevzuata aykırıdır. Şöyle ki;

1-) Şirketinizin sözleşmeye konu olan ürünleri bayilik sistemi ile satılan ürünler kapsamında olmadığı gibi bunların eczanelerden satışını kısıtlayan herhangi bir yasal düzenleme de bulunmamaktadır. Dolayısıyla; dileyen her eczane söz konusu ürünleri dilediği depodan dilediği miktarda alma ve satma hakkına sahiptir. Türk Ticaret Kanununa göre bayilik (acentelik) sözleşmesi yapılmasını gerektiren bir durum olmadığı gibi acentelik sözleşmesi şartlarını ve hükümlerini içeren tarzda bir ticari şartlar sözleşmesi imzalanmasını talep etmekte objektif iyiniyet kurallarına göre hukuka uyarlık bulunmamaktadır. Zira ; söz konusu sözleşme ile şirketinize ait ürünlerin belirli miktarlarda sadece bir ecza deposundan alınmasının ve alış miktarları ile satış miktarlarının şirketinize bildirilmesinin istenmesinin, söz konusu sözleşme acentelik sözleşmesi olmamasına rağmen belirli eczanelere ticari olarak ayrım yapılmasının Ticaret Hukukuna uygunluğu olmadığı gibi Eczaneler Hakkındaki yasal mevzuata da uyarlılığı bulunmamaktadır.

2-) Söz konusu sözleşme ile şirketinizin IMS Health Tıbbi İstatistik Tic. ve Müş. Ltd. Şti. firmasından işbu Sözleşme kapsamında satışı yapılan tüketici sağlığı ürünlerinin ve her bir kategori içerisinde (takviye edici gıda, kozmetik ve reklamı yapılabilen tıbbi cihaz) yer alan diğer ürünlerin geriye doğru 2 yılı kapsayacak şekilde ecza depolarından alım bilgilerinin temin etmesi , bir başka deyişle aynı kategorideki diğer firmalara ait ürünlerin satış bilgilerine ulaşması, Türk Ticaret Kanunun sır saklama hükmüne tamamen aykırı bir durum olup, ceza ve tazminat davalarına konu olacak bir düzenlemedir.

3-) Şirketiniz eczacılardan tüm taahhütleri istemesine rağmen söz konusu sözleşmede kendisi adına “taahhüt etmek” yerine “temin etmek” fiilini kullanarak herhangi bir taahhütte bulunmaması, sözleşmeden doğan edimlerin karşılıklı olarak eşit olmaktan daha çok, şirketiniz lehine adeta tek taraflı olması,  Borçlar Kanununun 28. maddesinde yer alan aşırı yararlanma halinin tipik örneği konumundadır.

4-) Sözleşmede “Eczane; ürünlerin satışını arttırmak gayesiyle Bayer’in hazırladığı veya onayladığı materyaller dışında yazılı, sözlü görsel reklam faaliyetlerinde bulunmamayı taahhüt eder” şeklindeki madde Türk Eczacıları Birliği Deontoloji Tüzüğüne aykırılığı  teşvik eden bir düzenleme olup, eczacının eczanesinin ve eczanesinde sattığı ürünlerin reklamını yapması veya promosyon uygulamaları yapması 1262 sayılı İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanununa ve Türk Eczacıları Deontoloji Tüzüğüne açıkça aykırıdır.

5-) Diğer taraftan ; 6197 sayılı Eczaneler ve Eczacılar hakkındaki kanunun değişik 24. Maddesinin 1. Fıkrasına, Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmeliğin 42. maddesinin 5. fıkrasına göre “..Eczaneler arası ilaç takası toptan satış sayılmaz..” hükmü yer aldığından şirketinizin eczanelerin takas hakkını sözleşme ile kısıtlaması hukuka aykırıdır.

Bu yüzden; üye ve meslektaşlarımızın Türk Eczacıları Deontoloji Tüzüğü’nün 11. maddesinde yer alan “Eczacı, kanunlara aykırı fiillere iştirak edemez veya yardımcı olamaz” hükmüne aykırı bir şekilde bu sözleşmeyi kabul etmesi mümkün değildir.

6-) Eczanelerin iş hukuku açısından her zaman Çalışma Bakanlığı’nın denetimine ve gözetimine tabi olduğu bilindiği halde, eczanelerimizde 18 yaş altı staj personelinin yasal olarak bulunabilmesine , ve bu yaştaki personelin çalışmasında yasal olarak bir engel olmamasına rağmen, söz konusu sözleşmede “Çocuk İstihdamı Ve Zorla Çalıştırma” başlıklı düzenleme bulunması, sözleşme kapsamındaki işlerle ilgili 18 yaşın altındaki işçileri çalıştırmayacağı yönünde taahhütte bulunulmasını ve hatta bu konularla ilgili olarak “Eczane’nin defterlerini ve tesislerini denetleme hakkına sahip olmanın” istenmesi eczaneleri hak etmedikleri bir ithamla zımmen karşı karşıya bırakmakta olup, mesleğimize yapılmış onur kırıcı bir yaklaşım olmanın yanı sıra hukuka aykırıdır.

7-) Eczaneler şirketinizin çalışanı, bayii ya da acentesi olmadığı gibi söz konusu sözleşme de bir bayilik ya da acentelik sözleşmesi olmamakla birlikte sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olarak belirtilen ve içeriği bilinmeyen “BAYER KURUMSAL UYUM POLİTİKASI” nın bir parçası olarak görülmesi mesleğimize yapılmış rencide edici bir başka yaklaşım örneği olarak görmekteyiz.

Yukarıda kısaca özetlediğimiz ve genel hatlarını ortaya koyduğumuz düzenlemeler Türk Ticaret Kanunu , Borçlar Kanunu ve ilgili mevzuatları ile Eczacılar ve Eczaneler Hakkındaki yasal mevzuata aykırı olup, şirketiniz lehine “aşırı yararlanma” halinin ve yeterli hukuki bilgiye sahip olamayarak iyi niyetle imzalamış olan meslektaşlarımız için de “gabin” halinin tipik örneği olan söz konusu sözleşme kabul edilemez bir sözleşme olup, bu sözleşmenin yürürlükten kaldırılması ve sonucun tarafımıza yazılı olarak bildirilmesi için gereğini tüm yasal haklarımız saklı kalmak kaydıyla bilgilerinize sunarım.

Ecz. Nurten Saydan

TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI

GENEL BAŞKANI

Eczacının Sesi/ Özel Haber


Son eklenen haberler

Yazilarin tüm hakki Eczacinin Sesi e-gazeteye aittir. Imzali yazilar, yazarlarinin görüs ve sorumlulugu altindadir. Eczacinin Sesi e-gazetenin adi kaynak gösterilmeksizin alinti yapilamaz.Ana Sayfanız Yapın | Ana Sayfa

Haberler | Yazarlar | Özgür Köşe | Alkol Hesap | İlaç Rehberi | Reklam | Üye Girişi |
Kamu Kurum | Yasal-Mali | Dosya | Kültür-Sanat | Çepeçevre | Söyleşi | Üye Girişi | İlanlar | Duyurular | Dünyada Eczacılık | Arama
TEB | Eczacı Odaları | TEİS | Eczacı Kooperatifleri | Sağlık Bakanlığı | TİTCK | SGK | Reçete Giriş | Gazeteler | TV'ler | İletişim