Yenilenen ’Eczane Denetim Formu’

Son güncelleme:17-02-2015

 

 

ECZANE DENETİM FORMU

ECZANENİN ADI

ECZANE SAHİP VE MESUL MÜDÜRÜNÜN ADI

SOYADI

ECZANENİN ADRESİ

MESUL MÜDÜRÜNÜN ADI  SOYADI (ECZANEYE MESUL MÜDÜR TAYİN EDİLDİ İSE)

ECZANE SAHİP VE MESUL MÜDÜRÜNÜN İKAMETGAH ADRESİ

ECZANE  TEL :

 

 

ECZANE SAHİP VE MESUL MÜDÜRÜ/ECZANE

E-POSTA:

 

DİPLOMA TARİH VE NUMARASI

 

Tarih   …... /……/…..          No:…………..

 

RUHSATNAME TARİH VE NUMARASI

 

Tarih   …... /……/…..          No:…………..

 

MESUL MÜDÜRLÜK BELGESİ  TARİH VE NUMARASI (ECZANEYE MESUL MÜDÜR TAYİN EDİLDİ İSE)

 

 

Tarih   …... /……/…..          No:…………..

 

 

İKİNCİ ECZACI VARSA ADI SOYADI - T.C. KİMLİK NUMARASI

 

 

YARDIMCI ECZACI VARSA ADI SOYADI - T.C. KİMLİK

NUMARASI

 

 

 

IKLAMA

 

1

Eczane sahip ve mesul müdü görevi başında  bulunuyor mu, bulunmuyorsa nedeni?

 

EVET

 

HAYIR

 

 

2

Önceki  denetim tarihi:

Yalan denetimde eksiklik tespit edilmiş ise   (teftiş defterine

göre), eksiklik giderilmiş mi?

 

EVET

 

HAYIR

 

 

3

 

Ruhsatnamede belirtilen adres, mevcut adresle uyumlu mu?

 

EVET

 

HAYIR

 

 

4

Ruhsatname  verildikten  sonra  eczanede  tadilat  yalmış  mı? (Yönetmelik Madde:23)

 

EVET

 

HAYIR

 

5

Aydınlatma,    su,    telefon    ve    internet    gibi    imkanlardan

faydalalıyor mu?

EVET

HAYIR

 

 

6

 

Eczane ortamı aydınlık, rutubetsiz, havadar mı?

 

EVET

 

HAYIR

 

7

Eczacı ve eczanede çalışanlar beyaz önlük giyiyor mu?

EVET

HAYIR

 

 

8

Eczacı ve eczanede çalışanların giydiği beyaz önlüğün göğüs cebi üzerinde mesleği, adı ve soyadı gösterir ibare mevcut mu?

 

EVET

 

HAYIR

 

 

9

Eczanenin     zeminleri     hijyen     koşullarına     uygun,     kolay

temizlenebilir malzeme ile döşenmiş mi?

 

EVET

 

HAYIR

 

 

 

10

 

Eczanenin sadece görülebilir cephelerinden  birinde ve eczane olarak  kullalacak  yerin  sınırları  içerisinde  kalmak kayyla, eczanenin   adını  gösterir,  Türk  Eczacıları  Birliği   tarafından belirlenmiş standartlara uygun ışıklı veya ışıkz levha var mı?

 

 

EVET

 

 

HAYIR

 

 

11

Eczane sahip ve mesul müdürünün adı ve soyadı okunur şekilde vitrin camına yazılmış mı? *

 

EVET

 

HAYIR

 

12

İki  cepheden  kolayca  görülecek  yükseklikte  "E" logolu  ışıklı levha var mı?

EVET

HAYIR

 

13

Eczane ruhsatnamesi,  eczanede görünür yerde alı mı? *

EVET

HAYIR

 

 

14

Eczane  sahip  ve  mesul  müdürüne  ait   Eczacılık  Diploma, eczanede görünür yerde alı mı? *

 

EVET

 

HAYIR

 

 

15

Eczacının 30x40 ebadında güncel fotrafı,   eczanede görünür yerde alı mı? *

 

EVET

 

HAYIR

 

 

16

Işıklandırılmış nöbet levhası ve kapı zili var mı?

 

EVET

 

HAYIR

 


 

 

17

Nöbetçi  eczanelerin  a,  adresi  ve  telefon  bilgileri  dışarıdan görülebilir,   kolayca   okunabilir   şekilde   ışıklandırılmış   veya dijital ortamda ilân edilmiş mi?

 

EVET

 

HAYIR

 

 

18

Eczanedeki  ilların/ürünlerin  ilgili  otoritelerden  ruhsatları  /

izinleri / bildirimleri var mı?

(Ambalaj bilgilerinin kontrol edilmesi.)

 

EVET

 

HAYIR

 

 

19

6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında  Kanununun 28. maddesinde     belirtilen    ürünler   dışında,   satışı   yasak   olan maddeler   var mı?

 

EVET

 

HAYIR

 

 

20

Salmak üzere ambalajı ık ürün, miadı  geçmiş  ilaç, boş il

kutusu ve bedelsiz numune  mevcut mu?

 

EVET

 

HAYIR

 

21

Yangın söndürücünün kontrolü yalmış mı? *

EVET

HAYIR

 

 

 

22

 

Buzdolabı  içi  caklık  ve  eczane  içi  sıcaklık  nem  takibinin sağlanması  için  kritik  durumlarda  uyarı  verecek  erken  uyarı sistemi  ve geriye dönük hafıza kaydı bulunan  termometre var mı?

 

 

EVET

 

 

HAYIR

 

 

23

 

Erken   uyarı   sisteminde   aksiyon   ve   alarm   limitleri    ilacın saklama koşullarına uygun olarak tamlanmış mı?

 

EVET

 

HAYIR

 

24

Sıcaklık ve nem uygun sınırlarda mı?

EVET

HAYIR

 

25

Sıcaklık ve nem ile ilgili kayıtlar zenli olarak  tutuluyor mu?

EVET

HAYIR

 

 

26

Buzdolabındaki caklık kontrolü için, buzdolabı içinde bulunan

termometrenin caklık kayıtları zenli tutuluyor mu?

 

EVET

 

HAYIR

 

 

 

27

Özel saklama koşulu gerektiren veya suk zincire tâbi ilların saklama  koşullarına   uygun olarak eczaneye kabul edilmesi, saklanması  ve aynı şartlara  uygun olarak  hastalara sunulması sağlayor mu?

 

 

EVET

 

 

HAYIR

 

 

28

Eczanelerde   bulundurulması   mecburi   olan    il   ve   tıbbi

malzemeler mevcut mu?

 

EVET

 

HAYIR

 

 

29

Reçeteler,  uyuşturucu  illar  ve  psikotrop   ilların  kayıtları

elektronik ortamda tutuluyor mu?

 

EVET

 

HAYIR

 

 

30

Stajyer,   personel   ve   teftiş   defterlerinin    kayıtları   zenli

tutuluyor mu?

 

EVET

 

HAYIR

 

 

31

Uyuşturucu, psikotrop ve kontrole tabi ilların sayısı, kayıtlarla

uyumlu mu?

 

EVET

 

HAYIR

 

 

32

Uyuşturucu, psikotrop ve kontrole tabi il  reçeteleri usulünce saklayor mu?

 

EVET

 

HAYIR

 

 

33

Normal reçete ile verilmesi gereken kontrole tâbi ilların reçete kayıtları   elektronik   ortamda   tutuluyor   mu   ve   İl   Takip Sistemine kaydediliyor mu?

 

EVET

 

HAYIR

 

 

34

Majistral  il yamında  kullanılan  hammaddeler  Bakanlıkça

izinli yerlerden mi temin ediliyor?

 

EVET

 

HAYIR

 

 

35

Majistral il yamında kullalan uyturucu maddelere ilişkin

fatura kayıtları ile reçeteler karşılaşrıldığında sarf-stok durumu uygun mu?

 

EVET

 

HAYIR

 

 

36

Uyuşturucu, psikotrop ve kan ürünü reçetelerinin (takip edilmesi gereken özel reçeteler) 1.  nüshalarının matbu form eşliğinde İl Sağlık Müdürlüğüne gönderildiğine dair kayıtlar zenli olarak tutuluyor mu?

 

EVET

 

HAYIR

 

37

Uyuşturucu illar çelik kasada muhafaza ediliyor mu?

EVET

HAYIR

 

 

38

Hassas, santigram veya kiloluk teraziler için ilgili kurumdan her

iki yılda bir alınması gereken kontrol belgesi var mı?

 

EVET

 

HAYIR

 

 

39

Şiddetli    zehirler    ve    ay    bulundurulacak    zehirler    diye adlandırılan  maddeler  kırmı   ve  yeşil  dolaplarda  muhafaza ediliyor  mu?   Dolaplar  kilitli  ve  dolapların  anahtarı   mesul müdürde mi?

 

EVET

 

HAYIR

 

40

Farmakope var mı? *

EVET

HAYIR

 

 

 

41

Laboratuvarda  majistral  il  yapımında   kullalan   kimyevi maddeler   ve   droglar   cam   şişelerde,   ışıktan   bozulabilecek maddeler ise, renkli şişelerde ay bir dolapta  bulunduruluyor mu?

 

 

EVET

 

 

HAYIR

 

 

42

 

Majistral  il yamında  kullalacak  her  türlü  araç ve gereç uygun şartlarda muhafaza ediliyor mu?

 

EVET

 

HAYIR

 

43

Laboratuvarda şehir suyu mevcut mu?

EVET

HAYIR

 

 

44

İlyamında kullalan banko üzeri ısıya   dayaklı  cam, mermer ve mikrobiyolojik bulaşma oluşturmayacak malzeme ile kaplanmış ?

 

EVET

 

HAYIR

 


 

 

45

Majistral illar, usulüne uygun bir şekilde   kullalmamış ambalaj ile ambalajlanıp, kullanım şekillerine göre etiketleniyor mu ?

 

EVET

 

HAYIR

 

 

46

Eczanede bulunması gereken m cihazların zenli aralıklarla kalibrasyonlarının yalğına dair belge mevcut mu?

 

EVET

 

HAYIR

 

 

47

Ciro   bilgilerine    göre   eczanede   ikinci    eczacı    çalıştırma zorunluluğu var mı?

 

EVET

 

HAYIR

 

 

48

Eczanede ikinci eczacı çalışrma zorunluluğu var ise ikinci eczacı görevi başında bulunuyor mu?

 

EVET

 

HAYIR

 

 

49

 

Eczanede yarmcı eczacı çalıştırma zorunluluğu var mı?

 

EVET

 

HAYIR

 

 

50

Eczanede   yarmcı   eczacı   çalışrma   zorunluluğu   var   ise

yarmcı eczacı görevi başında bulunuyor mu?

 

EVET

 

HAYIR

 

 

51

Eczanenin önünde cadde ve sokaklarda seyyar veya totem tabela, afiş v.b. tabela veya cisimler var mı?

 

EVET

 

HAYIR

 

 

52

 

Vitrinde ürün tanıtı amacıyla levha veya ilan var mı?

 

EVET

 

HAYIR

 

 

53

Eczanede hastaları, sunulan hizmeti ve hijyen koşullarını

olumsuz etkileyecek, ilları kontamine edebilecek evcil hayvan

var mı? *

 

EVET

 

HAYIR

 

 

54

(Asma kat varsa) Eczanenin asma katında il satışı yapılıyor

mu?

 

EVET

 

HAYIR

 

 

55

 

Reçetesiz beşeri il satışı yalıyor mu?

 

EVET

 

HAYIR

 

 

56

 

Beşeri illar için İl Takip Sistemi kuralları uygulayor mu?

 

EVET

 

HAYIR

 

 

 

* Eczanede sunulan hizmetin kalitesinin arttırılma, eczacılık hizmetinin hastaya bizzat eczacı tarafından sunulmasının temini ve güvenliğin sağlanması gerekçesiyle tavsiye niteliğindedir.

 

 

 

 

 

Önemli!

12.04.2014 tarihli Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelikle getirilen yenilikler bakımından cezai müeyyide uygulanması gereken durumlar için mezkur Yönetmeliğin Gici 1 inci maddesi drultusunda 24 aylıkrenin beklenmesi gerekmektedir.

 

FENNİ GÖZKÇÜLÜK YAPIYORSA

57

Fenni zlükçülük Ruhsat tarih ve numarası

Tarih: ……/……/…….                    No:…………

 

58

 

Fenni zlükçülük için eczanede ay bir lüm var mı?

 

EVET

 

HAYIR

 

 

59

Fenni zlükçüler Derneği tarafından onaylanan reçete kayıt defteri kayıtları zenli tutuluyor mu?

 

EVET

 

HAYIR

 

DENETİM SONUCU TEST EDİLEN HUSUSLAR

DENETİM SONUCU YAPILAN İŞLEMLER

ECZANE SAHİP VE MESUL MÜDÜRÜN KAŞESİ

 

 

 

 

İSİM VE İMZA

DENETLEYEN YETKİLİNİN ADI SOYADI VE ÜNVANI

 

 

 

 

İMZA

 

 

DENETİM TARİ          ……/……/……


Eczacının Sesi


Son eklenenler

Yazı ve fotoğrafların tüm hakkı Eczacının Sesi e-gazeteye aittir. İmzalı yazılar, yazarlarının görüş ve sorumluluğu altındadır. Eczacının Sesi e-gazetenin adı kaynak gösterilmeksizin alıntı yapılamaz.


Ana Sayfanız Yapın | Ana Sayfa

Haberler | Yazarlar | Özgür Köşe | Alkol Hesap | İlaç Rehberi | Reklam | Üye Girişi |
Kamu Kurum | Yasal-Mali | Dosya | Kültür-Sanat | Çepeçevre | Söyleşi | Üye Girişi | İlanlar | Duyurular | Dünyada Eczacılık | Arama
TEB | Eczacı Odaları | TEİS | Eczacı Kooperatifleri | Sağlık Bakanlığı | TİTCK | SGK | Reçete Giriş | Gazeteler | TV'ler | İletişim

Yazı ve fotoğrafların tüm hakkı Eczacının Sesi e-gazeteye aittir. İmzalı yazılar, yazarlarının görüş ve sorumluluğu altındadır. Eczacının Sesi e-gazetenin adı kaynak gösterilmeksizin alıntı yapılamaz.