Lipid Düşürücülerin Ödenmesi

Son güncelleme:26-03-2019

Eczacının SUT ile İmtihanı-3

 

Ecz.Zeynep Aynur AKYOL

 

Sevgili meslektaşlarım,

Bu hafta Lipid düşürücüler ile tedavide SUT sınavımıza devam edelim. Konuya bu gurup ilaçların ATC gruplandırılmasını özetleyerek başlayayım.

Kan Lipid Seviyesini Düşüren İlaçlar 5 alt başlıkta toplanır:

-        HMG- KoA Redüktaz inhibitörleri- STATİNLER

-        Safra asidi tutucular- KOLESTİRAMİN

-        Nikotinik asit türevleri – NIASIN

-        Diğer lipid modifiye edici ilaçlar – EZETİMİB,

-        Fibratlar- FENOFİBRAT, GEMFİBROZİL

 

İlk gurup olan Statinlerin SGK Ödenme Koşullarını geçen hafta özetlemeye çalışmıştım. Kaçıranlar için 19.03.2019 tarihli yazımın linki http://www.eczacininsesi.com/index.php?yon=kamu_kurum&id=195

Bu hafta diğer gurupların ödenme koşullarını, dikkat etmemiz gereken noktaları özetlemeye çalışacağım.

KOLESTİRAMİN

-        Statinlerin LDL düşürmede yetersiz kaldığı durumlarda Statinlerle kombinasyon halinde;

-        Statinleri tolere edemeyen hastalarda tek başına reçete edilir. SUT koşulları, statinler gibidir. BKZ yukarıdaki link.

NİASİN

-        LDL düşürmek amacıyla

o   Öncesinde Statinlerle tedaviye başlanmış olma şartı vardır.

o   Hastada Diabetes mellitus, akut koroner sendrom, geçirilmiş MI, geçirilmiş inme, koroner arter hastalığı, periferik arter hastalığı, abdominal aort anevrizması veya karotid arter hastalıklarından en az biri bulunmalıdır.

o   Statinlerle en az 6 ay tedavi edilmiş olmasına rağmen LDL düzeyi 100 mg/dl altına düşürülememiş olması gerekmektedir.

-        Trigliserid düşürmek amacıyla

o   TRİGLİSERİD düzeyinin 500 mg/dl 

o   Diabetes mellitus hastalığında 200 mg/dL  üzerinde olduğu durumlarda , tek başına ve fibratlarla kombinasyon halinde kullanılabilir.

-         

-        Rapor Kodu 04.08 + 04.02 İç Hastalıkları, Endokrinoloji ve Kardiyoloji uzman hekimlerince rapor düzenlenir. Rapor süresi maksimum 2 yıldır.

-        18 Yaş altı ödenmez.

-        Beksaroten tedavisi gören onkoloji hastalarında yaş sınırı uygulanmaz.

 

EZETİMİB

-         Öncesinde Statinlerle tedaviye başlanmış olma şartı vardır.

o    Statinlerin 6 ay boyunca LDL düzeyini 100mg/dl altına düşürememesi; ya da

o   -Karaciğer enzimlerini bozması nedeniyle ezetimib tedavisine geçilebilir.

-        Rapor Kodu 04.08 + 04.02 İç Hastalıkları, Kalp Damar, Endokrinoloji, Nöroloji, Kardiyoloji, Çocuk Kardiyoloji uzman hekimlerince rapor düzenlenir. Rapor süresi maksimum 2 yıldır.

 

FİBRATLAR

- Trigliserid düzeyinin 500 mg/dl üzerinde olması halinde, son 6 ay içinde yapılmış tek ölçüm sonucu ile rapor düzenlenir.

- Diabetes mellitus, akut koroner sendrom, geçirilmiş MI, geçirilmiş inme, koroner arter hastalığı, periferik arter hastalığı, abdominal aort anevrizması veya karotid arter hastalığı olanlarda trigliserid düzeyinin 200 mg/dL üstünde olması yeterlidir.

- Rapor Kodu 04.08, kardiyoloji, kalp ve damar cerrahisi, endokrinoloji, iç hastalıkları, nöroloji uzman hekimlerince  rapor düzenlenir. Rapor süresi maksimum 2 yıldır.

- Tedaviye 6 ay ara verildiğinde, rapor süresi devam ediyor olsa dahi, tedavinin geçmişi yok sayılmaktadır. Bu durumda hastanın yeni tarihli LDL değerleri ile rapor düzenlenmesi ve tedaviye başlaması gerekmektedir.

 

Yukarıdaki tüm guruplar için, ortak noktalar:

-        Raporsuz ayakta tedavide ödenmemektedir.

-        Rapor yenilenirken, ya biten raporun tarihi belirtilerek idame rapor düzenlenir, ya da yeni tarihli uygun LDL değeri ile yeni rapor düzenlenebilir.   

-         Raporlu hastalara Tüm hekimlerce reçete edilebilir.

Niasin ve Ezetimib verirken, -LDL değerleri, tarihleri uygun mu, sorularının yanı sıra  - hasta statinle başlangıç yapmış mı, - en az 6 ay kullanmış mı, -  Fibratlarda tedaviye 6 ay ara vermiş mi gibi hastanın ilaç geçmişini incelemek de şu an için maalesef eczacıya ek görevler yüklüyor.

Her hafta yinelediğim gibi, Medulada hastanın ilaç geçmişinin hekim tarafından takip edilerek rapor düzenleme zorunluluğu getirilmedikçe, biz eczacılar haksız yere kesinti yemeye, rapor düzeltmeleri için koşturmaya devam ederiz.  Teşhisi eczacı koymaz, tedaviyi eczacı planlamaz. Teşhisi koyan ve tedaviyi planlayan hekimin, SUT kurallarına riayet etmesi MEDULAda açılacak bir kutucukla kolayca sağlanabilir. Bu hafta da konuyu kapatırken son sözüm: Sistem ödüyorsa ÖDENSİN! Diken üzerinde ödeme beklemeyelim.

Bir sonraki konumuz intravitreal göz ilaçları gurubu olsun. Sıkıntı büyük. Bir eczacımızın Versay Anlaşması şartlarından ağır benzetmesi bakalım ne kadar doğru.

Haftaya görüşmek üzere sağlıcakla kalın.


Ecz. Zeynep Aynur AKYOL


Son eklenenler

Yazı ve fotoğrafların tüm hakkı Eczacının Sesi e-gazeteye aittir. İmzalı yazılar, yazarlarının görüş ve sorumluluğu altındadır. Eczacının Sesi e-gazetenin adı kaynak gösterilmeksizin alıntı yapılamaz.


Ana Sayfanız Yapın | Ana Sayfa

Haberler | Yazarlar | Özgür Köşe | Alkol Hesap | İlaç Rehberi | Reklam | Üye Girişi |
Kamu Kurum | Yasal-Mali | Dosya | Kültür-Sanat | Çepeçevre | Söyleşi | Üye Girişi | İlanlar | Duyurular | Dünyada Eczacılık | Arama
TEB | Eczacı Odaları | TEİS | Eczacı Kooperatifleri | Sağlık Bakanlığı | TİTCK | SGK | Reçete Giriş | Gazeteler | TV'ler | İletişim

Yazı ve fotoğrafların tüm hakkı Eczacının Sesi e-gazeteye aittir. İmzalı yazılar, yazarlarının görüş ve sorumluluğu altındadır. Eczacının Sesi e-gazetenin adı kaynak gösterilmeksizin alıntı yapılamaz.