1. Ayak İzleri
  2. Ecz. Ertan Çiftçi
  3. e.ciftci@eczacininsesi.com
  4. 0212-5474746

10-07-2017


Stajyerlerimize verilecek ücret

9 Aralık 2016 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan 6764 sayılı torba yasa ile 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununda değişiklik yapıldı.

 

Eklendiği hali ile; Geçici Madde 12 – (Ek: 2/12/2016-6764/48 md.)

“2016-2017 eğitim ve öğretim yılı sonuna kadar uygulanmak üzere aday çırak ve çıraklar ile 18’inci madde hükümleri uyarınca işletmelerde mesleki eğitim gören, staj veya tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilere, 25 inci maddenin birinci fıkrası kapsamında yapılacak ödemeler asgari ücretin net tutarının yüzde otuzundan az olamaz. Ödenebilecek en az ücretin; yirmiden az personel çalıştıran işletmeler için üçte ikisi, yirmi ve üzerinde personel çalıştıran işletmeler için üçte biri, 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 53’üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (B) bendinin (h) alt bendi için ayrılan tutardan Devlet katkısı olarak ödenir. Bu kapsamda yapılacak ödemeleri beş eğitim ve öğretim yılına kadar uzatmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. Staj yapacak işletme bulunamaması nedeniyle stajını okulda yapan ortaöğretim öğrencileri ile öğretim programı gereği staj yapmak zorunda olmayan yükseköğretim öğrencilerinin yaptıkları stajlar bu fıkra hükmü kapsamı dışındadır. Kamu kurum ve kuruluşlarına Devlet katkısı ödenmez.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlık ve Türkiye İş Kurumu tarafından belirlenir.”

 

Bu yasa maddesi ile eczanelerimizde staj yapan Eczacılık Fakültesi öğrencileri ile Eczane Hizmetleri Bölümü öğrencilerine staj yaptıkları süreyle sınırlı olmak kaydı ile net asgari ücretin yüzde otuzundan az olmamak üzere bir ücret ödeyeceğiz. Bu ücret mutlaka her ayın 10’uncu gününe kadar öğrencinin banka hesabına yatırılacak. Ödediğimiz bu ücretin üçte ikisini öğrencinin bağlı bulunduğu okul saymanlığı her ayın 25’ine kadar bildirdiğimiz banka hesabımıza iade edecek.

 

Ödediğimiz ücretin banka dekontunun bir örneğini öğrencinin okulunun saymanlığına, bir örneğini de direk gider hesabına işlemesi için muhasebecimize ileteceğiz.

 

Ödeyeceğimiz bu ücret yine 3308 sayılı yasanın 25’inci maddesi gereği herhangi bir vergi, harç ve kesintiye tabi değil.

 

Staj yapan öğrencilerin sigorta primleri de Yüksek Öğretim Kurumlarının bağlı olduğu Üniversitelerin bütçesine konulan ödenekten karşılanacak. Yani; stajyer öğrencinin staja başlama tarihi itibarı ile "SGK Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi" öğrencinin mensubu olduğu okul tarafından bildirimi yapılacak.

 

Hafta sonu ve genel tatil günlerinde stajyer öğrenciler de aynı çalışanlar gibi ücretli izinli sayılacaklar.

 

2017 yılı için hesaplarsak her tam ay için;

Net asgari ücret:                     1.404,06 TL

Net asgari ücretin %30’u:           421,21 TL

%30 bedelin 2/3’si:                    280,80 TL

 

Eğer ki staj süresi bir sonraki ay içine sarkarsa, staj yapılan gün sayısı (hafta sonu ve genel tatil günleri de dahil olmak üzere) yukarıda belirttiğim rakamlara bölünerek gerekli tutarlar bulunabilir.

 

Stajyerlerimize bir nebze olsun katkı sağlanması güzel bir yaklaşım.

 

İLETİŞİM

e.ciftci@eczacininsesi.com
Tel : 0212 5474746

https://twitter.com/#!/ECiftci1

https://www.facebook.com/#!/ertan.ciftci1

 


Son eklenen yazılar

Yazilarin tüm hakki Eczacinin Sesi e-gazeteye aittir. Imzali yazilar, yazarlarinin görüs ve sorumlulugu altindadir. Eczacinin Sesi e-gazetenin adi kaynak gösterilmeksizin alinti yapilamaz.
Ana Sayfanız Yapın | Ana Sayfa

Haberler | Yazarlar | Özgür Köşe | Alkol Hesap | İlaç Rehberi | Reklam | Üye Girişi |
Kamu Kurum | Yasal-Mali | Dosya | Kültür-Sanat | Çepeçevre | Söyleşi | Üye Girişi | İlanlar | Duyurular | Dünyada Eczacılık | Arama
TEB | Eczacı Odaları | TEİS | Eczacı Kooperatifleri | Sağlık Bakanlığı | TİTCK | SGK | Reçete Giriş | Gazeteler | TV'ler | İletişim