Kansere Karşı Hipertermi

Son güncelleme: 19-05-2016

Kansere karşı ısı kalkanlarından yardım almak: gelenekselden modern tıbba büyük destek

 

Prof.Dr. Canfeza SEZGİN

İç Hastalıkları ve Tıbbi Onkoloji Uzman

 

Günümüzde kansere karşı çok sayıda silah geliştirilmiş ve halen daha geliştirilmeye devam edilmektedir. Kanser hücrelerinin ısıya karşı duyarlı olduğu uzun süredir bilinmekteydi. Çok fazla klinik gözlem olmasına rağmen kaliteli bilimsel çalışmalar olmadığı için uzun süre hak ettiği yeri alamamıştır. 1980’ lerin başında kanser tedavisinde en çok kullanılan tedavi yöntemleri arasında 4. sırada olmasına rağmen bilimsel kanıtlarının az olması nedeni ile AmericanCancerSociety tarafından Leatril, Hoxey’ in kanser hapları, sıcak su lavmanı gibi önerilmeyen kanser tedavileri listesine alınmıştır. Fakat çalışmaların giderek artması nedeni ile bir süre sonra hipertermi hak etmediği bu listeden çıkarılarak gelecekte kanser tedavileri arasına girmeye aday yöntemler arasına alınmıştır (Hornback NB, RadiolClin North Am. 1989).

Hipertermi nedir?

Çeşitli sağlık sorunlarında yardımcı olarak kullanılan hipertermi, kanserde uygulanan tıbbi tedaviler (kemoterapi, radyoterapi gibi kanserin temel tedavileri) ile berabertedavinin başarı şansını arttırmak amacıyla yardımcı / tamamlayıcı kanser tedavisi olarak uygulanmaktadır. Yapılan bilimsel çalışmalarda yüksek ısının kanser hücrelerine hasar verdiği veya öldürdüğü gösterilmiştir (1,2). Kanser hücrelerinin öldürülmesi ve kanser hücrelerinin yapısını oluşturan proteinlere zarar verilmesiyle kanser kitlesinde küçülme sağlanabilmektedir (3). Hipertermi, kanser tedavisinde tek başına kullanılmamaktadır.

Klasik hipertermi yönteminin yeni teknoloji ile geliştirilmiş bir adım ötesi olan elektro-hipertermi tekniğini kullanan yardımcı tedavi cihazları güncel hipertermide kullanılmaktadır. Bir elektrik alanından yararlanıp vücudun doğal düzenleyici işlemlerini destekleyen kişiselleştirilmiş, toksik olmayan bir yardımcı tedavi uygulamasını sağlar.

Hipertermi kanserin yardımcı tedavisinde nasıl kullanılır?

Hipertermi genel olarak radyoterapi(ışın tedavisi) ve kemoterapi gibi diğer kanser tedavilerinin yanında yardımcı tedavi olarak kullanılır (2,4). Hipertermi bazı kanser hücrelerinin radyoterapiye daha iyi yanıt vermesine yardımcı olabilir veya radyoterapinin hasar veremediği kanser hücrelerine hasar verebilir (1). Radyoterapi ve hipertermi beraber kullanıldığında her biri diğerinden birkaç saat önce veya sonra uygulanabilmektedir. Hipertermi bazı kanser ilaçlarının (antikanser ilaçlar) etkisini arttırabilmektedir (1).

Çeşitli klinik çalışmalarda hiperterminin, kemoterapi ve / veya radyoterapi ile beraber kullanılmasının etkinliği araştırılmıştır. Bu çalışmalar baş ve boyun, beyin, akciğer, yemek borusu (özofagus), meme, idrar torbası (mesane), rektum, karaciğer, apendiks, rahim ağzı (serviks), karın zarı (periton, mezotelyoma) kanserleri ile melanoma ve sarkom gibi tümörlerin tedavisine odaklanmıştır  (1,2,4,8,11, 12,13,14). Çalışmaların hepsi olmasa da çoğunda hipertermi diğer tedavilerle birlikte kullanıldığında tümör kitlesinde önemli derecede küçülme elde edilmiştir (1,2,4,7,8). Bu çalışmaların hepsinde olmamakla birlikte bazılarında kombine tedavi alan hastalarda yaşam sürelerinde artış olduğu gösterilmiştir (4,6,8).Bazı araştırmalarda bağışıklık sistemini desteklediği gösterilmiştir (15,16).

Hiperterminin uygulama yöntemleri nelerdir?

Günümüzde lokal, bölgesel ve tüm vücut hipertermi gibi çeşitli hipertermi yöntemlerinin kanser tedavisindeki yararı araştırılmaktadır (2, 4-10). RFA ve HIPEC gibi yüksek ısıyla yapılan hipertermi uygulamaları da bu tedavilerin içinde yer alır.

Sonuç olarak hipertermi bilimsel araştırmaları halen devam eden, tıbbi tedavinin etkinliğini arttırmada nasıl daha fazla fayda sağlanabileceğinin değerlendirildiği, teknolojinin avantajları ile nasıl daha iyi geliştirilebileceği yönünde çaba gösterilen bilimsel temelleri olan geleneksel yardımcı tedavi yöntemidir. Isıyla yönlendirilebilen veya hedeflenebilen nanoteknolojik ilaçların kullanıma girmesiyle kanser tedavisi basamağına yükseleceği günler yakındır. 

Kanserin yardımcı tedavisinde hipertermi uygulamalarım ile ilişkili olarak 02122152027 ve 28 nolu telefondan bilgi alabilirsiniz.

Sağlık ve esenlikler dilerim.

 

Kaynaklar:

 1. http://www.cancer.gov/about-cancer/treatment/types/surgery/hyperthermia-fact-sheet
 2. van der Zee J. Heatingthepatient: a promisingapproach? Annals of Oncology 2002; 13(8):1173–1184. [PubMedAbstract]
 3. Hildebrandt B, Wust P, Ahlers O, et al. Thecellularandmolecularbasis of hyperthermia. Critical Reviews in Oncology/Hematology 2002; 43(1):33–56. [PubMedAbstract]
 4. Wust P, Hildebrandt B, Sreenivasa G, et al. Hyperthermia in combinedtreatment of cancer. TheLancetOncology 2002; 3(8):487–497. [PubMedAbstract]
 5. Alexander HR. Isolationperfusion. In: DeVita VT Jr.,Hellman S, Rosenberg SA, editors. Cancer: PrinciplesandPractice of Oncology. Vol. 1 and 2. 6th ed. Philadelphia: Lippincott Williams andWilkins, 2001.
 6. Falk MH, Issels RD. Hyperthermia in oncology. International Journal of Hyperthermia 2001; 17(1):1–18. [PubMedAbstract]
 7. Dewhirst MW, Gibbs FA Jr, Roemer RB, Samulski TV. Hyperthermia. In: Gunderson LL, Tepper JE, editors. ClinicalRadiationOncology. 1st ed. New York, NY: Churchill Livingstone, 2000.
 8. Kapp DS, Hahn GM, Carlson RW. Principles of Hyperthermia. In: Bast RC Jr.,Kufe DW, Pollock RE, et al.,editors. CancerMedicine e.5. 5th ed. Hamilton, Ontario: B.C. DeckerInc., 2000.
 9. Feldman AL, Libutti SK, Pingpank JF, et al. Analysis of factorsassociatedwithoutcome in patientswithmalignantperitonealmesotheliomaundergoingsurgicaldebulkingandintraperitonealchemotherapy. Journal of ClinicalOncology 2003; 21(24):4560–4567. [PubMedAbstract]
 10. Chang E, Alexander HR, Libutti SK, et al. Laparoscopiccontinuoushyperthermicperitonealperfusion. Journal of theAmericanCollege of Surgeons 2001; 193(2):225–229. [PubMedAbstract]
 11. Snider JW 3rd, Datta NR, Vujaskovic Z. Hyperthermiaandradiotherapy in bladdercancer. Int J Hyperthermia. 2016 Apr20:1-9.
 12. Linthorst M, Baaijens M, Wiggenraad R, Creutzberg C, Ghidey W, vanRhoon GC, van der Zee J. Localcontrol rate afterthecombination of re-irradiationandhyperthermiaforirresectablerecurrentbreastcancer: Results in 248 patients. RadiotherOncol. 2015 Nov;117(2):217-22.
 13. Shen H, Li XD, Wu CP, Yin YM, Wang RS, Shu YQ. Theregimen of gemcitabineandcisplatincombinedwithradiofrequencyhyperthermiaforadvancednon-smallcelllungcancer: a phase II study. Int J Hyperthermia. 2011;27(1):27-32.
 14. Yang M, Zhao J, Wang Y. BSD2000 deephyperthermiacombinedwithchemotherapy of PT regimen in patientswithnon-smallcelllungcancer. ZhongguoFeiAiZaZhi. 2010 Feb;13(2):132-5.
 15. Lyu X, Zheng D, Zhang H, Zhang T, Han N, Zhang M, Dong Z. Hyperthermiaimprovesimmunefunctionandradiotherapyefficacy in patientswith post-operativerecurrentgastriccancer. Hepatogastroenterology. 2014 Nov-Dec;61(136):2428-33.
 16. Multhoff G. Hyperthermiaclassiccommentary: Activation of natural killer (NK) cellsbyheatshock protein 70, GabrieleMulthoff, International Journal of Hyperthermia, 2002;18:576-585. Int J Hyperthermia. 2009 May;25(3):176-9.

Prof. Dr. Canfeza SEZGİN


Son eklenen haberler

Yazilarin tüm hakki Eczacinin Sesi e-gazeteye aittir. Imzali yazilar, yazarlarinin görüs ve sorumlulugu altindadir. Eczacinin Sesi e-gazetenin adi kaynak gösterilmeksizin alinti yapilamaz.Ana Sayfanız Yapın | Ana Sayfa

Haberler | Yazarlar | Özgür Köşe | Alkol Hesap | İlaç Rehberi | Reklam | Üye Girişi |
Kamu Kurum | Yasal-Mali | Dosya | Kültür-Sanat | Çepeçevre | Söyleşi | Üye Girişi | İlanlar | Duyurular | Dünyada Eczacılık | Arama
TEB | Eczacı Odaları | TEİS | Eczacı Kooperatifleri | Sağlık Bakanlığı | TİTCK | SGK | Reçete Giriş | Gazeteler | TV'ler | İletişim