İnsülin

Son güncelleme: 01-10-2016

Uzm.Ecz.Ebru Cumbul

Farmasötik Biyoteknoloji Bilim Uzmanı

 

İNSÜLİN

İnsülin pankreastaki langerhans adacıklarının beta-hücreleri tarafından üretilen polipeptit yapıda 6000 dalton molekül ağırlığında bir hormondur.

İnsülinin karbonhidrat metabolizmasının birincil dengeleyicisi olmasının yanında, karbonhidrat metabolizması ile ilişki içinde bulunan yağ ve protein metabolizmaları üzerinde de önemi vardır ve kandaki insülin derişimi değişikliklerinin tüm bedende yaygın etkileri bulunmaktadır. Bu hormonun tam yokluğu, şeker hastalığının 1. tipine ; görece azlığı ya da insüline karşı direnç ya da her ikisinin birlikte olması ise 2. tip şeker hastalığına yol açar.

1909’da Jean de Mayer, pankreasın bu adacıklarının salgıladığı endojen salgıya İnsülin adını verdi. (1,2)

1920’ler de ilk insülin elde edildi ve insülin tedavisi Danimarka’da başladı.(1,2)

İlk insan insülinine benzer insülin 1955 yılında kimyasal olarak domuz ve sığır pankreasından elde edildi.(3)

1978 yılında Biogen kuruldu ve aynı yıl rekombinant insan insülini E. coli bakterisi ve maya kullanımı ile üretildi. (1,2)

 

1981’de ilk rekombinant diagnostik kit FDA tarafından onaylandı ve 3 şirket daha oluşturuldu: Genetics Institute, Chiron ve Genzyme. Rekombinant insan insülini 1982 yılında onaylandı. (1,2)

Bugüne kadar diyabet hastaları önceleri damara direkt enjeksiyon ile sonrasında subkutan yolla insülin kullandılar. Hem sürekli enjeksiyon nedeniyle enfeksiyon ve ağrı şikayetleri , hem de insülin nedeniyle oluşan hipoglisemi atakları gibi yan etkiler nedeniyle; insülin için enjeksiyona alternatif uygulama şekilleri ve ilaç formları araştırmalarına ihtiyaç duyuldu. Çeşitli araştırmalarda, insülinin oral , inhaler, mukozal ve transdermal yolla uygulanabilirliği araştırıldı. Gerek insülinin moleküler büyüklüğü gerek absorbsiyon zorluğu gerekse mide asidine dayanıksızlığı nedeniyle birçok araştırma ümit vermese de, absorbsiyon zorluğu için oksidasyon yöntemi, mide asidi dayanıklılığını arttırabilmek için insülinin kaplanması, düşük frekans ultrasonografi ile deri geçirgenliğinin arttırılabilmesi yoluyla absorbsiyonun sağlanması gibi yöntemlerle bu zorluklar aşılmaya çalışılmaktadır.

Bir çok uygulama yolu denense de(transdermal,mukozal,inhaler vs) son yıllarda ümit verici çalışmalar insülinin oral yolla alımı yani tablet üzerine yoğunlaşmıştır.

Oshadi Oral Insulin(4,5,6), ORMD-0801 capsules(7,8,9,10,11,12),IN-105(13) gibi oral insülin preparatları ile doz, günlük alım sayısı gibi uygulama kolaylığına, hipoglisemik atak sıklığını azaltma ve hepatik glukojen depolarını düzeltme etkinliği gibi efektivitesine yönelik çalışmalar yapılmış ve bazılarının faz 1 ve faz 2 çalışmaları tamamlanmış ancak henüz sonuçları açıklanmamıştır.

Gelecekte insülinin oral yolla kullanılabilmesi diyabet tedavisinde devrim olacaktır.

 

KAYNAKLAR

1- Lippincott’s Illustrated Review: Biochemistry, second Edition, by Pamela C. Champe and Richard A, Harvey, J.B. Lippincott company, PA 1994;269-277

2- Pandey S, Suba N. Recombınant DNA Technology. Applıcatıons In The Fıeld of Bıotechnology and Crıme Scıences 2010;(1):1:43-49

3-http://www.abpischools.org.uk/page/modules/diabetes/diabetes6.cfm?coSiteNavigation_allTopic=1

4-Safety and Efficacy of Single Administration of Oshadi Oral Insulin in Type I Diabetes Patients  Study Director:      Hanna Levy, Dr.   Oshadi Drug Administration

5-Efficacy Safety and Tolerability of Multiple Doses of Oshadi Icp (Oshadi Oral Insulin) in Patients With Type 1 Diabetes Mellitus - Phase II Clinical Study

Principal Investigator:        Marianna Rachmiel, Dr.     Assaf-Harofeh Medical Center, Israel

6-Safety and Tolerability of Oshadi Icp In Patients With Type 1 Diabetes Mellitus - Phase Ib Clinical Study Assaf-Harofeh Medical Center                Zerifin, Israel

7-Effectiveness of Oral Insulin in Unstable Type 1 Diabetes Patients  Principal Investigator:Roy Eldor           Hadassah

8-A Euglycemic Insulin Clamp Study in Type 1 Diabetic Patients With Oral Insulin (ORAMED)

The University of Texas Health Science Center at San Antonio

9-Safety, Pharmacokinetics (PK) and Pharmacodynamics (PD) of Multiple Oral Bedtime Doses of ORMD-0801 in Adult Patients With Type 2 Diabetes Mellitus (T2DM) Orange County Research Center Tustin, California, United States, 92780

10-Safety, Tolerability, Pharmacokinetics and Pharmacodynamics of Oral Insulin (IN-105) in Type 1 Diabetes Patients Care Hospital   Not yet recruiting

Hyderabad, Andhra Pradesh, India, 500034

Contact: Dr Bipin Kumar Sethi, MD, DM    +91 4066258792    bipinkumarsethi@yahoo.co.uk  

Principal Investigator: Dr Bipin Kumar Sethi, MD, DM 

11-Phase II Safety and Efficacy Study of Oral ORMD-0801 in Patients With Type 2 Diabetes Mellitus Principal Investigator:   Joel M Neutel, M.D.       Orange County Research Center

12-A Prospective, Randomized, Double-blind, Placebo Controlled Study to Assess the Impact of ORMD-0801 (Insulin Capsules) on the Exogenous Insulin Requirements of Type 1 Diabetics

United States, California

Orange County Research Center    

Tustin, California, United States, 92780

13-Safety, Tolerability, Pharmacokinetics and Pharmacodynamics of Oral Insulin (IN-105) in Type 1 Diabetes Patients

Hyderabad, Andhra Pradesh, India, 500034 Principal Investigator: Dr Bipin Kumar Sethi, MD, DM

 

 


Uzm.Ecz. Ebru CUMBUL


Son eklenen haberler

Yazilarin tüm hakki Eczacinin Sesi e-gazeteye aittir. Imzali yazilar, yazarlarinin görüs ve sorumlulugu altindadir. Eczacinin Sesi e-gazetenin adi kaynak gösterilmeksizin alinti yapilamaz.Ana Sayfanız Yapın | Ana Sayfa

Haberler | Yazarlar | Özgür Köşe | Alkol Hesap | İlaç Rehberi | Reklam | Üye Girişi |
Kamu Kurum | Yasal-Mali | Dosya | Kültür-Sanat | Çepeçevre | Söyleşi | Üye Girişi | İlanlar | Duyurular | Dünyada Eczacılık | Arama
TEB | Eczacı Odaları | TEİS | Eczacı Kooperatifleri | Sağlık Bakanlığı | TİTCK | SGK | Reçete Giriş | Gazeteler | TV'ler | İletişim