Ege Üniversitesi Rektörlüğünden

Son güncelleme:13-05-2020

13 Mayıs 2020 ÇARŞAMBA       Resmî Gazete     Sayı : 31126

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Ege Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirlenen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

PROFESÖR kadrosuna müracaat edecek adaylar; başvurdukları birim, bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçelerine, özgeçmiş, nüfus cüzdan fotokopisi, bir adet fotoğraf, askerlik belgesi, öğrenim belgeleri (lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik belgesi), yayın listesi, yabancı dil belgesi, bilimsel çalışma, eser ve yayınlarını içeren 6 adet PDF formatında hazırlanmış olan USB bellek ve 1 adet dosya ile Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuracaklardır.

DOÇENT kadrosuna müracaat edecek adaylar; başvurdukları birim, bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçelerine, özgeçmiş, nüfus cüzdan fotokopisi, bir adet fotoğraf, askerlik belgesi, öğrenim belgeleri (lisans, yüksek lisans, doktora , doçentlik belgesi) , yayın listesi, yabancı dil belgesi, bilimsel çalışma, eser ve yayınları içeren 4 adet PDF formatında USB bellek ve 1 adet dosya ile Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuracaklardır.

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ kadrosuna müracaat edecek adaylar; başvurdukları birim, bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçelerine, özgeçmiş, nüfus cüzdan fotokopisi, bir adet fotoğraf, askerlik belgesi, öğrenim belgeleri (lisans, yüksek lisans, doktora belgesi), yayın listesi, yabancı dil belgesi, bilimsel çalışma, eser ve yayınları içeren 4 adet PDF formatında USB bellek ve 1 adet dosya ile ilgili Fakülte Dekanlıklarına şahsen başvuracaklardır.

NOT:

1-   Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

2-   2- Başvuru süresi ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür.

3-   3- Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini vermeleri gerekmektedir.

4-   4- Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Başvuru Koşullarına https://personeldb.ege.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

5-   5- İlanımız “www.ege.edu.tr” adresinde yayınlanacaktır.

6-   6- (*) Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelikteki genel şartları sağlamaları gerekmektedir.

 

KURULUŞ: Eczacılık Fakültesi

BÖLÜM: Temel Eczacılık Bilimleri

ANABİLİM DALI: Analitik Kimya

KADRO DERECE: 1

KADRO UNVAN: Profesör

KADRO ADET: 1

İLAN ŞARTI: Eczacılık Fakültesi mezunu olmak, Analitik Kimya alanında doktora yapmış olmak, Kimya alanında doçent olmak. Nanomalzeme içeren elektrokimyasal DNA biyosensörleri, kit tipinde biyosensör tasarımı konularında çalışmış olmak.

 

KURULUŞ: Eczacılık Fakültesi

BÖLÜM: Temel Eczacılık Bilimleri

ANABİLİM DALI: Analitik Kimya

KADRO DERECE: 1

KADRO UNVAN: Profesör

KADRO ADET: 1

İLAN ŞARTI: Eczacılık Fakültesi mezunu olmak, Analitik Kimya alanında doktora yapmış olmak, Kimya alanında doçent olmak. Nanomalzemeleredayalı elektrokimyasal DNA biyosensörleri konusunda çalışmış olmak.

 

KURULUŞ: Eczacılık Fakültesi

BÖLÜM: Temel Eczacılık Bilimleri

ANABİLİM DALI: Farmasötik Mikrobiyoloji

KADRO DERECE: 1

KADRO UNVAN: Profesör

KADRO ADET: 1

İLAN ŞARTI: Eczacılık Fakültesi mezunu olmak, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji alanında doktora yapmış olmak, Mikrobiyoloji alanında doçent olmak. Bakteriyel direnç, fotodinamik antimikrobiyal aktivite konularında çalışmış olmak.

 

KURULUŞ: Eczacılık Fakültesi

BÖLÜM: Temel Eczacılık Bilimleri

ANABİLİM DALI: Farmasötik Botanik

KADRO DERECE: 1

KADRO UNVAN: Profesör

KADRO ADET: 1

İLAN ŞARTI: Eczacılık Fakültesi mezunu olmak, Farmakognozi ve Farmasötik Botanik alanında doçent olmak.

 

KURULUŞ: Eczacılık Fakültesi

BÖLÜM: Temel Eczacılık Bilimleri

ANABİLİM DALI: Farmasötik Botanik

KADRO DERECE: 1

KADRO UNVAN: Dr. Öğr. Üyesi

KADRO ADET: 1

İLAN ŞARTI: Eczacılık Fakültesi mezunu olmak, Farmasötik Botanik alanında doktora yapmış olmak. Bitki kimyası konusunda çalışmış olmak.

 

KURULUŞ: Eczacılık Fakültesi

BÖLÜM: Eczacılık Meslek Bilimleri

ANABİLİM DALI: Farmakoloji

KADRO DERECE: 1

KADRO UNVAN: Doçent

KADRO ADET: 1

İLAN ŞARTI: Eczacılık Fakültesi mezunu olmak, Farmakoloji alanında doçent olmak. Ateroskleroz ve oksidatif stres konusunda çalışmış olmak.

 

KURULUŞ: Eczacılık Fakültesi

BÖLÜM: Eczacılık Meslek Bilimleri

ANABİLİM DALI: Farmasötik Kimya

KADRO DERECE: 1

KADRO UNVAN: Dr. Öğr. Üyesi

KADRO ADET: 2

İLAN ŞARTI: Eczacılık Fakültesi mezunu olmak, Farmasötik Kimya alanında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak.

 

KURULUŞ: Eczacılık Fakültesi

BÖLÜM: Eczacılık Meslek Bilimleri

ANABİLİM DALI: Klinik Eczacılık

KADRO DERECE: 1

KADRO UNVAN: Dr. Öğr. Üyesi

KADRO ADET: 1

İLAN ŞARTI: Eczacılık Fakültesi mezunu olmak, Farmakoloji alanında doktora yapmış olmak. Klinik eczacılık ve yaşlılarda ilaç tedavisi konusunda çalışmış olmak.

 

KURULUŞ: Eczacılık Fakültesi

BÖLÜM: Eczacılık Teknolojisi

ANABİLİM DALI: Radyofarmasi

KADRO DERECE: 1

KADRO UNVAN: Doçent

KADRO ADET: 1

İLAN ŞARTI: Bilim uzmanlığını Radyofarmasi, Farmasötik Teknoloji alanında doktora yapmış olmak, Farmasötik Teknoloji alanında doçent olmak

 

KURULUŞ: Eczacılık Fakültesi

BÖLÜM: Eczacılık Teknolojisi

ANABİLİM DALI: Radyofarmasi

KADRO DERECE: 1

KADRO UNVAN: Doçent

KADRO ADET: 1

İLAN ŞARTI: Biyofarmasötik ve Farmakokinetik alanında yüksek lisans yapmış olmak, Farmasötik Teknoloji alanında doçent olmak. Radyofarmasi alanında çalışmış olmak.

 

KURULUŞ: Eczacılık Fakültesi

BÖLÜM: Eczacılık Teknolojisi

ANABİLİM DALI: Farmasötik Biyoteknoloji

KADRO DERECE: 1

KADRO UNVAN: Dr. Öğr. Üyesi

KADRO ADET: 1

İLAN ŞARTI: Eczacılık Fakültesi mezunu olmak, Farmasötik Biyoteknoloji alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak, Farmasötik Biyoteknoloji veya Farmasötik Teknoloji alanında doktora yapmış olmak.

 

KURULUŞ: Eczacılık Fakültesi

BÖLÜM: Eczacılık Teknolojisi

ANABİLİM DALI: Farmasötik Teknoloji

KADRO DERECE: 1

KADRO UNVAN: Dr. Öğr. Üyesi

KADRO ADET: 1

İLAN ŞARTI: Eczacılık Fakültesi mezunu olmak, Farmasötik Teknoloji alanında doktora yapmış olmak. Lipozomal, topikal sistemler, kozmetik ve tıbbi cihaz konusunda çalışmış olmak.


Resmi Gazete


Son eklenenler

Yazı ve fotoğrafların tüm hakkı Eczacının Sesi e-gazeteye aittir. İmzalı yazılar, yazarlarının görüş ve sorumluluğu altındadır. Eczacının Sesi e-gazetenin adı kaynak gösterilmeksizin alıntı yapılamaz.


Ana Sayfanız Yapın | Ana Sayfa

Haberler | Yazarlar | Özgür Köşe | Alkol Hesap | İlaç Rehberi | Reklam | Üye Girişi |
Kamu Kurum | Yasal-Mali | Dosya | Kültür-Sanat | Çepeçevre | Söyleşi | Üye Girişi | İlanlar | Duyurular | Dünyada Eczacılık | Arama
TEB | Eczacı Odaları | TEİS | Eczacı Kooperatifleri | Sağlık Bakanlığı | TİTCK | SGK | Reçete Giriş | Gazeteler | TV'ler | İletişim

Yazı ve fotoğrafların tüm hakkı Eczacının Sesi e-gazeteye aittir. İmzalı yazılar, yazarlarının görüş ve sorumluluğu altındadır. Eczacının Sesi e-gazetenin adı kaynak gösterilmeksizin alıntı yapılamaz.