İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğünden

Son güncelleme:22-07-2020

 22 Temmuz 2020 ÇARŞAMBA  Resmî Gazete     Sayı : 31193

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 12 Haziran 2018 tarih ve 30449 Sayılı Resmî Gazete’de yayınlı “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” ve kapsamında öğretim üyeleri alınacaktır.

İlk Başvuru : 22.07.2020

Son Başvuru : 05.08.2020

FAKÜLTE: Eczacılık Fakültesi

ANABİLİM DALI: Farmasötik Kimya

KADRO ÜNVANI: Profesör

KADRO SAYISI: 1

AÇIKLAMA: Farmasötik Kimya alanında doktora yapmış olmak ve ilgili alanda Doçentlik Unvanını Aldıktan Sonra En Az Beş Yıl Süreyle Açık Bulunan Profesörlük Kadrosu İle İlgili Bilim Alanında Çalışmış Olmak.

 

FAKÜLTE: Eczacılık Fakültesi

ANABİLİM DALI: Analitik Kimya

KADRO ÜNVANI: Dr. Öğretim Üyesi

KADRO SAYISI: 1

AÇIKLAMA: Eczacılık Fakültesi Mezunu Olmak, Analitik Kimya Alanında Doktora Yapmış Olmak.

Başvuru Belgeleri:

• Başvuru yapılan birimi belirten dilekçe, nüfus cüzdanı fotokopisi, özgeçmiş (YÖK formatında), lisans/lisansüstü diploma fotokopilerinin onaylı suretleri, 2 (iki) adet vesikalık fotoğraf, erkek adaylar için askerlik durum belgesi, yurtdışından alınan diplomalar için denklik belgesi ile başvurulması gerekmektedir.

• Profesör kadrosuna başvuracak kişilerin, özgeçmişlerini, bilimsel yayınlarını kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, sanat eserlerini, icralarını ve bunlara ilişkin dokümanı, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans çalışmalarını, üniversiteye katkılarını kapsayan bir dosyayla birlikte bir dilekçeyi rektörlüğe altı nüsha olarak teslim etmesi gerekmektedir.

• Doçent veya Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak kişilerin, özgeçmişlerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan bir dosyayı dört nüsha olarak teslim etmesi gerekmektedir.

Başvuru Süresi ve Şekli:

Başvurular bu ilanın Resmî Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde Üniversitemize şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir.

Başvuru Adresi:

İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü Seyit Nizam Mahallesi Mevlana Caddesi No: 85 Zeytinburnu- İstanbul / Türkiye

Tel: 0505 174 79 00


Resmi Gazete


Son eklenenler

Yazı ve fotoğrafların tüm hakkı Eczacının Sesi e-gazeteye aittir. İmzalı yazılar, yazarlarının görüş ve sorumluluğu altındadır. Eczacının Sesi e-gazetenin adı kaynak gösterilmeksizin alıntı yapılamaz.


Ana Sayfanız Yapın | Ana Sayfa

Haberler | Yazarlar | Özgür Köşe | Alkol Hesap | İlaç Rehberi | Reklam | Üye Girişi |
Kamu Kurum | Yasal-Mali | Dosya | Kültür-Sanat | Çepeçevre | Söyleşi | Üye Girişi | İlanlar | Duyurular | Dünyada Eczacılık | Arama
TEB | Eczacı Odaları | TEİS | Eczacı Kooperatifleri | Sağlık Bakanlığı | TİTCK | SGK | Reçete Giriş | Gazeteler | TV'ler | İletişim

Yazı ve fotoğrafların tüm hakkı Eczacının Sesi e-gazeteye aittir. İmzalı yazılar, yazarlarının görüş ve sorumluluğu altındadır. Eczacının Sesi e-gazetenin adı kaynak gösterilmeksizin alıntı yapılamaz.