Yeni bir model

Prof. Dr. Emine Akalın yazdı

Son güncelleme: 09-05-2017

Prof. Dr. Emine Akalın yazdı...

Eczacılık Eğitiminde Yeni Bir Model…

Eczacılık eğitimini uzun yıllardır başarı ile yürüten İstanbul Üniversitesi, Ankara Üniversitesi ve Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakülteleri; Eczacılık Çekirdek Eğitimi Programının uygulamasında,yeni bir model oluşumuna katkı yapmak ve tüm Eczacılık Fakültelerine kaynak oluşturmak amacıyla “EczÇEP-Eczacılık Fakülteleri Müfredat Detay Çalışması”nı hazırlamıştır. Hazırlanan Eserin tanıtımı İstanbul Ecza Koop’un katkıları ile 26.Nisan.2017’de WOW Otelde gerçekleşmiş olup katılım oldukça geniş olmuştur.

 

Eczacı, ilaçların geliştirilmesi ve üretilmesinden hastaya ulaştırılmasına kadar tüm aşamalarda etkin şekilde görev alan, hasta ve hasta yakınlarına, sağlık profesyonellerine, sağlık sistemine ve toplum sağlığına katkı sağlayan önemli bir sağlık çalışanıdır.Dünyada olduğu gibi, ülkemizde de toplumda yüklendiği görev ve sorumlulukları etkin şekilde yerine getirebilecek kalitede mezun eczacı için mezuniyet öncesinde bu yetkinliklerin öğrenciye edindirilebilmesi son derece önemlidir.

Mesleğin günümüzdeki gereksinimlerine bağlı olarak eğitimde yenilenme ve değişime gidilmesi kaçınılmazdır. Eczacının görev ve sorumlulukları temel alınarak, mezun eczacının sahip olması gereken yetkinlikler ve mesleğini hangi yeterliliklerle uygulayacağının net bir şekilde tanımlanması gereklidir. Bu amaçla, Eczacılık Fakülteleri Dekanlar Konseyi tarafından yürütülen kapsamlı çalışma sonucu “Ulusal Eczacılık Çekirdek Eğitim Programı (EczÇEP)” hazırlanmıştır. 23 Aralık 2015 tarihinde YÖK tarafından kabul edilen ve uygulanmak üzere ilgili yükseköğretim kurumlarına iletilen “EczÇEP2015”, eczacılık mesleğinin uygulanmasında “asgari” gerekliliklerin temel bilgi, beceri ve tutum açısından neler olması gerektiğinin belirlendiği çerçeve programı niteliğindedir. Bu çekirdek eğitim programı sayesinde; Türkiye’de öğretim yapan tüm Eczacılık Fakültelerinde farklı sistem veya programlar uygulansa dahi aynı temel niteliklere sahip eczacılar yetiştirilmesi esastır.

Fakülteler, müfredatlarının en az %70’inin EczÇEP’ten oluşması koşulu ile, kendi misyon ve vizyonu doğrultusunda “Genişletilmiş Eğitim Programı (GEP)”larını hazırlayacaklardır. Bu durum, fakültelerin eğitim programlarında büyük bir kütleyi oluşturacak olan EczÇEP’te yer alan “Yetkinlikler, Yeterlilik, Alt Yeterlilik ve Öğrenim Hedefleri”nin tanımlandığı ve detaylandırıldığı “Belirtke tabloları”nın hazırlanması zorunluluğunu ortaya çıkartmıştır.

Bu amaçla; eczacılık eğitimini uzun yıllardır yürüten ve müfredatlarını başarı ile uygulayan İstanbul Üniversitesi, Ankara Üniversitesi ve Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakülteleri programlarını geliştirerek GEP’lerini oluşturmalarına paralel programlarının EczÇEP’e uygunluğunu değerlendirmeye karar vermiş, ve bir işbirliği içerisine girerek, diğer Eczacılık Fakültelerine de kaynak oluşturabilecek EczÇEP-Eczacılık Fakülteleri Müfredat Detay Çalışmasını hazırlamışlardır. Üç fakülte eş zamanlı olarak Ocak-Mayıs 2016 tarihleri arasında ÇEP ve GEP Eğitimleri almış, ardından 25 Nisan 2016 tarihinde bir protokol ile ortak çalışmalarına başlamışlardır. Her bir Fakültenin kendi bünyesinde kurduğu müfredat komisyonlarının sorumluluğunda yürütülen bu ortak çalışmada EczÇEP-2015’de belirtilen 169 adet Yetkinlik için Belirtke tabloları hazırlamıştır.

Belirtke tablolarının paylaşıldığı bu çalışmanın tüm Eczacılık Fakültelerine kılavuz olması ve eczacılık eğitiminin hedeflerine uygun bir eğitim olması yolunda emin adımlar atılmasına katkı sağlanması hedeflenmektedir.

 


Eczacının Sesi


Son eklenen haberler

Yazilarin tüm hakki Eczacinin Sesi e-gazeteye aittir. Imzali yazilar, yazarlarinin görüs ve sorumlulugu altindadir. Eczacinin Sesi e-gazetenin adi kaynak gösterilmeksizin alinti yapilamaz.Ana Sayfanız Yapın | Ana Sayfa

Haberler | Yazarlar | Özgür Köşe | Alkol Hesap | İlaç Rehberi | Reklam | Üye Girişi |
Kamu Kurum | Yasal-Mali | Dosya | Kültür-Sanat | Çepeçevre | Söyleşi | Üye Girişi | İlanlar | Duyurular | Dünyada Eczacılık | Arama
TEB | Eczacı Odaları | TEİS | Eczacı Kooperatifleri | Sağlık Bakanlığı | TİTCK | SGK | Reçete Giriş | Gazeteler | TV'ler | İletişim