2010 SUT

Son güncelleme:03-04-2010

ECZACININ SESİ

        Sürekli yapılan güncellemelerle yamalı bohçaya dönen 2008 SUT, 2010 SUT olarak tekrar yayınlandı. Geçerlilik tarihi 01 NİSAN 2010

SUT un geneline bakıldığında bana göre en önemli değişiklik, artık tüm geri ödeme kurumlarını bünyesinde toplayıp bir dev haline gelen ve belirlediği kurallarla bir anlam da Sağlık Bakanlığının da yetkilerini üstlenen SGK nın, bu gücünü ve yaptırımını yeni SUT a da aynen yansıtması.

Önceki 2008 SUT un tüm maddelerindeki, Reçete edildiği takdirde bedeli ödenecektir şeklinde biten cümleler, yeni 2010 SUT un tüm maddelerinde Reçete edilebilir şekline dönüşmüş durumda. Yakın bir zamanda E-Reçeteye geçileceği de düşünülünce SGK ve SUT un yeni muhatapları hekimler olacak.

 

Bir diğer önemli değişiklik ise Diyabet ilaçlarının yeni bir başlık altında SUT a girmesi.

***********************************************************

Glucophage,Glifor,Diaformin

Acaris,Glynose,Glucobay               

Diabinese,Betanorm,Diamicron

Amaryl,Glimax,

(İnsan İnsülinleri)

HUMULIN,MIXTARD

 TÜM HEKİMLERCE REÇETE    EDİLEBİLİR

 

 

***********************************************************

 

NOVONORM

STARLİX

ENDOKRİNOLOJİ - İÇ HASTALIKLARI – KARDİYOLOJİ - AİLE HEKİMİ UZMANI TARAFINDAN REÇETE VE RAPORLANDIRILIR.

RAPORLA TÜM HEKİMLERCE REÇETELENEBİLİR.

 

 

01 NİSAN 2010 ÖNCESİ ÇIKMIŞ RAPORLAR SÜRESİ SONUNA KADAR GEÇERLİDİR.

 

***********************************************************

ANALOG İNSÜLİNLER

LANTUS,APIDRA

NOVOMIX,HUMALOG

AVANDİA,ROSENDA       

GLİFİX,DROPİA           

ENDOKRİNOLOJİ - İÇ HASTALIKLARI – KARDİYOLOJİ UZMANLARI TARAFINDAN REÇETE VE RAPORLANDIRILIR.

RAPORLA TÜM HEKİMLERCE REÇETELENEBİLİR.

 

 

01 NİSAN 2010 ÖNCESİ ÇIKMIŞ RAPORLAR SÜRESİ SONUNA KADAR GEÇERLİDİR.

 

***********************************************************

 

İNSÜLİNLER

        +

AVANDİA,ROSENDA       

GLİFİX,DROPİA           

 KOMBİNE OLARAK KULLANILDIĞINDA,             (01 NİSAN 2010 ÖNCESİ VEYA SONRASI ÇIKARILMIŞ RAPORLU DA OLSA)

YALNIZCA ENDOKRİNOLOJİ UZMANI TARAFINDAN REÇETE EDİLEBİLİR

 

Buradaki tek şart adı geçen ilaç gruplarının insülinler ile aynı anda kombine olarak aynı reçeteye yazılması şartıdır. Hasta bu ilaçları kullanmayı kesip insülin kullanmaya başlayabilir. İnsülin kullanmayı kesip bu ilaçlara başlayabilir. Bu durumlar için yalnızca endokrinoloji uzmanı tarafından reçete edilir şartı aranamaz.

 

***********************************************************

 

JANUVİA

AVANDAMET

ENDOKRİNOLOJİ UZMANI YADA, 

ÜNİVERSİTE VE EĞİTİM ARAŞTIMA HASTANELERİNDE İSE İÇ HASTALIKLARI UZMANLARI REÇETE VE RAPORLANDIRIR.

RAPORLA TÜM HEKİMLERCE REÇETELENİR

 

 

 01 NİSAN 2010 ÖNCESİ ÇIKMIŞ RAPORLAR SÜRESİ SONUNA KADAR GEÇERLİDİR.

AVANDAMET için 19.10.2009 sonrası çıkarılan raporlarda belirtilmesi zorunluluğu bulunan daha önce tek başına metformin kullanıldığı ve kan şekeri regülasyonu sağlanamadığı ibaresi yeni SUT dan çıkarılmış.

 

**********************************************************

 

Diğer önemli bir değişiklik ise EK-2 listesinde yapılan ANTİDEPRESAN ilaçlar ile ilgili. Artık ANTİDEPRESAN ilaçlarında karşısına (*) geldi.

Daha önce ANTİPSİKOTİKLERİN (SEROQUEL) karşısındaki * işareti bu grup ilaçlar için Teşhis - Endikasyon uyumu zorunluluğu getirdiğinden, pek çok eczacının Endikasyon uyumsuzluğu gerekçesi ile yüksek oranlarda kesintilere uğramasına neden oldu.

Şimdi aynı tehlike ANTİDEPRESANLAR içinde geçerli. Bu konudaki tek olumlu gelişme ise Sağlık Bakanlığı İEGM nün tüm bu gruplardaki İZİN GEREKTİRMEYEN ENDİKASYONLARI listeler halinde yayınlaması.

Liste ye göre örneğin LUSTRAL için reçetede yazan, Panik Bozukluk-Yaygın anksiyete bozukluğu-Travma sonrası stres bozukluğu yada Dürtü kontrol bozukluğu yazması, ilacın prospektus endikasyonlarının içerisinde yazmasa bile geçerli.

 

 

BÖLÜM III: PSİKİYATRİ ALANINDA KULLANILAN İLAÇLAR

 

İzin Gerektirmeyenler: . Güncel tedavi kılavuzlarına girmiş ve standart tedaviler haline gelmiş, Bakanlığımızdan herhangi bir izin alınması gerekmeyen ve Sosyal Güvenlik Kurumu, Maliye Bakanlığı tarafından geri ödemesinin yapılabileceği uygulamalar aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir.

 

 

 

İLAÇLAR

ENDİKASYONLAR

1.

AMİSÜLPİRİD

(SOLİAN)

 

* Diğer psikozlar (şizoaffektif bozukluk, sanrılı bozukluk, akut psikotik bozukluk genel Tıbbi duruma bağlı psikotik bozukluk,)

 

* Dirençli veya psikotik özellikli depresyon

 

 

* Dirençli bipolar bozukluk (Mani)

 

 

 

 

2.

AMİTRİPTİLİN

(LAROXYL)

* Ağrı bozukluğu

* Yaygın anksiyete bozukluğu

* Panik bozukluğu

* Travma sonrası stres bozukluğu

* Somatizasyon bozukluğu

* Psikosomatik bozukluklar

3.

 

 

ARİPİPRAZOL

(ABİLİFY)

 

 

* Diğer psikozlar (şizoaffektif bozukluk, sanrılı bozukluk, akut psikotik bozukluk genel tıbbi duruma bağlı psikotik bozuk,)

4.

KARBAMAZEPİN

(TEGRATOL)

* Dürtü kontrol bozukluğu

* Zeka geriliğine bağlı saldırgan davranışlarda

* Travma sonrası stres bozukluğu

* Davranım bozuklukları ( yaygın gelişimsel bozukluklar)

5.

KETİAPİN

(SEROQUEL)

* Diğer psikozlar (şizoaffektif bozukluk, sanrılı bozukluk, akut psikotik bozukluk genel tıbbi duruma bağlı psikotik bozukluk, demansa bağlı psikoz)

* Dirençli veya psikotik özellikli depresyon

* Zeka geriliğine bağlı saldırgan davranışlarda

6.

KLOZAPİN

(LEPONEX)

* Tedaviye dirençli diğer bazı psikozlar (şizoaffektif bozukluk, sanrılı bozukluk)

* Tedaviye dirençli bipolar bozukluk

7.

LAMOTRİJİN

(LAMİCTAL)

* Dirençli unipolar rekürren depresyon

8.

LİTYUM

(LİTHURİL)

* Dirençli depresyon

9.

OKSKARBAZEPİN

(TRİLEPTAL)

* Bipolar bozukluk

10.

OLANZAPİN

(ZYPREXA)

* Diğer psikozlar (şizoaffektif bozukluk, sanrılı bozukluk, akut psikotik bozukluk genel tıbbi duruma bağlı psikotik bozukluk)

* Dirençli veya psikotik özellikli depresyon

* Anoreksiya Nervosa

* Zeka geriliğine bağlı saldırgan davranışlarda

11.

PİMOZİD

(NÖROFREN)

* Tik bozukluğu

* Dirençli obsesif-kompulsif bozukluk

12.

RİSPERİDON Oral

(RİSPERDAL)

* Dirençli veya psikotik özellikli depresyon

* Dirençli obsesif-kompulsif bozukluk

* Dirençli tik bozuklukları

13.

RİSPERİDON

 Parenteral depo

(RİSPERDAL CONSTA)

* Dirençli veya psikotik özellikli depresyon

14.

SSRI’lar

(CİPRAM,CİPRALEX)

(LUSTRAL,PROZAC)

* Travma sonrası stres bozukluğu

* Panik bozukluğu

* Obsesif kompulsif bozukluk

* Sosyal fobi ve diğer fobiler

* Yaygın anksiyete bozukluğu

* Anoreksiya Nevroza

* Bulimia Nevroza

* Dürtü kontrol bozukluğu

15.

SÜLPİRİD

(DOGMATİL)

* Dirençli veya psikotik özellikli depresyon

16.

VALPROİK ASİT

(DEPAKİN

* Bipolar bozukluk

* Dürtü kontrol bozukluğu

* Zeka geriliğine bağlı saldırgan davranışlarda

* Travma sonrası stres bozukluğu

* Yaygın gelişimsel bozukluklar, davranım bozukluğu

17.

ZİPRASİDON

 

* Diğer psikozlar (şizoaffektif bozukluk, sanrılı bozukluk, akut psikotik bozukluk genel tıbbi duruma bağlı psikotik bozukluk)

 

 

Listenin tamamı. http://www.eczacininsesi.com/?yon=kamu_kurum&id=114

 

 

SUT da ki diğer önemli değişikliklerden bazı başlıklar

 

 

*SUT un yürürlüğe girmesinden önce düzenlenen raporlar, yeni SUT a uygun olması kaydıyla düzenlendiği tarihte geçerli olduğu süre sonuna kadar geçerlidir.

 

Örnek

 

1.Ülseratif Kolit (İnfliksimab) raporlarının süresi 6 aya indirilmiştir. Daha önceki SUT a göre 31 MART 2010 tarihinde çıkarılan 1 yıllık Ülseratif Kolit raporu yine 1 yıl olarak geçerlidir.

 

2.Crohn hastalığında (İnfliksimab,adalimumab) raporlarının süresi 6 aya indirilmiştir. Daha önceki SUT a göre 31 MART 2010 tarihinde çıkarılan 1 yıllık Crohn raporu yine 1 yıl olarak geçerlidir. Ama tek şartla; rapora 2 hekim kaşesi daha alınıp yeni SUT a uygun olarak SAĞLIK KURULU RAPORU haline getirilerek.

 

Kurumca süresi sonuna kadar geçerli olacağı duyurulan raporlar sadece,

 

OSTEOPOROZ raporları (19.10.2009 öncesi)                                  Dıabet tedavisi Raporlarıdır(01.04.2010 öncesi) 

 

Bu raporlar için yeni SUT a uygun hale getirilme şartı aranmaz.

 

 

**********************************************************

 

 19 EKİM 2009 tarihinden sonra Kalsitonin (MİACALCİC-TONOCALCİN), ağrılı vertebral kırığı olmayan osteoporozlu hastalarda, ilgili uzmanların yer aldığı sağlık kurulu raporuna dayanılarak yalnızca üniversite veya eğitim ve araştırma hastanelerindeki ilgili uzmanlarca reçetelendirilebiliyordu.

01 NİSAN 2010 tarihinden  itibaren MİACALCİC, ağrılı vertebral kırığı olmayan osteoporozlu hastalarda yalnızca Üniversite veya Eğitim ve Araştırma hastanelerinde raporlanıp yine sadece bu hastanelerde reçetelenebilecek.

OSTEOPOROZ ilaçları için sadece 19 EKİM 2009 öncesi raporlar için süresi sonuna kadar geçerli olduğu genelgesi bulunduğundan,19 EKİM 2009 - 01 NİSAN 2010 tarihleri arasında Üniversite veya Eğitim ve Araştırma hastaneleri dışında çıkarılan raporlar devre dışı kalır.

Tabi yeni bir duyuru ile bu raporlarında süresi sonuna kadar geçerli olduğu açıklaması yapılıncaya kadar.

 

 

 

*********************************************************

 

 

 

*Lipid düşürücü ilaçların kullanım ilkeleri uzun süreçte zar zor tam yoluna oturmuşken, SUT da yapılan yeni düzenleme ile kendi içerisindeki maddeleri bile birbiriyle çelişkili ve yorum yapılamaz hale geldi.

Tetkik sonuçlarının rapor üzerinde belirtilmesi halinde reçeteye eklenmemesi durumu zaten sonradan SUT a girmişti.      Tekrar niye çıkarıldı?

SUT un bu maddesi, yeni eklemeler ve güncel hali ile yorumlan(ama)dığında;

1- DAHA ÖNCE İLAÇ KULLANMAYAN HASTALARDA

a) Statinler ve lipit düşürücü ilaçlar, istenilen değerlerle ve şartlarla sadece uzman hekim raporuna dayanılarak kullanılmaya başlanır???

b)Tedaviye başlamaya esas olan bu ilk rapora da bir kereye mahsus tetkik eklenir?

2)1*1 dozda reçete edilir.(net ve anlaşılır)

3) Bu grup ilaçlar 1. Maddenin a ve b??? bentlerindeki durumlarda Tetkik sonucu her reçeteye eklenerek Raporsuz? olarak reçete edilebilir.

Ezetimib (statinlerle kombinasyonu dahil???)                                              

İNEGY geri ödeme listesinden çıkarılmıştı!..                     

 

 

*********************************************************

 

 

 

 

 

*Özel sağlık kurumlarının Günübirlik Tedavilerde kullanılan ilaçları vermesini kısıtlayan cümle SUT dan çıkarılarak sessizce Özel Sağlık Kurumlarına büyük bir pasta sunuldu

 

 

*Medula sistemiyle, Hastanelerin tüm sorumluluğu kendilerinde olmak üzere raporları sisteme doğrudan ve elektronik olarak kaydetmesinin mümkün olması nedeniyle, Elektronik Rapor Uygulamasına hazırlık olarak E-RAPOR ve E-İMZA SUT a girdi…

 

 

*Belediyelere ait Poliklinikler Birinci Basamak Resmi Sağlık Kurumu oldu…

 

 

*Kontrol muayenelerinden muayene ücreti kaldırıldı…

 

 

*Yanık ve mantar dışındaki pomadların 2 kutu verilmesi uygulaması SUT dan çıkarıldı…

 

 

*Benzamycin jel tekrar pratisyen hekim kapsamına alındı…

 

 

*Klozopin(LEPONEX) için en fazla 1 aylık reçetelenme şartı SUT a girdi…

 

 

*Cardura için BPH endikasyonunda UH-P şartı geldi…

 

 

*Önceki SUT un Rosuvastatin 40 mg (CRESTOR 40 mg) için, İç hastalıkları, Nöroloji ya da Kalp Damar Cerrahi uzmanına rapor çıkarma yetkisi verip, reçete yazma yetkisi vermemesi durumu düzeltildi.

Bu ilaçlar sadece Kardiyoloji ve Endokrinoloji uzmanı tarafından raporlanıp yine bu uzmanlarca reçetelenecek

 

 

*Paget Hastalığı raporunu, Endokrinoloji uzmanı düzenleme zorunluluğu getirildi…

 

 

*Eski SUT daki Psikiyatri (erişkin çocuk), Nöroloji(erişkin çocuk) gibi yan dallar kaldırılıp 2010 SUT a şu madde ilave edildi.

SUT da geçen uzmanlık dalları;aksine bir hüküm bulunmadıkça hem erişkin hem de çocuk yan dallarını ifade eder…


Ecz.Metin SEVAL


Son eklenenler

Yazilarin tüm hakki Eczacinin Sesi e-gazeteye aittir. Imzali yazilar, yazarlarinin görüs ve sorumlulugu altindadir. Eczacinin Sesi e-gazetenin adi kaynak gösterilmeksizin alinti yapilamaz.


Ana Sayfanız Yapın | Ana Sayfa

Haberler | Yazarlar | Özgür Köşe | Alkol Hesap | İlaç Rehberi | Reklam | Üye Girişi |
Kamu Kurum | Yasal-Mali | Dosya | Kültür-Sanat | Çepeçevre | Söyleşi | Üye Girişi | İlanlar | Duyurular | Dünyada Eczacılık | Arama
TEB | Eczacı Odaları | TEİS | Eczacı Kooperatifleri | Sağlık Bakanlığı | TİTCK | SGK | Reçete Giriş | Gazeteler | TV'ler | İletişim