OKSİBUTİNİNE YANIT ALINAMADI DURUMU...EK YAPILDI

Son güncelleme:02-04-2010

ECZACININ SESİ

03.06.2010 tarihinde yayımlanan Sosyal  Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile SUT EK-2/C Listesinin bazı maddelerinde değişiklikler yaptı ve yeni bir karmaşa başladı.

DETRUSİTOL, EMSELEX, MICTONORM ilaçları nasıl ödenecek?

Eski raporlar ne olacak?  

Yeni çıkan raporlarda ‘’Oksibutinine yanıt alımamadığı yada tolore edilemediği belirtilecek  mi?

Reçetelerde bu ibare aranacak mı?

Ve daha birçok bilinmez soru?

 

İlk önce SUT daki şu net kuralı yazalım.

6.1.1.C- Sağlık raporlarının düzenlenmesi

(9) SUT’un yürürlüğe girmesinden önce düzenlenen sağlık raporları, bu SUT hükümlerine uygun olması kaydıyla düzenlendiği tarihte geçerli olduğu süre sonuna kadar geçerlidir. Bu SUT hükümlerine uygun olmayan raporlar, SUT’un 6.1.1.C (6) fıkrası kapsamında bu SUT hükümlerine uygun hale getirilebildiği takdirde geçerli olacaktır. (Kurumca süresi sonuna kadar geçerli olacağı duyurulan raporlar hariç)

Açıklaması; SUT da bir değişiklik olduğunda, eski raporlar yeni açıklanan kurallara uygunsa veya uygun hale getirilirse süresi sonuna kadar geçerlidir. Sut da rapor süreleri kısalsa bile, raporun çıkarıldığı tarihteki süreleri yine de geçerlidir.

 

SGK, eski raporlarda değişen yeni SUT kuralları aranmadan, süresi sonuna kadar geçerli olduğu duyurusunu yaptığında,eski raporların geçerliliği devam eder.

SGK sadece SUT daki 3 madde için bu duyuruları yapmış ve eski raporların süresi sonuna kadar geçerli olduğunu açıklamıştır.

1 : 19.10.2009 tarihinden önce çıkarılmış OSTEOPOROZ Raporları,

2 : 01.04.2010 tarihinden önce çıkarılmış DİABETES MELLITUS Raporları,

3 : 27.07.2009 tarihinden önce çıkarılmış HEPATİT Raporları için

Şimdi bu açıklamaya göre SUT da ya da EK-2/C Maddelerinde herhangi bir değişiklik olduğunda, eski raporlar için de yeni kurallar aranır ya da yeni kurallara uygun hale getirilmesi gerekir.

 

EK-2/C 45. Madde de bir değişiklik oldu. Bu değişikliği yorumlayalım.

EK-2/C 45.     SolifenasinVESICARE, Tolterodine-LDETRUSITOL, TrospiyumSPAZMEX, DarifenasinEMSELEX, PropiverinMICTONORM;

 

Oksibutinine(ÜROPAN) yanıt alınamayan yada tolere edemeyen hastalarda

 

tüm uzman hekimler tarafından,

uzman hekimlerce düzenlenen rapora dayanılarak tüm hekimlerce reçete edilir.              (06 AĞUSTOS 2010 SUT DEĞİŞİKLİĞİ)

 

Bu etken maddeli ilaçlar,Oksibutinine yanıt alınamayan ya da tolere edemeyen hastalarda kullanılacak. Peki bunun rapor da ya da reçetede belirtilmesi isteniyor mu? HAYIR

 

Peki nasıl net olarak HAYIR cevabını verebiliyoruz.

Yine SUT un diğer maddelerindeki benzer yazılımlarından yararlanarak.

 

SUT dan benzer örnekler:

 

EK-2/C 47.Deferasiroks (2 yaş üstü "organ hasarı oluşan yada organ hasarı riski bulunan hastalarda" bu durumun raporda belirtilmesi kaydıyla en az bir hematolog uzman hekiminin yer aldığı sağlık kurulu raporuna dayanılarak, hematoloji, çocuk sağlığı ve hastalıkları veya iç hastalıkları uzmanlarınca reçete edilebilir.)

 

     

 6.2.17.A- Osteoporoz

(6) Stronsiyum ranelat ve raloksifen; yalnızca bifosfonatları tolere edemeyen veya yeterli yanıt alınamayan hastalarda bu durumun, İç hastalıkları, FTR, Romatoloji, Ortopedi ve Travmatoloji, Kadın hastalıkları ve doğum uzmanlarından en az birinin yer aldığı sağlık kurulu raporunda belirtilmesi halinde, bu rapora dayanılarak tüm uzman hekimlerce reçete edilebilir.

(7) Kalsitonin, ağrılı vertebral kırığı bulunan osteoporozlu hastalarda bu durumun, İç hastalıkları, FTR, Romatoloji, Ortopedi ve travmatoloji, Kadın hastalıkları ve doğum uzmanlarından en az birinin yer aldığı sağlık kurulu raporunda belirtilmesi halinde her ağrılı vertebral kırık durumunda en fazla 3 aylık tedavi dozu verilmesi koşulu ile bu uzman hekimlerce reçete edilebilir.

 

 

6.2.19. Migrende İlaç Kullanım İlkeleri (2) Topiramat tedavisine, diğer profilaktik migren ilaçlarının 6 ay süreyle kullanılıp etkisiz kaldığı durumlarda nöroloji uzman hekimince düzenlenen uzman hekim raporunda bu husus belirtilerek nöroloji uzman hekimince başlanır.

 

6.2.1.B- Leflunomid (1) (Değişik: 03/6/2010-27600/15 md.) Romatoid artritli veya psoriatik artritli (Bu endikasyonda sadece Leflunomid 20-100 mg) hastaların tedavisinde; hastalığın diğer hastalık modifiye edici ilaçlardan Sulfasalazin veya Methotrexat ile kontrol altına alınamadığı veya bu ilaçların kullanımının kontrendike olduğu veya yan etki nedeniyle kullanılamadığı durumlarda, bu durumun belirtildiği iç hastalıkları, çocuk sağlığı ve hastalıkları, fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman hekimlerinden biri tarafından düzenlenen bir yıl süreli uzman hekim raporuna dayanılarak bu uzman hekimlerce reçete edilir.

 

6.2.9.B- Sevelamer kullanım ilkeleri (1)Tedaviye başlamak için diğer fosfor düşürücü ilaçların en az 3 ay süreyle kullanılmış olması ve bu hususun raporda belirtilmiş olması gerekir.

 

 

6.2.1.Ç-1- Anti TNF (Tümor Nekrözis Faktör) ilaçlar

 (2) Aksiyel tutulumlu ankilozan spondilitli hastalarda; biri maksimum doz indometazin olmak üzere en az 3 nonsteroid antiinflamatuar ilacı maksimum dozunda kullanmasına rağmen yeterli cevap alınamayan (Bath Ankilozan Spondilit Hastalık Aktivite İndeksi (BASDAİ) > 4) durumlarda, bu durumun 3 ay süreli sağlık kurulu raporunda belirtilmesi koşuluyla ilaca başlanır.

   (3) Periferik eklem tutulumlu ankilozan spondilitli hastalarda; maksimum dozda NSAİİ ile birlikte sulfasalazin veya metotreksattan birinin kullanılmasına rağmen yeterli cevap alınamayan (Bath Ankilozan Spondilit Hastalık Aktivite İndeksi (BASDAİ) > 4) durumlarda, bu durumun 3 ay süreli sağlık kurulu raporunda belirtilmesi koşuluyla ilaca başlanır.

 

VE BİR ÇOK SUT MADDESİNDE DE BU ŞEKİLDEDİR.….

 

SONUÇ, herhangi bir etken madde için aranan;

Tolore edememesi,

Yanıt alınamaması,

Etkisiz kalması,

İlaçların … süre kullanılması gerektiği,

Cevap alınaması

gibi şartların raporda ya da reçetede belirtilmesi gerektiği SUT un tüm maddelerinde açıkca belirtilmiş olduğundan ve SUT un EK-2/C 45. Maddesinde bu durumun raporda belirtilmesi ibaresi bulunmadığından,

Eski raporlarda,

Yeni raporlarda ve

Reçetelerde

Oksibutinine yanıt alınamayan yada tolere edemeyen hastalarda ibaresinin  bulunması zorunluluğu yoktur,aranamaz.

 

Bunun kontrolü zorunluluğu, Raporu çıkaran ya da reçeteyi yazan hekimin sorumluğundadır.

 

EK YAPILDI: SGK 31.08.2010 tarihli duyurusu ile 09.06.2010 tarihinden önce çıkarılmış raporlarda Oksibutinine yanıt alınamama yada tolere edememe koşulunun aranmayacağını, 09.06.2010 tarihi ve sonrası çıkan raporlarda veya reçetede belirtilmesinin ise yeterli olduğu duyurusunu yapmıştır

 

 

AYAKTA TEDAVİDE SAĞLIK RAPORU (Uzman Hekim Raporu/Sağlık Kurulu Raporu) İLE VERİLEBİLECEK İLAÇLAR LİSTESİ

EK-2/C 46.Hidromorfon hidroklorür (JURNISTA)

 

Bu ilaç Ayaktan tedavide RAPORSUZ ödenmez.

 


Ecz.Metin SEVAL


Son eklenenler

Yazilarin tüm hakki Eczacinin Sesi e-gazeteye aittir. Imzali yazilar, yazarlarinin görüs ve sorumlulugu altindadir. Eczacinin Sesi e-gazetenin adi kaynak gösterilmeksizin alinti yapilamaz.


Ana Sayfanız Yapın | Ana Sayfa

Haberler | Yazarlar | Özgür Köşe | Alkol Hesap | İlaç Rehberi | Reklam | Üye Girişi |
Kamu Kurum | Yasal-Mali | Dosya | Kültür-Sanat | Çepeçevre | Söyleşi | Üye Girişi | İlanlar | Duyurular | Dünyada Eczacılık | Arama
TEB | Eczacı Odaları | TEİS | Eczacı Kooperatifleri | Sağlık Bakanlığı | TİTCK | SGK | Reçete Giriş | Gazeteler | TV'ler | İletişim