15 Ekim 2010 tarihli SUT değişikliği

Son güncelleme:03-04-2010

SGK nın SUT un bazı maddelerinde yaptığı değişiklikler 15.10.2010 tarihindeki Resmi Gazete de yayımlandı. Eczaneleri ilgilendiren bazı değişiklikler şunlar.
 
Ancak 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununa tabi olarak Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapan askeri ve sivil personelin kendilerinin, mesai saatleri içerisindeki müracaatlarının var ise öncelikle Türk Silahlı Kuvvetlerinin birinci basamak sağlık ünitelerine yapılması zorunludur 
 
TSK ya bağlı Askeri ve sivil personel mesai saatleri içerisinde varsa öncelikli olarak kendi askeri sağlık ünitelerinde muayene olacak,
Askeri ve sivil personelin eş ve çocuğu için herhangi bir kısıtlama yok. Geçerlilik tarihi 15 EKİM 2010
 
                  *******************************************
 
6.1.1.C- Sağlık raporlarının düzenlenmesi
(1) Sağlık rapor formatları konusunda Sağlık Bakanlığı düzenlemelerine uyulacaktır.
(2) Sağlık raporlarının düzenlenmesinde, SUT’un 8 numaralı maddesi dikkate alınacaktır. Bu raporlar, SUT’ta yer alan istisnalar saklı kalmak kaydıyla SUT’un 8.1 numaralı maddesi doğrultusunda uzman hekim tarafından düzenlenecek olup SUT’un 8.2 numaralı maddesine göre düzenlenen sağlık kurulu raporları da geçerli kabul edilecektir.Medula hastane sistemini kullanan sağlık hizmeti sunucuları raporları elektronik ortamda düzenleyecek ve bu raporlar başhekimlik tarafından elektronik ortamda onaylanacaktır
(6) Hasta kimlik bilgileri veya ilaç adına ilişkin yazım hataları ile SUT hükümlerine göre eksikliği bulunan (ilacın kullanım dozu, etken madde, kullanım süresi, ilgili hekim onayı veya tedavi şeması, ICD-10 kodu) sağlık raporları, bu düzeltmelerin aslına sadık kalmak kaydıyla; uzman hekim raporlarında, raporun çıktığı hastanede raporu düzenleyen hekim tarafından (bu hekimin bulunmaması halinde aynı branştan hekim), sağlık kurulu raporlarında ise raporda yer alan hekimlerden biri tarafından yapılması ve bu durumun başhekimlik mührü ve ıslak imza ile onaylanması koşuluyla, düzeltmeye esas reçete tarihinden itibaren süresinin sonuna kadar geçerlidir.Raporlar elektronik ortamda düzenlenmiş ise; bu düzeltmelerin başhekimlik tarafından elektronik ortamda onaylanması koşuluyla, düzeltmeye esas reçete tarihinden itibaren süresinin sonuna kadar geçerlidir
(7) Sağlık raporlarına dayanılarak reçete edilen ilaçlar için, hastalardan ve raporu düzenleyen sağlık kurum ve kuruluşlarından, SUT ve eki listelerde belirtilen özel durumlar haricinde ek bilgi ve belge talep edilmeyecektir.
 (8) Kullanımı sağlık raporuna bağlı veya katılım payından muaf ilaç(lar) için düzenlenecek reçetelere ait rapor elektronik ortamda düzenlenmemiş ise aslı gibidir onayı yapılmış rapor fotokopisi, fatura ekinde Kuruma gönderilecektir. Aslı gibidir onayı; raporu düzenleyen sağlık kurumu veya reçeteyi düzenleyen hekim veya reçeteyi karşılayan eczacı tarafından yapılacaktır. Raporlar elektronik ortamda düzenlenmiş ise rapor fotokopisi Kuruma gönderilmeyecektir
 
01 EKİM 2010 tarihinde başlatılan ama hastanelerin hazır olmaması nedeniyle 30 EKİM 2010 tarihine ertelenen E-Rapor uygulamasının detayları SUT içersine girdi.
30 EKİM 2010 tarihinden itibaren çıkan Raporların eczaneler tarafından Medula ya kaydı son bulacak. Sadece raporu çıkaran hastaneler tarafından Medula sistemine kaydedilecek ve başhekimleri tarafından E-İmza ile onaylanacak.
 
E-Raporlar üzerindeki her türlü düzeltme yine elektronik ortamda yapılacak ve başhekimler tarafından E-İmza ile onaylanacak.
 
Eski raporların aslı gibidir onayı yapılan fotokopilerinin reçeteye eklenmesi uygulaması devam edecek .
 
Hastaneler tarafından çıkarılan ve  yine hastaneler tarafından Medula sistemine kaydedilen E-Raporlar için,  aslı gibidir onayı yapılmış fotokopisinin SGK ya gönderilmesi uygulaması yok.
 
Raporu çıkaran Hastaneler tarafından Medula sistemine kaydedilecek olan E-Raporların doğruluğu ve geçerliliğine dönük tüm sorumluluk, raporu düzenleyen hekim ve raporu onaylayan başhekim de olacak. Eczacıların raporlardaki eksikliklerden ve uyumsuzluklardan kaynaklanan kesintileri son bulacak. Ama raporların sadece sistemde kayıtlı olması ve provizyonun sürekli kesilmesi nedeniyle eczacı yeni sıkıntılarla karşılaşacak.                                            Geçerlilik tarihi 30 EKİM 2010
 
 
********************************************************
 
6.2.16. Doğuştan Metabolik Hastalıklar ile Çölyak Hastalığı
6.2.16.A- Doğuştan metabolik hastalıklar ile Çölyak hastalığında;
(1)Çocuk mamaları, gıda olması nedeniyle Kurum resmi internet sitesinde yayımlanan “Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi” ne ve “Hastalığa Özel (Doğuştan Metabolik Hastalıklar, Kistik Fibrozis, İnek Sütü Alerjisi ve Çölyak Hastalığı) Diyet Ürünleri ile Tıbbi Mamalar Listesi” ne dahil edilmemiştir. Ancak, doğuştan metabolik hastalığı olan ve kistik fibrozisli hastalar için tedavi edici içerikli olanlar ile malabsorbsiyona neden olan bir hastalığı olan hastaların ve iki yaşına kadar inek sütü ve/veya çoklu gıda protein alerjisi olan bebeklerin kullandıkları özel mamalar, öncelikle çocuk metabolizma hastalıkları veya erişkin endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları ya da gastroenteroloji uzman hekimi tarafından, bu uzman hekimlerin bulunmaması halinde çocuk sağlığı ve hastalıkları veya iç hastalıkları uzman hekimlerinden biri tarafından düzenlenen uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimler tarafından reçete edilebilir. İki yaşına kadar inek sütü ve/veya çoklu gıda protein alerjisi olan bebeklerin kullandıkları özel mamalar için yukarıdaki hekimlere ek olarak çocuk alerji veya klinik immunoloji uzman hekimlerince de rapor düzenlenerek tüm hekimler tarafından reçete edilebilir.
(2)Protein metabolizması bozukluklarında (aminoasit metabolizması bozuklukları- üre siklus bozuklukları- organik asidemiler), (1) numaralı fıkrada belirtilen özel tıbbi mamalara ilave olarak; hastaların kısıtlı diyetleri sebebi ile hayati öneme haiz özel formüllü un ve özel formül içeren mamul ürünlerden (makarna, şehriye, bisküvi, pirinç, yumurta ikamesi, çikolata, gofret vb.) bir aylık;
a) 0-12 ay için: 31 TL
b) 1-5 yaş için: 60 TL
c) 5-15 yaş için: 77,50 TL
ç) 15 yaş üstü için: 80 TL tutarında özel formüllü un ve özel formül içeren mamul ürün, Kurumca karşılanacak olup en fazla üçer aylık dozlar halinde reçete edilebilir.
d) Bu ürünler; çocuk metabolizma hastalıkları veya erişkin endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları ya da gastroenteroloji uzman hekimi tarafından, bu uzman hekimlerin bulunmaması halinde çocuk sağlığı ve hastalıkları veya iç hastalıkları uzman hekimlerinden biri tarafından düzenlenen uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimler tarafından reçete edilebilir.
(3)Çölyak hastalığında; özel formüllü un ve özel formüllü un içeren mamul ürünler (makarna, şehriye, bisküvi, çikolata, gofret vb.); gastroenteroloji uzman hekimi tarafından düzenlenen uzman hekim raporuna dayanılarak bir aylık;
a) 0-5 yaş için: 52,50 TL
b) 5-15 yaş için: 80 TL
c) 15 yaş üstü için: 72,50 TL tutarında özel formüllü un ve özel formül içeren mamul ürün, Kurumca karşılanacak olup en fazla üçer aylık dozlar halinde reçete edilebilir.
(4)Protein metabolizması bozukluklarında ve çölyak hastalığında kullanılacak özel formüllü un ve özel formül içeren mamul ürünler; hastalık ile un ve mamul ürünün kullanılacağının belirtildiği uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edilebilir.
(5)Yukarıda belirtilen hastalıklarda kullanılan ürünler; Kurum resmi internet sitesinde yayımlanan “Hastalığa Özel (Doğuştan Metabolik Hastalıklar, Kistik Fibrozis, İnek Sütü Alerjisi ve Çölyak Hastalığı) Diyet Ürünleri ile Tıbbi Mamalar Listesi” nde belirtilmiş olup bu listede yer almayan ürün bedelleri Kurumca karşılanmaz
SUT un 6.2.16. Doğuştan Metabolik Hastalıklar ile Çölyak Hastalığı maddesi yeniden düzenlendi. Geçerlilik tarihi:22 EKİM 2010

 
 


Ecz.Metin SEVAL


Son eklenenler

Yazilarin tüm hakki Eczacinin Sesi e-gazeteye aittir. Imzali yazilar, yazarlarinin görüs ve sorumlulugu altindadir. Eczacinin Sesi e-gazetenin adi kaynak gösterilmeksizin alinti yapilamaz.


Ana Sayfanız Yapın | Ana Sayfa

Haberler | Yazarlar | Özgür Köşe | Alkol Hesap | İlaç Rehberi | Reklam | Üye Girişi |
Kamu Kurum | Yasal-Mali | Dosya | Kültür-Sanat | Çepeçevre | Söyleşi | Üye Girişi | İlanlar | Duyurular | Dünyada Eczacılık | Arama
TEB | Eczacı Odaları | TEİS | Eczacı Kooperatifleri | Sağlık Bakanlığı | TİTCK | SGK | Reçete Giriş | Gazeteler | TV'ler | İletişim