YENİ SUT DEĞİŞİKLİĞİ

Son güncelleme:14-11-2011

 ECZACININ SESİ

3.2.1 Ayakta Tedavide Hekim ve Diş Hekimi Muayenesi Katılım Payı maddesine 8. Madde ilave edilmiştir.

1.Basamak sağlık kuruluşları muayenelerinde tahsil edilen 2 TL muayene katılım payları, 10 gün içerisinde farklı dispanserlerde aynı branşta ki hekimlere başvurulduğunda 7 TL olarak tahsil edilir.(Kronik Hastalıklar ve Acil Haller hariç)

Aile Hekimleri de 1. Basamak resmi sağlık kuruluşu statüsünde olmasına rağmen SUT un 3.2. Katılım Payı başlığı altındaki 2-a maddesinde Sağlık Bakanlığı tarafından sözleşme imzalanmış, görevlendirilmiş ve yetkilendirilmiş aile hekimleri hariç olmak üzere ibaresinde bir değişiklik olmadığından, önceki gibi  Aile hekimlerinde Muayene Katılım Payı alınmayacaktır

Geçerlilik Tarihi:05 Kasım 2011

 

 

6.1.1.C- Sağlık raporlarının düzenlenmesi başlığı altındaki 6. Madde değiştirilmiştir.

Değişiklik ile "bu durumun başhekimlik mührü ve ıslak imza ile onaylanması koşuluyla", ibaresi SUT dan çıkarılmıştır. Bu durumda daha önce manuel olarak çıkarılmış raporlardaki düzeltmelere istenen başhekim mührü ve ıslak imza zorunluluğu kaldırılmıştır

Geçerlilik Tarihi:17 Kasım 2011

 

 

6.1.1.Ç- Reçetelere yazılabilecek ilaç miktarı başlığı altına 7. Madde ilave edilmiştir.

 Tebliğdeki “1 Aylık Doz”; 28,29 ve 30 günlük kullanım sürelerini ifade eder.

Yasal olarak 1 ay 30 gündür. Tebliğe 1 ay 18 günü ifade eder de yazılabilir. Siz yasal haklarınızı kullanırsanız bu düzeltilir. Daha önce SUT a yazılan 4 haftalık ilaç 28 mi 30 mu olayında olduğu gibi bu da bir süre karmaşaya neden olacak sonrada düzeltilecektir.

Şimdi ne olacak?

Sut da değişiklik yapılan  1 Aylık Doz ibaresi, sadece 6.1.1.Ç Reçetelere yazılabilecek ilaç miktarı başlığı altındaki 5- b maddesinde geçmektedir. Değişiklik sadece bu grup ilaçları ilgilendirmektedir.

Yanıklar, anemiler, sistemik olmayan mantar enfeksiyonları, reflü ve GİS ülserlerinde kullanılan ilaçlar……..  tedavi süresi belirtilmek kaydıyla en fazla 1 Aylık Dozda, reçete edilir.

Mesela 6.2.8.A Enteral Beslenme ürünleri maddesinde en fazla 30 günlük dozda ibaresi vardır ve yapılan değişiklik bu maddeyi bağlamaz.

Yine 6.1.2. Hasta Katılım Payından Muaf ilaçlar başlığı altında en fazla 3 aylık tedavi dozunda ibaresi vardır ve yapılan değişiklik bu maddeyi bağlamaz. Örneğin Diovan 28 tablet 4 kutu verilebilir.    

Bu değişiklik özellikle reflü, Gis ülserleri, mantar enfeksiyonlarında kullanılan ve 28 lik olan formlardan 2 kutu verilmesinin önüne geçmek için yapılmış. Bu grup ilaçlarda en fazla 1 aylık doz kısıtlaması olduğundan, ilacın 1 kutu 28 lik formu 1 ayı karşılar 2. kutuyu veremezsin  denecek.

Lansor 30/28 cap sadece 1 kutu verilebilir.Lansor 30/14 cap 2 kutu verilebilir.Lamisil 28 tablet 1 kutu verilebilir. Ferro sanol duedonal 20 kapsül 2 kutu verilebilir.                                                                                                                                

Lustral 28 tb,Vasoxen 28 tablet, Cipralex 28 tablet gibi ilaçlar için olan en fazla bir kutu kısıtlaması Danıştay tarafından iptal edildiğinden bir sıkıntı yoktur.Raporsuz olarak reçetelendiğinde 2-3-4 kutu ödenir.

Medula, Reflü, Gis ülserleri, anemi gibi değişikliği ilgilendiren ilaçlarda bu kısıtlamayı yaparsa problem yok ama yapmazsa eczacılar için tam bir tuzak olacak.

Geçerlilik Tarihi:17 Kasım 2011

 

 

6.1.2. Hasta Katılım Payından Muaf İlaçlar (EK-2) başlığı altına 6. Madde ilave edilmiştir.

Bu ilaveye göre SGK, Hastalıklar -ICD kodları ve ilaçları içeren bir liste yayımladı. Katılım Payından muaf raporlu ilaçlar tamamen bu listeye göre verilecek. 

www.eczacininsesi.com/dosya/ICD kodları ve ilaclari.pdf

Şu anki liste sadece hastalıklar ve etken maddeleri içermekte. Raporlardaki Hastalık-ICD-ilaç uyumsuzluklarından eczacıyı sorumlu tutmakta

Eğer bu liste Medula provizyon sistemine de entegre edilirse, raporlu ilaçlardaki ilaç endikasyon uyumsuzluğu,ICD hataları,Hastalık tanıuyumsuzluğu vb gibi nedenlerle yapılan kesintiler ve iadeler son bulur.

Geçerlilik Tarihi:06 Aralık 2011

 

 

6.2.8.A- Enteral beslenme ürünleri başlığı altındaki 1. Madde değiştirilmiştir.

Daha önce Uzman Hekimlerin çıkardığı enteral beslenme ürünü raporlarını artık 3 hekim imzalı Sağlık Kurulları çıkarabilecek. 17 Kasım 2011 öncesi çıkarılan tek hekimli uzman hekim raporları süresi sonuna kadar geçerli olacak.

Geçerlilik Tarihi:17 Kasım 2011

 

 

6.2.15.A- Klopidogrel; başlığı altındaki 1., 2. ve 4. Maddelerde değişiklikler yapılmıştır.

Birden fazla takılan Stent uygulamalarında ve birkaç kez geçirilen kalp krizlerinde sıkıntılara neden olan bir defaya mahsus olmak üzere ibareleri SUT dan çıkarılmıştır.

 Akut koroner sendrom tanısıyla hastaneye yatırılan hastalara, Miyokard enfarktüsünde, vb gibi durumlarda raporsuz 1 kutu reçete edebilen hekimler içersine İç Hastalıkları uzman hekimleri de dahil edilmiş.

Bu tıbbi durumlarda Kardiyoloji, Kalp Damar cerrahisi, İç Hastalıkları veya acil tıp uzmanları tarafından en fazla 1 yıllık uzman hekim raporu çıkarılması sağlanmış.

Geçerlilik Tarihi:17 Kasım 2011

 

 

6.2.17.A- Osteoporoz başlığı altındaki 5. Madde de değişiklik yapılmıştır.

Bifosfanat grubu ilaçları raporlandırabilen hekimler arasına, Tıbbi Ekoloji ve hidroklimotoloji uzman hekimleri de ilave edilmiştir.

Geçerlilik Tarihi:17 Kasım 2011

 

 

6.2.24.C- Mevsimsel alerjik rinit başlığı

Allerjik Rinit (mevsimsel, yıl boyu devam eden (pereniyal), birlikte seyreden astım dahil) tedavisinde; şeklinde düzenlenmiştir.

Allerjik rinit teşhisi yetmez, Mevsimsel alerjik rinit teşhisi yazılmalı gibi haksız uygulama ve kesintiler son buldu.

Geçerlilik Tarihi:17 Kasım 2011

 

 

6.2.28.A- Statinler ve statin dışındaki lipit düşürücü ilaçlar başlığı altındaki 1 b maddesi yeniden düzenlenmiştir.

Daha önce sadece iç hastalıkları, çocuk sağlığı ve hastalıkları, kardiyoloji, kalp damar cerrahisi veya nöroloji uzman hekimlerinden biri tarafından düzenlenen statin raporları, artık tüm uzman hekimler tarafından raporlanabilecek.

Geçerlilik Tarihi:17 Kasım 2011

 

 

6.2.35. Nöropatik Ağrıda İlaç Kullanım İlkeleri başlığı altındaki 1. ve 2. Maddelerde düzenlemeler yapılmıştır.

Gabapentin ve Pregabalin i reçetelendiren ve raporlandıran hekimler arasına Cilt Hastalıkları uzman hekimi de ilave edilmiş.

Geçerlilik Tarihi:17 Kasım 2011

 

 

6.4.1. Uygulanacak İndirim Oranları maddesi yeniden düzenlendi.

 

Kamu Kurum İskontoları yüksek oranlarda artırıldı. %20.5 olan iskontolar %28 e, %32,5 olan iskontolar %40 ve %41 e çıkarıldı.

 

Bunun sonucu rafımızdaki düşük KKİ ile aldığımız ilaçları, yüksek KKİ ile kuruma vermek zorunda kalacağız. Bizi hiç mi hiç ilgilendirmeyen bir iskonto ya hamallık ederken zarar edeceğiz.

 

Ayrıca taşıma zararımız daha da artacak. Firmanın Depocu satış fiyatından verdiği % 40 iskontoyu, kuruma Perakende satış fiyatından  % 40 olarak aktaracağız.

 

Geçerlilik Tarihi:17 Kasım 2011

 

 

 

 

 

6.4.2. Eşdeğer İlaç Uygulaması maddesinde değişiklik yapılmıştır.

Eşdeğer ilaç bedellerinin ödenmesinde, aynı endikasyon için kullanılabilecek aynı etken maddeyi içeren en ucuz ilaç bedelinin %10 fazlasına kadarı dikkate alınacaktır.

Bulunan en ucuz fiyata %10 ilave edilerek o gruptaki ilaçlar için ödenebilecek azami birim bedel bulunur.

Daha önce %15 olan oran %10 a çekildi. Fark çıkmadan ödenen birçok ilaçta fark çıkmaya başlayacak.

Sut da açıkca  “Fiyatları en ucuz olarak referans alınacak ürünlerin eczacılar tarafından ulaşılabilir olması gerekir. Bu amaçla, tavana esas en ucuz ilaç olarak belirlenen ilacın en az 5 ay piyasada bulunma ve ilgili eşdeğer ilaç grubuna dâhil olan ilaçlar arasından en az %1 pazar payına sahip olması gözetilir.” şeklinde belirtilmesine rağmen eczacılar tarafından ulaşılamayan birçok ilaç yine referans ilaç olarak tesbit edilecek.

Hasta fark ödemek istemiyorum dediğinde, referans alınan ilaçları yine bulamayacağız.

Geçerlilik Tarihi:17 Kasım 2011

 

 

6.5.2. Reçetelerin Geçerli Olduğu Süre başlığı altındaki 2. Madde değiştirilmiştir.

Sağlık raporuna dayanılarak yazılan reçetelerde, SUT eki EK-2 Listesinde bulunan veya bulunmayan (kür ve tedavi planı olan ilaçlar hariç) ilaçlar, ilaç bitim tarihinden 15 gün öncesinde verilebilir.

Geçerlilik Tarihi:17 Kasım 2011

 

 

 

EK-2 listesinde bazı önemli değişiklikler yapıldı.

EK 2 listesinde yanında * yıldız işareti bulunan ilaçlar için ilgili tanılarda ilaç endikasyon uyumu aranmaktaydı.

Uyumsuzluklarda ne raporu çıkaran hastane ne de reçetelendiren hekim sorumlu olmuyor, hatanın tüm faturası eczacıya çıkıyordu.

Psikiyatrik Hastalıklar başlığı altındaki Genel Tıbbi duruma bağlı mental bozukluklar, Demans, Şizofreni, Anksiyete bozukluklarında reçetelendirilen Antipisikotik ilaçlar ve Antidepresan ilaçlar için ilaç endikasyon zorunluluğu kaldırıldı.

Örneğin Seroquel anksiyete teşhisi ile de verilebilecek

Geçerlilik Tarihi:17 Kasım 2011

 

10. Kronik nörolojik hastalıklar

10.7.    Demans

            10.7.3. Antipsikotikler  (G30 ve alt kodlarında endikasyon uyumu aranacaktır.)

ICD G30-ALZHEİMER HASTALIĞI raporlarında yazılan antipisikotik ilaçlarda ilaç endikasyon uyumu aranır.

 

11. Psikiyatrik hastalıklar

11.1.    Genel tıbbi duruma bağlı mental bozukluklar

            11.1.1.   Antidepresanlar

             11.1.3. Antipsikotikler  

11.2.    Demans

            11.2.3.   Antipsikotikler  

11.3.    Şizofreni, şizoaffektif bozukluk, sanrısal bozukluk, atipik psikoz, şizofreniform bozukluk, bipolar mizaç bozukluğu

            11.3.1.   Antidepresanlar

             11.3.3. Antipsikotikler  

bozukluk, travma sonrası stres bozukluğu, yaygın anksiyete bozukluğu, somatoform bozukluk,yeme bozuklukları, depresyon [unipolar, bipolar], distimik bozukluk

            11.4.1.   Antidepresanlar

             11.4.3. Antipsikotikler  

 

 

 

EK-2/A listesinde bazı değişiklikler yapıldı.

 

10

Sadece üre içeren preparatlar

Cilt hastalıkları uzmanı (Sadece ihtiyozis veya kseroderma endikasyonlarında ödenir)

 

Keresal pomad, Roza krem, Betacorton, Majistral içersindeki Excipial  vb gibi üre+kombine ilaçlarda da ihtiyozis veya kseroderma teşhisi, cilt hastalıkları uzmanı aranması gibi karışıkların önüne geçmek için değişiklik yapılıp Sadece Üre İçeren Preparatlar şekline çevrildi.

 

20

Siklopentolat HCL, Tropikamid, Fenilefrin HCL içeren göz damlaları

Göz hastalıkları uzman hekimlerince reçetelenir. (Sağlık Bakanlığınca belirlenen diğer kurallara uyulacaktır.)

 

Siklomid, Tropamid, Fenilefrin vb gibi ilaçlar göz hastalıkları uzmanlarınca reçetelenecek.

Geçerlilik Tarihi:17 Kasım 2011

 

 

EK-2/C AYAKTA TEDAVİDE SAĞLIK RAPORU (Uzman Hekim Raporu/Sağlık Kurulu Raporu) İLE VERİLEBİLECEK İLAÇLAR Listesi 51 madde de düzenleme yapıldı.

Anjiotensin reseptör blokerleri İrbesartan (KARVEA), Kandesartan (ATACAND), Losartan(COZAAR), Telmisartan (MİCARDİS), Valsartan (DIOVAN), Rilmenidin (HYPERIUM), Moksonidin (PHYSIOTENS), Olmesartan (HIPERSAR), Eprosartan (TEVETEN) gibi ilaçlar ve kombinasyonları  dahil): uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edilebilir(Raporda, ayrıca ilaç/ilaçların kullanım dozu, uygulama planı ve süresinin belirtilmesi zorunluluğu bulunmamaktadır.)

11 Mart 2011 sonrası çıkarılan raporlardaki tedavi şeması yok, miligramı yazmıyor gerekçeleri ile yapılan iadeler son bulacak.

Geçerlilik Tarihi:17 Kasım 2011

 

 

Ayrıca Üreme yöntemleri, Lizozomal hastalıklar, Hepatit, Faktör ve kan ürünleri, Parenteral demir Preparatlarında değişiklikler olmuştur.


Ecz.Metin SEVAL


Son eklenenler

Yazilarin tüm hakki Eczacinin Sesi e-gazeteye aittir. Imzali yazilar, yazarlarinin görüs ve sorumlulugu altindadir. Eczacinin Sesi e-gazetenin adi kaynak gösterilmeksizin alinti yapilamaz.


Ana Sayfanız Yapın | Ana Sayfa

Haberler | Yazarlar | Özgür Köşe | Alkol Hesap | İlaç Rehberi | Reklam | Üye Girişi |
Kamu Kurum | Yasal-Mali | Dosya | Kültür-Sanat | Çepeçevre | Söyleşi | Üye Girişi | İlanlar | Duyurular | Dünyada Eczacılık | Arama
TEB | Eczacı Odaları | TEİS | Eczacı Kooperatifleri | Sağlık Bakanlığı | TİTCK | SGK | Reçete Giriş | Gazeteler | TV'ler | İletişim