54 ECZACI ODASI VE TEB’e

Son güncelleme:09-04-2012

 1)10 KASIM 2011 tarihinde Resmi Gazete de Bakanlar Kurulu Kararı yayımlandı.

Ne kadar önemli bir gelişme. Çünkü altındaki imzalara bakıyorsun

Cumhurbaşkanı Abdullah GÜL, Başbakan Recep Tayyip ERDOĞAN, Başbakan Yardımcısı B.ARINÇ, Sağlık Bakanı R.AKDAĞ, Çalışma ve Sosyal güvenlik Bakanı F.ÇELİK.

Cumhurbaşkanı, başbakan ve bakanlara ait 27 tane imza. Daha ne olsun?

Başlık ne?

BEŞERİ İLAÇLARIN FİYATLANDIRILMASINA DAİR KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KARAR

4(DÖRT) maddeden oluşuyor.

1. madde ilaçların fiyatlandırılmasıyla ilgili ve fiyatların düşeceğini haber veriyor.

2. madde fiyat düşüşleri yapıldığında eczanelerin stok zararlarının firmalar tarafından İTS kayıtları esas alınarak ödeneceğini karar altına alıyor.

3. madde bu kararların 10 KASIM 2011 tarihinde yürürlüğe girdiğini belirtiyor.

4. madde bu kararların uygulanması sorumluluğunu Bakanlar Kuruluna yüklüyor.

1.3. ve 4. maddeler hemen yürürlüğe giriyor ve 18 KASIM 2011 tarihinde büyük fiyat indirimleri oluyor.

 2. madde de yazan karar ise SANAL oluyor.

 Depocuya satış fiyatı belirlenirken referans fiyata uygulanan oranların düşüşü nedeniyle eczane stoklarında meydana gelebilecek stok zararları, firmalar tarafından ecza depolarına, depolar tarafından da eczanelere ödenir. Bu kapsamda yapılacak işlemlerde, eczacılar tarafından İlaç Takip Sistemine yapılan bildirimler esas alınır.

Daha sonra sırası ile 25 Kasım 2011-02 Aralık-09 Aralık-16 Aralık-23 Aralık-30 Aralık-06 Ocak-13 Ocak-20 Ocak-27 Ocak-03 Şubat-10 Şubat-14 Şubat-17 Şubat-24 Şubat-01 Mart-02 Mart-08 Mart-09 Mart-16 Mart-23 Mart-30 Mart-03 Nisan ve son olarak 06 Nisan 2012 fiyat indirim listeleri yayımlanıyor.

Tam 25 liste.

Ama Resmi Gazete de yayımlanmasına, İlaç Takip Sistemine bildirimler yapılmasına rağmen eczacının rafında oluşan zararın 1(bir) kuruşu dahi karşılanmıyor.

EK: 14 NİSAN 2012 tarihinde TEBLİĞ değişikliği yapıldı

İlaç Takip Sistemine kayıt edilmiş ve fiyat düzenlemelerinden etkilenmiş olan eczane stoklarındaki ilaçların eczaneye maliyeti farklarının toplam tutarı, ruhsat sahipleri tarafından fiyat değişikliğinin duyurulduğu tarihten sonra, en geç 15 gün içerisinde eczane depolarına, ecza depoları tarafından da eczanelere en geç 15 gün içerisinde ödenir.”

18 KASIM 2011 tarihindeki büyük fiyat indirimi listeleri 11.11.2011 tarihinde yayınlanmıştı.

Üzerinden tam 155 (YÜZELLİBEŞ) gün geçmiş.

15 – 155

ARADA 5 GÜN FARK VAR??? 

 

2)17 ARALIK 2011 tarihinde Resmi Gazete de TEBLİĞ olarak yayımlanıyor.

Başlık ne?

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

3 (ÜÇ) maddeden oluşuyor.

1. madde Kamu Kurum İskontosu arttığında eczanelerin stok zararlarının firmalar tarafından İTS kayıtları esas alınarak ödeneceğini karar altına alıyor.

2. madde bu tebliğin geçmişe dönük olarak 1 ay öncesinden yani 17 KASIM 2011 tarihinden geçerli olduğunu belirtiyor.

3. madde bu tebliğin uygulanması sorumluluğunu (SGK) Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanına yüklüyor.

Bu Tebliğ ise tamamen SANAL oluyor

Kamu kurum iskontolarında yapılan ilave iskonto uygulamaları nedeniyle eczane stoklarında meydana gelebilecek stok zararları firmalar tarafından ecza depolarına, depolar tarafından da eczanelere ödenir. Bu kapsamda yapılacak işlemlerde, eczacılar tarafından İlaç Takip Sistemine yapılan bildirimler esas alınır.”

17 KASIM 2011 tarihinde yüksek oranlı Kamu Kurum İskontosu artışları yapılıyor.

Daha sonra sırası ile 23 Kasım 2011-24 Kasım-01 Aralık-05 Aralık-08 Aralık-14 Aralık-16 Aralık-22 Aralık-29 Aralık-05 Ocak-12 Ocak-14 Ocak-19 Ocak-25 Ocak-02 Şubat-09 Şubat-16 Şubat-22 Şubat-29 Şubat ve son olarak 08 Mart 2012 tarihlerinde KKİ değişiklik listeleri yayımlanıyor.

Tam 21 liste

Ama Resmi Gazete de yayımlanmasına, İlaç Takip Sistemine bildirimler yapılmasına rağmen eczacının rafında oluşan zararın yine 1(bir) kuruşu dahi karşılanmıyor.

 

En fenası da 24 bin eczacının üye olduğu 54 Eczacı Odası ve üst kuruluş olan TEB in öncelikli vazifeleri arasında üyesi olan eczacıların maddi ve manevi hak ve menfaatlerini korumak varken.

Elinizde böyle Resmi Gazete gibi hukuki bir doküman varken, altında böylesine önemli imzalar varken ve uygulamanın sorumluluğu ilkinde Bakanlar Kuruluna diğerinde SGK Başkanına yüklenmişken.

Neden ve niçin hukuki olarak haklarımızı aramazsınız?

Neden ve niçin vazifeniz olan maddi hak ve menfaatlerimizi korumazsınız?

 

Bilmez misiniz, asli vazifenizi yerine getirmediğiniz de maddi hak kaybına uğrayan üyenizin de size hukuki olarak hesap sorabileceğini?

Ecz.Metin SEVAL 

 

 

EK 1

10 Kasım 2011 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28108 (Mükerrer)

BAKANLAR KURULU KARARI

          Karar Sayısı : 2011/2368

             Ekli “Beşeri İlaçların Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulması; Sağlık Bakanlığının 11/10/2011 tarihli ve 80621 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu’nca 13/10/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                        Abdullah GÜL

                                                                                                                                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

 

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                Başbakan

                     B. ARINÇ                                                     B. ATALAY                                          B. ATALAY                                                B. BOZDAĞ

          Başbakan Yardımcısı                                Başbakan Yardımcısı V.                      Başbakan Yardımcısı                               Başbakan Yardımcısı

                     S. ERGİN                                                        F. ŞAHİN                                               E. BAĞIŞ                                                    N. ERGÜN

                 Adalet Bakanı                             Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı             Avrupa Birliği Bakanı                  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                      F. ÇELİK                                                 E. BAYRAKTAR                                A. DAVUTOĞLU                                             F. ŞAHİN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı           Çevre ve Şehircilik Bakanı                         Dışişleri Bakanı                                     Ekonomi Bakanı V.

                     E. BAĞIŞ                                                         S. KILIÇ                                              M. M. EKER                                                 H. YAZICI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı V.              Gençlik ve Spor Bakanı          Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı             Gümrük ve Ticaret Bakanı

                   İ. N. ŞAHİN                                                    M. ŞİMŞEK                                              F. ÇELİK                                                   M. ŞİMŞEK

                 İçişleri Bakanı                                          Kalkınma Bakanı V.                    Kültür ve Turizm Bakanı V.                                Maliye Bakanı

                                                 Ö. DİNÇER                                                     İ. N. ŞAHİN                                                V. EROĞLU

                                         Milli Eğitim Bakanı                                Milli Savunma Bakanı V.                       Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                                        R. AKDAĞ                                                          B. YILDIRIM

                                                                      Sağlık Bakanı                                                     Ulaştırma Bakanı

 

BEŞERİ İLAÇLARIN FİYATLANDIRILMASINA DAİR KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KARAR

                   MADDE 2 – Aynı Kararın 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

                “(3) İlaçların fiyatlarında ancak Fiyat Değerlendirme Komisyonunca belirlenecek oranlarda artış yapılabilir. Fiyat listesinde yapılacak değişiklikler, yayımlandığı tarihten 5 iş günü sonra uygulanmaya başlanır. Ancak, fiyat listesine ilave edilen yeni ürünler için bu süre beklenilmez. Depocuya satış fiyatı belirlenirken referans fiyata uygulanan oranların düşüşü nedeniyle eczane stoklarında meydana gelebilecek stok zararları, firmalar tarafından ecza depolarına, depolar tarafından da eczanelere ödenir. Bu kapsamda yapılacak işlemlerde, eczacılar tarafından İlaç Takip Sistemine yapılan bildirimler esas alınır. Fiyat Değerlendirme Komisyonu kararı sonucu yapılan fiyat artışları söz konusu olduğunda, firmaların talebi halinde firmanın kendi ilaçlarına ait eczane stok bilgileri İlaç Takip Sistemi aracılığı ile ilgili firmayla paylaşılır. Firmaların kendi istekleriyle yapılan fiyat düşüşlerinde ise, eczane stoklarında oluşacak kayıpların telafi edileceğinin ilgili firma tarafından taahhüt edilmesi kaydıyla bu süre beklenilmeyebilir. Komisyonun sekretarya hizmetleri Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülür.”

             MADDE 3 – Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 4 – Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

EK 2

 

17 Aralık 2011 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28145

 

TEBLİĞ

 

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:

 

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

 

MADDE 1 – 25/3/2010 tarihli ve 27532 sayılı (Mükerrer) Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinin 6.4.1. numaralı maddesine aşağıda yer alan fıkra eklenmiştir.

 

“(13) Kamu kurum iskontolarında yapılan ilave iskonto uygulamaları nedeniyle eczane stoklarında meydana gelebilecek stok zararları firmalar tarafından ecza depolarına, depolar tarafından da eczanelere ödenir. Bu kapsamda yapılacak işlemlerde, eczacılar tarafından İlaç Takip Sistemine yapılan bildirimler esas alınır.”

 

MADDE 2 – Bu Tebliğ 17/11/2011 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.

 


Ecz. Metin SEVAL


Son eklenenler

Yazilarin tüm hakki Eczacinin Sesi e-gazeteye aittir. Imzali yazilar, yazarlarinin görüs ve sorumlulugu altindadir. Eczacinin Sesi e-gazetenin adi kaynak gösterilmeksizin alinti yapilamaz.


Ana Sayfanız Yapın | Ana Sayfa

Haberler | Yazarlar | Özgür Köşe | Alkol Hesap | İlaç Rehberi | Reklam | Üye Girişi |
Kamu Kurum | Yasal-Mali | Dosya | Kültür-Sanat | Çepeçevre | Söyleşi | Üye Girişi | İlanlar | Duyurular | Dünyada Eczacılık | Arama
TEB | Eczacı Odaları | TEİS | Eczacı Kooperatifleri | Sağlık Bakanlığı | TİTCK | SGK | Reçete Giriş | Gazeteler | TV'ler | İletişim