YASALARI YANDAN DOLANMAK (EK YAPILDI)

Son güncelleme:26-06-2012

 ****Türk Tabibleri Birliğinin başvurusu ile Danıştay 10.dairesi, SUT’un 6.1.1.Ç 1. maddesinin yürütmesini durdurmuştu.

SUT 6.1.1.Ç. 1)Ayaktan yapılan tedavilerde, SUT’un 6.1.2 numaralı maddesinde belirtilen durumlar dışında, bir reçetede en fazla dört kalem ilaç yazılır ve her kalem ilaçtan bir kutunun (ilaçların parenteral formları ile SUT’un 6.1.4 numaralı maddesinde belirtilen durumlar hariç) bedeli ödenir.

DANIŞTAY Kararının gerekçesi de,

Reçetelere yazılabilecek ilaç miktarını sınırlandırarak hastanın tedaviye ulaşım hakkını, tanıyı koyan ve hastalığın tedavisini belirleme hak ve yetkisine sahip olan hekimin mesleki yetkilerini kısıtlayarak bu hak ve yetkisinin kullanılmasına müdahale niteliğinde olduğu, dolayısıyla bu hükmün mevzuat hükümlerine aykırı olduğu  gerekçesiyle Tebliğin 6.1.1.Ç maddesinin 1. fıkrasının yürütmesi durdurulmuştur, olarak açıklanmıştı.

1 aylık kanuni bekleme süresini kullanan SGK, DANIŞTAY kararının uygulanacağını şöyle duyurmuştu:

Danıştay Onuncu Dairesinin 2010/6584 Esas Numaralı Kararı ile, 25/3/2010 tarihli ve 27532 sayılı 1. Mükerrer Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği” nin (SUT) 6.1.1.Ç. maddesinin “Reçetelere yazılabilecek ilaç miktarı” başlıklı (1) numaralı fıkrasının ilk cümlesinin yürütümünün durdurulduğu, 06/04/2011 tarihinden başlayarak uygulamanın, Sağlık Uygulama Tebliğinin bu hükmü olmaksızın diğer hükümleri doğrultusunda yürütüleceği,”

 

 

     ****Bursa Eczacı Odasının başvurusu ile DANIŞTAY 10. Dairesi, SUT un 6.1.1.Ç.7.maddesindeki 28,29 gün bölümünün yürütmesini durdurmuştu

SUT 6.1.1.Ç.7) Tebliğdeki “1 Aylık Doz”; 28,29 ve 30 günlük kullanım sürelerini ifade eder.

DANIŞTAY kararının gerekçesi de,

28 ve 29 günlük ilaç kullanım sürelerinin bir aylık dozu ifade edeceği yönündeki dava konusu düzenleme, hekim yetkisine müdahale niteliğinde olduğu gibi hastanın tedavi hakkına, bir başka ifade ile reçetede öngörülen süre kadar ilaç kullanma hakkına ve Anayasa ile güvence altına alınmış sağlıklı yaşam hakkına da aykırılık oluşturmaktadır. olarak açıklanmıştı.

Kanuni bekleme süresini kullanan SGK, DANIŞTAY kararının uygulanacağını şöyle duyurmuştu:

 

Danıştay Onuncu Dairesinin Kararı ile, 25/3/2010 tarihli ve 27532 mükerrer sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinin, 05/11/2011 tarih ve 28106 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğin 10 numaralı maddesi ile 6.1.1.Ç maddesine eklenen 7 nci fıkrasında yer alan “28” ve “29” ibarelerinin yürütümü durdurulmuştur. 11/05/2012  tarihinden başlayarak Sağlık Uygulama Tebliğinin ilgili maddesi bu doğrultuda yürütülecektir.

 

Şimdi ne değişti de  DANIŞTAY kararlarına rağmen çark edilip tekrar başa dönülüyor.

DANIŞTAY kararlarındaki gerekçelerde bir değişiklik mi oldu?

Artık reçetelere yazılabilecek ilaç miktarını sınırlandırmak hastanın tedaviye ulaşım hakkını engellemiyor mu?

Artık Tanıyı koyan ve hastalığın tedavisini belirleme hak ve yetkisine sahip olan hekimin mesleki yetkilerine müdahalede bulunup kısıtlamıyor mu?

Artık hastanın Anayasa ile güvence altına alınmış sağlıklı yaşam hakkına aykırılık oluşturmuyor mu?

DANIŞTAY Başkanı dışında bu gerekçelerin hiçbirisinde bir değişiklik yok.

BUNUN ADI YASALARI YANDAN DOLANMAKTIR.

Yapılması gereken de vakit geçirmeden DANIŞTAY a başvurup daha önceki örnek kararlarla acilen yürütmeyi durdurma kararı aldırmak ve yasayı yandan dolananlar içinde suç duyurusunda bulunmaktır. 

EK YAPILDI: Haberimiz üzerine üst düzey bir SGK yetkilisi tarafından bilgilendirildik.

Yürütmeyi durdurma kararı nedeniyle bu maddelerin uygulamasının durdurulduğu, ama SUT dan çıkarılmadığı bu nedenle de yeni SUT değişikliğinde aynen gözüktüğü;01.07.2012 tarihinden itibaren de Danıştay kararının geçerli olacağı, en kısa sürede de bu konuda duyuru yapılacağı  şeklindeydi. Daha sonrada SGK tarafındanalttaki duyuru yapıldı.

 

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

 

 D U Y U R U

 İlgi: a) 05.04.2011 tarihli Kurum duyurusu (2010/6584 Esas Numaralı karar hk.)

        b) 11.05.2012 tarihli Kurum duyurusu (2011/11266 Esas Numaralı karar hk.)

          Sağlık Uygulama Tebliğinin “6.1. Reçete ile Sağlık Raporu ve İlaç Yazım İlkeleri” başlıklı maddesi, e-reçete uygulaması ile ilgili olarak güncellenmiş ve 22.6.2012 tarih, 28331 sayılı Resmi Gazete ile duyurulmuştur.

          Tebliğin 6.1. işaretli maddesinin ilgide kayıtlı Kurum duyurularında yer alan Danıştay Kararları ile ilgili hükümlerinin, bu kararlar kapsamında yürütümüne devam edilecektir.

           Tüm ilgililere önemle duyurulur

 


Ecz. Metin SEVAL


Son eklenenler

Yazı ve fotoğrafların tüm hakkı Eczacının Sesi e-gazeteye aittir. İmzalı yazılar, yazarlarının görüş ve sorumluluğu altındadır. Eczacının Sesi e-gazetenin adı kaynak gösterilmeksizin alıntı yapılamaz.


Ana Sayfanız Yapın | Ana Sayfa

Haberler | Yazarlar | Özgür Köşe | Alkol Hesap | İlaç Rehberi | Reklam | Üye Girişi |
Kamu Kurum | Yasal-Mali | Dosya | Kültür-Sanat | Çepeçevre | Söyleşi | Üye Girişi | İlanlar | Duyurular | Dünyada Eczacılık | Arama
TEB | Eczacı Odaları | TEİS | Eczacı Kooperatifleri | Sağlık Bakanlığı | TİTCK | SGK | Reçete Giriş | Gazeteler | TV'ler | İletişim

Yazı ve fotoğrafların tüm hakkı Eczacının Sesi e-gazeteye aittir. İmzalı yazılar, yazarlarının görüş ve sorumluluğu altındadır. Eczacının Sesi e-gazetenin adı kaynak gösterilmeksizin alıntı yapılamaz.