’Ozurdex’ Reçetesinde dikkat!

Son güncelleme:18-04-2018

Eczacının SUT ile İmtihanı-5


Ecz.Zeynep Aynur AKYOL

 

Sevgili meslektaşlarım,

Bu hafta intravitreal göz ilaçları gurubundan Deksametazon intravitreal implant SUT uygulamalarını inceleyelim.

İntravitreal göz ilaçları 2 ana başlık altında toplanıyor:

1-   Kortikosteroid implantlar OZURDEX

2-   Anti VGEF blokaj ajanları ALTUZAN, EYLEA, LUCENTIS

 

Deksametzon içeren Ozurdex, SGK tarafından aşağıdaki tanılarda ödenmektedir:

-      Retina ven tıkanıklığı

-      Santral Retinal ven tıkanıklığı

-      Diyabetik Makular Ödem DMÖ

-      Üveit

Ozurdex, ilk kez 24 Mart 2013 Tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Sağlık Uygulama Tebliği 4.2.33-B maddesinde karşımıza çıktı. 01.05.2013 tarihi itibarı ile Geri Ödemeye alınan söz konusu ilacın ödenme koşulları, 6 yıl içinde 10 defadan fazla değiştirildi. Sadece bizler değil, tedaviye karar veren Üniversite hastaneleri hekimleri de SUT’u doğru yorumlayamadıkları için, tedavi planında- reçetede- raporda bolca hatalar yapıldı; sonucunda her zamanki gibi ilacı teslim eden ancak SGK’dan ödeme alamayan bizler zarar ettik. İtirazlarımızın temel dayanağı olan ‘Hastanın ilaç geçmişinde son 1 yılın ötesini göremediğimiz ve yükleme tamamlanıp tamamlanmadığından dolayı kesintilere itirazlarımız’ ın önüne SGK, kıvrak bir hamle ile MEDULA penceresinde 25.01.2019 tarihinden itibaren beliren aşağıdaki duyuruyu yayınladı:

 

Tarih: 25.01.2019
Konu: Göz ilaçları hk.
Açıklama : Ranibizumab, aflibersept, deksametazon intravitreal implant ve verteporfin etkin maddeli ilaçlar sistemden karşılanırken hastanın daha önce kullandıkları bu etken maddeli ilaçlara ait geçmiş bilgileri eczane ekranındaki kişi ilaç sorgulama alanında GÖZ İLAÇLARI başlığı altında görüntülenmek üzere açılmıştır. Bahse konu ilaçlar karşılanırken mağduriyetler yaşanmaması için kişi ilaç bilgilerinin kontrol edilmesinin uygun olacağı düşünülmektedir. Bilgilerinize 

 

Bu duyuruda SGK’nın bizlere ilettiği mesajın özü: ‘Hekim raporu veya reçeteyi yanlış yazabilir. Eczacılar hastanın ilaç geçmişini incelesin, tedavi doğru mu ilerliyor baksın. Hata yaparsa mağdur olur’ dur.

Tebliğdeki son değişiklik 28.12.2018 Tarihli Resmi Gazetede yayınlandı ve 28.01.2019 tarihinde yürürlüğe gireceği duyuruldu. Bu kez köklü bir değişiklik yapıldı ve bazı tanılarda Ek-4H Hastaneden temini zorunlu olan ilaçlar listesinde bulunan Bevacizumab ile tedaviye başlama şartı getirildi. Yazımın geri kalan bölümünde, önce 28.01.2019 Tarihinden önce tedavisi başlayan hastaların durumunu ve bu tarihten sonra ilk kez tedavisi başlayacak olan yeni tanı almış hastaların reçetelerini karşılarken nelere dikkat edeceğimize dair bilgileri vermeye çalışacağım.

 

OZURDEX ile 28.01.2019 Tarihi öncesi tedavisi başlanan hastalar:

  

-      ÜVEİT ICD 10 Kodu H 20.0 ve H 20.8:

Gözün posterior segmentinde kendisini non-infeksiyöz üveit şeklinde gösteren enflamasyonunda 3. basamak sağlık tesislerinde en az üç göz hastalıkları uzmanı tarafından düzenlenen sağlık kurulu raporuna dayanılarak göz hastalıkları uzmanlarınca reçetelenir.

6 aylık raporlarla yılda her bir göz için 2, her iki göze tedavi uygulanacaksa en fazla 4 adet Ozurdex ödenmektedir. Başlanan tedaviler devam edecektir.

-      Diyabetik Makular Ödem DMÖ ICD 10 Kodu H36.0:

Her uygulama için yeni rapor çıkarılır. Raporda hasta anamnezi, FFA (kontrendikasyonu yoksa) ve lezyona ait renkli resim ve/veya OKT varlığı belirtilmiş olmalıdır. Her bir göz için ömür boyu 7 uygulamaya izin verilmektedir.

-      Santral ven Tıkanıklığı ve

-      Retinal ven Tıkanıklığı ICD 10 kodu H34.8 ve H34.9 :

Her uygulama öncesi çıkarılacak yeni raporda hasta anamnezi, FFA (kontrendikasyonu yoksa) ve lezyona ait renkli resim ve/veya OKT varlığı belirtilmiş olmalıdır. Yılda her bir göz için 2, her iki göze tedavi uygulanacaksa en fazla 4 adet ödenmektedir.

Deksametazon implantın SUT uygulamaları, 28.12.2018 Tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Tebliğ ile değiştirildi. Yeni tebliğ 1 ay sonra 28.01.2019 tarihinde uygulanmaya başlandı. Tedavisi SUT değişikliği öncesi başlanan hastaların durumu için, 05.03.2019 Tarihli SGK duyurusunda: ‘Deksametazon intravitreal implant uygulanmış ve cevap alınmış hastalarda, tedaviye devam edilebileceği’ duyuruldu.  Hastaların raporları, yukarıda özetlediğim eski koşullarda çıkarılacak, tedaviden fayda gördüğü ve devam edeceği raporda belirtilerek eskiden olduğu gibi, yılda 2 defa ilacını almaya devam edebileceklerdir.

 

28.01.2019 Tarihi sonrası OZURDEX ile ilk kez tedavisi başlayacak hastalar:

- Üveit ICD 10 Kodu H20.0, H20.8  

Bevacizumab ile tedaviye başlanma şartı yoktur. Deksametazon implantla tedaviye başlanabilir. 6 aylık raporlarla yılda her göz için 2 olmak üzere toplam 4 adet Ozurdex ödenmektedir. 

-      Diyabetik Makular Ödem DMÖ ICD 10 Kodu H36.0:

     Tedaviye bir Anti VGEF ajanı olan Bevacizumab (ALTUZAN) ile başlanır.

·        Bevacizumab ile 3 yükleme dozu tamamlandıktan sonra Kontrendike olduğuna karar verilmişse 1 defa Ozurdex yazılabilir. Raporda bevacizumab ile yapılan yükleme dozlarının tarihleri yer almalıdır.

·        Bevacizumab ile 3 Yükleme dozu tamamlandıktan sonra, cevapsızlık/ yetersiz cevap alınması durumunda deksametazon intravitreal implanta geçiş yapılabilir. Raporda bevacizumab ile yapılan yükleme dozlarının tarihleri yer almalıdır. Yılda her bir göz için 2 olmak üzere toplam 4 adet Ozurdex ödenmektedir.

 

-      Santral ven Tıkanıklığı ve

-      Retinal ven Tıkanıklığı ICD 10 kodu H34.8 ve H34.9:

 

Tedaviye bir Anti VGEF ajanı olan Bevacizumab (ALTUZAN) ile başlanır.

·        Bevacizumab ile 3 yükleme dozu tamamlandıktan sonra Kontrendike olduğuna karar verilmişse 1 defa Ozurdex yazılabilir. Raporda bevacizumab ile yapılan yükleme dozlarının tarihleri yer almalıdır.

 

·        Bevacizumab ile 3 Yükleme dozu tamamlandıktan sonra, cevapsızlık/ yetersiz cevap alınması durumunda deksametazon intravitreal implanta geçiş yapılabilir. Raporda bevacizumab ile yapılan yükleme dozlarının tarihleri yer almalıdır. Yılda her bir göz için 2 olmak üzere toplam 4 adet Ozurdex ödenmektedir.

·        İlaç değişimi:

Hastanın ilaç değişikliğine gidilerek Ozurdexe geçilmek istenmesi durumunda, mutlaka öncelikle Günübirlik tedavi kapsamında hastanede 3 yükleme dozu Altuzan uygulanması şarttır.

Reçete karşılarken dikkat etmemiz gereken konular:  

1-   Ozurdex in MEDULA ilaç kartında ayda 1 uygulamaya izin verildiği görünüyor. Net bir bilgiye ulaşamamış olsam da, en az 4 ay, ideali 6 ay aralı ilaç vermeye dikkat etmemizin yerinde olacağını düşünüyorum. 

2-    Ozurdex ile yükleme dozu olmamasına rağmen 3 aylık raporla verilebildiği görülüyor. Her uygulama öncesi, o uygulamaya ait yeni bir rapor çıkarılması gerektiğini unutmayalım.

3-   Raporda bevacizumab ile Günübirlik tedavi kapsamında hastanede uygulanan 3 yükleme dozu tarihlerini arayacağız. Bevacizumab ile yükleme tamamlanmadan Ozurdex vermemeliyiz. Hekimlerin en çok bu konuda hata yapabileceklerini öngörmek için, birçok oda sayfasında yayınlanmakta olan itiraz komisyonu raporlarına göz atmamız yeter. 

4-   Raporda Bevacizumabdan deksametazona geçiş nedeni mutlaka yazılı olmalı.

5-   Düzenlenecek her raporda tedavinin etkinliğine dair: Görme keskinliği, bir sıra 5 harf kayıpta düzelme, OKT’ de merkezi fovea kalınlığında düşüş olması gibi kriterlerin yazılı olduğunu aramalıyız.

Tüm bunlara dikkat etmemiz, tedaviyi takip etmemiz gerek. Yoksa mağduriyet kaçınılmaz gibi görünüyor. Defalarca dediğim gibi, MEDULAda hekimin hata yapmasının önüne geçilebilecek önlemler alınırsa, örneğin, başlangıç mı? İdame mi? Bevacizumab kullandı mı? Yüklemeleri tamamladı mı? Sonuç alınamadı mı? Sağ mı sol mu? Pencereleri ile hatasız rapor ve reçete yazılabilmesi sağlanmalıdır. İşte bu başarılabilse, eczacının hekim hatası nedeniyle mağduriyetten kurtulduğu gün olur.

 

En kısa sürede, Anti VGEF blokaj ajanları olan EYLEA ve LUCENTIS yazısını hazırlamaya çalışacağım.

Haftaya görüşmek üzere sağlıcakla kalın.


Ecz. Zeynep Aynur AKYOL

 

Kaynaklar:

Resmî Gazete 28.12.2018

TEB web sayfası SGK duyuruları

Üretici firma 


Ecz. Zeynep Aynur AKYOL


Son eklenenler

Yazı ve fotoğrafların tüm hakkı Eczacının Sesi e-gazeteye aittir. İmzalı yazılar, yazarlarının görüş ve sorumluluğu altındadır. Eczacının Sesi e-gazetenin adı kaynak gösterilmeksizin alıntı yapılamaz.


Ana Sayfanız Yapın | Ana Sayfa

Haberler | Yazarlar | Özgür Köşe | Alkol Hesap | İlaç Rehberi | Reklam | Üye Girişi |
Kamu Kurum | Yasal-Mali | Dosya | Kültür-Sanat | Çepeçevre | Söyleşi | Üye Girişi | İlanlar | Duyurular | Dünyada Eczacılık | Arama
TEB | Eczacı Odaları | TEİS | Eczacı Kooperatifleri | Sağlık Bakanlığı | TİTCK | SGK | Reçete Giriş | Gazeteler | TV'ler | İletişim

Yazı ve fotoğrafların tüm hakkı Eczacının Sesi e-gazeteye aittir. İmzalı yazılar, yazarlarının görüş ve sorumluluğu altındadır. Eczacının Sesi e-gazetenin adı kaynak gösterilmeksizin alıntı yapılamaz.