Danıştay ve tebliğ...

Son güncelleme:30-01-2007

1- “Ayaktan yapılan tedavilerde; aşağıda 12.4 üncü maddede belirtilen durumlar dışında; bir reçetede en fazla dört kalem ilaç ve her kalem ilaçtan bir kutunun (Parenteral ve topikal formları hariç) bedeli ödenir.

DANIŞTAYIN GEREKÇELİ KARARI :

tanıyı koyan ve hastalığın tedavisi için gerekli dozu da belirleme hak ve yetkisine sahip olan hekimin söz konusu hak ve yetkisini kullanamaması sonucunu doğurduğundan,

12.1. maddesinin 1. fıkrasında yer alan "Ayaktan yapılan tedavilerde; ... reçetelere ... yedi günlük tedavi dozunu aşmayacak şekilde ... " ibaresi ile, aynı maddenin 3. fıkrasının "Diğer endikasyonlarda 5-7 günlük antibiyotik tedavisi uygulanır . ..." şeklindeki 2. cümlesi; nin yürütmesini durdurmuştur.

YORUM: MALİYE BAKANLIĞI .DANIŞTAYIN GEREKÇELİ KARARINI AŞABİLMEK İÇİN YEDİ GÜNLÜK TEDAVİ DOZU DÜZENLEMESİ YERİNE , 1 KUTU DÜZENLEMESİNİ GETİREREK, GÜN KISITLAMASINDAN KUTU KISITLAMASINA GEÇDİ.. ÖRNEK :

APRANAX 10 TB 3*1 DOZU İLE İKİ KUTU YAZSA BİLE , BİR KUTU VERİLEBİLİR. MUSCORİL CAP 2*2 DOZU İLE 2 KUTU YAZSA BİLE, 1 KUTU VERİLEBİLİR..

AUGMENTİN BİD10 TB 2*1 DOZU İLE 2 KUTU YAZSA BİLE 1 KUTU VERİLEBİLİR.


Tetrasiklinler (doksisiklin ve tetrasiklin), (tetra ,tetralet ,monodoks,tetradox,)

amfenikoller (kloramfenikol ve tiamfenikol), (kemicetin, ve tiamfenik,urfamisin)

ampisilin (kombine preparatlar hariç), (alfasilin,ampisina ,silina vb)

amoksisilin (kombine preparatlar hariç), (alfoxil,largopen,amoksina vb)

fenoksimetil, (penisilin, Clıacıl,pen-os)

eritromisin, (erytro, eritrosin,eritrosif)

klindamisin, (Cleocın,klından,clın vs)

sulfonamid ve trimetoprim kombinasyonlarını,(Bactrim, Bakton Baktrisid Bibakrim Biotrin Cotriver Kemoprim Orbak forte Metoprim Mikrosid Septrin SulfaprimTrifen Trimoks Sulfatrim Azo-Gantrisin)

içeren antibiyotikler on güne kadar tedaviyi sağlayacak miktarda reçete edildiği takdirde ödenecektir.


LARGOPEN 1 GR TB 2*1 DOZU İLE İKİ KUTU YAZILIRSA,İKİ KUTU VERİLEBİLİR.


İlacın enjektabl formlarının reçeteye yazılması durumunda, en fazla beş günlük tedavi dozuna uygun olacak şekilde olan ambalajının ödemesi yapılır


SEFAZOL 1GR 1*1 DOZU İLE 10 KUTUYAZSA BİLE, 5 KUTU VERİLİR.
2-“Yeni nesil (SSRI, SNRI, SSRE, RIMA, NASSA gibi gruplara giren) antidepresanlar, psikiyatri (erişkin ve çocuk), nöroloji (erişkin ve çocuk), üroloji, kadın hastalıkları ve doğum, dahiliye, fizik tedavi ve rehabilitasyon veya aile hekimliği (aile hekimliği yapan pratisyen hekimler dahil) uzman hekimleri tarafından veya bu hekimlerden birinin çıkardığı ilaç kullanım raporuna dayanılarak pratisyen hekimler dahil tüm hekimler tarafından yazılacaktır. Yatan hastalarda, yatışı yapan ilgili uzman hekim tarafından da tek kutu olarak reçete edilebilecektir.”


DANIŞTAYIN GEREKÇELİ KARARI:


  • "Antidepresanlar ve Antipsikotiklerin Kullanım İlkeleri" başlıklı 12.7.2. maddesinin (a) bendinin 2. fıkrası, uzmanlık alanları arasında bu ilaçları kullanmak durumunda olan fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı hekimler ile, birinci basamakta depresyon tedavisi yapan pratisyen hekimlere yer verilmemiş olması nedeniyle; yürütmesini durdurmuştur.

YORUM : DANIŞTAY NET OLARAK 1. BASAMAKTAKİ PRATİSYEN HEKİMLERİN DE BU İLAÇLARI YAZABİLMESİ KONUSUNDA KARAR VERDİĞİ HALDE, MALİYE BAKANLIĞI BU KARARI AŞABİLMEK İÇİN KELİME OYUNU YAPARAK AİLE HEKİMLİĞİ YAPAN PRATİSYEN HEKİM TANIMLAMASINI GETİRMİŞ VE SADECE PİLOT İLLERDEKİ, AİLE HEKİMLİĞİ YAPAN PRATİSYEN HEKİMLERE REÇETE EDEBİLME HAKKI VERMİŞTİR.

YİNE DANIŞTAY KARARINI UYGULUYOR GÖZÜKMEK İÇİN, RAPORA DAYANILARAK TÜM HEKİMLER TANIMLAMASINDA PRATİSYEN HEKİMLERDE ANLAŞILDIĞI HALDE, PRATİSYEN HEKİMLER DAHİL TÜM HEKİMLER TARAFINDAN YAZILACAKTIR. DİYOR YANİ MALİYE BAKANLIĞI, KARARI UYGULAMIŞ GİBİ YAPARAK DANIŞTAYI ATLATIYOR.3. Tebliğin “Antiepileptik İlaçların Epilepside Kullanım İlkeleri” başlıklı 12.7.25 inci maddesinin birinci fıkrasına “çocuk hastalıkları” ibaresinden sonra gelmek üzere “fizik tedavi ve rehabilitasyon” ibaresi ilave edilmiştir.

DANIŞTAYIN GEREKÇELİ KARARI:

  • "Antiepileptik İlaçların Epilepside Kullanım İlkeleri" başlıklı 12.7.25. maddesi, Fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı hekimlere yer verilmemiş olması nedeniyle; yürütmesini durdurmuştur.4-149

İrbesartan, Kandesartan, Losartan, Telmisartan, Valsartan, Rilmeniden,

Moksonidin, Olmesartan

KARVEA, KARVEZİDE

ATACAND, AYRA

COZAAR, EKLİPS

SARVAS, MİCARDİS

PRİTOR, DİOVAN

CO-DİOVAN, HYPERIUM

CYNT, PHYSIOTENS

UH-P: Ayaktan tedavide uzman hekimlerce veya ilaç kullanım raporuna bağlı olarak pratisyen hekimler dahil tüm hekimlerce, yatarak tedavide ise tüm hekimlerce reçete edilebilir.”


152/b

Pantoprozol,


PANTPAS

PANTHEC

PANTO

PROTONEX

PULCET

ULCOREKS


UH-P: Ayaktan tedavide uzman hekimlerce veya ilaç kullanım raporuna bağlı olarak pratisyen hekimler dahil tüm hekimlerce, yatarak tedavide ise tüm hekimlerce reçete edilebilir


164

Pimekrolimus

Takrolimus

ELİDEL KREM

UH-P: Ayaktan tedavide uzman hekimlerce veya ilaç kullanım raporuna bağlı olarak pratisyen hekimler dahil tüm hekimlerce, yatarak tedavide ise tüm hekimlerce reçete edilebilir5-

144

Nimesulid, Etodolak 400 mg

KY (topikal preparatları, KY)

KY : KISITLAMA OLMAYAN ANTİBİYOTİKLER
6-

152/a

Esomeprazol, Rabeprazol

NEXIUM

PARIET


İki ay süreyle diğer proton pompa inhibitörleri ile tedavi görmesine rağmen iyileşme sağlanamadığı ikinci ayın sonundaki endoskopi raporuyla belgelenen hastalarda, reçete edilir. Altıncı ay sonunda hasta değerlendirilir ve gerektiğinde, aynı protokole göre tedavisi yapılır. Bu hususlar reçetede belirtilir.


BELGELENEN HASTALARDA TÜM HEKİMLER YAZABİLİR.


7-

166

Üre içeren preparatlar

EXCIPIAL HDYRO,LIPO

UREDERM HYDRO,LIPO

BETACORTON

KERESAL

NUTRAPLUS

ROZA

UREACORT

ÜREDERM


UH-P: Ayaktan tedavide uzman hekimlerce veya ilaç kullanım raporuna bağlı olarak pratisyen hekimler dahil tüm hekimlerce, yatarak tedavide ise tüm hekimlerce reçete edilebilir

Sadece İHTİYOZİS veya KSERODERMA endikasyonlarında ödenir.8-

70

Vankomisin,

VANCOCIN

EHU**


“EHU**: Bu antibiyotikler, enfeksiyon hastalıkları uzmanının (EHU) yazabileceği, EHU’ nın olmadığı yerlerde iç hastalıkları uzmanının veya göğüs hastalıkları uzmanının; çocuk hastalarda, çocuk enfeksiyon hastalıkları uzmanının olmadığı yerlerde çocuk hastalıkları uzmanının yazabileceği antibiyotikler.”
9- EK-2/A 7 , 9 , 13 , 26 , 28 , 29 , 30 , 31 , 33 , 60.1 , 62.1 , 64.1 , 66.1 , 91 , 93 , SIRASIDAKİ İLAÇLAR UH-P , A 72 OLMUŞTUR


31

Seftriakson
UH-P, A 72, APAT’TA KY

(bakınız 7/a)
A–72: Reçete edilme için EHU onayı gerekmeyen, ancak, aynı ilaç 72 saatten daha uzun süre kullanılacak ise (en geç ilk 72 saat içinde ) EHU’nun onayının alınması gereken antibiyotikler.

Bu antibiyotikler için enfeksiyon hastalıkları uzmanının olmadığı yerlerde pnömoni, bronşektazi, KOAH akut alevlenme ve invaziv pulmoner aspergillozis endikasyonları ile ilgili olarak göğüs hastalıkları veya iç hastalıkları veya çocuk hastalıkları uzman hekimlerinin onayı; bu endikasyonlar dışında kalan endikasyonlar için ise enfeksiyon hastalıkları uzmanı olmayan yerlerde iç hastalıkları veya çocuk hastalıkları uzmanının onayı yeterlidir


10-

EK-2/C

AYAKTAN TEDAVİDE SAĞLIK KURULU RAPORU

İLE VERİLEBİLECEK İLAÇLAR

  1. İmmünsupresifler (TOPİKAL FORMLARI DAHİL ) EklendiEcz. Metin SEVAL


Son eklenenler

Yazilarin tüm hakki Eczacinin Sesi e-gazeteye aittir. Imzali yazilar, yazarlarinin görüs ve sorumlulugu altindadir. Eczacinin Sesi e-gazetenin adi kaynak gösterilmeksizin alinti yapilamaz.


Ana Sayfanız Yapın | Ana Sayfa

Haberler | Yazarlar | Özgür Köşe | Alkol Hesap | İlaç Rehberi | Reklam | Üye Girişi |
Kamu Kurum | Yasal-Mali | Dosya | Kültür-Sanat | Çepeçevre | Söyleşi | Üye Girişi | İlanlar | Duyurular | Dünyada Eczacılık | Arama
TEB | Eczacı Odaları | TEİS | Eczacı Kooperatifleri | Sağlık Bakanlığı | TİTCK | SGK | Reçete Giriş | Gazeteler | TV'ler | İletişim