12.1. Reçetelere Yazılabilecek İlaç Miktarı ve yorumu.

Son güncelleme:12-02-2007

 

Danıştay Beşinci Dairesi Başkanlığının vermiş olduğu yürütmeyi durdurma kararı doğrultusunda aşağıdaki düzenlemelerin yapılması gerekli görülmüştür……

diye devam eden, 01/02/2007 tarihinden geçerli tebliğ yayınlanınca, 12.1. Reçetelere Yazılabilecek İlaç Miktarı ile ilgili ,ortalık havada uçuşan sorularla doldu. 10 tb mi? 14 tb mi? 7 gün mü? 10 gün mü? Mide ilaçları kaç kutu? 1 aylık devam ediyor mu?

Şimdi düzenlemeleri yerlerine koyarak yorumlamaya başlayalım.Karşımıza şöyle bir yazı çıkıyor.

12.1. Reçetelere Yazılabilecek İlaç Miktarı

“Ayaktan yapılan tedavilerde; aşağıda 12.4 üncü maddede belirtilen durumlar dışında; bir reçetede en fazla dört kalem ilaç ve her kalem ilaçtan bir kutunun (Parenteral ve topikal formları hariç) bedeli ödenir.

Tetrasiklinler (doksisiklin ve tetrasiklin), amfenikoller (kloramfenikol ve tiamfenikol), ampisilin (kombine preparatlar hariç), amoksisilin (kombine preparatlar hariç), fenoksimetil penisilin, eritromisin, klindamisin, sulfonamid ve trimetoprim kombinasyonlarını içeren antibiyotikler on güne kadar tedaviyi sağlayacak miktarda reçete edildiği takdirde ödenecektir.

İlacın enjektabl formlarının reçeteye yazılması durumunda, en fazla beş günlük tedavi dozuna uygun olacak şekilde olan ambalajının ödemesi yapılır.

Reçetede mutlak surette günlük kullanım dozu belirtilecektir.”

Aynı eşdeğer gruptaki ilaçların, piyasadaki en küçük ambalaj formlarından bir tanesinin bir kutu olarak verilmesi uygulamasına en geç 1/1/2007 tarihinde geçilecektir. Geçiş süreci, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren, Sağlık Bakanlığınca ilaç veya ilaç grupları için en az 15 gün önceden genelge ile duyuru yapılmak kaydıyla, 1/1/2007 tarihine kadar tamamlanacaktır.

a)İlacın reçete edilmesindeki özel düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla,……. diye devam eden bölümünde değişiklik olmadığı, aynen kaldığı için yazmıyorum.

----- Birinci paragrafta, her kalem ilaçtan bir kutu kısıtlaması yazıyor.Demek ki 5 gün, 7 gün ,10 gün kalktı. (Parenteral ve topikal formları hariç) diyor. Demek ki bunlar 1 kutu kısıtlamasının dışında. Yani hekim yazarsa, 1 kutu ,5 kutu pomat, krem verebilirim. Peki pomad , krem in altında yedi günlük tedavi yazılmasına gerek var mı ? Hayır, gün kısıtlaması kalktığı için yok.Belki hekim gerekçesini belirtmek için geniş yüzey yazabilir.

------ İkinci paragrafta etken maddeleri belirtmiş ve on günlük kısıtlaması koymuş.Yani burada belirtilen ilaçlar, hekim tarafından yazılan doza göre, on günlük tedaviyi sağlayacak kutuda verilebilir. Demek ki 1 kutu kısıtlaması yok. Peki parantez içerisindeki (kombine preparatlar hariç) neyi anlatıyor. Kombine preparatlar da 10 günlük tedavi kısıtlamasının dışında. Yine 1 kutu kısıtlaması içerisinde. Pnömoni ,bronşektazi kısıtlaması da yok.

----- Üçüncü paragraf tüm ilaçların enjektabl formlarındaki kısıtlamadan bahsediyor.

5 günlük tedavi dozu.

Peki.Yanık tedavilerinde, anemilerde, reflüde ve GIS ülserlerinde hekim tarafından tedavi süresi belirtilmek kaydıyla,en fazla bir aylık dozda ilaç yazılabilir. Bu maddelerde bir değişiklik var mı? Hayır. Demek ki bu ilaçları hekim teşhisini yazıp, süresini belirtirse 1 aylık dozda verebilirim.

Şimdi gelelim başka bir soruya. Tamam 1 kutu da, ilacın 7 tabletinden mi ,yoksa 14 tabletinden mi 1 kutu ? Küçük ambalaj mı, yoksa büyük ambalajından mı 1 kutu? Bununla ilgili kısıtlamayı da dördüncü paragrafta belirtiyor.

----- Dördüncü paragraf Aynı eşdeğer gruptaki ilaçların, piyasadaki en küçük ambalaj formlarından bir tanesinin bir kutu olarak verilmesi diyor. Peki bu tüm ilaçlar için geçerlimi? Sadece, yukarıdaki tebliğdeki yazıyı okuyunca öyle anlaşılıyor. Ama yine yukarıdaki tebliğde de yazdığı gibi( Sağlık Bakanlığınca ilaç veya ilaç grupları için) Sağlık Bakanlığının alttaki yazısını ve diğer tebliğlerini okuyunca, bu paragrafın, simdilik sadece ve sadece Antieflamatuar ve antiromatizmal ilaçlarla sınırlı olduğunu anlıyoruz.

(T.C.Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü tarafından Birliğimize gönderilen 06.12.2006 tarih 062018 sayılı yazı ile, Geri Ödeme Komisyonunca, Uygulamanın antienflamatuar ve antiromatizmal ürünlerle sınırlı tutulmasına, bu gruptaki ürünlerin de yalnızca tablet, kapsül ve draje gibi solid oral formlarına uygulanmasına)


Bu grupların dışındaki ilaçlarda veya ilaç gruplarında yukarıdaki kısıtlamaların dışında şimdilik herhangi bir kısıtlama var mı ?Hayır yok. Yani 7 tb mi, 14 tb mi yoksa 20 tb mi ödenir ? 5 gün mü yoksa 10 gün mü hesaplanır ? sorularına gerek yok. Hekimin reçeteye uygun teşhisle yazdığı her sayıdaki ambalaj ödenir.Günlük kullandığı doz önemli değildir.

Tüm bu yorumlara ulaştıktan sonra biraz da örnekli pratiğini yapalım. (hekimin reçeteye teşhis ve tb sayısını yazması şartıyla )

1*1 dozla bile bir kutu Canderel 300 tb verilebilir.

1*1 dozla bile bir kutu Klacid mr 20 tb verilebilir. Ama iki kutu 10 tb verilemez.

1*1 dozla bile bir kutu Diamicron 100 tb verilebilir. Ama iki kutu 20 tb verilemez.

1*1 dozla bile bir kutu Augmentin 14 tb verilebilir

1*1 dozla bile bir kutu Klamoks bid 70 ml verilebilir.

1*1 dozla bile bir kutu Nobecid 20 tb verilebilir.

2*1 dozla en fazla iki kutu Largopen 1 gr 16 tb verilebilir.

1.Yanık tedavilerinde, anemilerde, reflü de ve GIS ülserlerinde hekim tarafından tedavi süresi belirtilmek kaydıyla,en fazla bir aylık dozda ilaç verilir.

1*1 dozla en fazla 5 kutu Tilcotil flakon verilir.

1*1 dozla bile 3-5-7 kutu Hedensa, Travazol vs.vs verilir. (tebliğe göre verilebilmesi gerektiği halde ve daha öncede 55 rapor kodu ile ödendiği halde, şu an sistem hatalı olarak 1 kutu ödüyor.Acilen bu ilaçların bir kutudan daha fazla verilebilmesi için, teşhis bölümüne girilebilecek uygun bir kodun sisteme işlenmesi gerekir.)

Bu kuralın uygulandığı Antieflamatuar ve antiromatizmal ilaçlarda listeler belli. Ayaktan tedavide küçük ambalajlar, sadece raporla da büyük ambalajlar verilebilir. Peki Naproksen Sodyum içeren ilaçların 275 mg ve 500 mg formlarının 10 tb ve 20 tb lik kutuları var. Bu gruplarda küçük ambalaj uygulaması olduğuna göre sadece 10 tb mi verilecek ? Hayır. Hekim 1*1 dozla bile 20 tb yazarsa verilebilir. Çünkü Sağlık Bakanlığının yayınladığı alttaki listede, zaten 20 tb ler küçük ambalaj kapsamında değerlendirildiğinden küçüğün ,küçüğü uygulaması yapılamaz.


ANTİENFLAMATUAR VE ANTİROMATİZMAL GRUBU İLAÇLARDA KÜÇÜK AMBALAJ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLECEK İLAÇLAR

ETKEN MADDE ADI

ETKEN MADDE MİKTARI (mg)

BİR KUTUDAKİ TABLET SAYISI


Naproksen Sodyum

275

20


Naproksen Sodyum

550

20


Ecz. Metin SEVAL------  ECZACININ SESİ / www.eczacininsesi.com


Ecz. Metin SEVAL


Son eklenenler

Yazilarin tüm hakki Eczacinin Sesi e-gazeteye aittir. Imzali yazilar, yazarlarinin görüs ve sorumlulugu altindadir. Eczacinin Sesi e-gazetenin adi kaynak gösterilmeksizin alinti yapilamaz.


Ana Sayfanız Yapın | Ana Sayfa

Haberler | Yazarlar | Özgür Köşe | Alkol Hesap | İlaç Rehberi | Reklam | Üye Girişi |
Kamu Kurum | Yasal-Mali | Dosya | Kültür-Sanat | Çepeçevre | Söyleşi | Üye Girişi | İlanlar | Duyurular | Dünyada Eczacılık | Arama
TEB | Eczacı Odaları | TEİS | Eczacı Kooperatifleri | Sağlık Bakanlığı | TİTCK | SGK | Reçete Giriş | Gazeteler | TV'ler | İletişim