"resmi sağlık kurulu raporu" ibaresi "sağlık raporu" olarak

Son güncelleme:21-05-2007

20 Mayıs 2007 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 26527

KANUN

BAZI KANUNLARDA  DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR KANUN

 

Kanun No. 5655     Kabul Tarihi : 9/5/2007

             MADDE 1 – 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 209 uncu maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan "sağlık kurulu raporu" ibaresi ile ek 22 nci maddesinde yer alan "resmi sağlık kurulu raporu" ibaresi "sağlık raporu" olarak; 2/9/1971 tarihli ve 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun ek 18 inci maddesinde yer alan "sağlık kurulu raporlarının" ibaresi "sağlık raporlarının" olarak; 17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun ek 25 inci maddesinde yer alan "sağlık kurulu raporu" ibaresi "sağlık raporu" olarak; 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun geçici 139 uncu maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan "resmi sağlık kurulu raporu" ibaresi "sağlık raporu" olarak; 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 69 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan "sağlık kurulu raporu" ibaresi "sağlık raporu" ve 108 inci maddesindeki "1/1/2007" ibaresi "1/1/2008" olarak; 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 91 inci maddesinin yedinci fıkrasında yer alan "31/12/2005" ibaresi "31/12/2007" olarak; 24/7/2003 tarihli ve 4956 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (d) bendi ile aynı Kanunun geçici 3 üncü maddesinde yer alan "1/1/2005" ibareleri ile 22/1/2004 tarihli ve 5073 sayılı Kanunun 17 nci maddesinde yer alan "1/1/2005" ibaresi "1/1/2008" olarak değiştirilmiştir.

 


Resmi Gazete


Son eklenenler

Yazilarin tüm hakki Eczacinin Sesi e-gazeteye aittir. Imzali yazilar, yazarlarinin görüs ve sorumlulugu altindadir. Eczacinin Sesi e-gazetenin adi kaynak gösterilmeksizin alinti yapilamaz.


Ana Sayfanız Yapın | Ana Sayfa

Haberler | Yazarlar | Özgür Köşe | Alkol Hesap | İlaç Rehberi | Reklam | Üye Girişi |
Kamu Kurum | Yasal-Mali | Dosya | Kültür-Sanat | Çepeçevre | Söyleşi | Üye Girişi | İlanlar | Duyurular | Dünyada Eczacılık | Arama
TEB | Eczacı Odaları | TEİS | Eczacı Kooperatifleri | Sağlık Bakanlığı | TİTCK | SGK | Reçete Giriş | Gazeteler | TV'ler | İletişim