YENİ PROTOKOL VE GÖZE ÇARPANLAR!!!

Son güncelleme:03-07-2007

YENİ PROTOKOL VE GÖZE ÇARPANLAR 

 

Ancak SUT hükümlerine göre, özel sağlık kurum ve kuruluşlarında yapılan diş tedavileri ve bu tedavilere ait ilaç bedelleri hasta tarafından ödendikten sonra Kurumdan talep edilecektir. Bu nedenle, söz konusu ilaçlara ait bedeller eczane tarafından Kuruma fatura edilmeyecektir.

***SAĞLIK OCAKLARI, HASTAHANELER GİBİ, KAMU KURULUŞLARINDA YAPILAN DİŞ TEDAVİLERİNE AİT İLAÇ BEDELLERİ ÖDENİYOR.

ÖZEL SAĞLIK KURUM VE KURULUŞLARINDA YAPILAN, DİŞ TEDAVİLERİNE AİT İLAÇ BEDELLERİ İÇİN, HASTA ADINA FATURA DÜZENLENİP BEDELİ ALINIYOR.

3.2.1. İlaçların, Kurumca verilen sağlık karnelerinde bulunan otokopili reçetelere yazılması zorunludur. Ancak sağlık yardımlarına ilişkin işlemleri devredilen SSK tarafından yürütülüp sağlık karnelerinin reçete sayfaları biten ve yenilenmeyenler için sözleşmeli sağlık kurum ve kuruluşlarının reçeteleri de kabul edilecektir.

***SÖZLEŞMELİ SAĞLIK KURUM VE KURULUŞLARIN ÖZEL ANTETLİ REÇETELERİ KABUL EDİLİYOR.3.2.3.      Reçetelerin arka yüzünde; ilacı/ilaçları alan kişinin adı, soyadı ve “.... kalem .... kutu ilacı aldım” ibaresi, hastanın veya birinci derece yakınının telefon numarası ve/veya adresi, imzası, ilacın/ilaçların reçete sahibi veya birinci derece yakını dışındaki kişilerce alınması halinde ise ayrıca T.C. kimlik numarası, T.C. kimlik numarası olmaması halinde ibraz edilen kimlik belge numarası yer alacaktır.

***İLAÇLARI HASTA VEYA 1.DERECE YAKINI ( ANNE,BABA, KARDEŞ,ÇOCUĞU) ALDIĞINDA REÇETE ARKASINA ADI,SOYADI ,TELEFONU VEYA ADRESİ,..KALEM..KUTU İLACIMI ALDIM KAŞESİ VE İMZASI;

***HASTA YADA 1.DERECE YAKINI DIŞINDA KİSİLERCE ALINMASI DURUMUNDA, EK OLARAK OLARAK T.C. KİMLİK NO YADA EHLİYET NÜFUS KAĞIDI GİBİ BELGENİN NUMARASI ALINACAK.3.2.4.      Reçetelerin arka yüzüne ve (varsa) karnede kalan nüshalarına eczane kaşesi basılacak, reçetelerin arka yüzü eczacı tarafından imzalanacaktır.

***HER REÇETENİN ARKASINA, ECZANE KAŞESİ BASILIP İMZALANACAK.3.2.5.      Sağlık yardımlarına ilişkin işlemleri devredilen SSK tarafından yürütülüp sağlık karnelerinin reçete sayfaları biten ve yenilenmeyenler için düzenlenen reçetelerin arkasına sağlık karne numarası yazılacaktır.

***KARNELERİNİN SAYFASI BİTENLER İÇİN DÜZENLENEN REÇETELERİN ARKASINA, YUKARIDA İSTENENLERİN DIŞINDA SAĞLIK KARNE NO YAZILACAK

3.2.11.   Endikasyon uyumuna bakılacak durumlar;

- SUT’da ödeme koşulu endikasyona bağlı olan ilaçların (SUT’un (12.7.1)- (12.7.30) numaralı maddelerde belirtilen ilaçların),

- SUT’un (12.2) numaralı maddesinin, “ilaç kullanım raporu aranmaksızın” başlığı altındaki (a) ve (b) bendinde belirtilen süre ile yazılan ilaçların,

- EK-2/A, EK-2/B ve EK-2/C Listesinde ödeme koşulu olarak ayrıca endikasyon belirtilen ilaçların,

- İlaç kullanım raporuna dayanılarak katılım payından muaf olarak verilen ilaçların (EK-2/E Listesinde belirtilen ilaçlar hariç),

endikasyon dışı reçete yazımında, Sağlık Bakanlığı tarafından verilen endikasyon dışı ilaç kullanım izninin bir örneği reçeteye eklenecektir.


***KABUSA DEVAM. DAHA ÖNCE S.U.T DAKİ TEBLİĞDE YAZAN TEŞHİSE DAYALI DÜZENLEME YAPILAN İLAÇLAR TANIMINI, EXCİPİALLER, PRONATALLAR, GARGARALAR, 1 AYLIK SÜREYLE VE TEŞHİSLE ALINABİLEN ( ANEMİ,MANTAR REFLÜ.GİS VB ) İLAÇLAR İÇİN YORUMLAMIŞTIK. PROTOKOLDEKİ BU MADDEYLE BÖYLE OLMADIĞINI GÖRDÜK. (TEK RAHATLIĞI PROTOKOL 3.2.17 YE GÖRE RAPOR EKLENEN REÇETELERDE, RAPORDAKİ TEŞHİSLERİN ,REÇETE TEŞHİSİ OLARAK KABUL EDİLMESİ.)PROTOKOLE GÖRE, TEŞHİSE DAYALI DÜZENLEME YAPILAN İLAÇLARI

***12.7.1------12.7.30 ARASI MADDELERDEKİ İLAÇLAR

12.7.1. Altın preparatları, biyolojik ajanlar, leflunomid ve subkutan metotreksat kullanım ilkeleri 24

12.7.2. Antidepresanlar ve antipsikotiklerin kullanım ilkeleri 25

12.7.3. Aşı ve serum temini uygulaması 26

12.7.4. Rasburicase kullanım ilkeleri 27

12.7.5. Botulismus toksini Tip A 27

12.7.6. Büyüme hormonu kullanım esasları 28

12.7.7. Düşük molekül ağırlıklı heparinlerin kullanım ilkeleri 29

12.7.8. Enteral ve parenteral beslenme ürünleri verilme ilkeleri 30

12.7.9. Eritropoietin alfa-beta, darbepoetin, sevelamer, parikalsitol kullanım ilkeleri 30

12.7.10. Lizozomal hastalıklar için tedavi ilkeleri 32

12.7.11. Glokom ilaçları 33

12.7.12. İmmünglobulinlerin kullanım ilkeleri 33

12.7.13. İnterferon kullanım ilkeleri 34

12.7.14. Kanser ilaçları verilme ilkeleri 36

12.7.16. Doğuştan metabolik hastalıklar ile çölyak hastalığı 38

12.7.17. Osteoporozda ilaç kullanım ilkeleri 39

12.7.18. Orlistat ve sibutramin etken maddesi içeren ilaçların kullanım ilkeleri 40

12.7.19. Migrende ilaç kullanım ilkeleri 41

12.7.20. Palivizumab kullanım ilkeleri 41

12.7.21. Anagrelid kullanım ilkeleri 41

12.7.22. Aktive Protein C kullanım ilkeleri 41

12.7.23. Amfoterisin-B ve kaspofungin ve vorikanozol kullanım ilkeleri 42

12.7.24. Solunum sistemi hastalıkları ilaçları kullanım ilkeleri 42

12.7.25. Antiepileptik ilaçların kullanım ilkeleri: 42

12.7.27. Faktör ve diğer kan ürünlerinin reçete edilme ilkeleri 43

12.7.28. Lipid düşürücü ilaçların kullanım ilkeleri 44

12.7.29. Kadın cinsiyet hormonları kullanım ilkeleri 45

12.7.30. Pulmoner hipertansiyonda ıloprost trometamol (inhaler formu) ve bosentanın kullanım ilkeleri: 45***12.2 MADDESİNDEKİ SÜRE İLE YAZILAN İLAÇLAR

İlaç kullanım raporu aranmaksızın:

a)      Menopozda ve/veya disfonksiyonel uterin kanamalarda kullanılan ilaçlar, Tebliğ ve eki listelerdeki özel düzenlemeler hariç olmak üzere, kadın hastalıkları ve doğum uzman hekimleri veya aile hekimliği uzman hekimleri tarafından en fazla üç aylık tedavi dozunda,

b)      Yanıklar, anemiler, sistemik olmayan mantar enfeksiyonları, reflü ve GIS ülserlerinde kullanılan ilaçlar; yalnız dermatoloji uzman hekimlerince reçete edilebilen oral retinoidler, taburcu edilen hastaların idame tedavisi için düzenlenen reçetelere yazılan ilaçlar, hekim tarafından tedavi süresi belirtilmek kaydıyla en fazla bir aylık dozda,

***.EK- 2/ A , EK-2/ B VE EK-2/C LİSTESİNDEKİ ÖDEME KOŞULU OLARAK ENDİKASYON İSTENEN İLAÇLAR.

EXCİPİAL HYDRO-LİPO GİBİ ÜRE İÇERENLER PREPARATLAR İHTİYOZİS VEYA KSERODERMA, MULTİVİTAMİN PRONOTAL SADECE GEBELİKTE, VB.

*** EK-2 LİSTESİNDEKİ HASTALIK GRUPLARINDAKİ İLAÇLAR

( EK- 2/ E HARİÇ)3.2.12.   SUT’un (12.3) numaralı maddesinin beşinci paragrafı doğrultusunda temin edilen ilaçlar için, reçete bilgilerinin (reçetenin tarihi, protokol no, ilaç adı, dozu ve kullanım miktarı) yer aldığı raporun ön ve arka yüz fotokopisi, reçetenin bilgisayar çıktısına eklenecektir. Bu rapor, bu protokolün uygulanmasında reçete hükmünde olup reçete ve reçete karşılanmasıyla ilgili tüm hükümlere tabidir.

***HEKİME REÇETE YAZDIRMADAN ECZANEDEN ALINAN İLAÇLAR İÇİN, (SÜREKLİ KULLANIM ) PROVİZYON ÇIKTISINA, RAPORUN ÖN VE ARKA YÜZ FOTOKOPİSİ EKLENECEK. ( ASLI GİBİDİR YAPILMAYACAK ) AYRICA REÇETE DÜZENLENMEYECEĞİ İÇİN, RAPOR FOTOKOPİLERİ REÇETE HÜKMÜNDE KABUL EDİLECEK. DOLAYSİYLE VERİLEN İLAÇLARIN KÜPÜRLERİ VE BARKODLARI, RAPOR ARKASINA YAPIŞACAK.3.2.13.  SUT’un (12.3) numaralı maddesinin beşinci paragrafı doğrultusunda temin edilen ilaçlar dışında kullanımı rapora bağlı veya katılım payı alınmayacak ilaç(lar) için ise ilgili raporun, reçeteyi düzenleyen hekim veya sağlık kurumu/kuruluşu veya reçeteyi karşılayan eczacı tarafından “ASLI GİBİDİR” onayı yapılmış bir örneği reçeteye eklenecektir.

***SÜREKLİ KULLANIM DIŞINDAKİ RAPORLARA, HEKİM, SAĞLIK KURULUŞU VE EK OLARAK ECZACI TARAFINDAN DA ASLI GİBİDİR ONAYI YAPILABİLECEK.3.2.17.  Reçetelerde mutlaka teşhis yer alacaktır. Teşhisin rapor ile belgelendiği durumlarda teşhis reçete üzerinde yok ise rapordaki teşhis reçete teşhisi olarak kabul edilir.

***RAPORLU HASTALARDA, RAPORDAKİ TEŞHİSLER, REÇETE TEŞHİSİ OLARAK KABUL EDİLECEK.

3.3. Reçete iadesi:

3.3.1.      (3.2.2), (3.2.3), (3.2.4) (3.2.5), (3.2.8), (3.2.9), (3.2.10), (3.2.11), (3.2.12), (3.2.13), (3.2.15), (3.2.16) ve (3.2.17) numaralı maddelerde belirtilen bilgilerin ve/veya belgelerin eksikliğinde, bu eksiklikler giderilmek üzere ilgili reçeteler eczaneye iade edilir.

***REÇETELER,

*ÖN YÜZDEKİ BİLGİLER (TARİH,AD SOYAD, PROTOKOL NO,SAĞLIK KURULUŞUNUN ADI, TEŞHİS, DR KAŞESİ) EKSİK İSE İADE EDİLİR

*ARKA YÜZDEKİ BİLGİLER ( İLAÇLARI ALANIN ADI SOYADI, ..KALEM..KUTU İLACIMI ALDIM KAŞESİ, TELEFON YADA ADRESİ, İMZASI GEREKLİ İSE T.C. YADA KİMLİK NO ) EKSİK İSE İADE EDİLİR.

*ARKA YÜZE BASILACAK ECZANE KAŞE VE İMZASI EKSİK İSE İADE EDİLİR.

*KARNESİ BİTENLERDE DÜZENLECEK REÇETENİN, ARKA YÜZ ÜNE YAZILACAK SAĞLIK KARNE NOSU EKSİK İSE İADE EDİLİR.

*REÇETEDE 1 KUTUDAN FAZLA YAZILDIĞINDA, AYRICA YAZIYLADA BELİRTİLMEMİŞSE İADE EDİLİR.

*PROVİZYON ÇIKTISI REÇETEYE EKLENMEMİŞSE İADE EDİLİR.

*YURT DIŞI SİGORTALILARIN REÇETESİNE, SAĞLIK YARDIM BELGESİNİN FOTOKOPİSİ , DENEME İLAÇ PROVİZYON ÇIKTISI VE SAĞLIK YARDIM HAKKI VEREN ÜLKENİN ADI YAZILMADIYSA İADE EDİLİR.

*İŞ KAZASI GEÇİREN AKTİF SİGORTALILARIN, REÇETELERİNE, İŞVERENCE DÜZENLENMİŞ VE İŞ KAZASI BÖLÜMÜ DOLDURULMUŞ VİZİTE KAĞIDI EKLENMEMİŞSE İADE EDİLİR.

*SÜREKLİ KULLANIM REÇETELERİNE EKLENECEK, RAPOR ÖN YÜZ VE ARKA YÜZ FOTOKOPİLERİ VE RAPOR ARKA YÜZÜNE YAZILACAK BİLGİLERİN EKSİK OLMASI DURUMUNDA İADE EDİLİR.

*REÇETELERE EKLENEN RAPORLARA, ASLI GİBİDİR ONAYI YAPILMADIĞI ZAMAN İADE EDİLİR.

* GEREKLİ DURUMLARDA BASILMA ZORUNLULUĞU BULUNAN ,EŞDEĞER KAŞESİ BASILMAMIŞSA YADA ECZACI TARAFINDAN İMZALANMAMIŞSA İADE EDİLİR.

* ECZACI ODASI ONAYI ZORUNLULUĞU BULUNAN REÇETELERDE, BU ONAY YOKSA İADE EDİLİR.

*RAPORSUZ BİR REÇETEDE TEŞHİS YOK İSE İADE EDİLİR.3.3.2.      İade edilen reçetelerde ve eki belgelerde yapılacak düzenlemelerde, reçeteyi yazan doktor yoksa sorumlu hekim kaşe ve onayı veya başhekim kaşe ve onayı kabul edilir.

***REÇETE İADELERİNDE DÜZELTMEYİ SORUMLU HEKİM YADA BAŞHEKİM YAPABİLİYOR.3.3.4. SUT’un (14.1) numaralı maddesinin (a) ve (b) bentlerinde belirtilen imalatçı/ithalatçı indirimi yapıldıktan sonra bu maddede belirtilen indirim oranları dikkate alınarak hesaplanan reçete tutarlarından, ilaç katılım payı düşüldükten sonra bulunan tutarlar üzerinden, eczane otomasyon sisteminden alınan listeler (üç nüsha olarak) ve reçete arkası dökümüne ait bilgisayar çıktısı ile birlikte reçeteler Kuruma fatura edilir.

***LİSTELER 3 NÜSHA DÜZENLENECEK.3.8         Reçete sahibinin/ilacı alan kişinin, eşdeğer ilaç uygulamasında SUT’da belirlenen yüzdelik dilimin üzerinde olan ve hekim tarafından reçeteye yazılan ilacı, eczane tarafından reçetede yazılı ilaç yerine eşdeğer ilaç alınabileceği hususunda bilgilendirilmesine rağmen kendi isteği doğrultusunda almak istemesi halinde, eczane tarafından reçete arkasına “Kurumca bedeli karşılanan eşdeğer ilaç yerine reçetede yazılı ilacı kendi rızam ile fiyat farkı ödeyerek aldım. Fark bedelini Kurumdan geri talep etmeyeceğim.” ifadesinin yazdırılarak reçete sahibince imzalanması veya bu ifadenin yer aldığı kaşenin basılarak ilacı alan kişi tarafından adı, soyadı yazılarak imzalanması kaydıyla fark alınarak reçetede yazılı ilacın verilmesi mümkündür. İlaç katkı payı, en ucuz ilaç bedeli üzerine SUT’ta belirlenen yüzdelik tutarın eklenmesi ile bulunan bedel üzerinden alınır.

***ESKİ ADIYLA KABİLİ RÜCU YA DEVAM. HER FARK İSTENEN İLAÇ İÇİN AYRI AYRI BASILMASI ZORUNLULUĞU ANLAŞILIYOR. REÇETEDEKİ 4 KALEM İÇİN FARK ALINSA BİLE , ALINAN BİR İMZANIN YETERLİ OLDUĞU ACİLEN AÇIKLANMALI. AYRICA ,KAŞE UNUTULDUĞUNDA İADE EDİLMESİ GEREKTİĞİ PROTOKOLDE UNUTULMUŞ.3.9. İnsülin kalem iğne ucu bedelleri, insülin kartuşları ile birlikte reçete edildiğinde ödenir. Şeker ölçüm çubuklarının bedelleri, SUT’un (20.3.7) numaralı maddesinde belirtilen hastalıklarda ilaç kullanım raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edilmesi halinde, Kurum kayıt sistemindeki fiyatlar esas alınarak ödenir.

Şeker ölçüm çubuklarına ait barkodun reçeteye eklenmesi zorunludur. Eczane tarafından şeker ölçüm çubuklarında oluşacak fiyat farkı hastadan tahsil edilir.

Yatan hasta için insülin iğne ucu ve şeker ölçüm çubukları bedeli ödenmez.

***İNSÜLİN KALEM UÇLARI, İNSÜLİN KARTUŞLARI İLE BİRLİKTE ÖDENİYOR. ŞEKER ÖLÇÜM STRİPLERİ İÇİN PROVİZYONDA SABİT BİR FİYAT ÖDENDİĞİNDEN ,STRİP MARKASINA GÖRE ARADAKİ FARK HASTADAN TAHSİL EDİLECEK.

    1. Reçetelerde yazılı ilaçların ambalaj miktarı (20 tablet, 100 ml gibi) hekim tarafından belirtilmemiş ise eczacı tedaviyi sağlayabilecek mümkün olan en küçük ambalajı verecektir. Büyük ambalajlı olanların verilmesi halinde küçük ambalaj bedeli üzerinden ödeme yapılacaktır.

***HEKİM REÇETEDE TB YADA ML SİNİ BELİRTMEMİŞSE EN KÜÇÜK AMBALAJ VERİLİR. BÜYÜK AMBALAJ VERİLMİŞSE KÜÇÜK AMBALAJIN BEDELİ ÖDENİR. BİZLER İÇİN ÖZELLİKLE PROBLEM OLACAK, KESİNTİLERE NEDEN OLACAK MADDE. RUHSATLARI DEVAM ETTİĞİ İÇİN PROVİZYONDA GÖRÜNEN İLAÇLARIN, PRATİKTE DEPOLARDA OLMAMASI VE MECBUREN BÜYÜK AMBALAJLARIN VERİLECEK OLMASI. CAL DE VİTA 10 TB ,BENZAMYCİN TOPİKAL JEL 23.3 GR, SEREVENT İNH 25 MCG 60 DOZ, FLİXSODİTE 125 MCG 60 DOZ GİBİ ÖRNEK İLAÇLARDA ,KESİNTİ OLMAMASI İÇİN REÇETEDE CAL DE VİTA 30 TB GİBİ, DEPOLARDA BULUNAN FORMUNUN YAZILMASI GEREKİYOR.4.1.         Faturaların düzenlenmesi

üçer nüshalı (bir nüshası eczacı tarafından aslı gibidir onaylı fotokopi olabilir).

***ÜÇ NÜSHA DÜZENLENECEK FATURANIN, FOTOKOPİ OLAN NÜSHASINA ECZACI TARAFINDAN ASLI GİBİDİR ONAYI YAPILACAK.

 

 4.3.Fatura inceleme ve ödeme

4.3.1. Kuruma teslim edilen faturalar teslim edildiği ayın 15 inci gününden itibaren 45 gün içinde “Ödeme Genelgesi” ne göre örnekleme yöntemiyle incelenerek ödenir.

Ayın 1 inci ve 15 inci günleri arasında karşılanan ve süresinde teslim edilen kan ürünü ve hemofili reçetelerinin fatura bedelleri bir sonraki ayın ilk 3 iş günü, ayın 16 ncı ve ay sonu arasında karşılanan ve süresinde teslim edilen reçetelerin fatura bedelleri ise bir sonraki ayın 12 inci ve 15 inci günleri arasında Kurumca belirlenen usul ve esaslara göre incelenerek ödenir.

Kuruma teslim edilen örnekleme yöntemi ile incelenecek fatura eki reçeteler, reçete kontrol aşamasında herhangi bir kritere bağlı olmadan ve manuel müdahale olmaksızın provizyon sistemince sadece bir sefer basit rastgele örnekleme yöntemi ile seçilerek çıktı alınır. Örnekleme yöntemi ile seçilen bu reçeteler eczacı tarafından sistemden görülür.

4.3.2        Kurumca iade edilen reçeteler eczaneler tarafından teslim alındığı tarihten itibaren 15 (onbeş) iş günü içerisinde Kuruma teslim edilir. Bu süre içerisinde teslim edilmeyen reçete bedelleri veya eksiklikleri tamamlanmadan Kuruma teslim edilen reçete/reçetedeki eksikliği olan ilaç bedelleri ödenmez. Ödenmeyen bedel ödenecek miktardan düşülerek, döneme ait fatura bedeli takip eden ilk ödeme döneminde ödenir. Örnekleme yöntemini kabul eden eczaneler için, ödenmeyen bedeller hata oranı tespitinde dikkate alınarak faturaya yansıtılır.

4.3.4        Kurumca protokolün (4.3.1) numaralı maddesinde belirtilen süreler içinde kontrollerin tamamlanmaması halinde tamamlanamamış fatura için fatura bedelinin tamamı avans olarak ödenir.

4.3.5        Kurumca örnekleme yöntemi ile yapılan inceleme sonucunda tespit edilen hata oranının %5’in üzerinde olması ve eczacı tarafından reçetelerinin tamamının kontrol edilmesinin yazılı olarak talep edilmesi halinde ilgili fatura dönemine ilişkin tüm reçeteler incelenir. Bu madde gereği işlem yapılan eczacıya, fatura tutarı için daha önce avans ödemesi yapılmamış ise, fatura tutarının % 50’si oranında avans ödemesi yapılır. Bir sonraki ödeme dönemine kadar reçetelerin tamamı incelenerek tespit edilen ödenecek tutardan, avans olarak ödenen tutar düşülerek ödenir.

4.3.6        Eczacı tarafından, itiraz inceleme komisyonuna başvurulması halinde, Kurum tarafından örnekleme yöntemi ile yapılan inceleme sonucunda belirlenen fatura tutarı için daha önce avans ödemesi yapılmamış ise, fatura tutarının % 50’si oranında avans ödemesi yapılır. Bir sonraki ödeme döneminde, itiraz inceleme komisyonunun kararı sonucu tespit edilen ödenecek tutardan avans olarak ödenen tutar düşülerek ödenir.

7.2.3.          Kurum tarafından yapılan inceleme sonucu protokol hükümlerine göre eczacıya iadesi gereken reçeteler, Kurumca ödemeli olarak gönderilir. Bu reçeteler eczane tarafından ise Kuruma kargo veya iadeli taahhütlü olarak gönderilir.

7.11.     Sözleşmeler 31/07/2007 tarihine kadar imzalanarak Kuruma teslim edilecektir. Bu tarihe kadar sözleşme yapılmaması halinde eczacının sözleşmesi feshedilir.
9.    YÜRÜRLÜK

Bu protokol 01/07/2007 tarihinde yürürlüğe girer. Bu protokol yenisi imzalanıncaya kadar geçerlidir. Yeni protokol en geç 01/07/2008 tarihine kadar imzalanır.ECZ. METİN SEVAL ECZACININ SESİECZ. METİN SEVAL


Son eklenenler

Yazilarin tüm hakki Eczacinin Sesi e-gazeteye aittir. Imzali yazilar, yazarlarinin görüs ve sorumlulugu altindadir. Eczacinin Sesi e-gazetenin adi kaynak gösterilmeksizin alinti yapilamaz.


Ana Sayfanız Yapın | Ana Sayfa

Haberler | Yazarlar | Özgür Köşe | Alkol Hesap | İlaç Rehberi | Reklam | Üye Girişi |
Kamu Kurum | Yasal-Mali | Dosya | Kültür-Sanat | Çepeçevre | Söyleşi | Üye Girişi | İlanlar | Duyurular | Dünyada Eczacılık | Arama
TEB | Eczacı Odaları | TEİS | Eczacı Kooperatifleri | Sağlık Bakanlığı | TİTCK | SGK | Reçete Giriş | Gazeteler | TV'ler | İletişim