İLAÇ TAKİP SİSTEMİ İ.T.S.

Son güncelleme:29-08-2008


İLAÇ TAKİP SİSTEMİ İ.T.S.İLAÇ TAKİP SİSTEMİ
İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü, ilaçların daha etkin bir şekilde ve uygun fiyatlarla tüm vatandaşlara ulaştırılabilmesi için ciddi atılımlar yapmaya devam ediyor. SSK devri sonrasında ilaca erişebilirlik son derece önemli bir kavram olarak ortaya çıkmış, özel eczanelerin tüm sosyal güvenlik kurumları için ilaç verebilir duruma gelmesi ile vatandaşlarımızın ilaca erişiminde ilerleme kaydedilmiştir.

İlaca erişim yanında bunların vatandaşa güvenilir bir biçimde ulaştırılmasının önemi de giderek artmaktadır. İlaç güvenilirliği, “farmakovijilans” olarak anılmaktadır. Farmakovijilans aslında Advers etkilerin takibi gibi bilinse de tersinden düşündüğümüzde ilacın formülünün zarar vermeyecek şekilde hazırlanması, ilacın formülünde yazıldığı gibi üretilmesi, depolanması, bozulmadan hastalara iletilmesi ve bundan sonra da etki ve yan etkilerinin izlenmesi kavramlarını içermektedir. Bu zincirin hiçbir halkasında zayıflık olmamalıdır.
Son yıllarda ülkemizde ilaçların diğer ülkelerde olduğu gibi sahteciliğinden ziyade kupürlerinin sahteliği ile ilgili çok sayıda şikâyet gündemdedir. İlaç kutularının bilinmeyen adreslerde yeniden basılması, daha önce sosyal güvenlik kurumlarına satılmış bulunan ilaçların kutularından çıkarılarak yeni bir kutuya konularak defalarca satılması sadece mali açıdan bir israf ve kaynak aktarma değil ayrıca ilaçların güvenilirliğini bozan bir olumsuzluktur.
Aslında, ilaçların kutularının açılması veya üretim yeri dışında ambalajların yeniden elleçlenmesi ilacın güvenilirliğine olumsuz etki etmekteydi. Kupür kesme bu açıdan da sakıncalı görülmekte ancak satılan ilacı tanımlamak için başka bir çare görülmemekteydi.
Bilgisayar teknolojisindeki ilerlemeler ve iletişim imkanlarının artması bugün ilaçların tamamının bir sistem ile hiçbir tarafı zorlamadan izlenmesini mümkün kılmaktadır. Bu sebeple, Genel Müdürlüğü tarafından “İlaç Takip Sistemi” adlı bir sistemin temel prensipleri ortaya konmuştur. Sistemin çalışması ve ilaçlara uygulanması için Genel Müdürlüğü, ilaç sektörü, eczane ve sosyal güvenlik kurumları temsilcileri ile çalışmalar yürütmektedir.
İlaç Takip Sistemi’nin –kısa adıyla İTS- amaçları kısaca;
1. Sahte ilaçların ülkemizde yer almasını engellemek,
2. Sahte kupür ile ilaç yolsuzluğuna izin vermemek,
3. Nasıl olursa olsun, her kutu ilacın ancak bir defa ödenmesini sağlamak,
4. Farmakovijilans ve hasta güvenliği açısından ilaçları gittikleri son nokta olan hastalara kadar izlemek,
5. İlaçların hareketlerini bir veri halinde görmek,
6. Ve bu veriyi anlamlı sonuçlara çevirerek politikalar üretmek, şeklinde açıklanabilir.İTS, merkezi bir sistemdir. Üreticilerden başlayarak ilacı satan, depolayan ihraç veya ithal eden tüm birimler ile eczaneler her türlü hareketlerini bu sisteme bildireceklerdir. Sistem, bildirimler ile o ilacın şeceresinin oluşturulması ve ödeme öncesi yapılacak kontrollerde şeceresi düzgün çıkmayan ilaçların ödenmemesi düşüncesi üzerine kurulmuştur.

Sistem böyle ifade edilmekle birlikte, her kutunun benzersiz bir numaraya sahip olmadığı bir durumda bu sistem çalışmayacağı için öncelikle ilaçların üstünde benzersiz bir numara oluşturmak için gereken tüm parametreleri taşıyacak bir standart tanımlayıcı bulunmasının uygun olacağı düşünülmüştür. Sektör ve diğer katılımcılarla ilaçların üstüne konulacak ikincil bir tanımlayıcı konulmasına ve bunun tipinin bir 2 boyutlu barkod tipi olan “Data Matrix” olmasına karar verilmiştir.

2 boyutlu barkod içeriği; barkod numarası (MMNM’den alınan EANUCC13 numarası), ilaç seri numarası, ilacın serisi içindeki sıra numarası, üretim tarihi ve son kullanma tarihi bilgileri şeklindedir. Bu bilgilerin birlikte aranması sonucunda benzersiz bir bilgi çıkmaktadır ve bu bilgi 2 boyutlu barkod tarafından okunması gereken her noktada okunabilmektedir. Böylece, her kutu ilacın bir tanımlayıcı ile taşınabilen, benzersiz bir numarasının olması mümkün olacaktır.

Bildirimler 2 boyutlu barkod içeriğine ek olarak üretici, alıcı, satıcı, hasta, hekim, belge numarası, belge tarihi gibi başka bilgiler de içermektedir. Bütün bu bilgilerin toplandığı İlaç Takip Sistemi ise bilgileri toplayıp anlamlı hale getirerek sorgulayıcılara belirli kurallar içinde sunacaktır.
Sosyal Güvenlik Kurumu, e-reçete için bir geçiş planlamaktadır. Sağlık sektörü için büyük faydalar sağlayabilecek bu geçişle eş zamanlı olarak yürütülecek olan İlaç Takip Sistemi çalışması sonrasında Sosyal Güvenlik Kurumu’nun reçete kontrolleri son derece kolaylaşacaktır.
Sosyal güvenlik kurumlarına satılan ilaçların gerçekliği sorgulandığında ise kafalarda hiç şüphe bırakmayacak şekilde İTS cevap verecektir.
İTS işleyince; öncelikle üreticiler veya ithalatçılar bir ürünü İTS’ne beyan edeceklerdir. Buna üretim/ithalat bildirimi denilmektedir. Üretim veya ithalat izni olan herhangi bir firma bu izinleri çerçevesinde bildirimlerini yapacaklardır. Üretim/ithalat bildirimi yapılmayan hiçbir ürün sosyal güvenlik kurumları tarafından ödenmeyecektir.
Ecza depolarının ürünleri yönlendirmede rolleri çok büyüktür. İlaçların ilaca özgü yöntemlerle depolanması ve taşınması gerekmektedir. İlaçların farmakovijilans açısından risk oluşturmaması için depoların yapıları önemli görülmektedir.
Yapılan incelemelerde ürünlerin dağıtım zinciri içinde hareketleri fazla karmaşık görünmemektedir. Bu sebeple ecza depolarının iç hareketleri bir yana bırakılarak bildirim işlemleri son derece basitleştirilmiştir. Satış bildirimi şeklindeki bildirim ile ilaçlar ecza depolarının stoklarından çıkarak satıldıkları yerin stoklarına girmektedirler.
Eczaneler ülke çapında yaygın bir durumdadırlar. Halen sayıları 23,000 civarında olan eczanelerin satışları büyük oranda hastalara yapılmakta, bunun yanında diğer eczanelerle ya satış ya da mal takası şeklinde bazı hareketleri de bulunmaktadır. Hastalara yapılan satışların çok büyük bir oranı sosyal güvenlik kurumlarınca ödenmektedir.
Eczanelerin işlemleri gözlendiğinde, eczanelerin reçeteli ya da reçetesiz olsun, hastalara verdikleri ilaçları İTS’ye bildirmelerinde bir engel bulunmadığı görülmüştür. Eczaneler sosyal güvenlik kurumlarınca ödenecek veya hastalara elden yaptıkları herhangi bir satışı bir bildirim olarak İTS’ye ulaştıracaklardır.
Bir eczane kendisine bildirimleri yapılmadan gelmiş bir ürünü asla satmamalıdır. Sosyal güvenlik kurumlarınca böyle bir ürün, şeceresi eksik olduğu gerekçesi ile ödenmeyecektir. Bir eczaneye gelmiş bir ürün, herhangi bir sebepten başka bir eczaneden satılmak istendiğinde şeceresinin yanlış olması sebebiyle ödenemeyecektir. Buna göre, bugün eczaneler arasında yapılan takaslar eczanelerin birbirlerine sattıkları ürünlere dönüşecek ve her biri birer satış bildirimine konu olacaktır.
Bu sistem kupür sahteciliğini nasıl çözecektir? Yukarıda sayılan bildirim noktalarının tamamı onaylı yani sistemce tanınmış birimler veya kuruluşlardır. Kupür sahteciliği, olmayan ürünün satılması şeklinde düşünülmelidir. Satılan ilaç değil çoğunlukla kaçak olarak basılmış bir kutu veya kutunun bir parçasıdır.
Eğer kutu üretici veya ithalatçı tarafından piyasaya sürülmüşse İTS’e bildirimi yapılmış bir kutudur ve izlenmektedir. Bunun dışında herhangi bir kutu İTS dışında kaldığı için ödenemeyecektir ve çok kısa bir sorgulama sonucunda şeceresi eksik olan bir kupürün sahteliği anlaşılabilecektir. Sistemde kayıtlı olan birimler ancak bildirim yapabileceklerdir. Böylece, kupür sahteciliğinin önüne geçilebilecektir.


Hiçbir nokta sistem dışında kalmayacak ve bildirimlerini istenilen aralıklarda yapmış olacaklardır.

Sistem, sektörün kullandığı kolilere yine içeriği belirten bir etiket yapıştırmasını mecbur etmektedir. Bu suretle sevkıyatlar kolaylaşacak, ilaç lojistiği büyük bir kalite kazanacaktır.
Sistem geleceğe dönük olarak planlanmıştır. Sistem, koli etiketlerinde RFID uygulamasına son derece yatkın durumdadır. Sektör dernekleri ile birlikte çalışılmaktadır. RFID uygulaması gecikmeli de olsa ilaç lojistiğine mutlaka girecek ancak bugün tespit edilen koli barkodu bilgileri yine de her ihtimale karşı bir 2D barkod ile etikete mutlaka basılacaktır. Sistem ile eczanelerden başlayarak tüm noktalarda çalışma yöntemleri bir miktar değişecektir. Örneğin eczanelerde okuyucular, yazılımlar değişecek, üretici firmalar kutu dizaynlarından başlayarak diğer ülkelerdeki çalışmalarına kadar etkileneceklerdir ancak bu faaliyet sonrasında kendilerine bu değişikliklerin bir geri dönüş olarak yansıyacağı muhakkaktır.
Sistemin ürünlerin çalınmaya karşı bile çok büyük oranda güvenlik sağlayacağı düşünülmektedir. Çalınan ürünlerin başka bir noktada satılamıyor olması sonucu, eczane ve ecza depoları soygunlarının azalması beklenmektedir.
Sistem Genel Müdürlük otomasyon altyapısının bir parçası olarak ilaç veritabanı ile ilişkisel bir yapıda çalışacaktır.
İTS, diğer ülkelerde ilaçların izlenmesi için düşünülen e-şecere (e-pedigree) çalışmalarının bir benzeri şeklindedir ve dünyada ilk uygulamalarından biri olacaktır.
İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü İlaç Takip Sistemi ile 2008 yılında 2007 yılı ilaç harcamalarına göre en az %5 tasarruf sağlanmasını hedeflemektedir.


SUNUM


Halen var olan EAN barkodları kutu üstünde kalmaya devam edecek, 2D Barkodlar ikincil barkodlar olarak ürünlere bulunacaktır.

EAN barkodları Bakanlıkça gerek görüldüğü süre boyunca ürünlere konulacaktır.

Geçiş süresi içinde ilaç firmaları piyasadaki ürün stoklarını kendileri yönetmelidir.

6-12 ay arası geçiş süreci verilmesi düşünülmektedir.

-Eczaneler ve hastaneler öncelikle bilgilendirilip, ilaç alımlarında 2D barkodu olan ürünleri tercih etmeleri sağlanacaktır.

Geçiş süresi bittikten sonra 2D barkodu olmayan ürünleri firmalar yenileri ile değiştirmeli veya geri çekmelidirler

şu an firmaların çoğu bunu kabul etmiştir. bu yönde yatırım hazırlıkları içindedir.

2008 içinde bu proje uygulamaya konulacaktır.


Farmakovijilans

İlaçların advers etkileri ve ilaç-ilaç, ilaç-gıda etkileşimleri sebebiyle izlenmesi gerekmektedir.

İlaçlar halen seri bazında izlenebilmekte ancak ilaçlar eczaneden hastaya verildikten sonra izlenmesi mümkün olamamaktadır.

Toplatma kararı çıkan ilaçlarda bir kontrol yapılamamaktadır.


İzleme düşüncesi

İlaçların izlenmesini gerektiren konular:

Sahte ilaçlar

Sahte kupür

Farmakovijilans için izleme

Çeşitli amaçlarla reçeteli – reçetesiz satışların izlenmesi

Bütün dünyada benzer arayışlar bulunmaktadır.


Farmakovijilans

İlaçların advers etkileri ve ilaç-ilaç, ilaç-gıda etkileşimleri sebebiyle izlenmesi gerekmektedir.

İlaçlar halen seri bazında izlenebilmekte ancak ilaçlar eczaneden hastaya verildikten sonra izlenmesi mümkün olamamaktadır.

Toplatma kararı çıkan ilaçlarda bir kontrol yapılamamaktadır.


İlacın izlenmesi

İlaçlar özellikli ürünler olarak, tüm hareketlerinin izlenmesi gerekmektedir.

Halen ilaçların üstünde varolan bilgiler ile ilaçların izlenmesi mümkün olamamaktadır.

Bu bilgilerin gereken şekliyle sayısal ortamda olması hatta her noktada kolayca erişilebilir olması gerekmekte, bu sebeple barkod bilgisi yeterli gelmemekte, barkod dışında bir otomatik tanımlayıcıya ihtiyaç duyulmaktadır.

İzleme, ilacın hareketlerine dair tüm bilgilerin ortak bir veritabanına sürekli güncellenmesi ile yapılabilecektir.


Tanımlayıcı

İlaç Takip Sistemi için tanımlayıcı olarak “2 boyutlu barkod” uygun görülmüştür.

2D Barkodun tipi DataMatrix olarak belirlenmiştir.

RFID yöntemi, kolilerde uygulanacak olan 2 boyutlu barkod ile kolayca entegre olabileceği için gelecekte kullanılabilecektir.


2 Boyutlu Barkodlar

2 boyutlu barkodlar uzun süredir bilinen bir teknolojidir.

Standart olarak ve tıpkı EAN barkodları gibi çeşitli noktalarda kullanılmakta, standart ve pahalı olmayan okuyucularla okunabilmektedir.

RFID gibi bazı maliyetleri bulunmamakta, bilinen her tür yazıcı ile yazılabilmektedir.

2D barkod, içinde yüksek miktarda veri tutabilmektedir.


2 Boyutlu Barkodlar

2D barkodlar tıpkı EAN barkodları gibi kolayca kopyalanabilmektedir.

İçeriği kolayca bir başka dokümana aktarılabilmektedir.

Çeşitli yöntemlerle basılabilmektedir.

Lazer veya İnkjet Yazıcılar

Lazerle malzemeyi yakma ile

Serigrafi vb. yöntemlerle.


2 Boyutlu Barkodlar

2D Barkod:

barkod okuyucu maliyetleri 100-350€ civarındadır.


Maliyetler - Üretim

Üretim esnasında basılması düşünülen 2D barkodların maliyetleri araştırılmıştır:

Etiket ihtiyacı olmayan, Lazer yakma sistemlerinde yatırım yüksek, birim maliyet yok.

Etiket uygulanması durumunda termal/transfer veya lazer yazıcılarda yatırım düşük birim etiket maliyeti var.

Her iki yöntem de üreticilerin imkanlarını aşmayacak, ürünlere ek maliyet getirmeyecektir.


2D Barkodun basılması

Barkod içinde bulunması istenen verileri gereğince, 2D barkodun üretim esnasında basılması tavsiye edilmektedir.

Üretim esnasında basılmaması sorunlara yol açacaktır.

Üretici firmalar bu konuda kendi çözümlerini kendileri oluşturacaklardır.


EAN Barkodları

Halen var olan EAN barkodları kutu üstünde kalmaya devam edecek, 2D Barkodlar ikincil barkodlar olarak ürünlere bulunacaktır.

EAN barkodları Bakanlıkça gerek görüldüğü süre boyunca ürünlere konulacaktır.

Maliyetler – Depo ve Eczane

Depolar, eczaneler, saymanlıklar ve diğer yerlerde kullanılacak cihazların standart, bulunabilir ve maliyetlerinin makul olması önemsenmiştir.

Yazılımların ve sevkiyatlarda kullanılan yöntemlerin sisteme entegrasyonu ve işletmelerin reorganizasyonu bazı masrafları gerektirmektedir.

Bu maliyetlerin, eczane ve depoların zorlanmayacağı şekilde ve makul olacağı düşünülmektedir.

Güvenlik etiketleri

Güvenlik etiketleri birçok üründe kullanılmaktadırlar.

İlaç Takip Sistemi’nde kullanılacak ikincil tanımlayıcı ile güvenlik sağlayıcılar arasında doğrudan bir ilişki kurulmamıştır.

Ürünlerine ek güvenlik sağlamak isteyen üreticiler, hologram gibi güvenlik etiketlerini maliyetlerini kendileri üstlenerek, kullanabileceklerdir.


İzleme sistemi

İlaçların izlenmesi her kutunun şeceresinin çıkarılması anlamına gelmektedir.

Kurulacak merkezi sistem, her kutu ilacı gittiği her noktadan bildirim alarak izlemeyi hedeflemektedir.

İzleme Sağlık Bakanlığı’nca yapılacaktır.


İzleme sistemi

Bütün ilaçlarda, satılan her kutu için her noktada İlaç otoritesine bildirimler yapılması bir zorunluluk olacaktır.

Bildirimler dijital ortamda web servisleri kullanılarak programlardan veya web sayfalarından yapılacaktır.

İlaçların izlenmesi sahte ilaç ve sahte kupür konularında öncelikle caydırıcılık sağlayacaktır.

Farmakovijilans amaçlı izlemede kolaylık sağlayacaktır.


İlaçların numaralanması

Üreticiler ve ithalatçılar her kutuyu diğerlerinden ayıran, standartları S.B. tarafından konulmuş benzersiz bir numara üreterek kutu üzerine üretimleri esnasında basacaklar veya bir etiket yapıştıracaklardır.

Üretilen ve ithal edilen ürünler ilaç otoritesine bildirilecek ve ürün hareketleri, her noktadan yapılacak bildirimlerle S.B. tarafından izlenecektir.


2D Barkod içeriği

2D barkod üreticiler tarafından basılır.

2D barkod içerisinde şu bilgiler bulunur:

Barkod (EAN barkodunda bulunan numara)

Seri numarası

Sıra numarası (her seri için yeniden başlar)

Üretim tarihi

Son kullanma tarihi

Yukarıdakiler dışında herhangi bir bilgi, 2D barkod içine konulmayacaktır.


İzleme ve güvenlik

İzleme yöntemi ile geri ödeme kurumlarınca her kutu ilacın tek sefer ödenmesi sağlanabilecektir.

Bir ilacın şeceresindeki en küçük eksiklik hemen anlaşılabilir ve nereden kaynaklandığı bulunabilir.

Çalınan ilaçlar başka bir eczane tarafından satıldıklarında sistem bunu tespit eder.

Eczane ve depoların çalınan ilaçlarının seri numaraları sistemde tespit edilebilir.


İzleme ve farmakovijilans

İlaçların üretildikleri seri numarası esas alınarak ülke çapında stoku bilinebilir veya bu serideki ilaçların hangi noktalara ve hatta hangi hastalara verilmiş olduğu bilinebilir.

Son kullanım tarihi kolayca ayırt edilebilir, bütün noktalarda son kullanım tarihi yakın veya geçmiş olan ilaç stoku ülke boyutunda çıkarılabilir.

Tüm taraflara bu bilgiler verilebilir.

Bildirimler

Satılan bütün ilaçlar mutlaka İlaç Takip Sistemine bildirilecektir.

Hiçbir ilaç İTS dışında kalmayacaktır.

Reçeteli ilaçlar reçetesiz satılamayacaktır.

Reçetesiz ilaçların da bildirimleri mutlaka yapılacaktır.


İTS İşleyişi

Kupür kesme

İlacın üstündeki 2D barkodların numaralarının İTS veritabanına iletilmesi mecburi olacaktır.

Eczane, keseceği faturaya bir belge ekleyerek, ilaca ait 2D barkodun bir benzerini, içeriğini değiştirmeksizin bu ek belgeye yazdırması gerekecektir.

Bu suretle kupür kesmeye gerek kalmayacaktır.


Ekstra faydalar

Eczanelerin reçetesiz veya elden sattıkları ilaçların miktarları da bilinebilir.

Reçetelerin sıklığı, yazılan ilaçların sıklığı gibi bazı verilerle usülsüz reçete yazımı engellenebilir.

Oluşan veri araştırmacılara büyük bir alan sağlayabilir, Türkiye’de hastalıklar hakkındaki veriler bu sistemden elde edilebilir.


Fiyat

İTS, Ambalaj Yönetmeliği’nde bir değişikliği getirmektedir. Bu değişiklik köklü bir değişiklik olacaktır.

Bu köklü değişiklik esnasında ilaç kutularının üzerindeki ilaç fiyatının da kaldırılması hedeflenmektedir.

Bu hedefe ulaşmak mümkün olursa ilaç ambalajlarına fiyat basılmayacak, sürsaj yapılmayacaktır.


İstisnalar

Yapma ilaçlar bu sistemin dışındadır.


Uygulamaya geçiş

Uygulamaya geçiş için “pilot bölge” seçmeye gerek görülmemiştir.

Tüm üreticilerin sisteme entegrasyonu için 6-12 ay arasında bir süre yeterli olacaktır.

Geçiş süresi boyunca üreticiler Bakanlık ile birlikte çalışarak sorunlarını çözeceklerdir.


Uygulamaya Geçiş

Geçiş süresi içinde ilaç firmaları piyasadaki ürün stoklarını kendileri yönetmelidir.

Eczaneler ve hastaneler öncelikle bilgilendirilip, ilaç alımlarında 2D barkodu olan ürünleri tercih etmeleri sağlanacaktır.

Geçiş süresi bittikten sonra 2D barkodu olmayan ürünleri firmalar yenileri ile değiştirmeli veya geri çekmelidirler.


Uygulama - Değişiklikler

İlacın işlem gördüğü bütün noktalarda 2D barkodların okunabilmesi için varolan barkod okuyucuların değişmesi veya yenilenmesi gerekmektedir.

Bütün noktalarda yazılımlara uygulama ayrıntılarının eklenmesi gerekmektedir.

Bu sürenin 6 aydan daha uzun olmayacağı düşünülmektedir.


Geçişte çıkabilecek sorunlar

Eczane stoklarındaki ilaçların değerlendirilmesi.

Hastane stoklarındaki ilaçların değerlendirilmesi.

Firmaların kritik bazı ilaçları 2D barkodu olmaması sebebiyle geri çekmeleri ve ilacın piyasada bir süre olmaması.


Sonuç - Etkiler

İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğünde bu bildirimleri alacak bir sistem kurulacaktır.

İlaç Takip Sistemi uygulaması ile “kupür kesme” kaldırılacaktır.

İlaçların üzerindeki fiyatların bu kapsamda kaldırılması da hedeflenmektedir.

İTS, ilaçların çalınmasına karşı güvenlik sağlayacaktır.

İlaçların güvenilirliğine yönelik destekleyici etkileri zamanla ortaya çıkacaktır.


Sonuç - Uygulama

Üretici firmalar kendi çözümlerini kendileri bulacaklar ve yatırımlarını yapacaklardır. _Bu kamuya ek bir maliyet getirmeyecektir.

Üreticiler ürünleri piyasaya sürdükleri ürünlerde 2D barkodlar için “okunma garantisi” vermiş sayılacaklardır.

Depolar ve eczaneler gerekli yatırımı kendileri finanse edeceklerdir.

Hiçbir nokta yeni yazılımlar kullanması veya varolan yazılımların değiştirilmesine zorlanmamıştır.


Sonuç

İlaç Takip Sistemi, bugüne göre geleceğin uygulamasıdır.

Bu uygulama, dünyada ilk uygulamalardan birisi olarak Türkiye’de hayata geçirilebilecektir.


Gelecek

Türkiye dışındaki ödeme kurumlarının bu veritabanından faydalanması talepleri olursa bu sistemin uluslararası bir boyut kazanması mümkün olabilir.

Hastane ambalajlı ürünlerde hastanenin özel uygulamasına veya ilaç otomasyonu yatırımına kolaylık sağlayacak ek tanımlayıcılar 2D içine konulabilir.

Sistemde üretilen bu önemli veri isteyenlere belirli kurallarla sunulabilecektir.


Teknik Bilgiler


Bildirimler


Üretim/ithalat bildirimi

Satış bildirimi

İade bildirimi


Bildirim yapacak noktalar

Üreticiler (üretim, satış, ihracat, imha)

İthalatçılar (ithalat, satış, imha)

Depolar (satış, satış iadesi)

Eczane (satış, satış iadesi)

Hastane (kullanım, iade)Genel Bildirim Formatı

Bildirimlerinde şu bilgiler belirlenen sıra ile kullanılır:

Üretici/Satıcı

Alıcı/Hasta

Belge Tarihi

Belge No

Hekim

Bildirim Tipi

Üretim Tarihi

Son Kullanım Tarihi

Barkod

Seri No

Sıra No


Bildirim

Bildirimler, “genel bildirim formatı”nda bulunan bilgilerden gerekli alanlar doldurularak kullanılır.

Bildirimlerin yöntemleri ve içerikleri ilgili yönetmelikle açıklanacaktır.


Bildirimlerin Toplu Yapılması

Bildirimlerin her kutu için tek tek yapılması yerine toplu yapılması mümkün olacaktır. Hatta tavsiye edilmektedir.

Bildirimlerin toplu halde yapılması, halen kullanılan yazılımların gerekli değişiklikleri yapması sonrasında otomatik olarak yapılabilecektir.


Sorgulamalar

İlaçlar kutu bazında web’den sorgulanabilecektir.

Stoktaki ilaçların bir doğrulamasının yapılması için, toplu sorgulamalar yapılabilecektir.

İlaç firmaları kendi ürünleri için stok sorgulaması yapabileceklerdir.


Yapılan Sunumu İzlemek İçin Bağlantı Adresini Tıklayın:

http://www.iegm.gov.tr/haberlerduyurular/Documents/2_İTS_tanıtım_top_Uygulama_Sunumu.ppt


 


Ecz. Nurdan ŞAHİN-Ecz. Metin SEVAL


Son eklenenler

Yazilarin tüm hakki Eczacinin Sesi e-gazeteye aittir. Imzali yazilar, yazarlarinin görüs ve sorumlulugu altindadir. Eczacinin Sesi e-gazetenin adi kaynak gösterilmeksizin alinti yapilamaz.


Ana Sayfanız Yapın | Ana Sayfa

Haberler | Yazarlar | Özgür Köşe | Alkol Hesap | İlaç Rehberi | Reklam | Üye Girişi |
Kamu Kurum | Yasal-Mali | Dosya | Kültür-Sanat | Çepeçevre | Söyleşi | Üye Girişi | İlanlar | Duyurular | Dünyada Eczacılık | Arama
TEB | Eczacı Odaları | TEİS | Eczacı Kooperatifleri | Sağlık Bakanlığı | TİTCK | SGK | Reçete Giriş | Gazeteler | TV'ler | İletişim