SSK Yetkilileri İle Yapılan Görüşme Sonuçları

Son güncelleme:07-06-2006

 

Aşağıdaki açıklama Tekirdağ Eczacı Odası nın resmi web sitesinden alınmıştır.Söz konusu görüşme SSK Sağlık İşleri İSTANBUL İl Müdürlüğü ile yapılan görüşmedir.(Tekirdağ Eczacı Odasının üyelerinin reçeteleri İstanbul'da kontrol ediliyor.)

 

 

SSK YETKİLİLERİ İLE YAPILAN GÖRÜŞME
 

Yönetim Kurulunun ve Tekirdağ Temsilcimizin katılımı ile 06.06.2006 tarihinde 2006 Bütçe Uygulama Talimatında tereddütlü olan konular hakkında SSK yetkilleri ile yüzyüze görüşme yapılmıştır. Aşağıdaki konular değerlendirilmiş olup, alınan cevaplar yanlarında belirtilmiştir. Bilgilerinize rica ederim.


 1. Tüp bebek tedavisi için Tebliğden anlaşıldığı üzere Eğitim ve Üniversite hastaneleri tarafından rapor düzenlenmektedir. Tebliğde “Tüp bebek ve klasik ovülasyon indüksiyonu + intrauterin inseminasyon uygulamalarında kullanılan ilaçlar; bu Tebliğ eki ilaç listelerinde yer almak kaydıyla tüp bebek tedavisi yapılan merkezlerde görevli uzman hekimlerce ilacın etken madde ismi ve günlük maksimal kullanım dozu belirtilerek reçete edilebilir ve bu ilaçlar hasta katılım payından muaf değildir. Özel merkezlerde tedavi görenlerin ilaçları, özel merkezlerde görevli uzman hekimler tarafından yazılıp, protokol numaraları özel merkezler tarafından verilmelidir.” İfadesi bulunmaktadır, klasik ovülasyon indüksiyonu için düzenlenen reçetelerin de yalnızca tüp bebek merkezleri tarafından yazılacağıdır.

  • Raporu düzenleyen eğitim ve üniversite hastaneleri tüp bebek merkezleri yoksa reçete düzenleyemezler mi?

  • Kurumun tüp bebek tedavisi için sözleşme yaptığı özel merkezler var mı?

Raporlar eğitim araştırma hastanesinden olucak, ilaçlarıda tüp bebek merkezi olan yerlerde yazılabilecek, raporu düzenleyen eğitim hast. tüp bebek merk.yoksa reçete düzenleyemiyecektir. İnfertilite tedavisi toplam 3 siklus kabul edilecek, her siklusta 1,500 ü.kabul edililecektir.

 1. 12. bölüm Reçete Yazımı, Rapor Düzenlenmesi ve İlaç Kullanım İlkeleri başlığı altında “Aile hekimliği yapan hekimler, aile hekimliği uzmanının yazabildiği tüm ilaçları reçete edebilirler.” İfadesi bulunmaktadır. Bu aile hekimliği uygulamasına geçilen illerde pratisyen hekimlerin de birçok ilacı yazması anlamına geliyor.

Bu durumda UD sınırlaması yapılmasına gerek yoktur.

 1. Tebliğde bazı bölümlerde Sağlık Kurulu Raporu, bazı bölümlerde ise İlaç Kullanım Raporu ifadesi bulunmaktadır. Özel kullanım koşulu olan ilaçlar için de bir uzman ve başhekimden oluşan sağlık kurulu raporu geçerli midir? Hemofili ve kan ürünü raporları nasıl değerlendirilecek?

Sağlık kurulu yazanlarda sağlık kurulu raporu istiyor,yazmayanlarda ilaç kullanım raporu olabilir.

 1. 12.7.2 Antidepresanlar Ve Antipsikotiklerin Kullanım İlkeleri’nde belirtildiğine göre antidepresanlar için bir hekim ve başhekimden oluşan ilaç kullanım raporu gerekirken, antipsikotik ilaçlar için sağlık kurulu raporu mu gereklidir?

Evet antidepresanlar için tek hekimlik ilaç kullanım ve muafiyet raporu, antipisikotikler için sağlık kurulu raporu gerekmektedir.

 1. 10.2 Diyaliz Tedavileri başlığı altında “Bu merkezlerde, hastanın diyaliz uygulamasında gerekli olan ve sağlık kurulu raporunda belirlenen hastalığıyla ilgili ilaçlar (paket kapsamında olanlar hariç) bu Tebliğde belirtilen esaslara uygun olarak reçetelenir ve serbest eczaneler tarafından karşılanır.” İfadesi bulunmaktadır. Burada anlatılmak istenen yalnız KBY raporu olan ilaçlar mı, yoksa tüm raporlu ilaçlarımıdır?

Diyaliz merkezlerinde sadece kronik böbrek yetmezliği raporu olan ilaçlar yazılabilir.

 1. 10.2 Diyaliz Tedavileri başlığındaki periton diyalizi uygulanan hastalardaki solüsyonlar anlaşılamadı.

Aylık max. doz standart torba 150 torba bio uyumlu torba ise 130 torba, amino asitli torba ise 30 torba verilebilmektedir.

 1. 12.7.15 maddesinde;

 1. anlaşılamadı. İlaçsız stent takılan hastaya raporsuz en fazla 1 kutu (28 tb. – 4 hafta), ilaçlı stent takılan hastaya raporla 6 ay süre ile verilecek denilebilir mi? 1 hafta yatarak taburcu olan hastanın elinde 3 haftalık, 1 gün yatarak taburcu olan hastanın elinde 27 günlük ilaç olacaktır. 2. kutunun verilişi sistem tarafından nasıl takip edilecektir, eczane hastaya ne kadar ilaç verildiğini nasıl bilecektir?

Madde ilaçsız stentte en fazla 1 kutu,ilaçlı stent raporla 6 ay süre ile ilaç verilebilir.

 1. Ek-2/A 147’de belirtilen lipid ve kolesterol düşürücü ilaçlar b) de belirtilen hastalık ve durumlar için belirtilen ilgili dal uzmanlarının raporu olduğunda 2 yıl süreyle tetkik istenmeden tüm hekimlerce yazılacak, rapor olmadığı durumlarda yine tüm hekimlerce (pratisyen dahil) yazılacak fakat en geç 6 ay öncesine ait tetkik sonucu reçeteye eklenecek midir? Rapora tetkik sonuçları kaydedilecek mi?

15.05.2006 tarihinden itibaren çıkan raporlar için geçerlidir.Bu tarihten sonra çıkan raporlara tetkik değerleri muhakkak yazılacaktır. Bu tarihten önce çıkan raporları kapsamamaktadır. Tebliğde 'yeni ilaca başlayacak hastalar için' ibaresi bulunduğundan eskiden raporu olan hastalar herhangi bir düzenlenme yaptırmadan raporlarını kullanabilecektir.

 1. BUT 12 b) maddesinde “Sağlık Kurulu Raporlarına aslına sadık kalmak kaydıyla Tebliğ Hükümlerine göre eksikliği bulunan raporlar (doz, ilaç yazılım kurallarına ait tıbbi bilgiler) raporun çıktığı hastanede raporu düzenleyen ilgili dal uzmanı tarafından kaşeli ve imzalı düzeltilmesi ve bunun başhekimlik tarafından onaylanmak koşuluyla süresinin sonuna kadar geçerlidir.” İfadesi bulunmaktadır. Raporlarda tanı ile ilgili ilave ve değişiklikler de yapılabilir mi? İlaveler el yazısı ile yapılırmı?

Rapora eklemeler el yazısı ile yapılabilir, raporun çıktığı yerdeki aynı branştan diğer bir hekim de düzeltmeyi yapabilecektir. Yapılan düzeltmelere mutlaka başhekim onayı yapılacaktır.

 1. Talimatın 16.5 maddesinde “İlaçların kullanımı ve bedellerinin ödenmesi amacıyla verilecek sağlık kurulu raporlarının yukarıdaki esaslara göre düzenlenmesi zorunludur. Ancak bu tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenmiş mevcut sağlık kurulu raporları süreleri bitimine kadar geçerlidir.” İfadesi bulunmaktadır. Eski raporlar ilgili dönem mevzuatına göre düzenlenmişse geçerli midir? Örn; kolesterol raporları vb.

Geçerlidir.

 1. Pantoprazol, Esomeprazol, Rabeprazol etken maddeli ilaçların verilme ilkeleri anlaşılamadı. Endoskopi raporları reçeteye eklenecek mi?

Endoskopi raporları reçeteye eklenecek ve 6 ay süre ilaç yazdırılabilecektir.

 1. Tüp bebek tedavisinde klasik ovülasyon + IUI işlemi toplam 3 siklusmudur? 3+3=6 siklus uygulanabilir mi?

Tüp bebek tedavisi 3+3=6 siklus uygulanması için rapor teşhisinde ''açıklanamayan infertilite'' yazması gerkmektedir.

12.7.14 b)de endikasyon dışı kullanılan kanser ilaçları için “Tıbbi sorumluluk uzman hekime aittir” deniliyor. Bu durum sadece kanser endikasyonu için mi uygulanmalıdır? Örn; Behçet hastalığında methotrexat vb. ilaçların endikasyon dışı kullanımı için de geçerli midir?

Geçerli değildir

06.06.2006


ECZACININ SESİ


Son eklenenler

Yazilarin tüm hakki Eczacinin Sesi e-gazeteye aittir. Imzali yazilar, yazarlarinin görüs ve sorumlulugu altindadir. Eczacinin Sesi e-gazetenin adi kaynak gösterilmeksizin alinti yapilamaz.


Ana Sayfanız Yapın | Ana Sayfa

Haberler | Yazarlar | Özgür Köşe | Alkol Hesap | İlaç Rehberi | Reklam | Üye Girişi |
Kamu Kurum | Yasal-Mali | Dosya | Kültür-Sanat | Çepeçevre | Söyleşi | Üye Girişi | İlanlar | Duyurular | Dünyada Eczacılık | Arama
TEB | Eczacı Odaları | TEİS | Eczacı Kooperatifleri | Sağlık Bakanlığı | TİTCK | SGK | Reçete Giriş | Gazeteler | TV'ler | İletişim