2008 PROTOKOLÜ VE GÖZE ÇARPANLAR

Son güncelleme:11-07-2008

        2008 PROTOKOLÜ VE GÖZE ÇARPANLAR

 

3.2.2. Reçetelerde SUT’un (12.1.1) numaralı maddesinde belirtildiği üzere hekimin adı soyadı, kuruluş/kurumun adı, hekimin ana uzmanlık dalı ile birlikte var ise yan uzmanlık dalı, asistanlar için ihtisas yaptığı uzmanlık dalı ve hekimin diploma numarası veya Sağlık Bakanlığınca verilen doktor diploma tescil numarası bilgileri ve hekimin ıslak imzası mutlaka yer alacaktır. Ayrıca reçetelerde hasta T.C. kimlik numarası (T.C. Kimlik numarası sistemde kayıtlı olmayanlar için 01/10/2008 tarihine kadar Kurum sicil/tahsis numarası), adı soyadı, Kurum sicil/tahsis numarası, reçete tanzim tarihi ve protokol numarası yer alacaktır.

 

REÇETE ÜZERİNDE HEM T.C. KİMLİK NUMARASI, HEMDE SİCİL/TAHSİS NUMARASININ BİRLİKTE İSTENMESİ ÇOK GEREKSİZ. SAĞLIK KURULUŞLARI BU BİLGİLERİ REÇETE ÜZERİNE YAZMADIKLARI İÇİN BU İŞ YİNE ECZACININ ÜZERİNE KALACAK. SADECE T.C. KİMLİK NO YAZILMASI YETERLİ OLMALIYDI.

                                                 ***************************

3.2.4. Reçetelerin arka yüzüne ve (varsa) karnede kalan nüshalarına eczane kaşesi basılacak, reçetelerin arka yüzü eczacı tarafından imzalanacaktır.

 

2007 PROTOKOLÜNDEKİ UYGULAMA AYNEN DEVAM EDİYOR. HER REÇETENİN TEK ,TEK  ECZACI TARAFINDAN İMZALANMASI GEREKSİZ BİR UYGULAMA.

                                              ****************************

2007 PROTOKOLÜNDE Kİ, REÇETE SAYFALARI BİTEN VE YENİLENMEYENLER İÇİN DÜZENLENEN  REÇETELERİN ARKASINA SAĞLIK KARNE NUMARASI YAZILMASI ZORUNLULUĞU ,2008 PROTOKOLÜNDE KALDIRILDI.

 

                                                     ***************************

3.2.11. SUT’un (12.3) numaralı maddesinin beşinci paragrafı doğrultusunda temin edilen ilaçlar dışında kullanımı rapora bağlı veya katılım payı alınmayacak ilaç(lar) için ise ilgili raporun, bir fotokopisi reçeteye eklenecektir.

 

2007 PROTOKOLÜNDEKİ, REÇETEYİ DÜZENLEYEN HEKİM VEYA SAĞLIK KURUMU/KURULUŞU VEYA REÇETEYİ KARŞILAYAN ECZACI TARAFINDAN YAPILMASI İSTENİLEN, RAPORLARDAKİ ASLI GİBİDİR ONAYI,2008 PROTOKOLÜNDE KALDIRILDI.

 

                                                      ****************************

 

3.2.15. Reçetelerde mutlaka teşhis yer alacaktır. Teşhisin rapor ile belgelendiği durumlarda teşhis reçete üzerinde yok ise rapordaki teşhis reçete teşhisi olarak kabul edilir. Reçetede kullanımı endikasyon uyumuna bağlı ilaçlar hariç olmak üzere tek teşhis yazılması yeterlidir.

 

BÖLGESEL SGK YORUM FARKLILIKLARINI ENGELLEMEK İÇİN,( İLAÇ ENDİKASYON UYUMU ARANAN İLAÇLAR HARİÇ) , DÖRT KALEM İLAÇ İÇİN BİLE TEK TEŞHİSİN YETERLİ OLDUĞU VURGULANMIŞ.

                                       ************************************

3.3.1. (3.2.2), (3.2.3), (3.2.4) (3.2.7), (3.2.8), (3.2.9), (3.2.10), (3.2.11), (3.2.13), (3.2.14), ve (3.2.15) numaralı maddelerde belirtilen bilgilerin ve/veya belgelerin eksikliği ile reçete ekinde bulunan rapordaki bilgilerin (teşhis, etken madde adı, doz, ICD-10 ilave ya da düzeltmeleri) eksikliğinde bu eksiklikler giderilmek üzere ilgili reçeteler eczaneye iade edilir.

 

RAPOR ÜZERİNDEKİ EKSİKLİKLERDE DE KESİNTİ DEĞİL İADE OLACAĞI VURGULANMIŞ.

                                     *******************************

3.4. 30/06/2008 tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Sağlık Bakanı, Maliye Bakanı ve TEB Başkanı tarafından imzalanan mutabakat uyarınca (Ek-1) kamu kurum ve eczacı iskontosu (% 1 %2 %3 %4 )uygulanacaktır.

 

İLAÇ FİYATLARININ DOLAYISI İLE CİROLARIN VE ECZACI KARLILIĞININ DİBE VURDUĞU GÜNÜMÜZDE, ECZACI İSKONTOSUNUN TAMAMEN KALDIRILMASI, EN AZINDAN TEK TİP OLMASI GEREKİRDİ. ECZACI İSKONTOLARININ, DOLAYISI İLE ECZACILARIN SINIFLANDIRILMASI KESİNLİKLE KABUL EDİLMEMELİYDİ.

                                        ********************************

3.5. SUT hükümlerine göre eczane tarafından, kapsamda sayılan kişilerden Kurum adına tahsil edilen poliklinik muayene katılım payları, eczanenin alacağından mahsup edilir ve kalan tutar eczaneye ödenir.

 

POLİKLİNİK  MUAYENE KATILIM PAYLARI YİNE ECZACININ SIRTINDA. YİNE HASTALARLA TARTIŞMALARA DEVAM EDİLECEK. YİNE HASTALARIN MAAŞLARININ AZALMASININ HESABI BİZ ECZACILARDAN SORULACAK. YİNE DEVLET ADINA TAHSİL ETTİĞİMİZ PARAYA FİŞ İSTENECEK. BİZİM OLMAYAN PARANIN VERGİSİ VERİLECEK. YİNE EMEKLİLERİN MAAŞINDAN KESİLMESİ GEREKEN PARALAR BİZLERİN FATURALARINDAN KESİLECEK. BU ANGARYA KESİNLİKLE SIRTIMIZDAN ATILMALIYDI.

                                          *********************************

f- 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu hükümlerine göre korunma, bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinden ücretsiz faydalanan kişilere ait reçeteler,

g- Eczane olmayan yerleşim bölgelerinde, sigortalı ve hak sahiplerine ait reçeteler.

 

ECZANELER TARAFINDAN DÖNÜŞÜMLÜ KARŞILANAN REÇETELERE,  ÜSTTEKİ YENİ İLAVELER YAPILDI.

                                                         ********************************

2007 PROTOKOLÜNDEKİ,Kurumca bedeli karşılanan eşdeğer ilaç yerine reçetede yazılı ilacı kendi rızam ile fiyat farkı ödeyerek aldım. Fark bedelini Kurumdan geri talep etmeyeceğim.”

 

 

ÇOK SEVGİLİ KABİLİ RÜCUMUZ, 2008 PROTOKOLÜNDE ARTIK YOK.

 

                                                     ****************************

3.9. Reçetede yer alan ampul adedi kadar ve ml.sine uygun “plastik tek kullanımlık enjektör” bedeli ödenir. Hekimce reçeteye enjektör ve/veya adedi yazılmamış olsa dahi reçetedeki ampul sayısı kadar ml.sine uygun tek kullanımlık enjektör verilir. Reçeteye enjektörlerin alındığına dair bir kayıt düşülmek suretiyle ilgiliye imzalattırılır. Yatan hasta için enjektör bedeli ödenmez. İnsülin kalem iğne ucu bedelleri, insülin kartuşları ile birlikte ya da tek başına reçete edildiğinde ödenir.

 

 

İNSÜLİN KALEM UÇLARI REÇETEYE TEK OLARAK YAZILDIĞINDA  DA ARTIK ÖDENECEK.

 

                                                         *************************

 

3.11. Reçetelerde yazılı ilaçların ambalaj miktarı (20 tablet, 100 ml gibi) hekim tarafından belirtilmemiş ise eczacı tedaviyi sağlayabilecek mümkün olan en küçük ambalajı verecektir. Büyük ambalajlı olanların verilmesi halinde küçük ambalaj bedeli üzerinden ödeme yapılacaktır.

 

ECZACININ SIKINTI YAŞADIĞI BİR KONU YİNE DEVAM EDECEK. FİRMANIN RUHSATLI VE ÖDEME LİSTESİNDE OLAN AMA PİYASAYA VERMEDİĞİ İLAÇLARIN MADDİ ZARARINI YİNE ECZACI ÇEKECEK. ECZACIYA PİYASADA BULUNMAYAN KÜÇÜK AMBALAJLI OLANIN PARASI ÖDENECEK. FİRMADAN PİYASADA BULUNMADIĞINA DAİR YAZI ALMAYA DEVAM. BU KONUYA ÇÖZÜM BULUNMALIYDI.

CAL D VITA 10 TB, 30 TB YADA PROZAC 20 MG 16 CAP, 24 CAP VB. GİBİ

,                                                        **************************

4.2.2. Zamanında teslim edilmeyen reçetelerin inceleme ve ödeme süreci, teslim edildiği tarihten sonraki ay döneminde teslim alınmış gibi kabul edilerek bu tarihten itibaren başlar. Kuruma zamanında teslim edildiği halde Kurum tarafından hatalı kayıt yapılması ya da kayıt altına alınamama gibi nedenlerle ödeme geciktirilemez.

 

KURUMUN KENDİ HATASINI, ECZACIYA FATURA ETMESİNİN ÖNÜNE GEÇİLDİ.

                                          ******************

Kuruma teslim edilen örnekleme yöntemi ile incelenecek fatura eki reçeteler, reçete kontrol aşamasında herhangi bir kritere bağlı olmadan ve manuel müdahale olmaksızın provizyon sistemince sadece bir sefer basit rastgele örnekleme yöntemi ile seçilerek çıktı alınır. Örnekleme yöntemi ile seçilen bu reçeteler eczacı tarafından sistemden görülür.????

 

2007 PROTOKOLÜNDEKİ BU CÜMLE 2008 PROTOKOLÜNDE YİNE VAR. AMA NE YAZIKKİ ŞİMDİYE KADAR HİÇ BİR ECZACI BU REÇETELERİ SİSTEMDE GÖREMEDİ.

                                           ****************************

4.3.4 Kurumca protokolün (4.3.1) numaralı maddesinde belirtilen süreler içinde kontrollerin tamamlanmaması halinde tamamlanamamış fatura için fatura bedelinin tamamı avans olarak ödenir. Ancak 01/10/2008 tarihinden sonra 5510 sayılı yasanın 97/7. madde hükmü çerçevesinde, konu tarafların ortak mutabakatı ile yeniden düzenlenecektir. 

TARİH 01.10.2008  DİLERİM Kİ BU TARİH ECZACILAR İÇİN KABUSA DÖNÜŞMEZ. 5510   SAYILI YASANIN  97/7. MADDESİNİN HÜKMÜ BELLİ. %75  - %90 ARASI AVANS DİYOR. BU HÜKÜM ÇERÇEVESİNDE (ÇERÇEVE DIŞINA ÇIKAMAZSINIZ) ORTAK MUTABAKAT DA %82 YE GELİR.HAYDİ HAYIRLISI.

                                                            ************************

 

4.3.5 Kurumca örnekleme yöntemi ile yapılan inceleme sonucunda tespit edilen hata oranının %5’in üzerinde olması halinde provizyon sisteminden, eczacının ekranına 5 iş günü süreyle kırmızı bantlı duyuru yapılacaktır;

 

ÖRNEKLEMEDEKİ, SİSTEMDE GÖRÜNMEZ REÇETELER GİBİ OLMAZSA , ECZACININ İTİRAZ İÇİN FIRSATI OLACAK.

                                                           *******************************

6.2.Eczanenin kapanması halinde; kapanma tarihinde sözleşme kendiliğinden sona erer. Eczanenin kapanması halinde bu durum 15 gün içinde Kuruma bildirilecektir. Kapanma tarihine kadar eczane tarafından karşılanan reçeteler ve faturaları, protokolün (4.2) numaralı maddesi doğrultusunda Kuruma teslim edilecektir. Bu faturalar Kurum tarafından öncelikli olarak kontrol edilir ve bedelleri 4.3 Maddesi esaslarına göre ödenir.

 

KAPANAN ECZANELER ARTACAĞI İÇİN, ÖNEMLİ BİR KAZANÇ.

                                                       ********************************

6.3.2. Eczanede yapılan denetimlerde, eczacı, eczane çalışanları ve bakmakla yükümlü oldukları kişiler hariç, bu protokol kapsamındaki kişilere ve TEB ile ilaç hizmeti sunumuna yönelik olarak protokol imzalamış diğer kurum mensuplarına ait sağlık karneleri ve/veya sağlık raporu (aslı veya  fotokopisi) bulundurulduğunun tespiti halinde 250 YTL cezai şart uygulanarak  eczane yazılı olarak uyarılır, tekrarı halinde 250 YTL cezai şart uygulanarak  sözleşme feshedilir ve 2 (iki) ay süre ile sözleşme yapılmaz. Ancak eczanede bulunan karne veya sağlık raporu sayısının (aslı veya  fotokopisi) 10 (on) un üzerinde olması halinde uyarı yapılmaksızın sözleşme feshedilir ve 3 ay süreyle sözleşme yapılmaz.

 

ECZANENİZDE,  HASTALARINIZA AİT 11 TANE YADA DAHA FAZLA SAYIDA SAĞLIK KURULU RAPOR FOTOKOPİSİ BULUNMASI, YAZILI  UYARI YAPILMADAN 3 AY SÜREYLE SÖZLEŞMENİZİN FESİH NEDENİ.

                                                           ****************************

6.3.11. Bozuk veya gayri saf ilaç verilmesi halinde verilen ilaç bedelinin 5 katı tutarında cezai şart uygulanarak eczanenin sözleşmesi feshedilir 3 ay süre ile sözleşme yapılmaz.

Son kullanım tarihi geçmiş ilaç verilmesi halinde verilen ilaç bedelinin 5 katı tutarında cezai şart uygulanarak  eczane yazılı olarak uyarılır.  Tekrarı halinde verilen ilaç bedelinin 5 katı tutarında cezai şart uygulanarak sözleşme feshedilir ve 3 ay  süre ile sözleşme yapılmaz.

 

2007 PROTOKOLÜNDEKİ DİREK FESİH, 2008 PROTOKOLÜNDE ÖNCE UYARIYA DÖNÜŞMÜŞ.

 

                                                *********************

6.3.19. Eczacı yada eczane çalışanlarınca Kurumu zarara uğratmak amacıyla kasıtlı olarak Kuruma sahte ilaç fiyat kupürü veya sahte reçete veya sahte rapor fatura edildiğinin  tespiti halinde reçete bedelinin 10 katı tutarında cezai şart uygulanarak sözleşme feshedilir ve 2 yıl süre ile sözleşme yapılmaz. Uygulanacak cezai şart 10.000 YTL’den az olamaz. Ancak, söz konusu sahte kupür veya sahte reçete veya sahte raporun eczacının kastı dışında üçüncü kişilerin dahli ile Kuruma fatura etme işlemi gerçekleştirilmiş ise bu madde hükmü uygulanmaz.

 

TEİS İN DANIŞTAYA AÇTIĞI VE KAZANDIĞI DAVA SONUCU, PROTOKOLE BU ŞEKİLDE YANSIDI. 3. KİŞİLERİN YAPTIĞI SAHTECİLİĞİN SORUMLULUĞUNU ECZACI ÇEKEMEZ.

                                                     *******************************

 

9. YÜRÜRLÜK

                     Bu protokol 01/07/2008 tarihinde yürürlüğe girer. Protokol süresi bir yıldır. Yeni dönem Protokol görüşmelerine süre bitiminden en az 1 (bir) ay önce başlanır. Süre bitiminde herhangi bir nedenle protokolün imzalanamaması durumunda görüşmeler devam eder. Bu sürede  yenisi imzalanıncaya kadar bu protokol hükümleri geçerlidir.

 

2007 PROTOKOLÜNDE BULUNAN YENİ PROTOKOL EN GEÇ 01.07.2008 TARİHİNE KADAR İMZALANIR  HÜKMÜ, GEÇTİĞİMİZ SÜREÇTE TEB MERKEZ HEYETİNİN VE KOMİSYONUN  ELİNİ ÇOK GÜÇLENDİRMİŞTİ. AYNI ORANDA DA SGK . BÜROKRATLARININ NIN ETEKLERİNİ TUTUŞTURMUŞTU.

ÇÜNKÜ 01.07.2008 TARİHİNDE, BİR ÖNCEKİ 2007 PROTOKOLÜ  SONA ERDİĞİNDEN, TÜM SGK SİGORTALILARI İLAÇLARINI PARASI İLE ALMAK ZORUNDA KALACAKTI. 2008 PROTOKOLÜNDEKİ YAPILAN TÜM İYİLEŞTİRMELER BU HÜKMÜN HATIRINAYDI.

2008 PROTOKOLÜNDE BU GÜÇ BIRAKILMIŞ. EVET PROTOKOL SÜRESİ YİNE BİR YIL AMA PROTOKOL İMZALANMADIĞINDA GÖRÜŞMELER  DEVAM EDER DİYOR. NE KADAR ?

SGK NIN CANI İSTEDİĞİ KADAR. BU CANININ İSTEDİĞİ SÜRE BOYUNCA DA 2008 PROTOKOLÜ YÜRÜRLÜKTE.

 KESİNLİKLE ,YENİ PROTOKOL EN GEÇ 01.07.2009 TARİHİNE KADAR İMZALANIR. HÜKMÜ KONMASI GEREKİRDİ.

 

 

                                                    *******************************

Madde 1. Halen kamu ilaç alımlarında firmalar tarafından eczaneler aracılığı ile yapılan iskontoların KDV dahil eczanelerden tahsili uygulaması aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

          01.07.2008 tarihinden itibaren, ilaç firmalarından alınacak iskontolar YTL  olarak depolara aktarılacak, depolar aynı YTL miktar iskontoyu eczanelere yansıtacaklardır. Eczaneler de aldıkları YTL miktarını ilacın KDV dahil perakende satış fiyatından düştükten sonra kalan miktara eczane iskontosunu uygulayarak, SGK’ya fatura edeceklerdir.

 

PROTOKOL 01.07.2008 TARİHİNDEN İTİBAREN DİYOR. BUGÜN TARİH 11.07.2008  KAMU KURUM İSKONTOLARINDA HERHANGİ BİR DÜZELME VAR MI?

UYGULAMANIN PRATİKTE NASIL OLACAĞINI TAM ANLAMIYLA BİR BİLEN VAR MI? FİRMALARIN YTL OLARAK AKTARACAKLARI RAKAM ESKİSİ GİB DEPOCUYA VERİŞ ÜZERİNDEN OLAN YTL RAKAMI MI? YOKSA ECZACININ PERAKENDE SATIŞ FİYATINDAN YAPTIĞI YTL RAKAMI MI?

BİRİNCİ ŞIK OLURSA ECZACININ SIRTINDAKİ %3 LÜK ZARARI DEVLET SIRTLANACAK. YOK DEVLET BEN ESKİSİ GİBİ AYNI YTL İSKONTOMU ALIRIM DERSE BU SEFERDE İLAÇ FİRMASI % 3 ZARARI SIRTLANACAK. PEKİ BU DEVLET VE FİRMALAR ARASINDAKİ   ANLAŞMA  HEMEN NASIL OLACAK?  BUNU FİRMA SIRTLANIRSA, ACISINI YİNE KİMDEN ÇIKARACAK? BİZ ECZACILARA VERDİĞİ TİCARİ İSKONTOLARDAN OLMASIN .

BAKANLAR KURULUNDA İMZAYA AÇILIP İLAÇ FİYAT KARARNAMESİNE GİRMESİ KARARI ALINAN, FİRMALARIN 45 GÜN BOYUNCA EK İSKONTO VERMESİ OLAYI NE ZAMAN GERÇEKLEŞECEK.

BEKLEYİP ÖNÜMÜZDEKİ SÜREÇTE HEPSİNİ GÖRECEĞİZ.

 

ECZACININ SESİ


Ecz. Metin SEVAL


Son eklenenler

Yazilarin tüm hakki Eczacinin Sesi e-gazeteye aittir. Imzali yazilar, yazarlarinin görüs ve sorumlulugu altindadir. Eczacinin Sesi e-gazetenin adi kaynak gösterilmeksizin alinti yapilamaz.


Ana Sayfanız Yapın | Ana Sayfa

Haberler | Yazarlar | Özgür Köşe | Alkol Hesap | İlaç Rehberi | Reklam | Üye Girişi |
Kamu Kurum | Yasal-Mali | Dosya | Kültür-Sanat | Çepeçevre | Söyleşi | Üye Girişi | İlanlar | Duyurular | Dünyada Eczacılık | Arama
TEB | Eczacı Odaları | TEİS | Eczacı Kooperatifleri | Sağlık Bakanlığı | TİTCK | SGK | Reçete Giriş | Gazeteler | TV'ler | İletişim