TAM BİR KARMAŞA YAŞANACAK

Son güncelleme:22-10-2008

22.10.2008 tarihinde yayınlanan SUT REVİZYONUN da eczacıları yine sıkıntıya sokacak ilaveler var. Bunların içerisindeki en önemli olanı, 2008 SUT daki 12.2. Reçetelere yazılabilecek ilaç miktarı 3. madde de yapılan değişiklik.

 

(3) Antiinflamatuar ve antiromatizmal grubu ilaçların solid-oral formlarında büyük ambalaj kapsamına giren ilaçlar, ayaktan tedavide tek uzman hekim tarafından düzenlenen ilaç kullanım raporuna dayanılarak reçete edildiklerinde, en küçük ambalajlı formları ise rapor aranmaksızın reçete edildiklerinde bedelleri ödenir. Bunların dışında kalan ilaçlarda da ayaktan tedavide küçük ambalaj verilmesi esas olup, aynı dozda birden fazla formu olan eşdeğer ilaçların 4 haftalık tedavi dozunu geçen ambalaj formları için sağlık raporu düzenlenmesi zorunludur.

 

BU EŞDEĞER KELİMESİ EKLENMEDEN ÖNCE, AYNI İLAÇ FİRMASININ AYNI DOZDA FARKLI FORMLARDAKİ İLAÇLARINI BAĞLAYAN BİR KURALDI.

 

EŞDEĞER EKLENDİ, ARTIK TEK FİRMANIN DEĞİL, İLAÇ FİRMALARININ AYNI DOZDA FARKLI FORMLARDAKİ İLAÇLARINI BAĞLAYAN BİR KURALA DÖNÜŞTÜ.

 

ŞİMDİ NE OLACAK?

 

REÇETE DE NORVASC 10 MG  30 TB 1*1 YAZIYORSA,

VASOCARD 10 MG 20 TB GİBİ EŞDEĞER 20 TB İÇEREN FORMLARINI VERMEK ZORUNDASINIZ.

                                     *********************

 

REÇETE DE LİPOFEN SR 30 CAP 1*1 YAZIYORSA,

SECALİP SR 20 CAP GİBİ EŞDEĞER 20 CAP İÇEREN FORMLARINI VERMEK ZORUNDASINIZ.

                                    *********************

 

REÇETE DE XETANOR 20 MG 30 TB 1*1 YAZIYORSA,

PAXİL 20 MG 28 TB GİBİ EŞDEĞER 28 TB İÇEREN FORMLARINI VERMEK ZORUNDASINIZ.

                                  **********************

 

REÇETE DE CORASPİN 300MG 30 TB 1*1 YAZIYORSA,

ECOPİRİN 300 MG 20 TB GİBİ EŞDEĞER 20 TB İÇEREN FORMLARINI VERMEK ZORUNDASINIZ.

 

ECZACI DAHA KÜÇÜK AMBALAJ, BÜYÜK AMBALAJ PROBLEMİNİ ÇÖZEMEMİŞKEN, BİRDE ÜZERİNE EŞDEĞER PROBLEMİ GELDİ. EN KÖTÜSÜDE PROVİZYON ECZACIYI YÖNLENDİRMEYECEK. PROVİZYON HER İLACI ÖDÜYOR. ECZANELER ARASI TAM BİR KARMAŞA YAŞANACAK. FARKLI FARKLI UYGULAMALAR YAPILACAK. BİR ECZANENİN VERMEDİĞİ İLACI DİĞER BİR ECZANE VERECEK.

 GEÇERLİLİK TARİHİ 22.10.2008

                           

                                            *************************

 

Bir diğer değişiklik ise,

9) “SUT’un yürürlüğe girmesinden önce düzenlenen sağlık raporları, raporun düzenlendiği tarihte yürürlükte bulunan SUT hükümlerine uygun olması kaydıyla 31/12/2008 tarihine kadar (bu tarih dahil) geçerlidir. SUT’un yürürlük tarihinden önce düzenlenmiş SUT hükümlerine uygun olan sağlık raporları ise SUT’ta belirtilen süreleri boyunca geçerlidir.

 

2008 SUT LA GELEN, ESKİ RAPORLARINDA YENİ SUT KURALLARINA UYGUN OLMASI ŞARTI 01.01.2009 TARİHİNE ÖTELENMİŞ. YANİ 01.01.2009 TARİHİNDEN İTİBAREN ESKİ EMEKLİ SANDIĞI HASTALARININ 14.06.2009 TARİHİNE KADAR GEÇERLİ RAPORLARINDA BİLE İLAÇ ADI ARANACAK. ICD KODU ARANACAK,

GEÇERLİLİK TARİHİ 01.10.2008

                                                   ***********************

 

REÇETELERDE MEDULA takip numarası VEYA  PROTOKOL NUMARASI YER ALACAKTIR. PROTOKOL NUMARASI YAZAN BİR REÇETEDE MEDULA TAKİP NUMARASI ZORUNLULUĞU KALDIRILDI. GEÇERLİLİK TARİHİ 01.10.2008       

                                              ****************************

 

6.5. Katılım payı alınmayacak haller, sağlık hizmetleri ve kişiler;

6.5.4. Birinci basamak sağlık hizmeti sunucularında yapılan muayenelerde ve Sağlık Bakanlığınca aile hekimliği sözleşmesi yapmış aile hekimi muayenelerinde, acil sağlık hizmetleri ile (2.3) numaralı maddenin (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde belirtilen sağlık kurumları/ kuruluşları tarafından sunulan sağlık hizmetlerinde (6.1) numaralı maddede tanımlanan katılım payı alınmaz.

 

* Acil sağlık hizmetleri

*Diyaliz merkezleri ve Sağlık Bakanlığından ruhsatlı diğer özelleşmiş tedavi merkezleri,

*Refik Saydam Hıfzısıhha Laboratuarları,

*Tanı, tetkik ve görüntüleme merkezleri ile laboratuarlar,

*Kurumca yetkilendirilen işyeri hekimleri

 

GİBİ SAĞLIK KURUMLARININ REÇETELERİNDE DE MUAYENE ÜCRETİ ALINMAYACAK.

GEÇERLİLİK TARİHİ 22.10.2008

 

                                     *****************************

 

 

Yeni nesil (atipik) antipsikotiklerin oral formları, psikiyatri (erişkin ve çocuk) veya nöroloji (erişkin ve çocuk) uzman hekimlerinden biri tarafından düzenlenen uzman hekim raporuna parenteral formları ise yalnızca psikiyatri (erişkin ve çocuk) uzman hekimi tarafından düzenlenen uzman hekim raporuna” dayanılarak diğer hekimler tarafından da reçete edilmesi halinde bedelleri ödenir. GEÇERLİLİK TARİHİ 01.10.2008

                                      *******************************

 

b) Sevelamer kullanım ilkeleri:

2)      PTH düzeyinin 100 pg/ml değerinin altında olan (biyopsi ile belgelenmiş KALDIRILDI)adinamik kemik hastalığı olguları veya GEÇERLİLİK TARİHİ 01.10.2008

                                        ************************************

 

NEXİUM VERİLME ŞARTI YİNE DEĞİŞTİRİLDİ. ESKİ HALİNE DÖNDÜ.

UH-P: UZMAN HEKİM YADA UZMAN HEKİMİN ÇIKARDIĞI RAPOR+TÜM HEKİMLER. GEÇERLİLİK TARİHİ 01.10.2008

95-1

Itrakonazol oral

UH-P

95-2

Itrakonazol infüzyon

Madde 12.7.23. esaslarına uygun olarak

115.2

Tenofovir disoproksil

 

Kronik Hepatit B’de Madde 12.7.13 esaslarına gore, HIV de EHU” koşulu

115.3

Fosamprenavir 

EHU koşulu

150

Esomeprazol, NEXİUM

UH-P

 

155

Disülfiram,Naltrekson hidroklorür,

Akamprosat kalsiyum

Psikiyatri uzmanı veya bu uzman hekimin düzenlediği uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce

182

Ursedoksikolik Asit

a)İç hastalıkları veya genel cerrahi uzman hekimlerince veya bu uzman hekimlerinin düzenlediği  uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce(Süspansiyon formu hariç)

b)Süspansiyon formu:0-13 yaş grubu hastalarda pediyatrık cerrahi, pedıyatri ve pedıyatrik gastoenterolojı uzmanı tarafından  reçetelenmesi, bu uzman hekımlerden biri tarafından düzenlenen ilaç kullanım raporuna dayanarak diğer hekimlerce de reçetelenmek üzere”

 

196

Pilokarpin HCL etken maddesinin tablet formları

Kserostomi tedavisinde; Radyasyon onkoloji uzmanı tarafından düzenlenen ve ilk defada en fazla 3 ay süreli uzman hekim raporuna dayanılarak,uzman hekimler tarafından reçetelenir. Tedavinin devamı gerektiğinde aynı şekilde düzenlenecek uzman hekim raporu ile uzman hekimler tarafından reçetelenir.

Sjögren sendromundaki kullanımı: Romatoloji, immunoloji, FTR uzman hekimlerinden birinin bulunduğu 3 uzman hekim tarafından düzenlenecek, ilacın kullanım dozunun da belirtildiği en fazla bir yıl süreli sağlık kurulu raporuna dayanılarak bu uzman hekimler veya dahiliye uzman hekimlerince reçete edilebilir.

200

Sodyum Valproat (kombinasyonları dahil)    DEPAKİN

 “mevcut kullanımına ek olarak “bipolar bozukluk” endikasyonunda psikiyatri (erişkin veya pediatrik)

ve nöroloji (erişkin veya pediatrik) uzmanları tarafından veya bu hekimlerden birinin

çıkardığı ilaç kullanım raporu ile diğer hekimlerce reçetelenebilir.”

 


Ecz.Metin SEVAL


Son eklenenler

Yazilarin tüm hakki Eczacinin Sesi e-gazeteye aittir. Imzali yazilar, yazarlarinin görüs ve sorumlulugu altindadir. Eczacinin Sesi e-gazetenin adi kaynak gösterilmeksizin alinti yapilamaz.


Ana Sayfanız Yapın | Ana Sayfa

Haberler | Yazarlar | Özgür Köşe | Alkol Hesap | İlaç Rehberi | Reklam | Üye Girişi |
Kamu Kurum | Yasal-Mali | Dosya | Kültür-Sanat | Çepeçevre | Söyleşi | Üye Girişi | İlanlar | Duyurular | Dünyada Eczacılık | Arama
TEB | Eczacı Odaları | TEİS | Eczacı Kooperatifleri | Sağlık Bakanlığı | TİTCK | SGK | Reçete Giriş | Gazeteler | TV'ler | İletişim