SANAL KÂRLILIK

Son güncelleme:28-01-2009

 

 

www.eczacininsesi.com

2009 Protokolü imzalandı. Protokol 01.02.2009 tarihinde yürürlüğe girecek. Peki, eczacı kârlılığını yaklaşık %0,5-%0,8 oranında artıracağı düşünülen ve kârlılık artışından kaynaklanan bu gelir, 01.02.2009 tarihinde eczacının kasasına girmeye başlayacak mı?

Cumhurbaşkanı, başbakan ve bakanlar kurulunca imzalanan ve 17.01.2009 tarihinde resmi gazete’de yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararının 2.maddesine göre HAYIR.

Çünkü kararın 2.maddesine göre bu kârlılık artışı, yapılacak ilk dönemsel avro değişikliğinde uygulamaya geçecek.

24.01.2009 tarihinde Sağlık Bakanlığının imzası ile resmi gazetede yayınlanan tebliğin 2. maddesine göre ise EVET.

Hem de 24.01.2009 tarihinden başlayarak.

Şimdi hangisi geçerli? Eczacı kârlılığı artışı başladı mı, başlamadı mı?

Pratik uygulamaya baktığımızda bir değişiklik yok. Dağıtım kanallarından eczanelere gelen faturalar eskisi gibi. Hala 2.kademe kârlılığımız %24, 3.kademe kârlılığımız %23

Çünkü sebebi’de şu. Hiç bir zaman Tebliğler, Bakanlar Kurulu Kararlarının önüne geçemez. Tebliğler, Bakanlar Kurulu  Kararına ters düşemez. Sağlık Bakanlığının yayınladığı Tebliğin 2. Maddesi olan yürürlülük maddesi Bakanlar Kurulu Kararına ters düşmüştür.  Bakanlar Kurulu kararına aykırıdır. Hatalıdır.Düzeltilmesi gerekir.

Şimdi gelelim ikinci sorumuza. Eczacı kârlılığını kısmen de olsa artıracak olan bu madde ne zaman uygulamaya geçecek? Yine aynı Bakanlar Kurulu kararına göre Dönemsel avro değişimine karar verecek olan Fiyat Değerlendirme Komisyonu ne zaman toplanacak?

Bakanlar Kurulu Kararının 3. Maddesi ’’ Fiyat Değerlendirme Komisyonu, Merkez Bankası Avro döviz satış kurunda, 30 gün süre ile %5 i aşan değişiklik olduğunda, Sağlık Bakanlığının daveti üzerine olağanüstü toplanır’’ diyor.

Şu anki ilaç fiyatlandırılmasındaki dönemsel avro değeri, 28 temmuz 2008 tarihinde Fiyat Değerlendirme Komisyonunca 1,8144  Kur olarak tesbit edilmiş.

Bugün ise Merkez Bankası avro döviz satış kuru  2,1457 olmuş. Yaklaşık %18 artış var. Kanunda bahsedilen olağanüstü toplantı için gerekli olan %5 değişiklik şartının, neredeyse 4 katı artmış.

Ama bırakın olağanüstü toplantıyı, olağan toplantı bile yapılmamış, karar alınmamış.

Şimdi Merkez Heyetine tekrar soralım. Eczacı kârlılığını kısmi de olsa artıracak bu maddenin yürürlüğü ne zaman olacak? Bu artış eczacının kasasına ne zaman yansıyacak? Sürekli hatalı tebliğler,hatalı uygulamalar yapıldığının  farkındamısınız?

Yoksa, eczacının Kamu Kurum İskontosu zararı yoktur, SANALDIR diyenler, bu kârlılık artışını da SANAL olarak mı yaptılar?

Ecz. Metin SEVAL

ECZACININ SESİ

 

 

 17.01.2009 TARİH 27113 SAYILI RESMİ GAZETE

Bakanlar Kurulu Kararı MADDE 2 – Bu Karar, Beşeri İlaçların Fiyatlandırılmasına Dair Kararın 3 üncü maddesi uyarınca 2009 yılı içerisinde yapılacak ilk dönemsel Avro değeri değişikliği ile birlikte uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

24.01.2009 TARİH 27120 SAYILI RESMİ GAZETE

Tebliğ MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

 

 

30.06.2007 TARİH 26568 SAYILI RESMİ GAZETE

Fiyat Değerlendirme Komisyonu

 

MADDE 3 – (1) Sağlık Bakanlığının koordinatörlüğünde Maliye Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Hazine Müsteşarlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı temsilcilerinin katılımıyla ilaçların fiyatlarını değerlendirmek amacıyla "Fiyat Değerlendirme Komisyonu" oluşturulur. Komisyon, üç ayda bir olağan, gerektiği hâllerde Sağlık Bakanlığının daveti üzerine olağanüstü toplanarak bu Kararın uygulanmasına ilişkin usullerle ilgili veya ilaç fiyatlarının artırılması, azaltılması ya da aynı kalması yönünde kararlar alır; ilaç fiyatlarının tespitinde kullanılacak olan “dönemsel Avro değeri”ni belirler. Komisyonun sekretarya hizmetleri Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülür.

 

(2) Resmî Gazetede ilan edilen gösterge niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Avro döviz satış kurunda “dönemsel Avro değeri”ne göre kesintisiz 30 gün süreyle  % 5'i aşan değişiklik olması hâlinde, Sağlık Bakanlığının daveti üzerine Fiyat Değerlendirme Komisyonu olağanüstü toplanır.

 

(3) İlaçların fiyatlarında ancak Fiyat Değerlendirme Komisyonunca belirlenecek oranlarda artış yapılabilir. Fiyat listesinde yapılacak değişiklikler, yayımlandığı tarihten 45 gün sonra uygulanmaya başlanır. Ancak, fiyat listesine ilave edilen yeni ürünler için bu süre beklenilmez. Firmaların kendi istekleriyle yapılan fiyat düşüşlerinde ise, eczane stoklarında oluşacak kayıpların telafi edileceğinin ilgili firma tarafından taahhüt edilmesi kaydıyla bu süre beklenilmeyebilir.


Ecz.Metin SEVAL


Son eklenenler

Yazilarin tüm hakki Eczacinin Sesi e-gazeteye aittir. Imzali yazilar, yazarlarinin görüs ve sorumlulugu altindadir. Eczacinin Sesi e-gazetenin adi kaynak gösterilmeksizin alinti yapilamaz.


Ana Sayfanız Yapın | Ana Sayfa

Haberler | Yazarlar | Özgür Köşe | Alkol Hesap | İlaç Rehberi | Reklam | Üye Girişi |
Kamu Kurum | Yasal-Mali | Dosya | Kültür-Sanat | Çepeçevre | Söyleşi | Üye Girişi | İlanlar | Duyurular | Dünyada Eczacılık | Arama
TEB | Eczacı Odaları | TEİS | Eczacı Kooperatifleri | Sağlık Bakanlığı | TİTCK | SGK | Reçete Giriş | Gazeteler | TV'ler | İletişim