ENDİKASYON UYUMU ARANAN ETKEN MADDE VE GRUPLAR

Son güncelleme:20-05-2009

Hepimiz  hangi ilaçlarda endikasyon uyumu aranıyordu diyoruz zaman zaman. Aşağıda 2008 SUT Ek 2 de yayınlanan  endikasyon uyumu aranan etken madde  ve gruplar yer almaktadır.

(*) İşaretli etken madde veya grupların kullanımında endikasyon uyumu aranacaktır. Sağlık Bakanlığınca izin verilen endikasyon dışında kullanımı da ancak Sağlık Bakanlığınca verilen onayla mümkün olacaktır)EK-2

HASTA KATILIM PAYINDAN MUAF İLAÇLAR LİSTESİ2. Kanser

2.2. Antineoplastik ilaçlar * (12.7.14 de belirtilen endikasyon dışı kullanım izni aranmayacak etken maddeler hariç)

2.3. İmmünglobulin preparatları *

2.7. Radyofarmasötik müstahzarlar *3. Kronik böbrek hastalıkları, organ ve doku nakli

3.9. İmmünglobulinler *

3.10. İmmünsupresif ilaçlar * (sadece endikasyonu olan nakillerde muafiyet kapsamındadır)4. Uzun süreli kalp ve damar hastalıkları

4.2. Koroner Arter Hastalığı

4.2.5. Kolesterol ve lipid düşürücüler*

4.8. Hiperkolesterolemi*, hiperlipidemi *

4.8.1. Fibrik asit türevleri

4.8.2. Niasin

4.8.3. Reçineler (Kolestramin)

4.8.4. Statinler

4.8.5. Ezetimib

4.10. Pulmoner hipertansiyon

4.10.4. İloprost trometamol * (sadece inhaler formu muafiyet kapsamındadır)

4.10.5. Bosentan *6. Gastrointestinal sistem hastalıkları

6.1. Hepatit B, C, D ve Otoimmün Hepatit

6.1.1. Antiviral ajanlar *

6.1.4. Hepatit-B immünglobulini *

6.1.5. İnterferon *

6.3. İnflamatuar barsak hastalıkları:

6.3.1. İmmünsupresifler * (azatioprin, siklofosfamid, klorambusil, methotreksate etken maddelerinde endikasyon uyumu aranmayacaktır.)

6.3.2. İnterferon *

6.3.7. İnfliksimab * (sadece Chron Hastalığında muafiyet kapsamındadır.)7. Endokrin sistem hastalıkları

7.1. Hipotalamus-hipofiz hastalıkları

7.1.1. Hipofiz yetmezliği

7.1.1.1. Büyüme hormonu *

8. Kan hastalıkları

8.2. Yalnızca bu hastalıkların tedavisine yönelik kullanılan ilaçlar

8.2.1. Hemapoetik büyüme faktörleri *

8.2.2. Şelatörler *

8.2.3. Faktörler *

8.2.5. İmmünomodülatörler *

8.2.8. Antineoplastik ilaçlar * (12.7.14 de belirtilen endikasyon dışı kullanım izni aranmayacak etken maddeler hariç)

8.2.10. İmmünglobulin preparatları *

8.2.14. Radyofarmasötik ürünler *

9. Konnektif doku hastalıkları

9.2. Bu hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlar

9.2.2. Altın Preparatları *

9.2.9. Leflunomid *

9.2.14. Anti TNF İlaçlar *

9.2.15. İV İmmünglobulinler * (sadece Kawasaki hastalığında muafiyet kapsamındadır.)

9.2.18. Rituksimab (Romatoıd Artrit tanısında)*10. Kronik nörolojik hastalıklar

10.2. Nöromusküler hastalıklar

10.2.1. Myasthenia Gravis

10.2.1.2. İmmünsupresif İlaçlar * (azatioprin, siklofosfamid, klorambusil, methotreksate etken maddelerinde endikasyon uyumu aranmayacaktır,)

10.3. Ekstrapiramidal sistem hastalıkları

10.3.2. Distoniler, hemifasyal spazm

10.3.2.2. Botulismus toksini Tip A *

10.5. Demiyelinizan hastalıklar (lökodistrofi, multipl skleroz v.b.)

10.5.4. İmmünglobulinler *

10.5.5. İmmünsupresif ilaçlar * (azatioprin, siklofosfamid, klorambusil, methotreksate etken maddelerinde endikasyon uyumu aranmayacaktır.)

10.5.6. İnterferon *

10.6. Subakut Sklerozan Panansafalit (SSPE) Hastalığı

10.6.3. İmmünglobulinler *

10.6.4. İmmünsupresif ilaçlar * (azatioprin, siklofosfamid, klorambusil, methotreksate etken maddelerinde endikasyon uyumu aranmayacaktır.)

10.7. Demans

10.7.3. Antipsikotikler *

10.9. Serebral palsy

10.9.2. Botulinum toksini * (12.7.5.b ilkelerine göre)

10.11. Spastisite

10.11.2 Botulinizm toksin A * (sadece fokal spastisitede muafiyet kapsamındadır.)11. Psikiyatrik hastalıklar

11.1. Genel tıbbi duruma bağlı mental bozukluklar

11.1.2. Antiepileptikler *

11.1.3. Antipsikotikler *

11.2. Demans

11.2.3. Antipsikotikler *

11.3. Şizofreni, şizoaffektif bozukluk, sanrısal bozukluk, atipik psikoz, şizofreniform bozukluk, bipolar mizaç bozukluğu

11.3.2. Antiepileptikler *

11.3.3. Antipsikotikler *

11.4. Anksiyete bozuklukları (panik bozukluk, sosyal fobi, obsesif-kompulsif bozukluk, travma sonrası stres bozukluğu, yaygın anksiyete bozukluğu, somatoform bozukluk,yeme bozuklukları, depresyon [unipolar, bipolar], distimik bozukluk)

11.4.2. Antiepileptikler *

11.4.3. Antipsikotikler *13. Cilt hastalıkları

13.4. Mukozis fungoides

13.4.1. Antineoplastik ajanlar * (12.7.14 de belirtilen endikasyon dışı kullanım izni aranmayacak etken maddeler hariç)14. Enfeksiyon hastalıkları

14.1. Hepatit B, C, D

14.1.1. İnterferon *

14.1.2. Antiviral ajanlar *

14.1.3. Hepatit B immünglobulini *15. Diğer hastalıklar

15.2. Behçet hastalığı

15.2.2. İmmünsupresif ilaçlar * (azatioprin, klorambusil, metotreksat, siklofosfamid ve siklosporin etken maddelerinde endikasyon uyumu aranmayacaktır.)

15.2.3. İnterferon * (üveit, iridosiklit veya göz tutulumunda; endikasyon uyumu aranmaksızın azatioprin, klorambusil, metotreksat, siklofosfamid, siklosporin ile başlanılan tedaviye cevap alınamadığının yada yan etkilerinden dolayı kullanılamadığının raporda belirtilmesi kaydıyla interferon kullanımı mümkün olup, endikasyon uyumu aranmaz )

Ecz.Nurdan ŞAHİN


Son eklenenler

Yazilarin tüm hakki Eczacinin Sesi e-gazeteye aittir. Imzali yazilar, yazarlarinin görüs ve sorumlulugu altindadir. Eczacinin Sesi e-gazetenin adi kaynak gösterilmeksizin alinti yapilamaz.


Ana Sayfanız Yapın | Ana Sayfa

Haberler | Yazarlar | Özgür Köşe | Alkol Hesap | İlaç Rehberi | Reklam | Üye Girişi |
Kamu Kurum | Yasal-Mali | Dosya | Kültür-Sanat | Çepeçevre | Söyleşi | Üye Girişi | İlanlar | Duyurular | Dünyada Eczacılık | Arama
TEB | Eczacı Odaları | TEİS | Eczacı Kooperatifleri | Sağlık Bakanlığı | TİTCK | SGK | Reçete Giriş | Gazeteler | TV'ler | İletişim