SUT-AİLEVİ HİPERKOLESTEROL VE YORUMLARI...

Son güncelleme:23-07-2009

www.eczacininsesi.com

 

SGK, 2009/91 sayılı Genelge ile SUT ve Eklerinde 17 TEMMUZ 2009 tarihinden geçerli olmak üzere düzenlemeler yapmış bizde bu değişiklikleri SUT içerisinde güncelleyerek yayınlamıştık.

SGK, 17.07.2009 tarihinde yayınladığı 2009/98 sayılı Genelge ile de 2009/91 sayılı Genelge içerisinde tekrar değişiklikler yaptı.

2009/98 sayılı genelgenin geçerlilik tarihi de 17 TEMMUZ 2009 tarihidir.

 

2009/91 sayılı Genelge ile KATILIM PAYINDAN MUAF İlaçlar Listesi EK-2 4.8 maddesinin HİPERKOLESTROLAMİ/HİPERLİPİDEMİ olan başlığı

4.8.PRİMER ve AİLEVİ HİPERKOLESTEROLEMİ olarak değiştirildi.

 

4.8.       Primer ve Ailevi Hiperkolesterolemi”      

              4.8.1.    Fibrik asit türevleri

            4.8.2.     Niasin

            4.8.3.     Reçineler (Kolestramin)

            4.8.4.     Statinler

            4.8.5.     Ezetimib

 

Bu değişiklikteki tek amaç ise, geri ödemede yüklü bir pay alan kolesterol ilaçlarındaki geri ödeme yükünü azaltmak.  

Daha önce bu grup ilaçlarda yine pek çok değişiklikler yapılmış eczaneler ve sigortalılar arasında karmaşa ve kaos yaşanmış, vatandaş tarafından tepkiye neden olması ve özelliklede olayın basına yansıması nedeniyle kurallar yumuşatılarak geri adımlar atılmıştı.

Şimdi ne olacak? Genelgenin Yürürlülük tarihi 17 TEMMUZ 2009 tarihi olduğundan bu kuralın başlangıç tarihi de 17 TEMMUZ 2009 tarihidir.

 

Bu tarih itibariyle sadece Primer ve Ailevi Hiperkolesterolomi rapor tanısında statinler, Lipid düşürücüler ve ezetimib gibi ilaçlar katılım paysız olarak ödeme listesine alınmıştır.

Bu tanı dışındaki Genel başlık olan Hiperlipidemi, Hiperkolesterolomi gibi tanılarda bu grup ilaçlar EK-2 (KATILIM PAYSIZ İLAÇLAR) listesinden çıkarıldığından, sadece katılım paylı olarak verilebilecektir.

 

17 Temmuz 2009 tarihinden önceki raporlar ne olacaktır?

 

SUT 12.1.3-

Madde (9) SUTun yürürlüğe girmesinden önce düzenlenen sağlık raporları, bu SUT hükümlerine uygun olması kaydıyla süresi sonuna kadar geçerlidir. (Bu maddenin 5. fıkrası saklıdır). Bu SUT hükümlerine uygun olmayan raporlar, SUTun (12.1.3) numaralı maddesi kapsamında bu SUT hükümlerine uygun hale getirilebildiği takdirde geçerli olacaktır.

 

SUT un bu maddesine göre eski raporlar ancak 2008 SUT kurallarına uygun hale getirildiğinde geçerli olabileceğinden tanıya uymayan eski raporlar katılım paylı olarak verilebilecektir.

 

EK-2 Listesi Koroner Arter Hastalığında hiçbir değişiklik yapılmadığından bu teşhisli raporlarda kolesterol ve lipid düşürücü ilaçlar eskisi gibi yine endikasyon uyumuna dikkat edilerek KATILIM PAYSIZ olarak verilecektir.

 

EK-2      4.2.            Koroner Arter Hastalığı

             4.2.5.        Kolesterol ve lipid düşürücüler* 

 

Peki CADUET gibi Atorvastatin+Amlodipin içeren kombine ilaçlar ne olacaktır? Amlodipin Katılım Paylı olarak mı verilecektir? Detaylar düşünülmeden SUT değişikliği yapıldığından bazı durumlar havada kalmıştır.

 

Katılım Paysız sınıfına alınan bu raporlar 04.08 Rapor kodu ile provizyona girilip, Raporlu Katkı Paylı kutucuğu işaretlenerek Katılım Paylı olarak verilebilir. Ama buradaki sıkıntı, sistem Katılım Paylı ödemesine rağmen bunun dışında 4 kalem ilaca daha izin vermektedir.

20.00 rapor kodu ile girildiğinde sistem bu ilacın dışında 3 kalem ilaca izin vermektedir.Hastalarla diğer bir sıkıntı Raporlu ilaçlar + 4 Kalem ilaç konusunda yaşanacaktır.

 

Peki bu değişiklik sonrası hangi raporları Katılım Paysız olarak vereceğiz? Raporun ICD-10 kodu ne olacak?

 

Bunun için Uluslar arası ICD-10 Kodlarına bakacağız.

E78

Lipoprotein metabolizması bozuklukları ve diğer lipidemiler

E78.0

Saf hiperkolesterolemi

E78.1

Saf hipergliseridemi

E78.2

Hiperlipidemi karma

E78.3

Hiperşilomikronemi

E78.4

Hiperlipidemi, diğer

E78.5

Hiperlipidemi, tanımlanmamış

E78.6

Lipoprotein eksikliği

E78.8

Lipoprotein metabolizması diğer bozuklukları

E78.9

Lipoprotein metabolizması bozuklukları, tanımlanmamış

 

Daha önce ICD-10 Kodu bu tip ilaçlar için ana başlık olan E78 idi. Şimdi Katılım Payı şemsiyesi iyice daraltıldı ve E78.0 SAF HİPERKOLESTEROLEMİ alt başlığının da altında bulunan, Ailesel Hiperkolesterolemi ye  indirgendi.

Yani uluslar arası ICD-10 Kodlarında da görüleceği üzere

AİLESEL HİPERKOLESTEROLOMİ tanısının kendisine ait bir ICD-10 kodu yoktur.

Bir üst madde olan ve Ailesel Hiperkolesterolomiyi de kapsayan SAF HİPERKOLESTEROLOMİ nin ICD-10 kodu vardır.

Bu da E78.0 dır

 

E78.0

Saf hiperkolesterolemi

Ailesel hiperkolesterolemi

 

 

Ailesel kolesterolden bahseden ikinci uluslararası ICD-10 kodu da E78.4 Alt başlığı altında yer alan Ailesel Kombine Hiperlipidemidir.

Ailesel Kombine Hiperlipidemininde kendine ait bir ICD-10 kodu yoktur.

Bir üst madde olan ve ailesel Kombine Hiperlipidemiyi de Kapsayan HİPERLİPİDEMİ,DİĞER in ICD-10 kodu vardır.

Buda E78.4 dür.

 

E78.4

Hiperlipidemi,diğer

Ailesel kombine hiperlipidemi

 

 

PRİMER HİPERKOLESTEROLOMİ GENETİK olarak oluşan hiperkolesterolomidir. AİLEVİ ve AİLEVİ KOMBİNE HİPERKOLESTEROMİ yi de kapsar.

 

SEGONDER HİPERKOLESTEROLOMİ obezite, diyabet gibi ikincil nedenlerden oluşan hiperkolesterolomiyi kapsar.

 

İDYOPATİK HİPERKOLESTEROLOMİ sebebi bilinmeyen nedenlerden oluşan hiperkolesterolomiyi kapsar

 

Bu nedenlerle 78.0 SAF HİPERKOLESTROLOMİ ya da 78.4 HİPERLİPİDEMİ,DİĞER tanılarıyla çıkarılmış raporlar Ailesel kolesterolü yada ailesel kombine kolesterolü de kapsadığından  Katılım Paysız olarak kabul edilmesi gerekir.

 

Bir ilacın Katılımlı yada katılımsız geri ödemesine kurum karar verebilir. Bu kadar geniş yelpazeyi ilgilendiren bir konuda Halk kendi tepkisini gösterir, basın bunun üzerine gider, kural geri alınır yada alınmaz bunlar tamamen kurumun sorumluluğundadır. 

Ama sadece ekonomi yapmak,daha az ödeme yapmak amacıyla kuralları sürekli değiştirip, bunun halka anlatılması ve pratik uygulaması yükünü tamamiyle eczanelerin sırtına bırakırsanız işte bu kabul edilemez. En sert tepkinin hemen verilmesi gerekir.

 Her zaman olduğu gibi Bürokratlar yine en kolay işi, kağıt üzerindeki düzenlemeleri yapmışlardır. Pratik uygulamasını ve tüm sıkıntılarını da biz eczacılara bırakmışlardır. Ama eczacının sırtındaki yükü bir nebze olsun azaltacak hiçbir önlem almamışlardır.

 

Neler yapılabilir di?

Genelgenin yayınlandığı tarih ile yürürlülük arasında şimdiki gibi 7 gün değil, en az 30 günlük bir süre bırakılabilirdi.

 

Bu süreçte kitle iletişim araçlarıyla halk bilgilendirilip, eczacıyla karşı karşıya getirilmez oluşabilecek tüm tepki kurum tarafından karşılanabilirdi.

 

Kurallar değiştirilirken bir çok soru havada bırakılmaz, pratikte oluşabilecek her sorunun cevabı tespit edilir ve duyuruyla birlikte eczacıya aktarılırdı.

 

Kural değiştirilirken en azından özellikle eski raporlar için yumuşak bir geçiş yapılabilir, daha önceki OSTEOPOROZ raporlarında olduğu gibi ICD-10 kodunun veya tanıdan birinin doğru olması yeterli kabul edilir ya da tanıya ailevi gibi bir açıklamanın eklenmesinin Katılım Paysız için yeterli olacağı duyurulurdu.

 

Tabi eczacıyı manevi olarak rahatlatacak  yapılması gereken bu önlemleri kuruma aldıracak olan da, kararlı, cesur, üyesi olan eczacının sorunlarını en ince detaylarıyla bilen, bir irade, bir örgüt, bir erk tir.

ECZACININ SESİ anlayışı erk olduğunda yapılacak olanlar bunlardır.

 

----------------------------------------------------------------

 

12.7.2. Antidepresanlar ve antipsikotiklerin kullanım ilkeleri

Aripiprazolün; bipolar I bozukluğun akut mani epizotlarının tedavisi endikasyonunda, çeşitli nedenlerle diğer yeni nesil antipsikotik ilaçların kullanılamadığı ya da etkisiz kaldığının hasta adına düzenlenen raporda ya da reçetede belirtilmesi kaydı ile reçetelenmesi halinde bedeli ödenir.(2009/91 Genelge ile SUT dan çıkarıldı)

M.Seval Not: ABİLİFY(Aripirazol) gibi ilaçlar için raporda ya da reçetede, çeşitli nedenlerle diğer yeni nesil antipsikotik ilaçların kullanılamadığı veya etkisiz kaldığı gibi ibarelerin yazılmasına artık gerek kalmamıştır.  İlacın endikasyonunda yazan teşhisle verilir.

--------------------------------------------------------------------------

 

12.7.13 Hepatit Tedavisi (2009/91 Genelge)

12.7.13.1. Kronik Hepatit B tedavisi:

(1) İlk tedaviye başlamak için; HBV DNA                        seviyesi: 10 000 (104) kopya/ml (2.000 IU/ml) veya üzerinde olan hastalar, bu durumun belirtildiği rapor ve eki tetkik sonuçlarına (HBV DNA sonucu ve karaciğer biyopsi raporu) göre;

a.   Erişkin Hastalarda; Karaciğer biyopsisinde HAI≥9 veya fibrozis ≥ 2 ,

b. 2-17 yaş grubu hastalarda ; ALT normalin üst sınırının 2 katından daha yüksek ve karaciğer biyopsisinde HAI≥4 veya fibrozis ≥ 2, olan hastaların tedavisine interferonlar, pegile interferonlar veya oral antiviraller ile başlanabilir.

 

(2) Klasik interferonların toplam dozu haftada 30 milyon, ayda 120 milyon üniteyi geçemez.

(3) İnterferonlar ve pegile interferonlar ALT değeri normalin üst sınırının 2 katını geçen ve HBV DNA ≤107 kopya/ml olan hastalarda kullanılabilir. İnterferonlar ve pegile interferonlar kronik hepatit B hastalarında en fazla 48 hafta süreyle kullanılabilir.(2009/98 Genelge ile tekrar değişti)

 

(4) Oral antiviral tedaviye HBV DNA ≤107 kopya/ml ise günde 100 mg lamivudin ile başlanır. Tedavinin 24üncü haftasında HBV DNA pozitif olan hastalarda diğer oral antiviraller kullanılabilir. HBV DNA >107 kopya/ml olanlarda diğer oral antivirallerden biri ile tedaviye başlanabilir.(2009/98 Genelge ile tekrar değişti)

 

a. HBeAg pozitif olan hastalarda oral antiviral tedavi sırasında HBeAg serokonversiyonundan (HBeAg negatif, anti-HBe pozitif ve HBV DNA negatif olduktan) sonra en fazla 12 ay daha  oral antiviral tedavi kullanılabilir. Her yenilenen raporda hastaların tedavi başlangıcındaki ve güncel HBeAg ve HBV DNA durumları belirtilmeli ve belgelenmelidir.

b. HBeAg negatif olan hastalarda Oral antiviraller, HbsAg pozitifliğini gösterir laboratuvar sonucu rapora eklenerek,  HBsAg kayboluncaya kadar kullanılabilir.

 (6) Oral antiviral tedavi altındayken negatif olan HBV DNA’nın pozitifleşmesi veya HBV DNA’nın 10 kat yükselmesi ile başka bir oral antiviral ajana geçilebilir veya almakta oldukları tedaviye ikinci bir oral antiviral eklenebilir. Ancak lamivudin kullananlarda entekavir veya telbivudine geçilemez veya eklenemez, adefovir kullananlarda tenofovir eklenemez. Oral antiviral değişimi yada tedaviye yeni oral antiviral eklenmesi için düzenlenecek yeni veya mevcut raporda bu durum belirtilir.(2009/98 Genelge ile tekrar değişti)

 

_____________________________________________________________________

 

12.7.14. Kanser ilaçları verilme ilkeleri

2) Üç uzman hekim tarafından düzenlenen ve tedavi protokolünü gösterir sağlık kurulu raporuna dayanılarak sadece ruhsatlı endikasyon alanlarında kullanılabilen ve uzman hekimlerce reçetelendirilecek  ilaçlar: Amifostin, anagrelid, anastrazol, bikalutamid, buserelin, dosetaksel,eksemestan, filgrastim, fludarabin, flutamid, fotemustin, FUDR, gemsitabin, goserelin, idarubisin, interferon alfa 2a-2b, irinotekan, kapesitabin, kladribin, klodronat, lenograstim, letrozol, lipozomal doksorubisin, löprolid asetat, medroksiprogesteron asetat, paklitaksel, pamidronat, pemetreksed, pentostatin, raltidreksed, oksaliplatin, siproteron asetat, tegafur-urasil, topotekan, tretinoin, triptorelin asetat, vinorelbin,   (vinorelbin tartaratın oral formları kür protokolünde belirtilmesi ve tedaviye enjektabl form ile başlanması şartıyla kullanılır.) zolendronik asit, İbandronik Asit, (2009/98 Genelge ile tekrar değişti)

M.Seval Not: 2009/91 Genelge ile Vinorelbin in 120 mg/21 gün den ,  160mg/21 güne çıkarılan günlük maksimal dozu,  2009/98 sayılı genelge ile tamamen kaldırıldı.

Vinorelbin Tartaratın oral formu (NAVALBİNE KAPSÜL) kür protokolünde belirtilmesi ve enjektabl formu ile başlanması şartıyla doz kısıtlamasız verilebilir.

 

 

 

 

12.7.25. Antiepileptik ilaçların kullanım ilkeleri:

a) Epilepside:

Yeni nesil antiepileptikler (Lamotrigin, topiramat, vigabatrin, levatirasetam gabapentin, gibi) nöroloji (erişkin veya çocuk), beyin cerrahisi, fiziksel tıp ve rehabilitasyon, çocuk sağlığı ve hastalıkları, psikiyatri (erişkin veya çocuk) uzman hekimleri tarafından veya bu uzman hekimler tarafından çıkarılan ilaç kullanım dozu ve süresini belirten uzman hekim raporu mevcut ise diğer hekimler tarafından reçete edildiğinde bedeli ödenecektir.

“Pregabalin ve zonisamit, nöroloji uzmanı tarafından çıkarılacak rapor ile tüm hekimler tarafından reçete edildiğinde bedeli ödenecektir.”(2009/91 Genelge)

M.Seval Not: Pregabalin (LYRICA ) ve Zonisamit (EXCEGRAN) EPİLEPSİ Tanısında, sadece Nöroloji Uzmanının çıkarabileceği raporla katılım paysız verilir. Raporlu olarak tüm hekimler reçetelendirebilir.

Epilepsi tanısı ile raporsuz ödenmez.

 

b) Nöropatik ağrıda:

Gabapentin; nöroloji, beyin cerrahisi, fiziksel tıp ve rehabilitasyon, anestezi ve reanimasyon, immünoloji, romatoloji veya endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları uzman hekimi tarafından veya bu uzman hekimlerden birinin düzenlediği uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edildiğinde bedeli ödenir.

Pregabalin; üçüncü basamak sağlık kurumlarında romatoloji, anestezi ve reanimasyon, immünoloji, endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları, nöroloji, fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman hekimleri tarafından veya bu uzman hekimlerden birinin düzenlediği uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edildiğinde bedeli ödenir.

M.Seval Not: Gabapentin (NEURONTİN,GABASET,GABTİN vb.)ve Pregabalinin (LYRICA)  NÖROPATİK AĞRI Tanısıyla reçetelenmesinde  bir değişiklik yoktur. İlgili uzman hekimler tarafından raporsuz yazılabilir.

Ek-2 liste 10.12 Nöropatik Ağrı başlığı altına 10.12.4. Alfa Lipoik Asit (Sadece Diabetik Nöropati)(THİOCTACİD) eklendiğinden,

THİOCTACİD Diabetik Nöropati Tanısında Katılım Paysız verilir.

 

 

 

12.7.34. B) Multipl skleroz hastalığında beta interferon ve copolymer-I kullanım ilkeleri (2009/98 Genelge ile tekrar eklendi)

Multipl skleroz hastalığında beta interferon ve copolymer-l ilaç bedellerinin Kurumca ödenebilmesi için;

a) Disabilite skorunun (E.D.S.S.)  0–5,5 arasında olması ve

b) Olguların remitting-relapsing türü olması,

şartlarının birlikte gerçekleşmesi, bu durumun nöroloji uzman hekimi tarafından düzenlenen uzman hekim raporunda belirtilmesi ve nöroloji uzman hekimleri tarafından reçete edilmesi gerekmektedir

M.Seval Not: 2009/91 genelge ile SUT dan çıkarılmıştı. 2009/98 Genelge ile hata düzeltildi ve yeni bir madde (12.7.34.) olarak SUT a ilave edildi.

 

 

__----------------------------------------------------------------

 

 

172

Pramipexol Hidroklorür  (PEXOLA )

Yalnızca Parkinson Hastalığında, Nöroloji uzmanı veya bu uzman hekimin düzenlediği uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçetelendiğinde bedeli ödenir.(2009/91 Genelge)

 

M.Seval Not: PEXOLA (Pramipexol Hidroklorür) artık sadece PARKiNSON Tanısında ödenecektir.

Husursuz Bacak Sendromu Gibi Tanılarda ödemeden çıkarıldı.

Nöroloji Uzmanı Parkinson Tanısıyla raporsuz yazabilir.

Nöroloji Uzmanının Çıkaracağı Rapor ile Tüm hekimler

Reçetelendirebilir.

 

 

 

 

176

Ropinirol  (REQUIP )

Yalnızca Parkinson Hastalığında, Nöroloji uzmanı veya bu uzman hekimin düzenlediği uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçetelendiğinde bedeli ödenir.(2009/91 Genelge)

 

M.Seval Not: REQUIP (Ropinirol) artık sadece PARKiNSON Tanısında ödenecektir.

Husursuz Bacak Sendromu Gibi Tanılarda ödemeden çıkarıldı.

Nöroloji Uzmanı Parkinson Tanısıyla raporsuz yazabilir.

Nöroloji Uzmanının Çıkaracağı Rapor ile Tüm hekimler

Reçetelendirebilir.

 

 

 

186

“Isotretinoin+Eritromisin / Eritromisin+ Tretionin/ Eritromisin+ benzoilperoksit

Sadece Cilt Hastalıkları Uzman Hekimlerince

(2009/91 Genelge)

 

M.Seval Not: BENZAMYCİN TOPİKAL JEL (Eritromisin+Benzoilperoksit) artık sadece Cilt Hastalıkları Uzmanınca reçetelenebilecek.

 

 

 

 

 

(Ek:2C)

 26.Silostazol:

1. İleri evre Periferik arter hastalığı olup (Dopler veya Anjiyografik olarak

hastalığı tespit edilmiş ve klas 3 veya klas 4 semptomları olan) operasyon yapılamayan hastalarda,

2. Dopler veya Anjiyografi ile Periferik arter hastalığı tespit edilmiş olan ve eşlik eden hastalıklar nedeniyle operasyonu yüksek riskli olan “Kalp Damar Cerrahi Uzman Hekiminin bulunması koşuluyla, kardiyolojı uzmanı yada Genel Cerrahi uzman hekimlerinden de en az birinin yer aldığı sağlık kurulu raporuna dayanılarak; bu hekimlerce veya iç hastalıkları veya aile hekimliği uzman hekimlerince reçetelendiğinde bedeli ödenecektir.(2009/98 Genelge ile tekrar değişti)

 

M.Seval Not: PLETAL (Silostazol)

Sağlık Kurulu Raporu olacak.

Raporda Kalp Damar Cerrahi Uzmanı bulunması şart.

Kardiyoloji Uzmanı ya da Genel Cerrahi Uzmanlarından’da en az biri daha raporda bulunacak.

Bu rapora dayanarak, Kalp Damar Cerrahı, Kardiyoloji Uzmanı, Genel Cerrahi Uzmanı, İç Hastalıkları Uzmanı veya Aile Hekimliği Uzmanınca reçetelendiğinde bedeli ödenecek.

 

 

ECZACININ SESİ


Ecz. Metin SEVAL


Son eklenenler

Yazilarin tüm hakki Eczacinin Sesi e-gazeteye aittir. Imzali yazilar, yazarlarinin görüs ve sorumlulugu altindadir. Eczacinin Sesi e-gazetenin adi kaynak gösterilmeksizin alinti yapilamaz.


Ana Sayfanız Yapın | Ana Sayfa

Haberler | Yazarlar | Özgür Köşe | Alkol Hesap | İlaç Rehberi | Reklam | Üye Girişi |
Kamu Kurum | Yasal-Mali | Dosya | Kültür-Sanat | Çepeçevre | Söyleşi | Üye Girişi | İlanlar | Duyurular | Dünyada Eczacılık | Arama
TEB | Eczacı Odaları | TEİS | Eczacı Kooperatifleri | Sağlık Bakanlığı | TİTCK | SGK | Reçete Giriş | Gazeteler | TV'ler | İletişim