Ecz. Ahmet Nezihi PEKCAN

Laboratuvarlarımız Varoluş Nedenimiz ve Çıkışımızdır

04-11-2013


Ecz. Ahmet Nezihi PEKCAN

 

Değerli Meslektaşlarım,

Avrupa da Eczacılık eğitimini en üst düzeyde gerçekleştiren çağdaş ülkelerin Eczacıları, "Eczane Eczacılarının" işyerlerindeki üretime yabancılaşma yani ilaç hazırlamaya yabancılaşma konusundaki gerilemelerini durdurmak amacıyla ilk etkinliklerini 1986 yılında başlatırken, ülkemizde ne yazık ki bu yönde olumlu adımlar yeteri kadar atılamamıştır.

Eczanede üretim, aslında yapıla gelen majistral formül hazırlamayı, çağdaş bir düzeye getirmekten ibarettir.

Diğer bir ifadeyle edilgen durumdaki eczacıyı, etken olmaya getirmekten ibarettir. Çünkü eczacı ilaç hazırlama zinciri içinde, bu konunun üniversite düzeyinde eğitimini görmüş tek halka veya kişisidir.

Gelişmiş ülkelerde başlayan bu yenilikçi atılım ’’ÜRETİM’’ sözcüğü nedeniyle politik olarak yıpratılmış, ’’üretimi ve üretken olmayı’’ eczacıya yakıştıramayanların konuyu başka yere çekip aşındırması ile engellenmiş ve geciktirilmiştir.

Eczanelerde ilaç hazırlanması, gelişmiş ülkelerdeki  tanımıyla:

1-Geleneksel amaç

2-Eczacının hobisi

3-Ekonomik üretim

4-Kişisel amaç

5-Hastaya uygun ara doz temini

6-Hasta uyuncunu temin etmek

7-Acil durumlar için

diye özetlenirken, en önemli olgulardan bir tanesi de biz eczacıların ’’ÜRETİMDEN GELEN GÜÇLE MESLEKİ SAYGINLIĞIMIZI VE SAĞLIK SEKTÖRÜ İÇİNDEKİ ETKİNLİĞİMİZİ ARTIRMAK...’’ olacaktır.

Günümüzde eczaneleri ve eczacıları lojistik ilaç dağıtım merkezleri olarak görmek isteyen ve bu anlamda önce etkisiz hale getirip önemsizleştiren tüm projelerin karşısında "MAJİSTRAL İLAÇ ÜRETİMİ" tüm oyunları bozacak "Eczane Eczacısının" var olma mücadelesinde en önemli silahı olacaktır.

Şimdi yapmamız  gereken, laboratuvarlarımıza gereken önemi vermek, bu anlamda araç, gereç ve donanımlarının eksiksiz hale getirmek produi çeşitliliğini artırmak ve gelen hiçbir reçeteyi geri çevirmeden yapabilmekten ibarettir.

Reçetelerin eksiksiz ve kusursuz yapıldığını gören hekimlerimizin majistral formül yazma alışkanlığını tekrar kazanacakları kuşkusuzdur.

Majistral formüllerin eczanelerde yapılması mesleki saygınlığımızı ve gücümüzü  kuşkusuz artıracaktır. Çünkü biliyoruz ki hastalar majistral formülü yazan doktor kadar reçeteyi hazırlayan eczacıya da çok büyük saygı duyuyorlar.

Diğer üzerinde durmamız gereken önemli bir konu ise ilacın stratejik bir ürün olmasıdır. Doğal afetlerde, savaşlarda her eczanenin adeta bir fabrika olabilecek şekilde olağanüstü şartlarda laboratuarlarını her türlü ilacı imal edebilecek hale getirebilmesidir. Bununla ilgili "meslek örgütümüze" büyük görevler düşmektedir. Laboratuvarlarımız, "teknoloji transferleri" yapılarak yeniden düzenlenmeli, gerekirse bununla ilgili KOSGEB gibi kuruluşlardan proje karşılığı kaynak temin edilerek, eczacılara maddi yük getirmeden modernize edilmelidir.

Değerli meslektaşlarım, önümüzdeki hafta majistral formül köşemizde Kronik böbrek hastaları ve organ-doku nakli yapılan hastaların tedavilerinde kullanmak zorunda oldukları ancak bir süredir depolardan temin edemediğimiz için hastaları  geri çevirmek durumunda kaldığımız efervesan formunda bir ilacın aslında istenirse eczanelerimizdeki laboratuarlarımızda kolaylıkla yapabileceğini göstermek amacıyla farklı bir formülü, haftanın makalesi olarak yayınlayacağım.

Netice olarak; BU ÜLKENİN ECZACILARI olağanüstü durumlarda veya yokluğu çekilen ilaçların imalatında üzerlerine düşen görevi yapabilecek bilgi birikimine ve donanıma sahiptirler. Eczanelerimiz bu anlamda lojistik ilaç dağıtım noktaları değil, ilaç üretim merkezleridir.

a.pekcan@eczacininsesi.com


Yazarın diğer yazıları

Yazıların tüm hakki Eczacının Sesi e-gazeteye aittir. Imzali yazilar, yazarlarinin görüs ve sorumlulugu altindadir. Eczacinin Sesi e-gazetenin adi kaynak gösterilmeksizin alinti yapilamaz.

Ana Sayfanız Yapın | Ana Sayfa

Haberler | Yazarlar | Özgür Köşe | Alkol Hesap | İlaç Rehberi | Reklam | Üye Girişi |
Kamu Kurum | Yasal-Mali | Dosya | Kültür-Sanat | Çepeçevre | Söyleşi | Üye Girişi | İlanlar | Duyurular | Dünyada Eczacılık | Arama
TEB | Eczacı Odaları | TEİS | Eczacı Kooperatifleri | Sağlık Bakanlığı | TİTCK | SGK | Reçete Giriş | Gazeteler | TV'ler | İletişim

Yazı ve fotoğrafların tüm hakkı Eczacının Sesi e-gazeteye aittir. İmzalı yazılar, yazarlarının görüş ve sorumluluğu altındadır. Eczacının Sesi e-gazetenin adı kaynak gösterilmeksizin alıntı yapılamaz.