Ecz. Ali Fırat TARHAN

Eczacılıkta Kapital-2

19-02-2015


Ecz. Ali Fırat TARHAN

 

"Eczacılıkta Kapital 1" isimli yazımda Eczacılık Sermayesi ve Eczacı emeği kavramlarını incelemiştim, yazımın ikinci bölümünde eczacılar arası gelir adaletinin nasıl sağlanabileceği ile ilgili önerilerim olacağını belirtmiştim...

Mevcut eczane karlılık sisteminde karşıladığımız reçetelerdeki ilaçların bedeli üzerinden sermaye kazancı elde etmekteyiz, son 5 sene içinde sürekli azalma halinde seyrede ilaç fiyatları nedeniyle eczane karlılığı ve eczacı kazancı azalma eğilimine girmiştir, sermaye üzerinden elde edilen eczane karlılığının bir miktar azaltılıp buradan elde edilecek kaynağın tüm eczaneleri ayakta tutabilecek, eczaneler arasında mümkün olduğunca eşit dağılacak emek gelir haline dönüşmesi gerekmektedir, eczacılar arası gelir adaletinin sağlanabilmesi ve eczacı istihdamının arttırılabilmesi adına idealize ettiğim sistemi sitemin maddeleri aşağıda sıralamaktayım;

1) İlaç karlılık oranlarının her kademede 5 puan indirilmesi,

2) Buradan elde edilecek kaynakla eczacılara, emek geliri olarak, reçete başı meslek hakkı ödenmesi,

3) Bu meslek hakkının SGK ile yapılacak bir protokol ile değil eczacıyı garanti altına alacak bir kanunla belirlenmesi, bunun için 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler hakkında ki kanunun reçete karşılanmasına ilişkin 25.maddesine Eczanelerce karşılanan sözleşmeli kamu kurumları tarafından ödenen reçetelere bu kurumlar tarafından aylık ilk 300 reçete için 10TL meslek hakkı, eğer eczane mesul müdürden başka bir eczacı da istihdam ediyorsa 301 ile 800 arasında ki reçetelerine de ayrıca 5 TL eczacı meslek hakkı ödenir, bu tutarlar kanunun yayımını takibeden ilk aybaşı yürürlüğe girer ve her 12 ayda bir kez Türkiye İstatistik kurumunca ilan edilen Tüketici Fiyat Endeks oranınca arttırılır, bendi ilave edilmesi;

İdealize ettiğim sistemde aylık 20000 TL ciro yapabilen bir eczanenin kazancı ayda 2000 tl artış gösterecektir, bu şekilde düşük cirolu bir çok eczane ayakta kalabilme şansını kaybetmeyecektir.

Mevcut yönetmelikte ki eczane cirosuna göre ikinci eczacı çalıştırılması maddesinin eczacı emeğinin sermayeye boğdurulma girişimi olduğundan bahsetmiştim, önerdiğim sistemde ise eczanenin mesul müdürü dışında eczanede çalışan eczacının emeği devlet tarafından ücretlendirildiği için eczacılara istihdam sağlanması birilerinin lütfu halinden çıkarılıp bir hak halini alacaktır, yaygın biçimde eczanelerde iki eczacının bir arada bulunabilmesi ilaç ve eczacılık hizmet kalitesi artışına bu da mesleğimizden toplumdaki itibarının yükselmesine sonucunu doğuracaktır.

Her geçen yıl 5. kademe ilaçların satış miktarı toplam satılan ilaç miktarı içinde artış göstermektedir, önümüzdeki süreçte bu artış mesleğimizi artan biçimde sermaye temelli bir noktaya ulaştıracak, eczacının ilaç üzerinde ki azalan emeği sektörün bir süre sonra sermayenin tekeline girmesi riskini doğuracaktır. Tüm bu sebeplerle mesleğimizden elde edilen katma değerin tüm tabana yayılabileceği, mesleğimizden tüm meslektaşlarımızın hakettiğini alabileceği, bizi sermayeye teslim olmaktan kurtarabilecek yeni bir sistemin mesleğimiz adına hayata geçirilmesi ivedilikle gerekmektedir...

 


Yazarın diğer yazıları

Yazıların tüm hakki Eczacının Sesi e-gazeteye aittir. Imzali yazilar, yazarlarinin görüs ve sorumlulugu altindadir. Eczacinin Sesi e-gazetenin adi kaynak gösterilmeksizin alinti yapilamaz.

Ana Sayfanız Yapın | Ana Sayfa

Haberler | Yazarlar | Özgür Köşe | Alkol Hesap | İlaç Rehberi | Reklam | Üye Girişi |
Kamu Kurum | Yasal-Mali | Dosya | Kültür-Sanat | Çepeçevre | Söyleşi | Üye Girişi | İlanlar | Duyurular | Dünyada Eczacılık | Arama
TEB | Eczacı Odaları | TEİS | Eczacı Kooperatifleri | Sağlık Bakanlığı | TİTCK | SGK | Reçete Giriş | Gazeteler | TV'ler | İletişim