Vergi borcu ve matrah artırımında başvuru süreleri

Son güncelleme:29-03-2011

Kamuoyunda Torba Yasa olarak adlandırılan, kamu alacaklarının yeniden yapılandırılması ile çalışma hayatına ilişkin pek çok düzenleme yapan 6111 sayılı Yasa, 25 Şubat 2011 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Yasanın sağladığı haklardan yararlanabilmek için belirli bir süre içinde başvuru yapılması şartı aranıyor. Biz de bugünkü yazımızda vergi borçlarının yeniden yapılandırılması ile matrah artırımı ve stok affı ile ilgili başvuru sürelerini ele alacağız.

VERGİ BORÇLARI

Torba Yasanın yayımlandığı 25 Şubat 2011 tarihi itibariyle;
* Vadesi geldiği halde ödenmemiş olan ya da ödeme süresi henüz geçmemiş olan (kesinleşmiş) vergi borçları ile,
*İlk derece yargı mercilerinde dava açılmış ya da dava açma süresi henüz geçmemiş olan; bölge idare mahkemeleri veya Danıştay nezdinde ilgisine göre itiraz veya temyiz süreleri geçmemiş ya da itiraz veya temyiz yoluna başvurulmuş ya da karar düzeltme talep süresi geçmemiş veya karar düzeltme yoluna başvurulmuş olan (kesinleşmemiş) vergi ve cezalar için,
2 Mayıs 2011 tarihine (bu tarih dahil) kadar ilgili vergi dairesine başvurmak gerekiyor.

MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI

2006, 2007, 2008 ve 2009 yıllarına ilişkin olarak;
* Gelir ve kurumlar vergisi matrah artırımı,
* Katma değer vergisi artırımı,
*Gelir (stopaj) ve kurumlar (stopaj) vergisi artırımı, yapacak olan mükelleflerin, 2 Mayıs 2011 tarihine (bu tarih dahil) kadar ilgili vergi dairesine başvurmaları gerekiyor.

STOK AFFI

* İşletmede mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşların kayıtlara alınması,
* Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede mevcut olmayan mallar için fatura düzenlenerek fiili durumun kayıtlara uygun hale getirilmesi,
* Bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükelleflerinin kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan (hayali) kasa mevcutları ile ortaklardan olan alacakların düzeltilmesi,
için 31 Mayıs 2011 tarihine (bu tarih dahil) kadar ilgili vergi dairesine başvurmak gerekiyor.

İNCELEME SAFHASINDA BULUNAN VERGİLER

Torba Yasanın kapsadığı dönemlere ilişkin olarak, 25 Şubat 2011 tarihinden önce başlanılan vergi incelemeleri ile takdir işlemleri sonucu tarh edilen vergiler için, dava açma süresi (ihbarnamenin tebliğ edildiği tarihten itibaren 30 gün) içinde başvurulması gerekiyor. 

PİŞMANLIKLA BEYAN

Torba Yasanın kapsadığı dönemlere ilişkin olarak pişmanlık hükümlerinden yararlanmak üzere beyan edilecek vergiler için verilecek beyannamelerin 2 Mayıs 2011 tarihine (bu tarih dahil) kadar ilgili vergi dairesine verilmesi gerekiyor.

Metin Taş-Sezgin Özcan

 


Akşam Gazetesi


Son eklenenler

Yazilarin tüm hakki Eczacinin Sesi e-gazeteye aittir. Imzali yazilar, yazarlarinin görüs ve sorumlulugu altindadir. Eczacinin Sesi e-gazetenin adi kaynak gösterilmeksizin alinti yapilamaz.


Ana Sayfanız Yapın | Ana Sayfa

Haberler | Yazarlar | Özgür Köşe | Alkol Hesap | İlaç Rehberi | Reklam | Üye Girişi |
Kamu Kurum | Yasal-Mali | Dosya | Kültür-Sanat | Çepeçevre | Söyleşi | Üye Girişi | İlanlar | Duyurular | Dünyada Eczacılık | Arama
TEB | Eczacı Odaları | TEİS | Eczacı Kooperatifleri | Sağlık Bakanlığı | TİTCK | SGK | Reçete Giriş | Gazeteler | TV'ler | İletişim