Kurumların yaptığı kesintilerin giderleştirilmesi.

Son güncelleme:19-12-2006

Kurumların yaptığı kesintilerin giderleştirilmesi.

Kamu Sosyal Güvenlik Kurum ve Kuruluşları mensuplarına reçetelerine istinaden verdiğimiz ilaçların karşılığı kestiğimiz faturalarda yapılan kesintiler ve eksik ödemeler ile ilgili T.C. Gelir İdaresi Başkanlığı, İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığına yazı yazılıp görüş istenmiştir.

Başkan adına Grup Müdür Vekili Hakkı Koçak imzalı gelen 09.10.2006 tarih ve 32247/8063 sayılı yazılı yanıtta konu ile ilgili açıklamalar yapılıp, gider olarak dikkate alınabilmesi için; işletme ile Sosyal Güvenlik Kurum ve Kuruluşları arasında imzalanan sözleşmeye istinaden yapılmış bir gider olması, işle ilgili olması gerekliliği belirtilerek sonuç bölümünde aşağıdaki ifade yer almaktadır;

“Bu açıklamalar çerçevesinde söz konusu kurumlara kesilen faturaların Bütçe Uygulama Talimatına veya Kurum İlaç Alım Prosedürlerine uyulmadığı gerekçesiyle eksik ödenmesi nedeniyle matrahın değişmesi söz konusu olduğundan bu işlemde kanunun (3065 sayılı) "Matrah ve İndirim Miktarlarının Değişmesi" başlıklı 35. maddesinin uygulanması mümkün bulunmaktadır. Bu durumda üzerinden eksik ödeme yapılan kısım için iade faturası düzenlenmeli iade faturası aynı dönemde gerçekleşir ise fatura iptal edilmek ve yenisi düzenlenmek suretiyle işlem düzeltilmelidir.

Ancak, fatura iadesi sonraki dönemlerde yapılır ise bu takdirde işlem işin mahiyetine göre düzeltilmelidir.

Buna göre;

-Karşı taraf fatura düzenliyorsa, düzeltme iade faturasıyla olmalı,

-Karşı taraf fatura düzenlemiyorsa, gider makbuzu ile düzeltilmelidir.”

Yine, Maliye Bakanlığı tarafından 06.07.2005 tarihinde yayınlanan özelgede aşağıda yazılı ifade yer almaktadır;

“sağlık hizmetinden yararlanan kamu kurum ve kuruluşlarının fatura bedelini herhangi bir şekilde düşük ya da reddedilen miktar kadar ödemesi durumunda, ödenmeyen kısmın faturayı düzenleyen tarafından hasılattan çıkarılması, V.U.K.'nun alacaklarda amortisman (şüpheli alacaklar veya değersiz alacaklar) hükümlerine göre mümkün bulunmaktadır.

Söz konusu işlemin tevsiki ile ilgili olarak kamu kurum ve kuruluşlarının ödemeyi yaptığına dair düzenlenen belgenin, V.U.K.'nun 227. maddesinde yer alan hüküm uyarınca kayıtların tevsikinde geçerli bir belge olarak kabul edilmesinde bir sakınca bulunmamaktadır.”

Başbakanlık Bilgi Edinme Birimine gönderilen Bilgi Edinme Başvurusu karşılığı olarak;

Bağ-Kur Genel Müdürlüğü, Muhasebe ve Mali İşler Daire Başkanlığı’nın Muhasebe ve Mali İşler Daire Başkanı Sn. A.Memduh Yorulmaz ile Mali İşler ve Koordinasyon Şube Müdürü Sn. Nayım Toptaş imzalı 14.06.2006 tarih ve 95915 sayılı yazıda “Kurumumuzca yapılan kesintiler için bulunduğunuz il müdürlüğümüzden talebiniz halinde gerekli yazının verilebileceği”

S.S.K. Sigorta İşleri Genel Müdürlüğü, İstanbul Sigorta İl Müdürlüğü’nün Sigorta İl Müdür Yardımcısı Sn. Zafer Keleş ile Yetkili Memur Sn. Ayla Dikmetaş imzalı 20.06.2006 tarih ve 072038 sayılı yazıda “konunun İstanbul Sağlık İşleri İl Müdürlüğü’nden takip edilmesi hususu” belirtilmektedir.

Meslektaşlarımızın yıl içersinde kamu kurum ve kuruluşlarından, bir dilekçe ile başvurarak mensuplarına 2006 yılı içinde reçete karşılığı verdiği ilaçlara karşılık düzenlediği faturalardan yapılan kesintilerin ve eksik ödemelerin dökümünü isteyerek, aldıkları belgeyi muhasebecilerine ve/veya mali müşavirlerine iletmeleri tavsiye olunur. Aksi halde kesinti yapılarak tarafınıza ödenmeyen bedellerin de gelir vergisini ve K.D.V.’ni ödemek yükümlülüğünde kalınılacaktır.

www.eczacininsesi.com

 


Ecz. Ertan ÇİFTÇİ


Son eklenenler

Yazilarin tüm hakki Eczacinin Sesi e-gazeteye aittir. Imzali yazilar, yazarlarinin görüs ve sorumlulugu altindadir. Eczacinin Sesi e-gazetenin adi kaynak gösterilmeksizin alinti yapilamaz.


Ana Sayfanız Yapın | Ana Sayfa

Haberler | Yazarlar | Özgür Köşe | Alkol Hesap | İlaç Rehberi | Reklam | Üye Girişi |
Kamu Kurum | Yasal-Mali | Dosya | Kültür-Sanat | Çepeçevre | Söyleşi | Üye Girişi | İlanlar | Duyurular | Dünyada Eczacılık | Arama
TEB | Eczacı Odaları | TEİS | Eczacı Kooperatifleri | Sağlık Bakanlığı | TİTCK | SGK | Reçete Giriş | Gazeteler | TV'ler | İletişim