GÖZLÜKÇÜLÜK RUHSATNAMESİ VERİLMESİ

Son güncelleme:07-04-2007

 
GÖZLÜKÇÜLÜK RUHSATNAMESİ VERİLMESİ İÇİN GERÇEKLEŞTİRİLECEK KURS VE SINAV YÖNETMELİĞİ YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILDI
 
22.06.2004 tarih ve 5193 sayılı Optisyenlik Hakkında Kanunun geçici 3. maddesine göre en az lise seviyesinde eğitim gören ve 21.11.1993 ila 26.06.2004 tarihleri arasında gözlükçülük ruhsatnamesi olmaksızın optisyenlik mesleği ile ilgili olarak çalışanlara, gözlükçülük ruhsatnamesi verilmek üzere açılacak kurs ve bu kursun sonunda yapılacak sınav ile kurs ve sınav giderlerinin karşılanmasına dair usul ve esasları belirleyen 17.12.2004 tarih ve 25673 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan "Gözlükçülük Ruhsatnamesi Verilmesi İçin Gerçekleştirilecek Kurs Ve Sınav Yönetmeliği" 06.04.2007 tarih ve 26485 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır.
 
 

6 Nisan 2007 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 26485

YÖNETMELİK

Sağlık Bakanlığından:

GÖZLÜKÇÜLÜK RUHSATNAMESİ VERİLMESİ İÇİN GERÇEKLEŞTİRİLECEK

KURS VE SINAV YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

            

             MADDE 1 – 17/12/2004 tarihli ve 25673 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gözlükçülük Ruhsatnamesi Verilmesi İçin Gerçekleştirilecek Kurs ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

             MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

 


Ecz. Ertan ÇİFTÇİ


Son eklenenler

Yazilarin tüm hakki Eczacinin Sesi e-gazeteye aittir. Imzali yazilar, yazarlarinin görüs ve sorumlulugu altindadir. Eczacinin Sesi e-gazetenin adi kaynak gösterilmeksizin alinti yapilamaz.


Ana Sayfanız Yapın | Ana Sayfa

Haberler | Yazarlar | Özgür Köşe | Alkol Hesap | İlaç Rehberi | Reklam | Üye Girişi |
Kamu Kurum | Yasal-Mali | Dosya | Kültür-Sanat | Çepeçevre | Söyleşi | Üye Girişi | İlanlar | Duyurular | Dünyada Eczacılık | Arama
TEB | Eczacı Odaları | TEİS | Eczacı Kooperatifleri | Sağlık Bakanlığı | TİTCK | SGK | Reçete Giriş | Gazeteler | TV'ler | İletişim