Bağ-Kur’da karma sistemle emekli aylığı hesaplaması

Son güncelleme:17-04-2007

 

Bağ-Kur’da karma sistemle emekli aylığı hesaplaması

31.121999 tarihi ve öncesinde sigortalı olan ve 01.01.2000 gününden sonra emekli aylığı için başvuracak Bağ-Kur sigortalılarının emekli aylıklarının hesaplanması 1479 Sayılı Kanunun Geçici 11’inci maddesinde belirtilen esaslarla karma usul ile hesaplanmaktadır

Emekli aylığının karşılaştırılması

Karma sisteme göre hesaplanan aylık, toplam sigortalılık süresi esas alınarak 31.12.1999 günü bulunduğu gelir basamağı üzerinden hesaplanan aylığının 01.01.2000 günü ile emekli olunan ay arasında geçen yılları için her yılın aralık ayına göre TÜİK tarafından açıklanan en son temel yıllı kentsel yerler tüketici fiyatları indeksindeki değişim oranı kadar artırılmış tutarından az olamaz.

Örnekler

Örnek 1:

Cinsiyeti : Erkek

Doğum Tarihi: 23.05.1961

Hizmet süresi: 25 yıl

Aylık Başvuru Tarihi : 31.01.2007

Aylık Başlangıcı : 01.02.2007

Son Basamağı: 12

AYLIĞIN Hesaplama Sırası

1-Eski tam aylığın hesabı

1479/ Geçici 11. maddeye göre; eski uygulamanın son günü olan 31.12.1999'da bulunduğu gelir basamağına (7’nci basamak) göre tüm sigortalılık süresi için eski tam aylığı bulunacak ve daha sonra 31.12.1999'dan önceki prim ödeme süresinin, toplam prim ödeme süresine oranı ile eski tam aylığının çarpılması ile eski kısmi aylığı bulunacaktır.

2- Eski sisteme göre ABO

Eski sisteme göre emeklilik aylığı bağlama oranı 25 tam yıl için yüzde 70 olmakla birlikte, 25 tam yıldan eksik olan her bir tam yıl için yüzde 1 yapılması gerekir ama bu sigortalının 25 tam yılı var olduğundan aylık bağlama oranı yüzde 70'tir.

3- Yeni sisteme göre ABO

4447 Sayılı Kanun ile değiştirilen 1479 Sayılı Kanun'a göre yeni aylık bağlama oranı hesaplaması; Primi ödenmiş ilk 10 yılın her bir yılı için yüzde 3,5, Daha sonraki 15 tam yılın her bir yılı için yüzde 2, 25 yıldan sonraki her tam yılın her bir yılı için yüzde 1,5 olarak hesaplanacaktır. Bu hesaplamaya göre bu sigortalımız 25 tam yıl prim ödemiş olduğundan; İlk 10 yıl için yüzde 35 sonraki onbeş yıl için (yüzde 2'den) 30 olmak üzere toplam aylık bağlama oranı yüzde 65'tir.

4-Yeni/Eski oranı

4447 Sayılı Kanun ile getirilen sisteme göre, sigortalının 2000 yılı öncesi ve 2000 yılı sonrası sigortalılık süresi (prim ödeme) oranlanacaktır.

Eski kısmi aylık oranı : 6450 (6450/9000) 9000

Yeni Kısmi Aylık Oranı : 2550 (2550/9000) 9000

Örneğimizdeki sigortalımızın 2000 sonrası prim ödeme süresi

31.01.2007

01.01.2000

30.00.0007

(7 yıl, 1 ay)'dır. Yani 2550 gündür.

2000 yılı öncesi prim ödeme süresi ise;

Toplam prim ödeme süresi: 9000 gün

2000 yılı sonrası: 2550 gün

2000 yılı öncesi: 6450 gün.

5-Eski tam aylığın hesabı

1479/ Geçici 11/a'ya göre;

Eski uygulamanın son günü olan 31.12.1999'da bulunduğu gelir basamağının (7’nci basamak) bugünkü geçerli tablodaki rakamına göre tüm sigortalılık süresi için eski tam aylığı bulunacak ve daha sonra 31.12.1999'dan önceki prim ödeme süresinin, toplam prim ödeme süresine oranı ile eski tam aylığının çarpılması ile eski kısmi aylığı bulunacaktır.

7 inci Basamak Gelir Tutarı X Aylık Bağlama Oranı = Eski Tam Aylığı

524,90 X 0,70 = 367,43 YTL.

6-Eski kısmi aylığın hesabı

1479/ Geçici 11/a'ya göre;

Eski uygulamanın son günü olan 31.12.1999'da bulunduğu gelir basamağının (7 inci basamak) bugünkü geçerli tablodaki rakamına göre tüm sigortalılık süresi için eski tam aylığı bulunacak ve daha sonra 31.12.1999'dan önceki prim ödeme süresinin, toplam prim ödeme süresine oranı ile eski tam aylığının çarpılması ile eski kısmi aylığı bulunacaktır.

(Geçici Madde 11/a'ya göre)

Eski Aylığı X Eski/Yeni Oranı = Eski Sistemden Gelen Kısmi Aylığı

367,43 X (6450/9000) = 263,32 TL.

7-Yeni kısmi aylığın hesabı

(Geçici Madde 11/b'ye göre)

7/a- Ağırlıklı Ortalamanın Hesabı

Yeni sisteme göre, sigortalının, 01.01.2000 tarihi ile aylık başlangıç tarihi arasında aylar itibarıyla prim ödediği gelir basamaklarının bu basamaklardaki prim ödeme süreleri de dikkate alınarak, aylık başlangıç tarihinde yürürlükte bulunan gelir basamakları üzerinden hesaplanacak ağırlıklı ortalamasının bulunması gerekecektir. Yukarıdaki örneğimizde sigortalının prim ödeme süreleri aşağıdaki gibidir;

8-Eski ve yeni kısmi aylığın toplanması

Eski Kısmi + Yeni Kısmi = Aylık

263,32 + 112,01 = 375,33-YTL

9-Aylığı güncelleme

Hesaplanan aylık 01.01.2007 de uygulamaya konulan tabloya göre belirlendiğinden, 1479/36 ve Geçici 11. madde hükümleri gereğince (Madde 36/3. fıkra), "... hesaplanan yaşlılık aylığı, ayrıca, gelir tablosunun son olarak değiştirildiği ay ile aylık başlangıç tarihi arasında geçen her ay için Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından açıklanan en son temel yıllık kentsel yerler tüketici fiyatları indeksindeki değişim oranları kadar artırılır." Ay be ay artırılacaktır.

Aşağıda gerekli artırımlar yapılmış olup Şubat 2007 ayı emekli aylığı Ocak 2007 ayının aylık TÜFE artışı olan yüzde 1 kadar (3,75 YTL.) artırılacaktır.

Öte yandan 375,33 YTL. aylığa yüzde 4 oranında Sosyal Destek Ödemesi de (15.01) ilave edildiğinde ele geçen rakam,

375,33 + 3,75 + 15.01 = 394,09 YTL.dir.


Akşam Gazetesi


Son eklenenler

Yazilarin tüm hakki Eczacinin Sesi e-gazeteye aittir. Imzali yazilar, yazarlarinin görüs ve sorumlulugu altindadir. Eczacinin Sesi e-gazetenin adi kaynak gösterilmeksizin alinti yapilamaz.


Ana Sayfanız Yapın | Ana Sayfa

Haberler | Yazarlar | Özgür Köşe | Alkol Hesap | İlaç Rehberi | Reklam | Üye Girişi |
Kamu Kurum | Yasal-Mali | Dosya | Kültür-Sanat | Çepeçevre | Söyleşi | Üye Girişi | İlanlar | Duyurular | Dünyada Eczacılık | Arama
TEB | Eczacı Odaları | TEİS | Eczacı Kooperatifleri | Sağlık Bakanlığı | TİTCK | SGK | Reçete Giriş | Gazeteler | TV'ler | İletişim