Bütçe Giderleri ve Yılsonu İşlemleri

Son güncelleme:08-12-2009

26.11.2009-16565

 

 

(6) Sıra Nolu Genelge Duyuru

DUYURU

(6) Sıra Nolu 2009 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Genelgesine ilişkin olarak ortaya çıkan tereddütleri

gidermek üzere aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur:

1. İdareler, tedavi ve ilaç giderleri ile tedavi yolluklarına ilişkin giderlerin herhangi bir gecikmeye meydan

verilmeksizin ödenmesi amacıyla gerekli tedbirleri alacaklardır. Bu kapsamda, öncelikle mevcut ödeneklerinden

tenkis-ödenek gönderme ve bütçe içi aktarma işlemleri ile ödenek temin ederek ödemeleri gerçekleştireceklerdir.

2. Diğer taraftan, ödenek yokluğu nedeniyle ödenemeyen tedavi ve ilaç giderleri ile tedavi yolluklarına ilişkin ödeme

belgeleri ödeme emrine bağlanarak muhasebe birimlerine intikal ettirilecek, muhasebe birimleri de bu tutarları

bütçeleştirilmiş borçlar hesabına alacaklardır. Harcama tahminlerinin gerçekçi yapılması ve ödenek ihtiyacının doğru

tespit edilebilmesi için birikmiş gider belgelerinin bekletilmeksizin 7 Aralık 2009 tarihine kadar muhasebe birimine

aktarılması gerekmektedir.

3. Bu tarihten sonra da ortaya çıkacak söz konusu giderlere ilişkin belgeler yukarıda belirtildiği şekilde 25/12/2009

Cuma günü mesai bitimine kadar muhasebe birimlerine intikal ettirilecek, muhasebe birimleri de bu tutarları

bütçeleştirilmiş borçlar hesabına alacaklardır.

4. 25/12/2009-15/01/2010 tarihleri arasında idarelerce karşılanması gereken tedavi ve ilaç giderleri ile tedavi

yolluklarına ilişkin ödemelerin 2010 Yılı Bütçesinden gerçekleştirilmesi için gerekli tedbirler alınmıştır.

İlgililere duyurulur.

 

 


Maliye Bakanlığı


Son eklenenler

Yazilarin tüm hakki Eczacinin Sesi e-gazeteye aittir. Imzali yazilar, yazarlarinin görüs ve sorumlulugu altindadir. Eczacinin Sesi e-gazetenin adi kaynak gösterilmeksizin alinti yapilamaz.


Ana Sayfanız Yapın | Ana Sayfa

Haberler | Yazarlar | Özgür Köşe | Alkol Hesap | İlaç Rehberi | Reklam | Üye Girişi |
Kamu Kurum | Yasal-Mali | Dosya | Kültür-Sanat | Çepeçevre | Söyleşi | Üye Girişi | İlanlar | Duyurular | Dünyada Eczacılık | Arama
TEB | Eczacı Odaları | TEİS | Eczacı Kooperatifleri | Sağlık Bakanlığı | TİTCK | SGK | Reçete Giriş | Gazeteler | TV'ler | İletişim