19 Şubat 2021 CUMA     Resmî Gazete     Sayı : 31400

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Fenerbahçe Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır.

09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanları Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamındaki koşulları ve ilanda belirtilen özel şartları sağlayan adaylar, aşağıda belirtilen başvuru belgelerini insankaynaklari@fbu.edu.tr e-posta adresine gönderebilirler. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular değerlendirilmeyecektir.

Öğretim Görevlisi Kadrosu Başvuru Belgeleri:

1. İlgili Akademik Birime hitaben yazılmış, başvurulan bölüm ve adayın iletişim bilgilerini içeren başvuru dilekçesi.

2. YÖK formatlı özgeçmiş

3. Lisans ve lisansüstü diplomalar

4. Lisans Transkripti

5. ALES Sonuç Belgesi

6. Yabancı Dil Belgesi

7. Kimlik Kartı fotokopisi

8. Bir adet vesikalık fotoğraf

9. Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi (e-Devlet üzerinden alınabilir)

10. Adli Sicil Belgesi (e-Devlet üzerinden alınabilir)

11. Yurtdışından alınan diplomalar için denklik belgesi,

12. Lisansüstü eğitimi devam edenler için öğrenci belgesi.

Başvuru ve Değerlendirme Takvimi:

İlan Başlama (İlk Başvuru) Tarihi : 19.02.2021

İlan Bitiş (Son Başvuru) Tarihi : 05.03.2021

Ön Değerlendirme Tarihi : 09.03.2021

Giriş Sınavı Tarihi : 11.03.2021

Sonuç Açıklama Tarihi : 12.03.2021

Sonuçların açıklanacağı web adresi : www.fbu.edu.tr

İletişim Bilgileri : insankaynaklari@fbu.edu.tr,

Tel: 0216 910 1907

 

AKADEMİK BİRİM: Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

BÖLÜM PROGRAM: Eczacılık Hizmetleri Programı

KADRO SAYISI: 1

KADRO ÜNVANI: Öğretim Görevlisi

AÇIKLAMA: Eczacılık Fakültesi mezunu olup, eczacılık alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak.Dosya

Özgür Köşe

Dünyada Eczacılık

Sektörel Bakış

Çepeçevre

Kültür Sanat