22 Şubat 2021 PAZARTESİ      Resmî Gazete     Sayı: 31403

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

İstanbul Sağlık ve Teknolojisi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu, "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak, Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerine öğretim üyesi alınacaktır.

İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.

Prof. Dr. Doç. Dr. ve Dr. Öğr. Üyesi kadrosuna başvuracakların anabilim dalını belirtir bir dilekçenin ekinde, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 fotoğraf, özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan başvuru dosyalarını (CD veya USB olabilir) (Profesör Kadrosu için 6 takım, Doçent ve Dr. Öğr. Üyesi Kadroları için 4 takım) teslim etmeleri gerekmektedir.

Başvurular bu ilanın Resmî Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde İstanbul Sağlık ve Teknolojisi Üniversitesi Rektörlüğü’ne şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir.

Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez.

Duyurulur. 

FAKÜLTE: Eczacılık Fakültesi

BÖLÜM: Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü

ANABİLİM DALI: Biyokimya

KADRO ÜNVANI: Prof. Dr. / Doç. Dr. / Dr. Öğr. Üyesi

ADET: 2

ARANILAN NİTELİKLER: Biyokimya Alanında Lisans veya Doktora derecesine sahip olmak veya belirtilen alanda Doçentliğini almış olmak ve bu alanda akademik çalışmalar yapmış olmak. Yükseköğretim kurumlarında yabancı dil öğretimi ve yabancı dilde öğretim yapılmasında uyulacak esaslara ilişkin yönetmelikte belirlenen yeterliliğe sahip olmak.

 

FAKÜLTE: Eczacılık Fakültesi

BÖLÜM: Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü

ANABİLİM DALI: Farmasötik Mikrobiyoloji

KADRO ÜNVANI: Prof. Dr. / Doç. Dr. / Dr. Öğr. Üyesi

ADET: 2

ARANILAN NİTELİKLER: Farmasötik Mikrobiyoloji Alanında Lisans veya Doktora derecesine sahip olmak veya belirtilen alanda Doçentliğini almış olmak ve bu alanda akademik çalışmalar yapmış olmak. Yükseköğretim kurumlarında yabancı dil öğretimi ve yabancı dilde öğretim yapılmasında uyulacak esaslara ilişkin yönetmelikte belirlenen yeterliliğe sahip olmak.

 

FAKÜLTE: Eczacılık Fakültesi

BÖLÜM: Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü

ANABİLİM DALI: Farmakoloji

KADRO ÜNVANI: Prof. Dr. / Doç. Dr. / Dr. Öğr. Üyesi

ADET: 2

ARANILAN NİTELİKLER: Farmakoloji Alanında Lisans veya Doktora derecesine sahip olmak veya belirtilen alanda Doçentliğini almış olmak ve bu alanda akademik çalışmalar yapmış olmak. Yükseköğretim kurumlarında yabancı dil öğretimi ve yabancı dilde öğretim yapılmasında uyulacak esaslara ilişkin yönetmelikte belirlenen yeterliliğe sahip olmak.

 

FAKÜLTE: Eczacılık Fakültesi

BÖLÜM: Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü

ANABİLİM DALI: Farmakognozi

KADRO ÜNVANI: Prof. Dr. / Doç. Dr. / Dr. Öğr. Üyesi

ADET: 2

ARANILAN NİTELİKLER: Farmakognozi Alanında Lisans veya Doktora derecesine sahip olmak veya belirtilen alanda Doçentliğini almış olmak ve bu alanda akademik çalışmalar yapmış olmak. Yükseköğretim kurumlarında yabancı dil öğretimi ve yabancı dilde öğretim yapılmasında uyulacak esaslara ilişkin yönetmelikte belirlenen yeterliliğe sahip olmak.

 

FAKÜLTE: Eczacılık Fakültesi

BÖLÜM: Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü

ANABİLİM DALI: Farmasötik Kimya

KADRO ÜNVANI: Prof. Dr. / Doç. Dr. / Dr. Öğr. Üyesi

ADET: 1

ARANILAN NİTELİKLER: Farmasötik Kimya Alanında Lisans veya Doktora derecesine sahip olmak veya belirtilen alanda Doçentliğini almış olmak ve bu alanda akademik çalışmalar yapmış olmak. Yükseköğretim kurumlarında yabancı dil öğretimi ve yabancı dilde öğretim yapılmasında uyulacak esaslara ilişkin yönetmelikte belirlenen yeterliliğe sahip olmak.

 

FAKÜLTE: Eczacılık Fakültesi

BÖLÜM: Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü

ANABİLİM DALI: Farmasötik Toksikoloji

KADRO ÜNVANI: Prof. Dr. / Doç. Dr. / Dr. Öğr. Üyesi

ADET: 2

ARANILAN NİTELİKLER: Farmasötik Toksikoloji Alanında Lisans veya Doktora derecesine sahip olmak veya belirtilen alanda Doçentliğini almış olmak ve bu alanda akademik çalışmalar yapmış olmak. Yükseköğretim kurumlarında yabancı dil öğretimi ve yabancı dilde öğretim yapılmasında uyulacak esaslara ilişkin yönetmelikte belirlenen yeterliliğe sahip olmak.

 

FAKÜLTE: Eczacılık Fakültesi

BÖLÜM: Eczacılık Teknolojisi Bölümü

ANABİLİM DALI: Farmasötik Teknoloji

KADRO ÜNVANI: Prof. Dr. / Doç. Dr. / Dr. Öğr. Üyesi

ADET: 1

ARANILAN NİTELİKLER: Farmasötik Teknoloji Alanında Lisans veya Doktora derecesine sahip olmak veya belirtilen alanda Doçentliğini almış olmak ve bu alanda akademik çalışmalar yapmış olmak. Yükseköğretim kurumlarında yabancı dil öğretimi ve yabancı dilde öğretim yapılmasında uyulacak esaslara ilişkin yönetmelikte belirlenen yeterliliğe sahip olmak.

 

BAŞVURU ADRESİ:

İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü

Seyitnizam Mahallesi Mevlana Caddesi No: 85

Zeytinburnu - İSTANBUL

www.istun.edu.tr info@istun.edu.tr

444 3 788 0850 522 38 90

 Dosya

Özgür Köşe

Dünyada Eczacılık

Sektörel Bakış

Çepeçevre

Kültür Sanat