23 Şubat 2021 SALI       Resmî Gazete     Sayı: 31404

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Fakültelerinde görevlendirilmek üzere 19.11.2020 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda uygulanacak merkezi sınav ile giriş sınavlarına ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelik” hükümleri uyarınca aşağıda belirtilen Bölümlerde görevlendirilmek üzere Öğretim Elemanları alınacaktır.

 

FAKÜLTE: Eczacılık Fakültesi

BÖLÜM: Farmakognozi

KADRO ÜNVANI: Araştırma Görevlisi

KADRO SAYISI: 1

ALES: 70

YDS: 80

BAŞVURU DEĞERLENDİRME VE SINAV TAKVİMİ:

İlan Tarihi: 23.02.2021

Son Başvuru Tarihi: 09.03.2021

Ön Değerlendirme Tarihi: 11.03.2021

Yazılı Sınav Giriş Tarihi: 15.03.2021

Sınav Saati: 13:00

26 Ağustos Yerleşkesi Mühendislik Binası Kat/3

Sonuç Açıklama Tarihi: 17.03.2021

NİTELİK: Başvuracak adayların; Eczacılık Fakültesi lisans mezunu olmak. Farmakognazi doktora öğrencisi olmak.

 

FAKÜLTE: Eczacılık Fakültesi

BÖLÜM: Farmasötik Kimya

KADRO ÜNVANI: Araştırma Görevlisi

KADRO SAYISI: 1

ALES: 70

YDS: 80

BAŞVURU DEĞERLENDİRME VE SINAV TAKVİMİ:

İlan Tarihi: 23.02.2021

Son Başvuru Tarihi: 09.03.2021

Ön Değerlendirme Tarihi: 11.03.2021

Yazılı Sınav Giriş Tarihi: 15.03.2021

Sınav Saati: 13:00

26 Ağustos Yerleşkesi Mühendislik Binası

Sonuç Açıklama Tarihi: 17.03.2021

NİTELİK: Başvuracak adayların; Eczacılık Fakültesi lisans mezunu olmak. Farmasötik Kimya doktora öğrencisi olmak.

 

FAKÜLTE: Eczacılık Fakültesi

BÖLÜM: Farmasötik Teknoloji

KADRO ÜNVANI: Araştırma Görevlisi

KADRO SAYISI: 1

ALES: 70

YDS: 80

BAŞVURU DEĞERLENDİRME VE SINAV TAKVİMİ:

İlan Tarihi: 23.02.2021

Son Başvuru Tarihi: 09.03.2021

Ön Değerlendirme Tarihi: 11.03.2021

Yazılı Sınav Giriş Tarihi: 15.03.2021

Sınav Saati: 13:00

26 Ağustos Yerleşkesi Mühendislik Binası

Sonuç Açıklama Tarihi: 17.03.2021

NİTELİK: Başvuracak adayların; Eczacılık Fakültesi lisans mezunu olmak. Farmasötik Teknoloji doktora öğrencisi olmak.

 

FAKÜLTE: Eczacılık Fakültesi

BÖLÜM: Farmasötik Organik Kimya

KADRO ÜNVANI: Öğretim Görevlisi

KADRO SAYISI: 1

ALES: 70

YDS: 80

BAŞVURU DEĞERLENDİRME VE SINAV TAKVİMİ:

İlan Tarihi: 23.02.2021

Son Başvuru Tarihi: 09.03.2021

Ön Değerlendirme Tarihi: 11.03.2021

Yazılı Sınav Giriş Tarihi: 15.03.2021

Sınav Saati: 13:00

26 Ağustos Yerleşkesi Mühendislik Binası

Sonuç Açıklama Tarihi: 17.03.2021

NİTELİK: Başvuracak adayların; Eczacılık Fakültesi lisans mezunu olmak. Farmasötik Kimya doktora mezunu olmak.

 

BAŞVURU ADRESİ:

Yeditepe Üniversitesi 26 Ağustos Yerleşimi, İnönü Mah. Kayışdağı Cad.

34755 Ataşehir/İstanbul

Tel: 0216 578 00 00

Başvurular ilgili Fakülte Dekanlıklarına yapılacaktır.

Başvuru Bilgileri:

 

Kabul Edilecek Başvuru Şekli: Şahsen veya Posta ile (Başvuru belgeleri hiçbir şekilde iade edilmez.)

Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi: Ön değerlendirme ve değerlendirme sonuçları, Üniversitemizin web sitesinde duyurulacaktır.

www.yeditepe.edu.tr

Genel şartlar:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b) ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

c) Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir.

d) Adaylarda, yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 80 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır.

Özel Şartlar:

a) Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için ilana ilk başvuru tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir

b) Araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır.

c) Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak şartı aranır.

İstenen Belgeler:

1 - Başvuru dilekçesi,

2 - Nüfus cüzdanı fotokopisi

3 - 1 adet fotoğraf,

4 - Özgeçmiş,

5 - Lisans, Yüksek Lisans, Doktora belgesinin fotokopisi veya e-Devlet çıktısı, (Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Yetkili makamlarca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.)

6 - Not ortalamasını gösterir transkript fotokopisi,

7 - Devam eden öğrencilik durumları için; güncel tarihli resmi (onaylı) öğrenci belgesi ve transkripti

8 - ALES ve Yabancı Dil belgelerinin fotokopileri,

9 - Erkek adaylar için Askerlik Terhis, Tehir veya Tecil Belgesi Önemli Notlar:

a) Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak birime ulaşması gerekmektedir. Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.

b) Süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

c) Üniversitemiz sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Üniversite web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Muafiyet:

a) Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

b) Meslek yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6. maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

İlan olunur.

 

 Dosya

Özgür Köşe

Dünyada Eczacılık

Sektörel Bakış

Çepeçevre

Kültür Sanat