İlaçta uygulanacak olan Avro kuru açıklandı. Kurda % 20 artış yapıldı.

Avro kuru 3,8155 TL’den 4,5786 TL’ye artırıldı.

İlaçta %20 fiyat artışı kesinleşti. Yeni ilaç fiyatları 20 Şubat 2020 tarihinde yürürlüğe girecek.

Karar şöyle:

“19 ŞUBAT 2021 TARİHLİ FİYAT DEĞERLENDİRME KOMİSYONU KARARI

Ekonomik Değerlendirmeler ve İlaç Tedarik Yönetimi Dairesi Başkanlığı'ndan duyuru:

19.02.2021

19 Şubat 2021 tarihli Fiyat Değerlendirme Komisyonu’nda;

1- Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Karar’ın 2 nci maddesinin ikinci fıkrası ve Geçici Maddesinin birinci fıkrası uyarınca 2021 yılı için beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılan 1 (bir) Avro değeri 3,8155 TL’den 4,5786 TL’ye artırılmıştır.

2-  Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Karar’ın 2 nci maddesinin yedinci fıkrasında bahsi geçen 13,17 TL ve 6,89 TL değerleri, Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Karar’ın 2 nci maddesinin onuncu fıkrası gereği Avro değerinde yapılan değişiklik oranında artırılarak 15,80 TL ve 8,26 TL olarak güncellenmiştir.

3- Geçerli olacak yeni depocuya satış fiyatının, mevcut depocuya satış fiyatının eski Avro değerine bölündükten sonra yeni Avro değeri ile çarpılarak hesaplanması,

4- Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Karar’ın Geçici Maddesinin ikinci fıkrası hükmünce bu kararın 20 Şubat 2021 tarihinde geçerli olması kararı alınmıştır.

Önemle duyurulur.”Dosya

Özgür Köşe

Dünyada Eczacılık

Sektörel Bakış

Çepeçevre

Kültür Sanat