İstifa etmelerine izin verildi!

Pandemi tedbirleri kapsamında istifa etmelerine izin verilmiyordu. Eczane açmak isteyen kamu eczacıları görevlerinden istifa edip eczane açabilecekler.

TİTCK Duyurusu:

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜKLERİ VE ECZACILARIMIZIN DİKKATİNE

Bilindiği üzere 27/10/2020 tarihli ve 3137 sayılı Bakanlığımız Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Genelgesi ile alınan pandemi tedbirleri kapsamında Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında görevli bütün personelin her ne sebeple olursa olsun görevinden çekilme (istifa) taleplerinin kabul edilmeyeceği bildirilmiştir.

Kurumumuza ulaşan başvurulara istinaden gerek nüfus kriterine tabi olarak eczane açabilecek gerekse hali hazırda nüfus kriterine tabi olmadan (Eczacı Yerleştirme Sistemi üzerinden başvuru yapmaksızın) eczane açma hakkını haiz kamu eczacılarının istifa taleplerinin ayrıca değerlendirilerek neticesinden tarafımıza bilgi verilmesi Bakanlığımız Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nden talep edilmiştir.

Gelen cevabi yazıda Bakanlığımız Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünce; 2021 yılı içerisinde gerek Eczacı Yerleştirme Sistemi’ne tabi olarak eczane açma hakkı kazanan gerekse 6197 sayılı Kanun’a istinaden nüfus kriterine tabi olmaksızın eczane açma hakkını haiz kamuda görev yapan eczacıların, eczane açma başvuruları nedeniyle bulunacakları ayrılış taleplerine müsaade edilmesinin uygun olacağı değerlendirilmiştir.

Önemle duyurulur.

https://www.titck.gov.tr/duyuru/il-saglik-mudurlukleri-ve-eczacilarimizin-dikkatine-01032021100643Dosya

Özgür Köşe

Dünyada Eczacılık

Sektörel Bakış

Çepeçevre

Kültür Sanat