Eczane eczacısı ithalat-ihracat yapabilir mi?

 

Eczanelerin asıl gelir kalemi olan, olması gereken ilaçlarda özellikle son yirmi yıl içinde eczacı karlılığının azalması, hatta fiyat düşümleri ile eczanelerin zarar ettirilmesi, buna karşın genel giderlerin devamlı olarak artması eczacıları yaşam kalitelerini sürdürebilmek adına gelir getirecek ek işler aramaya, hiç değilse düşünmeye sevk etti.

Önceden sadece belli semtlerin ana caddelerinde, çarşı bölgelerinde yer alan eczanelerde gördüğümüz pahalı marka kozmetikler, dermokozmetik ürünler, gıda takvitesi ürünleri artık beş, on kalem de olsa hemen her eczanenin raflarında yer alır hale geldi.

Bu ürünlerin çeşitliliği ve gitgide pazar payını arttırması bazı meslektaşlarımda "yahu ben de bu ürünlerden ithalat yapıp, satsam ya da üretimini yapsam", veya "şu ürünü dış ülkelere satsam" gibi ya da çok ilginç fikirler içeren düşünceler oluştu.

Bu savlarımı nereden çıkarıyorum? Hemen her hafta arayıp fikir soran meslektaşlarımın sorularından.

Bu yazımda eczane sahip ve mesul müdürü eczacılar ithalat-ihracat yapabilir mi? sorusuna cevap arayalım.

Ana hatları ile bakarsak;

İthalat yapabilmek için vergiye tabi gerçek veya tüzel kişilik olmak yeterli. İlgili mevzuatlarında belirtilmiş özelliklere haiz ürünler dışında kalan ürünler için kambiyo mevzuatı hükümleri saklı kalmak kaydıyla, ithalat yapmak isteyen kişiler, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde almaları gereken belgelerle birlikte doğrudan gümrük idarelerine başvurabilirler.

Eğer ki ihracat yapılacaksa yine vergiye tabi gerçek ve tüzel kişiliğin haricinde ürünle ilgili ihracatçı birliğine üye olmanız da isteniyor.

İthalata oranla ihracat ile ilgili mevzuat biraz daha detaylı.

Görünen o ki, ithalat ve ihracat ile ilgili mevzuat, ticaret kanunları ve vergi kanunları, belli ürünler üzerindeki yasal kısıtlama ve engeller haricinde eczane sahibi eczacılara eczaneleri üzerinden ithalat ve ihracat yapabilme olanağı tanıyor.

 

Ancak, madalyonun bir de arka yüzü var.

Madalyonun bu yanında "yan bastın kabahat, düz bastın kabahat" bakış açısı ve yasakçı zihniyetle hazırlanmış 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun ve ilgili yönetmeliğimiz karşımızda duruyor.

Yasamızın hükümleri doğrultusunda, nitelikleri yönetmelikle çerçevelendirilmiş dükkanlarda eczane açabilmekte, yine aynı yasamızın diğer hükümleri ve yönetmelik hükümlerinde belirtilen hükümler doğrultusunda eczanelerimizde eczacılık mesleğini yapabilmekteyiz.

Yasamızın 19.ncu maddesi "Bir eczane sahibi eczanesi dışında ilaç tertip edemeyeceği ve mesleki dışında bizzat ticaret yapamayacağı gibi öğretmenlikten ve seçimle elde edilen vazifelerden başka bir iş de kabul edemez."…

24.ncü maddesi de "Eczanelerden zehirli ve müessir maddeler ile ilaçların toptan satışı yapılamaz ve eczaneler ihalelere giremez." hükümlerini içermekte.

Bu üç paragrafta yazılanları yorumlarsak; eczacılık faaliyetimizi,ruhsatımızı alırken röleve planı ile belirttiğimiz dükkanda yapabiliriz. Başka bir dükkanda, depolama alanında eczanemize fatura edilen ürünleri bulunduramayız. Yine eczanelerimizde yönetmeliğimizde belirtilen ürünleri satabilmekteyiz. Bu ürünlerin haricindeki ürünleri satmak "yasak" olarak algılanmakta.

Yine yasamızda belirtilen "...mesleki dışında bizzat ticaret yapamayacağı ..." ibaresi, eczacının öğretmenlik ve seçimle elde edilen vazifeler haricinde başkaca gelir getiren bir iş yapamayacağı, bir işte çalışamayacağı, imza yetkili olarak bir görev alamayacağı şeklinde değerlendirilmekte.

Yasamızın bir diğer maddesinde yer alan "Eczanelerden zehirli ve müessir maddeler ile ilaçların toptan satışı yapılamaz ve eczaneler ihalelere giremez." hükmünde de ilaç ya da herhangi bir hammaddenin eczanelerimizden çoklu miktarlarda satılamayacağı yorumu getirilmekte.

 

Bu bilgiler doğrultusunda şunları söyleyebilirim:

Sahip ve mesul müdürü bulunduğunuz eczanenizin vergi numarası üzerinden ithalat ve ihracat yaptığınızda ve bu durum ortaya çıktığında bağlı bulunduğunuz eczacı odası hakkınızda disiplin cezası uygulayacak, bölge ilçe sağlık grup başkanlığı da yasalara aykırı davranmaktan hakkınızda işlem yapacaktır.

Bu yaptırımlara karşı açacağınız iptal davaları da özel yasa hükümlerinin genel yasa hükümlerinin üzerinde olması nedeni ile büyük ihtimal reddedilecektir.

 

 

İLETİŞİM

e.ciftci@eczacininsesi.com
Tel : 0212 5474746

https://twitter.com/#!/ECiftci1

https://www.facebook.com/#!/ertan.ciftci1Dosya

Özgür Köşe

Dünyada Eczacılık

Sektörel Bakış

Çepeçevre

Kültür Sanat