4 Mayıs 2021 SALI         Resmî Gazete     Sayı: 31474

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

İstinye Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır.

Profesör adayların Birer adet ve çıktı olacak şekilde hazırlamaları gereken; Başvuru dilekçesini, YÖK Formatlı özgeçmişlerini (Bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten Doktora ve Yüksek Lisans çalışmaları da belirtilmelidir), Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi fotokopisi, Nüfus Cüzdanı Önyüzü Fotokopisi, Çalışma/Emeklilik Belgesini içeren başvuru dosyalarına,

Özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 7 (yedi) adet CD/USB’yi, İstinye Üniversitesi Web Sitesinde bulunan (https://www.istinye.edu.tr/tr/kvkk) aşağıdaki metinlerin doldurulmuş ve imzalanmış hali.

a. KVK Mevzuat Uyarınca Akademik Personel Adayı Aydınlatma Metni,

b. KVK Mevzuat Uyarınca Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metni ekleyerek Rektörlük Yazı İşleri Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

Doçent/Doktor Öğretim Üyesi (Dr. Öğr. Ü.) adaylarının; Birer adet ve çıktı olacak şekilde hazırlamaları gereken; Başvuru dilekçesini, YÖK Formatlı özgeçmişlerini, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Doçentlik Belgesi (Doçent adaylar için), Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi fotokopileri ile birlikte Nüfus Cüzdanı Önyüzü Fotokopisi varsa yabancı dil başarı belgesi ile Çalışma/Emeklilik Belgesini içeren başvuru dosyalarına,

Özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 5 (beş) adet CD/USB’yi, İstinye Üniversitesi Web Sitesinde bulunan (https://www.istinye.edu.tr/tr/kvkk) aşağıdaki metinlerin doldurulmuş ve imzalanmış hali.

a. KVK Mevzuat Uyarınca Akademik Personel Adayı Aydınlatma Metni,

b. KVK Mevzuat Uyarınca Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metni ekleyerek Rektörlük Yazı İşleri Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

İlk Başvuru Tarihi : 04.05.2021

Son Başvuru Tarihi : 21.05.2021

ADRES:

İstinye Üniversitesi Topkapı Kampüsü Yazı İşleri Müdürlüğü, Maltepe Mah., Edirne Çırpıcı Yolu, No: 9 Zeytinburnu, İstanbul, 34010

 

FAKÜLTE: Eczacılık Fakültesi

BÖLÜM/ABD: Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü/ Biyokimya

UNVAN: Dr. Öğr. Üyesi

KADRO SAYISI: 1

ÖZEL ŞART: Biyokimya alanında doktora yapmış olmak

 

FAKÜLTE: Eczacılık Fakültesi

BÖLÜM/ABD: Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü/ Farmasötik Mikrobiyoloji

UNVAN: Dr. Öğr. Üyesi/ Doç. Dr./ Prof.

KADRO SAYISI: 1

ÖZEL ŞART: Mikrobiyoloji alanında doktora veya tıpta uzmanlık yapmış olmak .

 

FAKÜLTE: Eczacılık Fakültesi

BÖLÜM/ABD: Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü/ Farmakoloji

UNVAN: Dr. Öğr. Üyesi/ Doç. Dr./ Prof.

KADRO SAYISI: 1

ÖZEL ŞART: Farmakoloji alanında doktora veya tıpta uzmanlık yapmış olmak.

 

FAKÜLTE: Eczacılık Fakültesi

BÖLÜM/ABD: Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü/ Farmasötik Kimya

UNVAN: Dr. Öğr. Üyesi/ Doç. Dr./ Prof.

KADRO SAYISI: 2

ÖZEL ŞART: Farmasötik/Medisinal Kimya alanında doktora yapmış olmak.

 

FAKÜLTE: Eczacılık Fakültesi

BÖLÜM/ABD: Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü/ Farmasötik Toksikoloji

UNVAN: Dr. Öğr. Üyesi/ Doç. Dr./ Prof.

KADRO SAYISI: 1

ÖZEL ŞART: Toksikoloji alanında doktora yapmış olmak.

 

 

FAKÜLTE: Eczacılık Fakültesi

BÖLÜM/ABD: Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü/ Biyokimya

UNVAN: Arş. Gör.

KADRO SAYISI: 1

ALES: 70

YABANCI DİL PUANI: 80

ÖZEL ŞART: Biyokimya alanında yüksek lisans yapmış olmak.

 

FAKÜLTE: Eczacılık Fakültesi

BÖLÜM/ABD: Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü/ Farmasötik Mikrobiyoloji

UNVAN: Arş. Gör.

KADRO SAYISI: 1

ALES: 70

YABANCI DİL PUANI: 80

ÖZEL ŞART: Mikrobiyoloji alanında yüksek lisans yapmış olmak.

 

FAKÜLTE: Eczacılık Fakültesi

BÖLÜM/ABD: Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü/ Farmakoloj

UNVAN: Arş. Gör.

KADRO SAYISI: 1

ALES: 70

YABANCI DİL PUANI: 80

ÖZEL ŞART: Farmakoloji alanında yüksek lisans yapmış olmak.Dosya

Özgür Köşe

Dünyada Eczacılık

Sektörel Bakış

Çepeçevre

Kültür Sanat