28 Mayıs 2021 CUMA     Resmî Gazete     Sayı: 31494

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile 09 Kasım 2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” in ilgili hükümleri uyarınca öğretim görevlileri alınacaktır.

İlanımıza ve başvuru formlarına www.ksbu.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

Sınav Takvimi

İlk Başvuru Tarihi: 28/05/2021

Son Başvuru Tarihi: 11/06/2021

Ön Değerlendirme Sonucu Açıklama Tarihi: 18/06/2021

Giriş Sınavı Tarihi: 25/06/2021

Nihai Değerlendirme Sonucu Açıklama Tarihi: 01/07/2021

Sonuçlar, www.ksbu.edu.tr adresli Üniversitemiz internet sitesinden açıklanacaktır.

 

BİRİM: Gediz Sağlık Hizmetleri MYO

BÖLÜM: Eczane Hizmetleri

ANABİLİM DALI / PROGRAM: Eczane Hizmetleri

UNVAN: Öğretim Görevlisi (Ders Verecek)

ADET: 1

DERECE: 5

ALES: SAY. 70

YABANCI DİL: Muaf

ÖZEL ŞARTLAR: Eczacılık fakültesi lisans mezunu olup, aynı alanda en az tezli yüksek lisans yapmış olmak.Dosya

Özgür Köşe

Dünyada Eczacılık

Sektörel Bakış

Çepeçevre

Kültür Sanat